XXV  Niedziela Zwykła

20.09.2020

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

      w poniedziałek – wsp. św. Mateusza, ewangelisty

w środę – wsp. św. O. Pio z Pietrelcziny, kapłana

 

            W piątki na godz. 1800 zapraszamy na spotkania w salce katechetycznej dzieci z naszej parafialnej scholki oraz wszystkie inne, które chciały by do niej dołączyć.

 

W najbliższy piątek o godz. 1930 zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie Grupy Apostolskiej. Zapraszamy wszystkich, którzy uczestniczyli w tych spotkaniach jeszcze przed wybuchem epidemii jak i tych, którzy chcieli by do tej grupy dołączyć.

 

Za dwa tygodnie tj. 4 października świętować będziemy Uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej Różańcowej. Suma odpustowa wraz z procesją różańcową będzie o godz. 1100. Już dziś prosimy mieszkańców Łuczanowic, Ruszczy, Wyciąż i Branic, aby - jak to już jest w tradycji od wielu lat - przygotowali ołtarze polowe na procesję różańcową. Już dziś zapraszamy również dzieci do sypania kwiatów, młodzież do niesienia feretronów i chorągwi, panów do baldachimu, poczty sztandarowe oraz inne delegacje w strojach regionalnych.

 

Ksiądz Arcybiskup poleca, by podczas mszalnej modlitwy powszechnej zanosić błaganie o ochronę poczętego życia w czasie, gdy Trybunał Konstytucyjny rozpatrywać będzie legalność tzw. przesłanki eugenicznej do przerwania ciąży. Będziemy zatem podejmować tę modlitwę podczas każdej Mszy Świętej w nadchodzących dniach.   


Jak co tydzień polecamy wszystkim prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

XXIV  Niedziela Zwykła

13.09.2020

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

         

w poniedziałek – Św. Podwyższenia Krzyża Świętego, odpust w Mogile

       i Luborzycy

we wtorek – wspomnienie M.B. Bolesnej

w środę – wsp. Św. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa

w piątek Święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

 

            Dziś rozpoczyna się w naszej Ojczyźnie X Tydzień Wychowania pod hasłem „Budujemy więzi”. Módlmy się zatem podczas tego tygodnia o wszelkie łaski i dary Ducha Św. dla wszystkich podejmujących trud wychowania w naszej Ojczyźnie.

 

Jak co roku Ojcowie Cystersi, opiekunowie Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile, zapraszają naszą parafię na pielgrzymkę do Krzyża Mogilskiego w dniu 16 września tj. w środę tego tygodnia. O godz. 17.00 będzie tam Droga Krzyżowa dla pielgrzymów, a o 18.00 Msza Święta. Spróbujmy zatem tak zaplanować czas, abyśmy mogli spotkać się tam jak najliczniej.

           

Polecamy wszystkim prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

 

XXIII  Niedziela Zwykła

6.09.2020

 

Dziś przypada I Niedziela Miesiąca, zatem po każdej Mszy Świętej odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia we wtorek przypada Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Zwane też w tradycji Świętem M.B. Siewnej.

 

       Do 28 września na urlopie jest nasz organista p. Marek Kruk. Dlatego Msze Św. w tym czasie w dni powszednie będą bez jego udziału.

 

Przypominamy, że Msza Święta chrzcielna sprawowana w ostatnią sobotę miesiąca, w miesiącach od września do kwietnia będzie o godz. 16.00 a nie o 18.00, ze względu na wcześnie zapadający w tych miesiącach zmrok.

 

Przypominamy również, że zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia, uczestniczący w nabożeństwach w kościele i kaplicach powinni mieć założone maseczki zakrywające usta i nos. To dotyczy także ceremonii pogrzebowych i ślubów, a zwłaszcza na ślubach są z tym problemy, /bo jak będziemy wyglądali na zdjęciach/. Zgodnie z tym zarządzeniem nie dostosowanie się do tych przepisów obwarowane jest karą grzywny, także dla proboszcza. Bez maseczki można uczestniczyć w liturgii jedynie na zewnątrz kościoła czy kaplicy.

Nie grzywna jest tu jednak najważniejsza. Pamiętajmy, że do tych pomieszczeń za chwilę lub za kilka godzin wejdą następne osoby i zajmą nasze miejsca. W imię miłości bliźniego trzeba nam zrobić wszystko co możemy aby nie narazić ich na zakażenie. Czy zdjęcia są ważniejsze niż zdrowie i życie innych?? To może nie robić tych zdjęć, a jeśli już tak, to i tak będą one dokumentowały to co przeżywamy. Wszyscy jesteśmy narażeni na zakażenie. Nikt z nas tu obecnych nie może zagwarantować, że w ostatnim czasie w pracy, w autobusie, w sklepie czy innym miejscu nie uległ zakażeniu i nie roznosi już wirusa.

Przy wejściach do kościał i kaplic znajdują się też dozowniki z płynem do dezynfekcji dłoni, prosimy aby z nich korzystać.

Dziękujemy wszystkim, którzy tych zasad przestrzegają.

 

Kolejny raz powtarzamy również zasady przyjmowania Komunii Świętej. Ponieważ obok tradycyjnej praktyki przyjmowania Komunii do ust, dopuszczalna jest również możliwość przyjmowania Komunii na dłoń, prosimy aby stosować się do zasad ustalonych w naszej parafii.

W kościele są dwie kolejki, zgodnie z tablicami informacyjnymi, obok ołtarza św. Józefa na dłoń, obok ołtarza M.B. do ust. Jeśli Komunii Świętej udziela jeden kapłan prosimy aby podchodzić i czekać we właściwej kolejce.

W kapicach, gdzie zazwyczaj jest jeden kapłan, prosimy aby najpierw podchodziły osoby przyjmujące Komunię na dłoń, a chcący Ją przyjąć w sposób tradycyjny czekali spokojnie na swoich miejscach aż ta kolejka się skończy i wówczas podeszli do Komunii.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

 

XXII Niedziela Zwykła

30.08.2020

 

Serdecznie witamy dziś w parafii naszego nowego wikariusza, ks. Mirosława Gurdka, następcę ks. Jerzego. Ks. Mirosław pochodzi z Ponikwi, ostatnio pracował w Kłaju, ma 19 lat kapłaństwa. Zastąpi w obowiązkach ks. Jerzego. Życzymy mu wszelkiego Bożego błogosławieństwa, sił fizycznych i duchowych do jak najowocniejszej pracy w naszej parafii. Prosimy o otoczenie go modlitwą i życzliwością.


We wtorek rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego.

Dzieci ze Sz.P. w Wadowie będą miały Mszę Św. na rozpoczęcie roku szkolnego
w tamtejszej kaplicy w czwartek o 1800. Od 1730 będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi na rozpoczęcie roku szkolnego, i z okazji przypadającego w tym tygodniu I Piątku.

 

Dzieci ze Sz.P. z Branic i Wyciąż oraz młodzież szkół średnich zapraszamy na Mszę Świętą w kościele w I Piątek o godz. 1800. Od 1730 będzie dla wszystkich okazja do spowiedzi świętej.

 

W czwartek przed I piątkiem będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży także w Łuczanowicach – od 1630 i o 1700 Msza Święta,

 

Do chorych z co miesięczną Komunią Świętą udamy się w najbliższą sobotę od godz. 800.

 

      Od poniedziałku wracamy do przedwakacyjnego porządku sprawowania Mszy Świętych w kościele parafialnym a więc o godz. 700 rano i 1800 wieczorem.

Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna we wtorek i środę rano od 800 do 900. W czwartek, piątek i sobotę kancelaria będzie nieczynna z powodu spowiedzi w kościele i kaplicach oraz odwiedzin chorych. Konieczne sprawy w tych dniach będzie można załatwić po Mszy Św. wieczornej czyli od ok. 1845.

Od przyszłej niedzieli Msze Święte w kaplicy w Łuczanowicach wracają również do porządku przedwakacyjnego i będą sprawowane w niedzielę o godz. 800 i 1100.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

W czwartek – wspomnienie św. Grzegorza Wlk. pap., patrona naszej parafii, którego czcimy odpustem parafialnym w dniu 12 marca. /według starego kalendarza liturgicznego/

 

W przyszłą niedzielę przypada I Niedziela miesiąca dlatego po każdej Mszy świętej odprawimy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

Dziękujemy p. Janowi Pyżowi, który poczynił skuteczne starania o to aby Zarząd Zieleni Miejskiej zamontował nowe ławki przed wejściem na cmentarz. Takie ławki zostały tam w minionym tygodniu zamontowane.

 

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana ś.p.  Wiktoria Wójcik l. 84 z Wyciąż Polećmy ją miłosiernemu Panu; „Dobry Jezu a nasz Panie”.

 

XXI Niedziela Zwykła

23.08.2020

 

Wczoraj otrzymaliśmy wiadomość, że nasz wikariusz ks. Jerzy Nawłoka, decyzją naszego Metropolity opuszcza nasza parafię i zostaję przeniesiony do pracy w innej parafii, w której ma podjąć swoje obowiązki już w najbliższy czwartek. W tak krótkim czasie nie mamy możliwości zorganizowania jego pożegnania i podziękowania za wieloletnią pracę w naszej parafii. Dlatego jego pożegnanie zorganizujemy w późniejszym czasie, po uzgodnieniu z nim stosownego terminu, w którym będzie mógł do nas przybyć.

W przyszłą niedzielę przywitamy zatem jego następcę.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

w poniedziałek – święto św. Bartłomieja, apostoła

w środę – Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

w czwartek – wspomnienie św. Moniki

w piątek – wspomnienie św. Augustyna biskupa i doktora Kościoła

w sobotę – wspomnienie Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela

 

Wszystkich zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką, którą można znaleźć przy wejściu do kościoła i kaplic.

 

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

 

 

 

 

XX Niedziela Zwykła

16.08.2020

 

W odpowiedzi na odczytywany w ubiegłą niedzielę apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego o pomoc dla mieszkańców Bejrutu, można dziś złożyć do skarbon przy kościele i kaplicach datki na ten cel.

 

Dziś jest III niedziela miesiąca, zgodnie z zapowiedzią po Mszy Św. o godz. 1600 odprawimy Nabożeństwo Różańcowe.

 

Zgodnie z kalendarzem liturgicznym, w tym tygodniu wspominać będziemy:

      w poniedziałek - św. Jacka, kapłana, patrona archidiecezji krakowskiej

w czwartek - św. Bernarda, opata

w piątek - św. Piusa X, papieża

w sobotę - wspomnienie NMP, Królowej

 

           

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Przy wejściu do kościoła i kaplic są do nabycia; „Niedziela” oraz „Gość Niedzielny” i inne. Serdecznie polecamy.

 

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

XIX Niedziela Zwykła

9.08.2020

 

Dziś po każdej Mszy Świętej odprawiamy przesuniętą z ubiegłej niedzieli adorację Najświętszego Sakramentu.

 

W tym tygodniu przeżywać będziemy również:

       w poniedziałek - święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

       we wtorek - wspomnienie św. Klary, dziewicy

w czwartek - święto Matki Bożej Kalwaryjskiej.

w piątek - wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika


w sobotę - Uroczystość Wniebowzięcia NMP zwana też w tradycji świętem Matki Bożej Zielnej. Msze święte w tym dniu: w kościele o 700, 900, 1100 i 1600. W Łuczanowicach o 800, w Wadowie o 930. Tradycyjnie po każdej Mszy św. będziemy błogosławić kwiaty i zioła.

 

W przyszłą niedzielę będzie III niedziela miesiąca, zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 odprawimy Nabożeństwo Różańcowe. Do wspólnej modlitwy zapraszamy Róże Różańcowe z całej parafii.

 

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla Bejrutu; /patrz verte/

 

Ponieważ epidemia wirusa Cowid-19 wcale nie minęła a liczba zachorowań w ostatnich dniach niepokojąco wzrasta, apelujemy, aby stosować się do zalecanych środków bezpieczeństwa tak na wszystkich zgromadzeniach liturgicznych jak Zi w innych miejscach. Osoby przybywające na Mszę Świętą, na śluby czy pogrzeby i wchodzące do kościoła czy kaplicy bezwzględnie powinny nosić maseczki zakrywające usta i nos, albo przyłbice. Zachęcamy do częstej dezynfekcji rąk.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonych przez nas środków bezpieczeństwa przy udzielaniu Komunii Świętej. W kościele prosimy stawać we właściwej kolejce w których udzielamy Komunii na dłoń lub tradycyjnie. W kaplicach prosimy aby najpierw podchodziły osoby przyjmujące Komunię na dłoń a po skończeniu się tej kolejki podchodziły osoby przyjmujące Komunię do ust.

 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

 

XVIII Niedziela Zwykła

 

03.08.2020

 

 

Rozpoczęliśmy sierpień, miesiąc, który od wielu już lat przeżywamy w naszej Ojczyźnie jako miesiąc abstynencji od wszelkich napojów alkoholowych. Traktujemy to wyrzeczenie jako formę pokuty i wynagrodzenia Bogu za grzechy pijaństwa i alkoholizmu oraz w intencji uzależnionych o laskę potrzebną do wyrwania się z tego nałogu.

 

W związku z czytanym dziś listem episkopatu w przyszłą niedzielę odprawimy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

W czwartek spowiedź na kaplicach

Łuczanowice 16.30 – spowiedź, 17.00 – Msza Św

Wadów 17.30 – spowiedź, 18.00 – Msza Św.

 

W piątek spowiedź w Kościele z racji I piątku miesiąca

17.30 – spowiedź, 18.00 – Msza Św. z nabożeństwem do NSPJ połączona z litanią do Jana Pawła II.

 

W sobotę od 8.00 udamy się do chorych z spowiedzią i Komunią Św.

 

         Ponawiamy ogromną prośbę do wszystkich parafian, aby za tydzień w dniu 9.08.2020 w Niedzielę o godzinie 11.00 Mszę Św. Chrzcielną pozostawić tylko i wyłącznie dla dzieci przyjmujących chrzest dla ich rodziców i chrzestnych i bliskich przybyłych na te chrzty. (Tak się złożyło, że w 2 niedzielę miesiąca na chwilę obecną chrztów będzie, aż 8 i nawa główna Kościoła będzie zarezerwowana dla dzieci przyjmujących chrzest dla ich rodziców i chrzestnych). Parafian nie związanych z tymi uroczystościami prosimy skorzystać z innych godzin czy miejsc Mszy Św. w parafii lub pozostać na zewnątrz Kościoła.  

 

         Godziny i dni czynnej kancelarii sierpniu podane są na stronie parafii i facebooku.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p.  Anastazja Czak l. 80 z Wadowa i ś.p. Kazimierz Pająk l. 84 z Wadowa. Polećmy ich miłosiernemu Panu; „Dobry Jezu a nasz Panie”.

 

 

XVII Niedziela Zwykła

 

26.07.2020

 

W związku z przypadającym w tym tygodniu /tj. w sobotę 25 lipca/ wspomnieniem Św. Krzysztofa – patrona kierowców, dziś na zakończenie każdej Mszy Świętej będziemy się modlić w intencji wszystkich kierowców i podróżujących a tym, którzy zechcą pobłogosławimy także ich pojazdy. Przy tej okazji, wzorem lat ubiegłych, podejmujemy dzieło pomocy misjonarzom - dziękując Bogu za bezpieczne podróże w minionym roku. Zebrane datki przekażemy na konto MIVA Polska - organizacji pomagającej polskim misjonarzom w zakupieniu potrzebnych im środków transportu.

 

W tym tygodniu rozpoczynamy sierpień, miesiąc, który od wielu już lat przeżywamy w naszej Ojczyźnie jako miesiąc abstynencji od wszelkich napojów alkoholowych. Traktujemy to wyrzeczenie jako formę pokuty i wynagrodzenia Bogu za grzechy pijaństwa i alkoholizmu oraz w intencji uzależnionych o laskę potrzebną do wyrwania się z tego nałogu. Zachęcamy do podjęcia tego dzieła.

 

W przyszłą niedzielę 02.08.2020 przypada pierwsza niedziela miesiąca, zatem po każdej Mszy św. odprawimy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

            Zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich parafian, aby w dniu 9.08.2020 w Niedzielę o godzinie 11.00 Mszę Św. Chrzcielną pozostawić tylko i wyłącznie dla dzieci przyjmujących chrzest dla ich rodziców i chrzestnych i bliskich przybyłych na te chrzty. (Tak się złożyło, że w 2 niedzielę miesiąca na chwilę obecną chrztów będzie, aż 8 i nawa główna Kościoła będzie zarezerwowana dla dzieci przyjmujących chrzest dla ich rodziców i chrzestnych). W drugą niedzielę miesiąca Msza Św. o godz. 11.00 jest zawsze rezerwowana i dedykowana jako chrzcielna i parafian nie związanych z tymi uroczystościami prosimy skorzystać z innych godzin czy miejsc Mszy Św. w parafii. lub pozostać na zewnątrz Kościoła.  

 

            Godziny i dni czynnej kancelarii w lipcu i w sierpniu podane są na stronie parafii i facebooku.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Tadeusz Gil l. 73 z Łuczanowic i ś.p. Marian Piskorz l. 79 z Wadowa oraz ś.p. Maria Jajko l. 74 z Łuczanowic (jej pogrzeb będzie jutro o godzinie 15.00 w Ruszczy).  Polećmy ich miłosiernemu Panu; „Dobry Jezu a nasz Panie”. 

 

XVI Niedziela Zwykła

19.07.2020

 

Dziś dzieci  klas III ze Sz.P. z Branic i Wyciąż przeżywają uroczystość przyjęcia I Komunii Świętej na dodatkowych Mszach Św. o godz.  1200 i 1330

O godz. 1200 – dzieci ze Sz.P. w Branicach

O godz. 1330 – dzieci ze Sz.P. z Wyciąż

 

Dziś przypada III niedziela miesiąca – zatem po Mszy Świętej o 1600 będzie Nabożeństwo Różańcowe, zapraszamy Róże Różańcowe.

 

W tym tygodniu wspominamy:

w środę - święto św. Marii Magdaleny

w czwartek - święto św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy

w piątek - wspomnienie św. Kingi, dziewicy

w sobotę - święto św. Jakuba apostoła i wspomnienie

      św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących.

w przyszłą niedzielę – wsp. św. Joachima i Anny, rodziców NMP

 

            Obok ołtarzy M.B. i Św. Józefa ustawiliśmy plansze informujące o udzielaniu Komunii Świętej podczas trwającego nadal czasu epidemii:

            Przy ołtarzu św. Józefa udzielać będziemy Komunii na dłoń /przypinamy, że po przyjęciu Komunii w ten sposób należy bezwzględnie przed kapłanem przenieść Ją do ust i spożyć, absolutnie nie odnosić na miejsce wcześniejszego pobytu/

            Przy ołtarzu M.B. udzielać będziemy Komunii  sposób tradycyjny czyli do ust.

 

          W związku z tym prosimy aby do przyjęcia Komunii Świętej, ustawiać się we właściwej kolejce, tak w niedziele i święta, jak też w dni powszednie.

          Ponawiamy informację, że do wtorku 21.07.2020 do godziny 1330 /w godzinach od 800 do 2000/ można nadal przywozić, na podwórko przed plebanią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Środkami z odzysku surowców wtórnych z tej zbiórki wspierają projekty misyjne. Prosimy by nie zostawiać tych elektrośmieci na parkingu przy kościele, ale składać je na placu przed plebanią.

 

W związku z przypadającym w tym tygodniu /tj. w sobotę 25 lipca/ wspomnieniem Św. Krzysztofa – patrona kierowców, w najbliższą niedzielę na zakończenie każdej Mszy Świętej będziemy się modlić w intencji wszystkich kierowców i podróżujących a tym, którzy zechcą pobłogosławimy także ich pojazdy. Przy tej okazji, wzorem latach ubiegłych, podejmujemy dzieło pomocy misjonarzom - dziękując Bogu za bezpiecznych podróży w minionym roku. Zebrane datki przekażemy na konto MIVA Polska - organizacji pomagającej polskim misjonarzom w zakupieniu potrzebnych im środków transportu.

 

Polecamy wszystkim lekturę cotygodniowej prasy katolickiej, można ją nabyć przy wejściu do kościoła i kaplic. Można tam także znaleźć książki z serii: „Wszystko o… św. Józefie, o Prymasie Stefanie Wyszyńskim, o Dekalogu, o Małżeństwie”. Cena tych książek to 7 zł.

 

            Wszystkim udającym się na urlop życzymy dobrego, miłego i bezpiecznego wypoczynku a podejmującym nadal pracę i obowiązki zawodowe niech Pan błogosławi. Szczęść Boże.

 

XV  Niedziela Zwykła

12.07.2020

 

Przypominamy, że w czasie wakacyjnym wszystkie sprawy w kancelarii parafialnej można załatwiać - od poniedziałku do środy - bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej a więc od około godz. 1840.

W sobotę kancelaria jest czynna rano od 800 do 900.

W czwartki, jak też w pierwsze piątki miesiąca oraz w niedziele i święta kancelaria parafialna jest nieczynna.

Narzeczonych w sprawach zawarcia sakramentu małżeństwa zapraszamy głównie w piątki od 1700 do 1730 oraz po Mszy Św. od 1840. Prosimy aby wcześniej umawiać się na spotkanie telefonicznie /jest możliwy również inny termin spotkania, po uzgodnieni go z księdzem pełniącym dyżur/.

W gablotkach ogłoszeń przy kościele i kaplicach, przy wejściu do kancelarii oraz na naszej stronie internetowej i facebooku podany jest nr tel. kontaktowego do ksiądz pełniącego dyżur.

 

W tym tygodniu w środę wspominać będziemy - N.M.P. z Góry Karmel (zwaną też M.B. Szkaplerzną)

 

W przyszła niedzielę, czyli 19 lipca, dzieci  klas III ze Sz.P. z Branic i Wyciąż będą miały uroczystość przyjęcia I Komunii Świętej na dodatkowych Mszach Św. o godz.  1200 i 1330

O godz. 1200 – dzieci ze Sz.P. w Branicach

O godz. 1330 – dzieci ze Sz.P. z Wyciąż

            Spowiedź dla dzieci, oraz ich rodziców i najbliższe rodziny będzie w sobotę 18 lipca.

                 od 900 – dla Sz.P. z Branic

                 od 930 – dla Sz.P. z Wyciąż

           

Za tydzień przypada III niedziela miesiąca – zatem po Mszy Świętej o 1600 będzie Nabożeństwo Różańcowe, zapraszamy wszystkie Róże Różańcowe.

 

Ponawiamy informację, że do 21.07.2020 do godziny 1330 /w godzinach od 800 do 2000/ na podwórko przy plebani można przywozić zużyty sprzęt elektryczny czy elektroniczny. Środkami z odzysku surowców wtórnych z tej zbiórki wspierają projekty misyjne.

 

W tym miesiącu odeszli od na do Pana: ś.p. Wanda Miłek l. 84 z Łuczanowic, ś.p. Krystyna Pyczek l. 87 z Wadowa, ś.p. Eugeniusz Rabczak l. 74 z Wyciąż, ś.p. Jan Stanecki l. 73 z Chałupek, ś.p. Andrzej Radziszewski l. 65 z Wadowa, ś.p. Władysław Broś l. 82 z Wadowa, ś.p. Józef Kątniak l. 84 z Przylasku Wyciąskiego, oraz ś.p. Józef Miklas l. 73 z Wyciąż. /jego pogrzeb będzie jutro o godz. 1400/

Polećmy ich wszystkich miłosiernemu Panu:

„Dobry Jezu a nasz Panie…”

 

            Polecamy wszystkim prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

Zbiórka Elektrośmieci

Zbiórka Elektrośmieci na cele misji

Informacja Caritas Kraków

                                                                          

                                                                                                          Kraków 01.07.2020 r.

 

 

Informacja o wolnych miejscach w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób starszych z chorobami otępiennymi.

 

Informujemy, iż w prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera z siedzibą przy ulicy J. Kurczaba 5 w Krakowie (dzielnica - Prokocim), zwolniły się miejsca dla osób potrzebujących opieki, pomocy i wsparcia. Placówka zapewnia opiekę w formie dziennych pobytów dla osób ze stwierdzonymi schorzeniami otępiennymi. W ramach pomocy oferowana jest terapia zajęciowa, opieka psychologa, pielęgniarki oraz zapewniony jest ciepły posiłek.

Szczegółowe informacje, na temat warunków przyjęcia i zasad funkcjonowania placówki można uzyskać w biurze Caritas oraz bezpośrednio w siedzibie placówki i pod numerami telefonów: 12 341 48 51; 579 996 898.

 

 

                                                                                              Kierownik ŚDS

                                                                                    Katarzyna Barwinek-Ratajczyk

 

XIV  Niedziela Zwykła

5.07.2020

 

            Dziś jest pierwsza niedziela miesiąca dlatego po każdej Mszy Świętej odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu podczas której, na prośbę naszego Metropolity, dokonamy Aktu Zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski.

 

W tym tygodniu wspominać będziemy:

            w środę – św. Jana z Dukli, kapłana

      w sobotę – św. Benedykta, opata, patrona Europy

 

Przypominamy, że w czasie wakacyjnym Msze Święte w dni powszednie w kościele parafialnym są tylko o godz. 1800. Nie ma Mszy Św. rano o 700

Również, na czas wakacji Msza Święta w Łuczanowicach z godz. 1100 w niedziele przeniesiona została na godz. 1900 w sobotę. Będzie to już Msza Święta z niedzieli. Pozostałe Msze Święte w niedziele pozostają bez zmian.

 

W czasie wakacyjnym wszystkie sprawy w kancelarii parafialnej prosimy załatwiać - od poniedziałku do środy oraz w piątek - bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej a więc od około godz. 1840W sobotę kancelaria będzie czynna rano od 800 do 900.

W czwartkiz powodu cotygodniowej adoracji i dyżuru księdza w konfesjonale, jak też w pierwsze piątki miesiąca oraz w niedziele i święta kancelaria parafialna jest nieczynna. (Szczególowe informacje w zakładce kancelaria)

Narzeczonych w sprawach zawarcia sakramentu małżeństwa zapraszamy aby wcześniej umawiać się na spotkanie telefonicznie /jest możliwy również inny termin spotkania, po uzgodnieni go z księdzem pełniącym dyżur/.

W gablotkach ogłoszeń przy kościele i kaplicach, przy wejściu do kancelarii oraz na naszej stronie internetowej i facebooku podany jest nr tel. kontaktowego do ksiądz pełniącego dyżur. Telefon w razie pilnego kontaktu poza godzinami urzędowania kancelarii: 660-917-475

 

 

Firma Green Office Ecologic od kilku lat zajmuje się zbiórką i utylizacją elektrośmieci. Środkami z odzysku surowców wspierają projekty misyjne. Będzie można ich akcję wesprzeć przywożąc w dniach od 6.07 - 21.07.2020 do godziny 1330 /w godzinach od 800 do 1800/ na podwórko przy plebani zużyty sprzęt elektryczny czy elektroniczny. Odbiór zgromadzonego sprzętu spod plebanii przez firmę odbędzie się 21 lipca o 1400. Firma ta współpracuje ze Stowarzyszeniem Dobrych Intencji „Pro Misjo.

Przychody z akcji pozwolą na wsparcie Polskich Misjonarzy, którzy pracują w najbiedniejszych krajach świata w Zambii, Kamerunie, Kenii i Tanzanii.

 

Polecamy wszystkim lekturę cotygodniowej prasy katolickiej, można ją nabyć pod chórem przy wyjściu z kościoła i kaplic; - jest „Gość Niedzielny”, „Niedziela”, dla młodszych czytelników „Mały Gość Niedzielny”.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

XIII Niedziela Zwykła

27.06.2020

 

Rozpoczynamy czas wakacji. Od jutra na czas wakacji Msze Święte w dni powszednie w kościele będą tylko o godz. 1800. Nie będzie Mszy Św. rano o 700.

Również, tak jak to było w latach ubiegłych, na czas wakacji Msza Święta w Łuczanowicach z godz. 1100 w niedziele zostaje przeniesiona na godz. 1900 w sobotę. Będzie to już Msza Święta z niedzieli. Pozostałe Msze Święte w niedziele pozostają bez zmian.

 

Z powodu urlopów księży w czasie wakacyjnym od jutra wszystkie sprawy w kancelarii parafialnej prosimy załatwiać - od poniedziałku do środy - bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej a więc od około godz. 1840.

W sobotę kancelaria będzie czynna rano od 800 do 900.


W czwartki /z powodu cotygodniowej adoracji i dyżuru księdza w konfesjonale/, jak też w pierwsze piątki miesiąca oraz w niedziele
i święta
 kancelaria parafialna jest nieczynna.

Narzeczonych w sprawach zawarcia sakramentu małżeństwa zapraszamy głównie w piątki od 1700 do 1730 oraz po Mszy Św. od 1840. Prosimy aby wcześniej umawiać się na spotkanie telefonicznie.

 

Przez wakacje w dni powszednie będzie w parafii obecny zazwyczaj tylko jeden ksiądz pełniący dyżur. Dla zgłoszenia pogrzebu oraz w innych sprawach nagłych prosimy szukać księdza pełniącego dyżur. Na wypadek gdyby w danej chwili nie był obecny na plebanii to w gablotce parafialnej i kaplic, oraz przy wejściu do kancelarii podany jest do niego nr tel. kontaktowego.

 

W tym tygodniu wypada I piątek miesiąca, zatem we czwartek będzie spowiedź w kaplicach; W Łuczanowicach od 1630 i Msza Św. o 1700, w Wadowie od 1730 i Msza Św. o 1800.

W kościele w Ruszczy spowiedź będzie w piątek od godz. 1730, a o 1800 Msza Św. z Nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W czwartek i piątek z racji spowiedzi kancelaria parafialna w tym tygodniu  będzie nieczynna.

 

Chorych z Komunią Św. odwiedzimy w najbliższą sobotę od godz. 800.

 

W poniedziałek – przypada Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła.

W piątek – święto Św. Tomasza Apostoła

W sobotęrocznica poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Krakowie

 

Na polecenie naszego Metropolity w przyszłą niedzielę /5 lipca 2020/ przy kościele i kaplicach przeprowadzimy zbiórkę do skarbon dla poszkodowanych przez ostatnie ulewy i nawałnice.

 

Polecamy jak co tydzień prasę katolicką;

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

XII Niedziela Zwykła

21.06.2020

 

Dzieci ze Sz.P. w Wadowie, które wczoraj przystąpiły i dziś przystąpią do I Komunii Świętej rozpoczynają swój Biały Tydzień. W tym roku wyjątkowo w formie bardzo ograniczonej. Każda z klas będzie miała tylko dwa spotkania. I tak:

dziś – o godz. 1600 – Kl. III a

w poniedziałek – o godz. 1800 Kl. III b

we wtorek – o godz. 1800 Kl. III a

w czwartek – o godz. 1800 Kl. III b

Z wiadomych powodów, prosimy aby na te spotkania przychodziły tylko dzieci wraz z jednym z rodziców. W inne dni tygodnia zapraszamy rodziców i dzieci na Msze Św.
o godz. 700, jeśli tylko mogą.
Ponawiamy prośbę aby rodzice na czas pobytu w kościele zakładali maseczki zakrywające usta i nos.

 

W najbliższą sobotę tj. 27 czerwca udzielany będzie w naszej parafii Sakrament Bierzmowania w dwóch grupach;

o godz. 900 – dla uczniów Sz.P. w Wadowie

o godz.1030 – dla uczniów Sz.P. z Branic i Wyciąż, oraz tych z innych szkół z poza naszej parafii, którzy zadeklarowali przyjęcie tego sakramentu w tutejszej parafii.

Ponieważ grupa pierwsza jest dość duża /43 osoby/ zatem, jeśli będzie sprzyjająca pogoda to Kl. VIII a zostanie ustawiona w kościele a Kl. VIII b na placu przed kościołem.  Gdyby jednak pogoda nam nie sprzyjała to w nawie głównej kościoła ustawimy 32 osoby a w nawie bocznej pozostałych.

Przypominamy to, co ogłaszaliśmy już 10 maja, że w kościele w tej ceremonii mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie: kandydat do bierzmowania, jeden z jego rodziców oraz świadek bierzmowania.Pozostałe osoby, jeśli będą, pozostają na zewnątrz kościoła. Prosimy, aby bezwzględnie wszystkie osoby w kościele miały założone maseczki zakrywające usta i nos. Kandydaci do bierzmowania również. Jeśli ktoś ma przeciwwskazania do jej założenia, niech pozostanie na zewnątrz kościoła.

W piątek 26 czerwcao godz. 1600 będzie w kościele krótkapróba liturgiczna a po niej spowiedź dla młodzieży z Kl. VIII Sz.P. w Wadowie.

Taka sama próba liturgiczna dla Kl. VIII Sz.P. z Branic i Wyciąż oraz pozostałych, będzie tego samego dnia o godz. 1830 a po niej spowiedź.

Prosimy, aby bezwzględnie wszyscy na czas próby oraz spowiedzi mieli założonemaseczki zakrywające usta i nos.

 

Ze względu na spowiedź przed bierzmowaniem, kancelaria parafialna w najbliższy piątek będzie nieczynna. Konieczne sprawy będzie można załatwić rano po Mszy Świętej o godz. 700.

 

W środę przypada Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

 

W piątek o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza dziękczynna na zakończenie Roku Szkolnego oraz o szczęśliwe i bezpieczne wakacje dla wszystkich szkół i przedszkoli
z terenu naszej parafii.

 

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana ś.p. Małgorzata Miernik lat 61
z Przylasku Rusieckiego. Polećmy ją miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku.

 

 

XI Niedziela Zwykła

14.06.2020

 

Trwamy wOktawie Bożego Ciała, zachęcamy więc i zapraszamy wszystkich do udziału we Mszy Św. z Procesją Eucharystyczną wokół kościoła codziennie o godz. 1800. Zakończymy je wyjątkowo w środę ze względu na przygotowania do I Komunii,

 

Jak już informowaliśmy, w czwartek o godz. 1830 będzie próba liturgiczna dla dzieci ze Sz.P w Wadowie z Kl. IIIa, a po  niej od 1900 do 2000 będzie spowiedź dla dzieci i ich rodziców oraz najbliższej rodziny.  Te dzieci w sobotę 20 czerwca o godz. 1200 będą miały uroczystość przyjęcia I Komunii Świętej.

Dzieci z Kl. IIIb będą miały próbę liturgiczna w sobotę 20 czerwca o godz. 900 a po niej od 930 do 1030 będzie spowiedź dla dzieci i ich rodziców oraz najbliższej rodziny. Te dzieci będą miały uroczystość przyjęcia I Komunii w przyszłą niedzielę, 21 czerwca o godz. 1200.

 

W przyszłą niedziele o godz. 700 odprawimy Mszę Św. dziękczynną w 25 rocznicę święceń kapłańskich O. Marka Sendora.

 

We wtorek przypada wspomnienie Św. br. Alberta Chmielowskiego – zakonnika.

W piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP

 

W przyszłym tygodniu w piątek 26 czerwca o godz. 1600 będzie próba liturgiczna a po niej spowiedź dla przygotowującej się do bierzmowania młodzieży z Kl. VIII Sz.P. w Wadowie.

Próba liturgiczna dla przygotowującej się do bierzmowania młodzieży z Kl. VIII Sz.P. z Branic i Wyciąż będzie w tym samym dniu o godz. 1830 a po niej spowiedź.

Sakrament bierzmowania zostanie im udzielony w sobotę 27 czerwca w dwóch grupach;

o godz. 900 – dla uczniów Sz.P. w Wadowie

o godz.1030 – dla uczniów Sz.P. z Branic i Wyciąż, oraz tych z innych szkół, którzy zadeklarowali przyjęcie tego sakramentu w naszej parafii.

Sakramentu bierzmowania udzieli ks. bp. Janusz Mastalski.

 

Ponieważ zmieniła się sytuacja epidemiczna i możemy już uczestniczyć w nabożeństwach w kościele, zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa a więc maseczki zakrywające usta i nos oraz odległość od siebie około 1,5 do 2,0m., od poniedziałku kończymy transmisje internetowe Mszy Świętych w dni powszednie. W niedzielę nadal będziemy jeszcze transmitować Mszę Św. o godz. 1100 do końca czerwca.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku.

 

Polecamy wszystkim prasę katolicką.

 

 

X Niedziela Zwykła

Uroczystość Trójcy Świętej

7.06.20230

 

Dziś Uroczystość Trójcy Świętej, która kończy w naszej archidiecezji okres spowiedzi i Komunii Świętej Wielkanocnej. Zarazem jest to I Niedziela Miesiąca więc po każdej Mszy Świętej odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

W czwartek przypada Uroczystość Bożego Ciała – po Mszy Świętej o godz. 900 odbędzie się tradycyjna procesja. W tym roku trasę alternatywną ogłoszoną w ubiegłą niedzielę. Prosimy
o przygotowanie ołtarzy przez następne w kolejności cztery osiedla naszej parafii:

1.   Branice – przed pałacem p. Popielów

2.   Ruszcza – przy posesji p. Rusin, ul. Rusiecka 19a

3.   Wyciąże – obok posesji p. Zięcina, ul Rusiecka 14

4.   Chałupki – na terenie przy kościele

Do udziału w procesji zapraszamy ministrantów i lektorów, których rodzice na to wyrażą zgodę, młodzież do niesienia feretronów i chorągwi, panów do baldachimu. Wyjątkowo w tym roku, ze względu na stan epidemiczny, prosimy nie przyprowadzać dzieci do sypania kwiatków.

Informujemy jednocześnie, że udział w procesji jest całkowicie dobrowolny, to dotyczy tak ministrantów, lektorów, niosących feretrony i chorągwie i wszystkich innych. Jeśli ktoś czuje się zagrożonym to nie ma obowiązku w niej uczestniczyć mimo tego zaproszenia.

W świetle obowiązujących aktualnie przepisów w tego typu zgromadzeniach może uczestniczyć zaledwie 150 osób i to zachowując zalecane środki bezpieczeństwa. /maseczki i odległość od siebie około 1,5 do 2,0 m./

Prosimy aby w samej procesji brała udział tylko niewielka liczba osób /ok. 150/ a pozostali gromadzili się na trasie jej przejścia, zwłaszcza na większych przestrzeniach jak np. przed pałacem Popielów lub przy kościele.

 

W Uroczystość Bożego Ciała Msze Św. w kaplicach będą:

w Łuczanowicach o godz. 700, w Wadowie o godz. 830.

 

Od piątku rozpoczniemyOktawę Bożego Ciała, zachęcamy więc i zapraszamy wszystkich do udziału we Mszy Św. z Procesją Eucharystyczną wokół kościoła codziennie o godz. 1800 na warunkach wspominanych wcześniej.

 

Informujemy, że próba liturgiczna dla dzieci ze Sz.P w Wadowie z Kl. IIIa odbędzie się
w czwartek 18 czerwca o godz. 1830 a po  niej od 1900 do 2000 będzie spowiedź dla dzieci
i ich rodziców oraz najbliższej rodziny. Te dzieci w sobotę 20 czerwca o godz. 1200 będą miały uroczystość przyjęci I Komunii Świętej.

Dzieci z Kl. IIIb będą miały próbę liturgiczna w sobotę 20 czerwca o godz. 900 a po niej od 930 do 1030 będzie spowiedź dla dzieci i ich rodziców oraz najbliższej rodziny. Te dzieci będą miały uroczystość przyjęci I Komunii w niedzielę 21 czerwca o godz. 1200.

 

Aktualny jest też podawany już wcześniej termin przyjęcia sakramentu bierzmowania w sobotę 27 czerwca. Ze względu na złagodzone przepisy sanitarne na czas epidemii zorganizujemy tę uroczystość w dwóch grupach;

o godz. 900 – dla uczniów Sz.P. w Wadowie

o godz.1030 – dla uczniów Sz.P. z Branic i Wyciąż, oraz tych z innych szkół, którzy zadeklarowali przyjęcie tego sakramentu w naszej parafii.

 

W minionym tygodniu odeszły od nas do Pana ś.p. Kazimiera Cicha lat 86 z Przylasku Wyciąskiego, ś.p. Halina Sendor lat 76 z Wyciąż, oraz ś.p. Lucyna Bonarska lat 82 z Przylasku Wyciąskiego. Polećmy je miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku.

 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

31.05.2020 

 

Dzisiejsza niedziela to zarazem Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny. Dziś po Mszy Św. o godz. 1600 odbędzie się z tej okazji tradycyjna procesja wokół kościoła.

 

Jutro, świętować będziemy drugi dzień Zielonych Świąt, święto N.M.P. Matki Kościoła. Dodatkowe Msze św. w tym dniu będą; w kościele o godz. 900 oraz w kaplicach, w Łuczanowicach o godz. 1700 i w Wadowie o 1800.

 

W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

 

W tym tygodniu przypada także I Piątek miesiąca, zatem w czwartek w kaplicach będzie spowiedź.     

             w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700  Msza św. z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

w Wadowie od godz. 1730 i o 1800  Msza św. z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

W piątek spowiedź w kościele od godz. 1730, o 1800 Msza Święta z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

W sobotę udamy się do chorych z posługą spowiedzi i Komunii Świętej Wielkanocnej. Rozpoczniemy tradycyjnie od godz. 800

 

W przyszłą niedzielę – przeżywać będziemy Uroczystość Trójcy Świętej, która kończy w naszej archidiecezji okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.

 

Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała, (11 czerwca). Ponieważ propozycja podana w ubiegłą niedzielę nie znalazła prawie żadnego odzewu /odpisały zaledwie 4 osoby/, a na zorganizowanie procesji tradycyjną trasą nie mamy zgody, zorganizowaliśmy zatem trasę alternatywną wychodząc z kościoła po schodach na parking przed kościołem potem w prawo przed pałacem p. Popielów i dalej ul. Rusiecką wokół terenów przed pałacem i powrót na teren kościoła Już dziś prosimy o przygotowanie ołtarzy przez następne w kolejności cztery osiedla naszej parafii:

1.   Branice – przed pałacem p. Popielów

2.   Ruszcza – przy posesji p. Rusin, ul. Rusiecka 19a

3.   Wyciąże – obok posesji p. Zięcina, ul Rusiecka 14

4.   Chałupki – na terenie przy kościele

 

Wracając do tematu tegorocznej I Komunii Sz.P. w Wadowie. Po kolejnych konsultacjach z rodzicami ogłaszamy ostatecznie, że I Komunii Św. dzieci ze Sz.P. w Wadowie odbędzie się w sobotę i niedzielę 20 i 21 czerwca ale na prośbę rodziców w grupach całej klasy. Zatem w sobotę 20 czerwca o godz. 1200 będzie uroczystość udzielenia I Komunii dla Kl. IIIa a niedzielę 21 czerwca również o godz. 1200 dla Kl. IIIb. Terminy spowiedzi przed I Komunią dla tych dzieci i ich rodziców ogłosimy w przyszłą niedzielę.

 

Odczytać dekret Metropolity  /verte/

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku.

Trasa Procesji Bożego Ciała

 

VII  Niedziela  Wielkanocna

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

24.05.2020

 

Dziś przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

 

W tym tygodniu wspominać będziemy również:

we wtorek – św. Filipa Nereusza – prezbitera

w piątek – św. Urszulę Leduchowską – dziewicę

w przyszłą niedzielę – przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. To zarazem ostatni dzień maja i zakończenie Nabożeństw Majowych, zatem po Mszy Św. o godz. 1600 odbędzie się z tej okazji tradycyjna procesja wokół kościoła.

 

Na wyraźną sugestię naszego Metropolity oraz Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie, aby udzielenie sakramentu bierzmowania oraz I Komunii Świętej, odbyły się jeszcze w tym Roku Szkolnym:

Przypominamy, ze: Sakrament Bierzmowania będzie udzielany w naszej parafii dnia 27 czerwca /sobota/ w małych grupach. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z wymogami, w grupach 10 osobowych, od godz. 1000.

 

Uroczystość przyjęcia I Komunii Św. przez dzieci ze Sz.P. z Branic i Wyciąż, zgodnie z decyzją rodziców, odbędzie się w niedzielę 19 lipca.

 

Zaproponowaliśmy, aby Uroczystość przyjęcia I Komunii Św. przez dzieci ze Sz.P. w Wadowie odbyła się w sobotę i niedzielę 20 i 21 czerwca również w małych grupach, zaledwie 10 osobowych, z obecnością tylko rodziców. Po przeprowadzeniu możliwej w tych warunkach konsultacji z rodzicami, propozycja ta, wolą większości rodziców z obydwu klas, została przyjęta. Zapraszamy jednak zainteresowanych sprawą rodziców Kl. III Sz.P. w Wadowie na Mszę Świętą i nabożeństwo majowe do kościoła parafialnego w Ruszczy dn. 26 maja /wtorek/, godz. 1800, po nim przedstawimy szczegóły tej propozycji do ostatecznej decyzji rodziców.

 

Szczegóły dotyczące organizacji przyjęcia tych sakramentów jak też zorganizowania spowiedzi przed ich przyjęciem przedstawimy w przyszłą niedzielę.

 

Zbliża się też Uroczystość Bożego Ciała. /czwartek 11 czerwca/. Ze względu na panującą sytuacje epidemiczną planowaliśmy pierwotnie zorganizować procesję z Najświętszym Sakramentem jedynie wokół kościoła z bardzo nielicznym uczestnictwem wiernych stojących wokół kościoła. Pojawił się jednak w ostatnich dniach pomysł zorganizowania tej procesji w sposób bardziej niestandardowy, aby przejechać z Najświętszym Sakramentem w odkrytym samochodzie przez osiedla naszej parafii. Wówczas I stacja, z odczytaniem stosownej Ewangelii, była by w koiciele, kolejne np. przy figurach w Wyciążach i Chałupkach, oraz przy kaplicach w Wadowie i Łuczanowicach. Wówczas wszyscy zainteresowani mogli by zgromadzić się w tych miejscach lub przynajmniej wyjść na trasę przejazdu. Prosimy o ewentualne sugestie w tej sprawie w komentarzach na stronie parafii lub wysyłając mail na adres parafii czy tez pisząc na facebooka, do przyszłej niedzieli.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana ś.p. Stanisław Gasiński lat 77 z Dojazdowa. Polećmy go miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Zachęcamy wszystkich do sięgania po prasę katolicką, która w obecnej sytuacji jest dostępna również wersji elektronicznej.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku.

 

VI Niedziela  Wielkanocna

17.05.2020

 

W związku z nowymi wytycznymi rządu, dotyczącymi liczby uczestników nabożeństw sprawowanych w kościołach i kaplicach na czas epidemii, od dziś może w nich uczestniczyć jedna osoba na 10 m2 powierzchni kościoła czy kaplicy.

zatem w kościele może nas w nich uczestniczyć 30 osób.

w kaplicy w Wadowie 20 osób.

w kaplicy w Łuczanowicach 16 osób.

Brak wyraźnych wytycznych co do ilości osób będących na zewnątrz kościoła czy kaplicy.

 

W związku z powyższym zapraszany do liczniejszego uczestnictwa we Mszach Świętych i nabożeństwa majowych:

W dni powszednie w kościele majówka jest po Mszy Świętej o godz. 1800  a w niedziele i święta po Mszy o 1600.


W kaplicach majówki w dni powszednie mogą zatem, tak jak w ubiegłym roku odbywać się o godz. 1900 a w niedziele, w Wadowie po Mszy o 930, w Łuczanowicach po Mszach o 800 i 1100.


Zachęcamy także do organizowania tradycyjnych „majówek” przy licznych figurach i kapliczkach na terenie naszej parafii, zachowując zalecane środki bezpieczeństwa.

 

W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy te intencje przedstawiać Bogu podczas każdej Mszy Świetlej, polecamy je też do podjęcia w prywatnych modlitwach.

 

W poniedziałek przypada 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły, Św. Jana Pawła II. Główne uroczystości z tej okazji odbędą się w tym dniu o godz. 1700 w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”  i będą transmitowane w mediach np. w TVP3.

 

Osoby przygotowujące się do zawarcia sakramentu małżeństwa informujemy, że w tej wyjątkowej sytuacji epidemii w katechezach dla narzeczonych można uczestniczyć online. Szczegółowe informacje w tej na ten temat można znaleźć w gablotce ogłoszeń, na naszej stronie internetowej, oraz na stronie Archidiecezji Krakowskiej.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Piotr Ropa lat 61 z Dojazdowa i ś.p. Henryk Baran lat 74 z Łuczanowic. Polećmy ich miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Zachęcamy wszystkich do sięgania po prasę katolicką, która w obecnej sytuacji jest dostępna również wersji elektronicznej.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku.

 

V Niedziela Wielkanocna

10.05.2020

 

Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwa majowych na miarę możliwości wynikających z trwającego stanu epidemii:

W dni powszednie w kościele majówka jest po Mszy Świętej o godz. 1800 a w niedziele i święta po Mszy o 1600. Ze względu na stan epidemii i zachowując zalecane środki bezpieczeństwa w kościele może w nich uczestniczyć 15 osób.

W kaplicach majówki w niedziele, w Wadowie po Mszy o 930, w Łuczanowicach po Mszach o 800 i 1100.

Zachęcamy także do organizowania tradycyjnych „majówek” przy licznych figurach i kapliczkach na terenie naszej parafii. Zachowując zalecane środki bezpieczeństwa.

 

Ze względu na stan epidemii odwołana została ustalona wcześniej  data udzielenia Sakramenty Bierzmowania. Na wyraźne sugestie naszego Metropolity aby udzielenia tego sakramentu nie przekładać na jesień informujemy, że udzielenie Sakramentu Bierzmowania odbędzie się dnia 27 czerwca /sobota/ w małych grupach z udziałem tylko kandydatów do bierzmowania oraz świadków i najwyżej jednego z rodziców. Ceremonia rozpoczęła by się Mszą świętą transmitowaną przez internet o godz. 800 lub 900 z udziałem kilku kandydatów do bierzmowania a następnie co 20 min. przybywali by do kościoła  kolejni kandydaci do bierzmowania, którym biskup udzielał będzie tego sakramentu. Szczegóły tej ceremonii podamy w najbliższym czasie uwzględniając zmieniające się przepisy sanitarne. Podział na grupy przyjmujących ten sakrament i godziny przybycia danej grupy do kościoła podadzą katecheci. Podobnie gdy chodzi o zorganizowanie spowiedzi przed przyjęciem tego sakramentu.

 

Podaliśmy wprawdzie termin przeniesionej Uroczystości I  Komunii na dzień  27 września 2020, prosimy jednak rodziców aby nie wiązali się ściśle z tym terminem. Według różnych opinii stan epidemii w naszym kraju może potrwać nawet do 2 lat. Może zatem zaistnieć konieczność udzielenia dzieciom tego sakramentu, dla ich dobra, podobnie w małych grupach i to nie koniecznie w tym terminie. Przepraszamy, ale sytuacja nie jest od nas zależna. Musimy się przystosować do tej niezależnej od nas sytuacji i znaleźć w niej swoje miejsce.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana: ś.p. Maria Jajko lat 66 z Wadowa, ś.p. Maria Katarzyńska lat 86 z Przylasku Wyciąskiego, ś.p. Franciszek Frankiewicz lat 88 z Łuczanowic, ś.p. Stanisław Majcher lat 82 z Wyciąż, „Dobry Jezu a nasz Panie…”

 

Zachęcamy wszystkich do sięgania po prasę katolicką, która w obecnej sytuacji jest dostępna również wersji elektronicznej.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku.

 

 

V Niedziela Wielkanocna

10.05.2020

 

Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwa majowych na miarę możliwości wynikających z trwającego stanu epidemii:

W dni powszednie w kościele majówka jest po Mszy Świętej o godz. 1800 a w niedziele i święta po Mszy o 1600. Ze względu na stan epidemii i zachowując zalecane środki bezpieczeństwa w kościele może w nich uczestniczyć 15 osób.

W kaplicach majówki w niedziele, w Wadowie po Mszy o 930, w Łuczanowicach po Mszach o 800 i 1100.

Zachęcamy także do organizowania tradycyjnych „majówek” przy licznych figurach i kapliczkach na terenie naszej parafii. Zachowując zalecane środki bezpieczeństwa.

 

Ze względu na stan epidemii odwołana została ustalona wcześniej  data udzielenia Sakramenty Bierzmowania. Na wyraźne sugestie naszego Metropolity aby udzielenia tego sakramentu nie przekładać na jesień informujemy, że udzielenie Sakramentu Bierzmowania odbędzie się dnia 27 czerwca /sobota/ w małych grupach z udziałem tylko kandydatów do bierzmowania oraz świadków i najwyżej jednego z rodziców. Ceremonia rozpoczęła by się Mszą świętą transmitowaną przez internet o godz. 800 lub 900 z udziałem kilku kandydatów do bierzmowania a następnie co 20 min. przybywali by do kościoła  kolejni kandydaci do bierzmowania, którym biskup udzielał będzie tego sakramentu. Szczegóły tej ceremonii podamy w najbliższym czasie uwzględniając zmieniające się przepisy sanitarne. Podział na grupy przyjmujących ten sakrament i godziny przybycia danej grupy do kościoła podadzą katecheci. Podobnie gdy chodzi o zorganizowanie spowiedzi przed przyjęciem tego sakramentu.

 

Podaliśmy wprawdzie termin przeniesionej Uroczystości I  Komunii na dzień  27 września 2020, prosimy jednak rodziców aby nie wiązali się ściśle z tym terminem. Według różnych opinii stan epidemii w naszym kraju może potrwać nawet do 2 lat. Może zatem zaistnieć konieczność udzielenia dzieciom tego sakramentu, dla ich dobra, podobnie w małych grupach i to nie koniecznie w tym terminie. Przepraszamy, ale sytuacja nie jest od nas zależna. Musimy się przystosować do tej niezależnej od nas sytuacji i znaleźć w niej swoje miejsce.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana: ś.p. Maria Jajko lat 66 z Wadowa, ś.p. Maria Katarzyńska lat 86 z Przylasku Wyciąskiego, ś.p. Franciszek Frankiewicz lat 88 z Łuczanowic, ś.p. Stanisław Majcher lat 82 z Wyciąż, „Dobry Jezu a nasz Panie…”

 

Zachęcamy wszystkich do sięgania po prasę katolicką, która w obecnej sytuacji jest dostępna również wersji elektronicznej.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku.

 

 

V Niedziela Wielkanocna

10.05.2020

 

Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwa majowych na miarę możliwości wynikających z trwającego stanu epidemii:

W dni powszednie w kościele majówka jest po Mszy Świętej o godz. 1800 a w niedziele i święta po Mszy o 1600. Ze względu na stan epidemii i zachowując zalecane środki bezpieczeństwa w kościele może w nich uczestniczyć 15 osób.

W kaplicach majówki w niedziele, w Wadowie po Mszy o 930, w Łuczanowicach po Mszach o 800 i 1100.

Zachęcamy także do organizowania tradycyjnych „majówek” przy licznych figurach i kapliczkach na terenie naszej parafii. Zachowując zalecane środki bezpieczeństwa.

 

Ze względu na stan epidemii odwołana została ustalona wcześniej  data udzielenia Sakramenty Bierzmowania. Na wyraźne sugestie naszego Metropolity aby udzielenia tego sakramentu nie przekładać na jesień informujemy, że udzielenie Sakramentu Bierzmowania odbędzie się dnia 27 czerwca /sobota/ w małych grupach z udziałem tylko kandydatów do bierzmowania oraz świadków i najwyżej jednego z rodziców. Ceremonia rozpoczęła by się Mszą świętą transmitowaną przez internet o godz. 800 lub 900 z udziałem kilku kandydatów do bierzmowania a następnie co 20 min. przybywali by do kościoła  kolejni kandydaci do bierzmowania, którym biskup udzielał będzie tego sakramentu. Szczegóły tej ceremonii podamy w najbliższym czasie uwzględniając zmieniające się przepisy sanitarne. Podział na grupy przyjmujących ten sakrament i godziny przybycia danej grupy do kościoła podadzą katecheci. Podobnie gdy chodzi o zorganizowanie spowiedzi przed przyjęciem tego sakramentu.

 

Podaliśmy wprawdzie termin przeniesionej Uroczystości I  Komunii na dzień  27 września 2020, prosimy jednak rodziców aby nie wiązali się ściśle z tym terminem. Według różnych opinii stan epidemii w naszym kraju może potrwać nawet do 2 lat. Może zatem zaistnieć konieczność udzielenia dzieciom tego sakramentu, dla ich dobra, podobnie w małych grupach i to nie koniecznie w tym terminie. Przepraszamy, ale sytuacja nie jest od nas zależna. Musimy się przystosować do tej niezależnej od nas sytuacji i znaleźć w niej swoje miejsce.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana: ś.p. Maria Jajko lat 66 z Wadowa, ś.p. Maria Katarzyńska lat 86 z Przylasku Wyciąskiego, ś.p. Franciszek Frankiewicz lat 88 z Łuczanowic, ś.p. Stanisław Majcher lat 82 z Wyciąż, „Dobry Jezu a nasz Panie…”

 

Zachęcamy wszystkich do sięgania po prasę katolicką, która w obecnej sytuacji jest dostępna również wersji elektronicznej.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku.

 

WYTYCZNE NA CZAS PANDEMII - UCZESTNICZENIA W LITURGII

 

IV Niedziela Wielkanocna

3.05.2020

 

Dziś Święto Konstytucji 3 Maja. Liturgiczną  Uroczystość  M.B. Królowej Polski obchodziliśmy wczoraj. Jest to zarazem I Niedziela Miesiąca, zatem po każdej Mszy Świętej odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu podczas której odmówimy Litanię do N.M.P. i ponowimy Akt Jasnogórskich Ślubów naszego narodu.

 

Pomimo trwających ograniczeń wywołanych epidemią, zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwa majowych. Wprawdzie według obecnych zarządzeń /1 osoba na 15 m2 powierzchni kościoła/ w naszym kościele może się zgromadzić zaledwie 15 osób, ale pozostali mogą uczestniczyć we Mszy Świętej czy nabożeństwie na zewnątrz kościoła, zachowując polecone środki bezpieczeństwa a więc odległość od siebie ok. 2 m. i założoną maseczkę.

W dni powszednie w kościele majówka jest po Mszy Świętej o godz. 1800 a w niedziele i święta po Mszy o 1600.

W tym roku nie ma majówek w kaplicach w dni powszednie. W niedziele odprawiać będziemy to nabożeństwo w kaplicach po każdej Mszy Świętej.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy łączą się z nami duchowo poprzez nasze transmisje internetowe. Tych, którzy jeszcze z tej łączności nie skorzystali serdecznie zapraszamy do budowania naszej wspólnoty.

Przypominamy, że na facebooku prowadzimy taką transmisję w dni powszednie codziennie ze Mszy Świętej o godz. 1800 a w niedzielę o 700 i 1100.

Na platformie youtube w dni powszednie codziennie ze Mszy Świętej o godz. 1800 a w niedzielę ze wszystkich Mszy w kościele.

Linki bezpośredniego dostępu do obydwu transmisji można znaleźć na naszej stroni internetowej w zakładce „kontakt”.

 

W bieżącym tygodniu przypadają następujące święta i wspomnienia:

w poniedziałek  - Św. Floriana, patrona strażaków i hutników, oraz patrona miasta Krakowa. Msza święta o błogosławieństwo Boże dla strażaków z naszej parafii - OSP Przylasek Rusiecki i Wyciąże oraz dla ich rodzin zostanie odprawiona dziś o godz. 1600.

            we wtorek – św. Stanisław Kazimierczyka, prezbitera

            w środę – święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

     w piątek – uroczystość św. Stanisława Biskupa i męczennika– głównego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej. Niestety ze względu na trwający stan epidemii nie odbędzie się w przyszłą niedzielę tradycyjna procesja ku Jego czci z Wawelu na Skałkę.

 

            Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tym trudnym czasie, wspierają naszą parafię materialnie wpłacając swoje datki na ten cel na konto parafii.

 

Zachęcamy wszystkich do sięgania po prasę katolicką, która w obecnej sytuacji jest dostępna również wersji elektronicznej

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku.

III Niedziela Wielkanocna

26.04.2020

W czwartek rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Z powodu trwającej epidemii procesja na ich rozpoczęcie odbędzie tylko po kościele. W dni powszednie w kościele nabożeństwa majowe połączone będą z nabożeństwem do Św. Jana Pawła II i  będzie po Mszy Świętej o godz. 1800 a w niedziele i święta po Mszy o 1600.

 

W kaplicach nie będzie majówki tak jak w latach poprzednich były o godz. 1900. Prosimy odprawiać je indywidualnie w domu łącząc się duchowo poprzez transmisję internetową z modlącymi się w kościele.  W niedziele odprawimy je: w Wadowie po Mszy  o 930, w Łuczanowicach po Mszach o 800 i 1100.

 

W bieżącym tygodniu wypada także I Piątek miesiąca.Zatem w czwartek będzie okazja do spowiedzi w kaplicach; w Łuczanowicach od godz. 1630 Spowiedź i o 1700 Msza Św. z nabożeństwem majowym oraz w Wadowie od godz. 1730 Spowiedź i o 1800 Msza Św. z nabożeństwem majowym. W kościele możliwość skorzystania ze spowiedzi będzie w piątek od 1730. Tak w kaplicach jak i w kościele  możliwość spowiedzi jest w zakrystii. Prosimy wchodzić pojedynczo zachowując zalecane środki bezpieczeństwa, odległość 2 m. oraz nosimy maseczki.

 

Nie będziemy odwiedzać chorych z Komunią Świętą w sobotę po I Piątku. Odwiedzenie chorych z posługą sakramentalną nadal jest jednak możliwe na indywidualne zgłoszenie telefoniczne lub mailowe /tu prosimy o podanie tel. kontaktowego w celu uzgodnienia terminu/  istnieje też możliwość zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.

 

Przypominamy jednocześnie, że możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej ciągle istnieje w kościele od poniedziałku do soboty codziennie od 1730 do 1800 i w niedziele pół godziny przed każdą Mszą Świętą oraz w czwartek po Mszy od 1830 do godz. 2000.

 

W tym roku Uroczystość NMP Królowej Polski przypada w przyszłą niedziele. W związku z tym liturgiczne obchody tej Uroczystości zostały przeniesione na najbliższą sobotę tj. 2 maja. Odprawimy zatem w tym dniu dodatkową Mszę Świętą w kościele o godz. 900 w intencji naszej Ojczyzny o ustanie epidemii.

 

W przyszły poniedziałek czcić będziemy Św. Floriana męczennika, patrona strażaków i hutników, oraz patrona miasta Krakowa. Msza świętao błogosławieństwo Boże dla strażaków z naszej parafii - OSP Przylasek Rusiecki i Wyciąże oraz dla ich rodzin zostanie odprawiona w niedzielę 3 majao godz. 1600.

 

Na piątek 1 maja nasz Metropolita udziela wszystkim dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych

 

W przyszłą niedzielę przypada także I Niedziela miesiąca, zatem po każdej Mszy Świętej odprawimy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Bogdan Gruszkowski lat 41 z Wadowa i ś.p. Grażyna Płaszewska lat 66 z Ruszczy.Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku.

 

II Niedziela Wielkanocna

Niedziela Miłosierdzia Bożego

19.04.2020

 

Dziś Kościół świętuje Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Główne uroczystości z tej okazji odbywają się jak co roku w Łagiewnikach. Niestety ze względu na panującą sytuacje epidemiczną bez udziału pielgrzymów. W naszym kościele na zakończenie każdej Mszy Św. odnowimy akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu i odmówimy jeden dziesiątek Koronki.

 

            Dziś o godz. 1600 będzie Msza Święta w int. O Błogosławieństwo Boże dla dzieci z Kl. III Sz.P. i ich rodziców w przygotowaniu do I Spowiedzi i Komunii Świętej a po niej miało sie odbyć spotkanie z rodzicami. Z wiadomych względów to spotkanie nie może się dziś odbyć. Dlatego informujemy, że Uroczystość I Komunii Świętej przesuwamy na dzień 27 września. Godziny sprawowania Mszy Św. z udzieleniem I Komunii na razie pozostają bez zmian czyli godz. 1000 Wyciąże i Branice, godz. 1200 Wadów.

 

W czwartek przeżywać będziemy Uroczystość Św. Wojciecha bp i męczennika, głównego patrona naszej Ojczyzny.

W sobotę święto Św. Marka ewangelisty.  

 

W związku z nowymi wytycznymi rządu, które będą obowiązywać od poniedziałku tj. 20 kwietnia, dotyczącymi liczby uczestników nabożeństw sprawowanych w kościołachi kaplicach na czas epidemii, informujemy, że może w nich uczestniczyć jedna osoba na 15 m2 powierzchni kościoła czy kaplicy.

Ponieważ powierzchnia wewnętrzna naszego kościoła w Ruszczy wynosi ok. 215 m2, zatem w kościele nie może być więcej niż 15 osób.

Powierzchnia kaplicy w Wadowie to ok. 175 m2 razem z zakrystią, zatem w tej kaplicy nie może być więcej niż 12 osób.

Powierzchnia kaplicy w Łuczanowicach wraz z holem i zakrystią to ok. 120 m2, zatem w tej kaplicy nie może być więcej niż 8 osób.

 

W minionym tygodniu odeszły od nas do Pana ś.p. Zofia Luty lat 73 z Łuczanowic i ś.p. Jolanta Wilk lat 55 z Krzysztoforzyc. Polećmy je miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i faceooku.

 

Poniedziałek Wielkanocny

 

13.04.2020

 

Dziękuję moim współpracownikom ks. Jerzemu i ks. Rafałowi za przygotowywanie liturgii Wielkiego Tygodnia oraz posługę w konfesjonale, chociaż w tym wyjątkowym czasie chętnych do skorzystania z tej posługi było niewielu.

Ks. Jerzemu dziękuję za koordynowanie przygotowania dekoracji „Ciemnicy” i „Bożego Grobu”. Dziękuję p. Józefowi Nowakowi z synem Mateuszem i zięciem Maciejem, p. Kazimierzowi Kotowi z córką Justyną, i p. kościelnemu Tomaszowi Urbanowi  z zoną Agnieszką za pomoc w przygotowaniu „Ciemnicy” i „Grobu”. Dziękuję pani Marii Burnet za przystrojenie „Ciemnicy”, „Grobu Pańskiego” oraz kościoła w kwiaty.

Dziękuję wszystkim, którzy umożliwiają nam dokonywanie transmisji internetowych z odbywających w naszym koiciele nabożeństw. Czynią to nieodpłatnie. Przyjdzie czas by wymienić ich tu z imienia i nazwiska jeśli wyrażą na to zgodę.

 

Najbliższa niedziela to będzie Niedziela Miłosierdzia Bożego.

 

W minionym Wielkim Tygodniu odeszli od nas do Pana: ś.p. Teresa Zięba  lat 59 z Dojazdowa, ś.p. Anna Lichoń lat 84 z Dojazdowa,  ś.p. Roman Tarnowski lat 52 z Ruszczy oraz ś.p. Genowefa Bąk lat 82 z Wadowa. /jej pogrzeb będzie we wtorek 14 kwietnia  o godz. 1300 w Ruszczy

 Dobry Jezu a nasz Panie…”

 

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotce ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i faceooku.

 

 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

12.04.2020

 

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN - ALLELUJA

 

Święta Wielkiej Nocy skłaniają nas do refleksji, przemyśleń i umacniania naszej wiary. To czas kiedy na nowo budzi się życie i napełnia nas Nadzieją na lepsze dziś i piękniejsze jutro.  Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowych radosnych, pełnych pokoju Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech wiara, nadzieja i miłość będą zawsze obecne w waszym życiu a Zmartwychwstały Jezus obdarza łaskami swego miłosierdzia każdego dnia.

 

Jutro – Poniedziałek Wielkanocny, porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę, czyli o 700, 900 i 1100 oraz po południu godz. o 1600. Msze Św. w kaplicach będą również w porządku niedzielnym a więc w Łuczanowicach
o 800 i 1100, w Wadowie o 930.

 

 

 

Niedziela Palmowa

5.04.2020

 

 Dziś Niedziela Palmowa, zwana też Niedzielą Męki Pańskiej. Na początku każdej Mszy Św. jest obrzęd poświecenia palm.

 

W ubiegłą niedzielę odwołaliśmy bierzmowanie, które miało się odbyć 28 kwietnia. Niestety w obecnej sytuacji rozwijającej się epidemii zmuszeni jesteśmy odwołać także uroczystość I Komunii Świętej planowaną na 17 maja. Na dziś niestety nie jesteśmy w stanie wyznaczyć konkretnych terminów ich przesunięcia. Zorganizujemy je w najbliższym możliwym na to czasie. Gdyby jednak sytuacja epidemiczna uległa wyjątkowej poprawie, zawsze możemy powrócić do ustalonej daty.

 

W czwartek rozpoczynamy święte dni Triduum Paschalnego obchodzone na pamiątkę męki, śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

 

Wielki Czwartek

Rano nie ma Mszy Św. Kapłani i służba liturgiczna udawali się na tzw. Mszę Świętą Krzyżma, połączoną z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich i poświeceniem olejów świętych. Niestety w tym roku ze względu na sytuację epidemiczną została ona odwołana. Odbędzie się najprawdopodobniej dopiero 12 września.

O godz. 1800 w kościele parafialnym rozpocznie się Msza Św. Wieczerzy Pańskiej, która początkuje obchody Triduum Paschalnego (W. Piątek, W. Sobota i W. Niedziela). Po niej nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. „ciemnicy” i tam Jego adoracja do godz. 2100.

 

Wielki Piątek

To dzień pokuty i postu, w tym dniu Kościół nie sprawuje Mszy Świętej, koncentrując się na rozważaniu męki i śmierci Pana Jezusa. W dniu tym powinniśmy zachować post ścisły (tzn. możemy spożyć trzy posiłki w ciągu dnia, dwa lekkie i jeden do syta) obowiązuje nas też wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

O godz. 1500 godzinie śmierci Pana Jezusa, godzinie miłosierdzia, będzie w kościele Droga Krzyżowa.

 

O godz. 1800 – rozpoczniemy Liturgię Wielkiego Piątku; najpierw odczytamy tekst Ewangelii wg Św. Jana (tzw. Pasję), następnie będzie Adoracja Krzyża, potem Komunia Św. a po niej przeniesiemy Najświętszy Sakrameny do „grobu” gdzie będziemy Go adorować przez całą noc i całą sobotę, aż do liturgii Wigilii Paschalnej.

Wielka Sobota

Ze wzglądu na trwający stan rozwijającej się epidemii nie będzie w tym dniu tradycyjnego poświecenia pokarmów tak w kościele jak i w terenie. Obrzęd pobłogosławienia pokarmów można jednak odprawić w rodzinie. Tekst tego błogosławieństwa jest na naszej parafialnej stronie internetowej w zakładce >> Na czas pandemii.

 

O godz. 1800 rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej. Przed kościołem nastąpi obrzęd poświęcenia ognia i zapalenie nowego paschału, następnie w procesji ze światłem wejdziemy do kościoła na orędzie paschalne, poświęcenie wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i Eucharystię. Bezpośrednio po Mszy Świętej odbędzie się Procesja Rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem po kościele - tylko z udziałem kapłanów, którą zakończymy Błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.


 

 

Wielka Niedziela

Nie będzie rano Procesji Rezurekcyjnej wokół kościoła. Przed Mszą Świętą o godz. 700 /o godz. 650/ odśpiewamy pieśń „Zwycięzca śmierci” i udzielimy wszystkim łączącym się z nami duchowo Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

 

Ze względu na szerzącą się epidemię w żadnym ze wspominanych wcześniej nabożeństw nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób /nie licząc kapłanów i służby kościelnej/.

 

Proponujemy zatem, by uniknąć sytuacji w której nie będziemy mogli wpuścić do kościoła przybywających osób, aby osoby, które chciałyby wziąć w nich udział zadzwoniły na parafię tel. 12 645 09 17, lub 660 917 475 zgłaszając swój w nich udział. Prosimy aby tak zgłaszały również swój udział osoby chętne do adoracji Pana Jezusa w grobie w godz. od 2000 w piątek do 1700 w sobotę. Prosimy aby osoby zgłaszające się do udziału w nabożeństwach i adoracji czyniły to roztropnie mając na względzie swoje bezpieczeństwo i rozporządzenia władz państwowych.

Została przygotowana lista na którą będziemy wpisywać sukcesywnie wedle kolejności zgłoszeń, zgłaszające się osoby. Zgłoszenia przyjmujemy do czwartku do godz. 1500.

 

Nadal istnieje możliwość indywidualnego skorzystania z Sakramentu Pokuty w poniedziałek, wtorek i środę rano od 630 do 700 i po Mszy Świętej od 730 do 800, oraz po południu od 1600 do 1730. Także w Wieli Czwartek od 1900 do 2100 oraz w nocy z Wielkiego Piątku na Sobotę od 2000 do 900 rano.

Spowiedź będzie w zakrystii, wejście od strony parkingu. Prosimy wchodzić pojedynczo. Gdyby ustawiała się kolejka oczekujących prosimy o zachowanie odległości co najmniej 2 metrów pomiędzy osobami oczekującymi.

 

Uruchomiliśmy transmisje online na platformie youtube ze wszystkich Mszy Świętych i nabożeństw odbywających się  w naszym kościele. Link dostępu do tej transmisji podajemy na stronie internetowej parafii w zakładce "na czas pandemii", na facebooku jak też tu w ogłoszeniach:

https://www.youtube.com/channel/UCoxuwuJfQesu9D_uDUFBXNA/featured?view_as=subscriber

 

Od czwartku - kancelaria parafialna będzie nieczynna!!!         

Prosimy zatem aby do środy załatwić wszystkie konieczne sprawy kancelaryjne.

 

 

W minionym tygodniu odeszły od nas do Pana ś.p. Cecylia Malinka-Kawula l. 84 z Branic, i ś.p. Cecylia Prosianowska l. 82 z Wadowa. Polecajmy je miłosiernemu Panu. „Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotce ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku

 

 

 

V  Niedziela Wielkiego Postu

29.03.2020

 

Ze względu na sytuację epidemiczną informujemy, że nie będzie w tym roku  organizowanej jak zazwyczaj spowiedzi wielkanocnej z zaproszonymi do pomocy kapłanami. Spowiadać będziemy sami.

Już od jutra będzie możliwość indywidualnego skorzystania z Sakramentu Pokuty codziennie rano od 630 do 700 i po Mszy Świętej od 730 do 800, oraz po południu od 1600 do 1730, w czwartek dodatkowo od 1830 do 2000.

Spowiedź będzie w zakrystii, wejście od strony parkingu. Prosimy wchodzić pojedynczo. Gdyby ustawiała się kolejka oczekujących prosimy o zachowanie odległości co najmniej 2 metrów pomiędzy osobami oczekującymi.

W najbliższy czwartek będzie także okazja do spowiedzi w kaplicach w Łuczanowicach od 1630 do 1700, w Wadowie od 1730 do 1800 z zachowaniem tych samych zasad.

 

Z powodu zagrożenia epidemicznego nie udamy się w tym miesiącu do chorych odwiedzanych regularnie co miesiąc. Jednak zawsze, w wyjątkowej okoliczności zagrożenia śmiercią, można zgłosić taką potrzebę i przyjedziemy z potrzebną posługą.

 

Dekret Metropolity nr 851/2020 – odczytać

Komunikat Wydziału Katechetycznego – odczytać

 

            W związku z powyższymi informacjami odwołujemy więc bierzmowanie, które miało się odbyć 28 kwietnia. Niestety w obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie wyznaczyć konkretnego terminu jego przesunięcia. Zorganizujemy je w najbliższym możliwym na to czasie.

            Co do I Komunii wstrzymujemy się jeszcze z decyzją o jej odwołaniu do przyszłej niedzieli. Uzależniamy ostateczną decyzję od tego jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna.

 

Od dziś próbujemy uruchomić transmisje online na platformie youtube ze wszystkich Mszy Świętych i nabożeństw odbywających się  w naszym kościele. Roboczy link dostępu do tej transmisji podajemy na stronie internetowej parafii w zakładce kontakty, na faceboku oraz tu w ogłoszeniach https://www.youtube.com/watch?v=pMp52TdlpP8&feature=youtu.bemoże on jednak ulec zmianie o czym będziemy informować na bieżąco na face boku.

 

Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa. Na początku każdej Mszy Św. będzie poświecenie palm. Niestety udział w nim jest możliwy tylko przez transmisje internetową.

 

W przyszłą niedzielę miała się odbyć Akademicka Droga Krzyżowa ulicami Krakowa. W związku z aktualna sytuacją odbędzie się ona tylko online. Rozważania poprowadzi nasz Metropolita abp  Marek Jędraszwski. Rozpocznie się o 1915. Podajemy link do jej transmisji:    https://www.youtube.com/watch?v=qtivsC9bFUo&feature=youtu.be

 

Przy okazji spowiedzi będzie można nabyć wielkanocne baranki
z cukru,przygotowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Cena 6 zł.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas: ś.p. Barbara Manterys, l. 88 z Wadowa, oraz ś.p. Kazimierz Przeniosło, l. 90 z Krzysztoforzyc. Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotce ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i face boku.

 

 

IV Niedziela Wielkiego Postu

22.03.2020

 

 

Przypominamy, że z powodu zagrożenia epidemiologicznego odwołane zostały tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla dorosłych jak też dla dzieci i młodzieży.

 

Msze Święte i inne nabożeństwa dziś i w najbliższym czasie nadal będziemy sprawować w wyznaczonym porządku. Prosimy jednak aby zwłaszcza w środę powstrzymać się od udziału we Mszy Świętej i nowennie łącząc się duchowo z modlącymi się w kościele, aby nie przekroczyć liczby 50 osób zgromadzonych  razem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13 marca. W inne dni tygodnia i niedziele prosimy by we Mszach Świętych uczestniczyły głównie osoby zamawiające intencje.

Prosimy aby stosować się do wszystkich wskazań służb sanitarno-epidemiologicznych oraz zaleceń naszego Metropolity i nie narażać siebie i innych na zakażenie.

Przypominamy, że nasz Metropolita udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Całe dekrety w tej sprawie są na stronie internetowej Archidiecezji i naszej parafialnej.

Będziemy nadal prowadzić rozpoczętą w minionym tygodniu transmisje on line przez internet z naszego kościoła Mszy Świętej codziennie o godz. 1800 a w niedziele o 700, Gorzkich Żali o 1500 i Mszy Świętej o godz. 1600. Transmisja jest dostępna naszym parafialnym facebooku. https://www.facebook.com/parafia.ruszcza/ Bardzo prosimy osoby obeznane z tymi mediami o ułatwienie, zwłaszcza osobom starszym, korzystania z tej transmisji.

 

Na wypadek pogrzebu informujemy, że we Mszy Świętej pogrzebowej może uczestniczyć tylko i wyłącznie najbliższa rodzina /nie więcej niż 50 osób/. Dalszą rodzinę, sąsiadów i znajomych prosimy o modlitwę w intencji zmarłej osoby w domu.

 

W środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień ten od wielu lat przeżywany jest w naszej Ojczyźnie jako Dzień Świętości Życia oraz modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych, zwłaszcza tych zagrożonych aborcją. W tym dniu można podjąć dzieło tzw. duchowej adopcji czyli zobowiązanie do odmawiania codziennie przez dziewięć miesięcy modlitwy w intencji anonimowego dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Formularz deklaracji podjęcia takiej modlitwy można znaleźć pod krzyżem w przedsionku kościoła i tu obok ołtarza w tzw. starej zakrystii.

Z powodu trwającej epidemii można taką deklarację złożyć w domu. Osoby, które zdecydują się na taką formę proszone są o wypełnienie na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin przygotowanego formularza .

 

W zakrystiach kościoła i kaplic można nabywać już wielkanocne baranki z cukru, przygotowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, cena 6 zł.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień /patrz zakładka intencje/

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

Komunikat redakcji „Gościa Niedzielnego”

Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego” czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny naszego tygodnika. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.).

Przypominamy o możliwości skorzystania z prenumeraty pocztowej. Szczegóły na www.igomedia.pl/Zamowprenumerate lub pod nr. tel. 32 608 80 83.

Pragniemy również zachęcić do skorzystania z darmowego, elektronicznego wydania „Gościa Niedzielnego” nr 12/2020. Szczegóły na https://e.gosc.pl/ w zakładce Instrukcja. Kompletne wydanie 12. numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi - będzie też dostępne w formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu - na stronie gosc.pl. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, by „Gość Niedzielny” mógł trafić do starszych czytelników, którzy nie korzystają z komputerów czy urządzeń mobilnych.

Podjęcie tej decyzji było dla nas trudną koniecznością, ale mamy nadzieję, że ta sytuacja nie potrwa długo. Zapewniając o naszej modlitwie w intencji całego społeczeństwa, chorych, służb medycznych, a także Was, Drodzy Czytelnicy, prosimy o modlitwę w naszej intencji w tym bardzo trudnym momencie.

 

Redakcja „Gościa Niedzielnego”

 

 

ODMAWIAJCIERÓŻANIEC

 

Potrzebujesz modlitwy?

 

Prześlij nam swoją intencję za pomocą strony

 

SKRZYNKAMODLITEWNA.PL

 

1.Nie ma tu żadnych ograniczeń – możesz nam przesłać dowolną ilość intencji, tak często jak tego potrzebujesz

 

2.Jeżeli nie chcesz nazwać tego co Ci leży na sercu napisz „Boże, Ty wiesz”

 

3.To nic nie kosztuje – prosimy jedynie o modlitwę za nas i nasze dzieło

 

4.I pamiętaj, modlimy się z Tobą, a nie zamiast Ciebie - nic nie zastąpi osobistej modlitwy

 

Codziennie będziemy się modlić na Różańcu w Twojej intencji, a raz w miesiącu będzie odprawiana Msza Święta

 

Jeżeli chciałbyś się modlić za innych...

 

DOŁĄCZ DO NAS!!!

 

napisznainfo@skrzynkamodlitewna.pl

 

 

 

III  Niedziela Wielkiego Postu

15.03.2020

        

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego odwołujemy tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla dorosłych jak też dla dzieci i młodzieży.

 

Informujemy, że Msze Święte i inne nabożeństwa dziś i w najbliższym czasie będziemy sprawować w wyznaczonym porządku. Prosimy jednak aby zwłaszcza w środę powstrzymać się od udziału we Mszy Świętej i nowennie łącząc się duchowo z modlącymi się w kościele, aby nie przekroczyć liczby 50 osób zgromadzonych  razem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13 marca.

Prosimy aby stosować się do wskazań służb sanitarno-epidemiologicznych oraz zaleceń naszego Metropolity i nie narażać siebie i innych na zakażenie. Przypominamy, że nasz Metropolita udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej:

  • osobom w podeszłym wieku,
  • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza,  że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Informujemy, że oprócz transmitowanych regularnie przez różne telewizje i radia Mszy Świętych i innych nabożeństw, od jutra rozpoczną się Rekolekcje Wielkopostne prowadzone ON LINE – na żywo, które poprowadzą duszpasterze parafii nowohuckich a będą transmitowane o godz. 1200 codziennie przez telewizję Pallotti TV i radio Pallotti FM. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pallotti.fm

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana ś.p. Maria Stachura  l. 89 z Branic. Polecajmy ją miłosiernemu Panu.

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

 

INFORMACJE

 

do ogłoszeń parafialnych w sprawie transmisji Mszy Świętych

 

Niedziela, 15 marca 2020 r.

7:00 – TVP 1

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

9:30 – Telewizja TRWAM

11.00 – TVP 1

13:00 – TVP POLONIA

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na

kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www.episkopat.pl.

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji 

radiowych oraz w internecie.

 

 

II  Niedziela Wielkiego Postu

Odpust parafialny -  św. Grzegorza Wlk. pap.

8.03.2020

 

Dziś uroczyście świętujemy Odpust Parafialny ku czci św. Grzegorza Wlk. pap., patrona naszej parafii. Kazania głosi nam dziś ks. Szymon Bryniarski, nasz były wikariusz. On również będzie przewodniczył sumie odpustowej o godz. 1100.

 

Przeżywając czas Wielkiego Postu przypominamy o wielkopostnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy:

w kościele parafialnym;

Droga Krzyżowa  jest w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta

       oraz w każdą niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza św. o 1600

 

w kaplicy, w Wadowie;

Droga Krzyżowa w piątek o 1730, po niej Msza św.

Gorzkie Żale w niedziele po Mszy Św. o godz. 930

 

w kaplicy w Łuczanowicach;

Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1530, następnie

Gorzkie Żale o godz. 1600 a po nich Msza św. około godz. 1645.

 

Samorządowe Przedszkole nr 19 Kraków os. Wyciąże informuje o trwających do 31 marca zapisach do przedszkola dla dzieci od 3 do 6 lat.

Dni otwarte przedszkola będą 12 i 13 marca. Więcej informacji o rekrutacji i dniach otwartych można uzyskać w sekretariacie szkoły i znaleźć na jej stronie internetowej.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana ś.p. Tomasz Ziomek  l. 49 z Wadowa, ś.p. Maria Czekaj  l. 79 z Krzysztoforzyc /jej pogrzeb będzie we wtorek o 1400/  i ś.p. Czesław Łyszczarz  l. 67 z Łuczanowic /jego pogrzeb będzie w środę o 1300/. Polecajmy ich miłosiernemu Panu.

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień:

 

I Niedziela Wielkiego Postu

1.03.2020

 

Przeżywając czas Wielkiego Postu przypominamy o wielkopostnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy:

w kościele parafialnym;

Droga Krzyżowa  jest w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta

       oraz w każdą niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza św. o 1600

 

w kaplicy w Wadowie;

Droga Krzyżowa w piątek o 1730, po niej Msza św.

Gorzkie Żale w niedziele po Mszy Św. o godz. 930

 

w kaplicy w Łuczanowicach;

Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1530, następnie

Gorzkie Żale o godz. 1600 a po nich Msza św. około godz. 1645.

 

Przypominamy, że w Łuczanowicach przez cały okres Wielkiego Postu Msze Św. w niedzielę odprawiane będą; pierwsza jak zwykle rano o godz. 800 a druga bezpośrednio po Gorzkich Żalach czyli około godz. 1645.

 

            W czwartek 12 marca przypada wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża, patrona naszej parafii.

W związku z tym w przyszłą niedzielę przeżywać będziemy odpust parafialny ku jego czci. Sumie odpustowej o godz. 1100 przewodniczył będzie nasz były wikariusz ks. Szymon Bryniarski.

Możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej przed odpustem będzie:

w czwartek w kaplicach - spowiedź przed I piątkiem;

w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700 Msza Św.

w Wadowie od godz. 1730 i o 1800 Msza Św.

W piątek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w kościele od godz. 1730, o 1800 będzie Msza Święta z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Do chorych z Komunią Świętą udamy się w sobotę od godz. 800.

 

W najbliższą sobotę, na Mszę Świętą o godz. 1800zapraszamy kandydatów do bierzmowania czyli uczniów klas VIII Sz.P. Zapraszamy na to spotkanie także ich rodziców. Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie z rodzicami, na którym chcemy przekazać wszystkie informacje dotyczących ostatniego etapu przygotowania do tego sakramentu. Obecność wszystkich rodziców jest na tym spotkaniu zatem konieczna.

 

Już dziś informujemy, ze Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych w naszej parafii rozpoczniemy w środę wieczorem 25 marca a zakończymy w niedzielę 29 marca. W sobotę 28 marca będzie dzień spowiedzi rekolekcyjnej.

Rekolekcje dla dzieci kontynuowane będą w poniedziałek i wtorek 30 i 31 marca.

 

Do skarbony przy ołtarzu św. Józefa przez cały Wielki Post można składać jałmużnę postną. Jest to jedna z form naszej pomocy dla najuboższych.

 

Od Wielkiego Postu 2015 roku w każdy czwartek po Mszy Świętej o godz. 1800 jest w naszym kościele wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na Jego indywidualną adorację do godz. 2000. W tym czasie jest także dyżur księdza 

w konfesjonale. Zapraszamy na modlitwę i do korzystania ze spowiedzi świętej.

 

Od poniedziałku rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli i I klas. Sz.P.

Dzień otwarty Sz.P. nr 78 w Wadowie będzie we wtorek 3 marca w godz. od 17 do 19 w budynku szkoły przy ul. Łuczanowickiej 2 w Luboczy.

Dzień otwarty Sz.P. nr 74 w Branicach odbędzie w poniedziałek 9 marca w godz. od 15 do 17 w budynku szkoły.

Więcej informacji o rekrutacji na stronach internetowych szkół.

 

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką:

 

Intencje Mszy Św. na bieżący tydzień:

 

 

VII Niedziela Zwykła

23.02.2020

 

Dziś ostatnia niedziela tzw. 40 – godzinnego nabożeństwa, jako przygotowania do Wielkiego Postu. Po każdej Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i chwila adoracji a następnie czas na modlitwę indywidualną przed Najświętszym Sakramentem do następnej Mszy Św. O godz. 1530 odprawimy nieszpory a po nich jak co niedziele Mszę Św. o godz. 1600. Do tej modlitwy i adoracji zapraszamy wszystkich parafian, a w dziś zwłaszcza;

mieszkańców - Krzysztoforzyc, Dojazdowa i Łuczanowic.

 

Dziś na Mszę Św. o godz. 1600 zapraszamy dzieci Kl. III Sz.P. z całej parafii wraz z rodzicami. Będzie to kolejne spotkanie w ramach przygotowania do I Spowiedzi i Komunii Św. Podczas Eucharystii dzieci otrzymają książeczki. Po Mszy Św. odbędzie się krótkie spotkanie z rodzicami.

 

Najbliższa środę to Środa Popielcowa, rozpoczynamy zatem Wielki Post. W tym dniu powinniśmy zachować post /tzw. ścisły/ oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem odprawiać będziemy w kościele o godz. 700, 900 i 1800, oraz w Łuczanowicach o 1700 i w Wadowie o 1800.

 

Na czas zbliżającego się Wielkiego Postu już dziś zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach i do wspólnej modlitwy:

w kościele parafialnym;

Droga Krzyżowa będzie w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta

       oraz w każdą niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza św. o 1600

 

w kaplicy, w Wadowie;

Droga Krzyżowa będzie w piątki o 1730, po niej Msza św.

Gorzkie Żale  w niedziele po Mszy Św. o godz. 930

 

w kaplicy w Łuczanowicach;

Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1530, następnie

Gorzkie Żale o godz. 1600 a po nich Msza św. około godz. 1645.

 

W Łuczanowicach, od przyszłej niedzieli przez cały okres Wielkiego Postu, Msze Święte niedzielne odprawiane będą: pierwsza jak zwykle rano o godz. 800 następnie o godz. 1600 będą Gorzkie Żale i bezpośrednio po nich Msza Święta około godz. 1645.

 

Ks. Szymon Bryniarski organizuje pielgrzymkę do Gruzji i Armenii z udziałem naszej parafii w dniach 21lipca do 1 sierpnia 2020 r. Koszt wyjazdu to 1550 zł i 820 USD. Program pielgrzymki jest w gablocie ogłoszeń, na naszej stronie parafialnej i face boku. Można się zapisać w zakrystii lub u ks. Proboszcza. Zaliczka przy zapisie 1000 zł.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana ś.p. Władysław Chmiest l. 79 z Łuczanowic, /jego pogrzeb będzie w czwartek o 1400/.

 Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Bardzo porosimy o zrobienie porządków na grobach swoich bliskich oraz w ich otoczeniu na naszym cmentarzu. Wiejący ostatnio silny wiatr porozrzucał kwiaty i potłukł wiele zniczy. Trzeba to posprzątać.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień:

 

VI Niedziela Zwykła

16.02.2020

 

Dziś kontynuować będziemy także tzw. 40 - godzinne nabożeństwo, jako przygotowanie do Wielkiego Postu. Po każdej Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na modlitwę indywidualną przed Najświętszym Sakramentem do następnej Mszy Św. O godz. 1530 rozpoczniemy nieszpory a po nich odprawimy, jak co niedziele Mszę Św. o godz. 1600.Do tej modlitwy i adoracji zapraszamy wszystkich parafian, a w dziś zwłaszcza;

mieszkańców - Branic, Chałupek, Przylasku Rusieckiego

za tydzień mieszkańców - Krzysztoforzyc, Dojazdowa i Łuczanowic.

 

W przyszłąniedzielę na Mszę Św. o godz. 1600 zapraszamy dzieci Kl. III z całej parafii wraz z rodzicami. Będzie to kolejne spotkanie w ramach przygotowania do I Spowiedzi i Komunii Św. Podczas Eucharystii dzieci otrzymają książeczki. Po Mszy Św. odbędzie się krótkie spotkanie z rodzicami.

 

 

Zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką.

 

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień:

 

V Niedziela Zwykła

09.02.2020

 

Dziś rozpoczynamy tzw. 40 - godzinne nabożeństwo, jako przygotowanie do Wielkiego Postu. Po każdej Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na modlitwę indywidualną przed Najświętszym Sakramentem do następnej Mszy Św. O godz. 1530 rozpoczniemy nieszpory a po nich odprawimy, jak co niedziele Mszę Św. o godz. 1600. Do tej modlitwy i adoracji zapraszamy wszystkich parafian, a dziś zwłaszcza;

mieszkańców - Wadowa, Ruszczy, Wyciąż i Przylasku Wyciąskiego.

za tydzień mieszkańców - Branic, Chałupek, Przylasku Rusieckiego

za dwa tygodnie mieszkańców - Krzysztoforzyc, Dojazdowa i Łuczanowic.

 

W bieżącym tygodniu przypada:

w poniedziałek – wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy

we wtorek – wspomnienie  NMP z Lourdes i zarazem Światowy Dzień Chorych.

w piątek – święto św. Cyryla mnicha i Metodego bp., patronów Europy.

 

            W związku z nieobecnością w tym tygodniu ks. Proboszcza informujemy, że kancelaria parafialna we wtorek i środę rano będzie nieczynna a konieczne sprawy będzie można załatwić po Mszy Św. o godz. 1800.

 

Korzystając z tego, że nie mamy dziś zbyt wielu ogłoszeń, pragniemy zwrócić uwagę na przekazane nam przez policję ulotki ostrzegające przed różnego rodzaju oszustami wyłudzającymi pieniądze. Prosimy o ich zabranie oraz zapoznanie się z ich treścią. Prosimy o przekazanie zawartych tam ostrzeżeń zwłaszcza osobom starszym i samotnym, pozostające w domu przez cały dzień, aby nie dały się oszukać. Ulotki można znaleźć przy wyjściu z kościoła i kaplic obok prasy katolickiej.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Jan Podobińskilat 72 z Łuczanowic, i ś.p. Kazimiera Kowalik lat 67 z Wyciąż, polećmy ich Miłosiernemu Panu; Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Św. na bieżący tydzień: /patrz osobna zakładka/

 

 

 

IV Niedziela Zwykła

Święto Ofiarowania Pańskiego

2.02.2020

 

Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone jest w Kościele jako Dzień Życia Konsekrowanego. Dlatego modlitwą wspieramy dziś wszystkich podejmujących powołanie do życia zakonnego. Zebrana składka przekazywana zostanie na pomoc dla zakonów kontemplacyjnych.

Dziś jest Pierwsza Niedziela Miesiąca zatem po każdej Mszy Świętej odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu.

Po Mszy Świętej o godz. 1100 zapraszamy na Jasełka w wykonaniu Grupy Teatralnej z Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Sz.P. nr 129, os. Na Wzgórzach.

 

W tym tygodniu wspominać będziemy:

w środę – św. Agatę, dziewicę i męczennicę

w czwartek – św.Pawła Miki i jego towarzyszy, męczenników

6.02.2020 - Czwartek spowiedź na kaplicach przed I Piątkiem

Łuczanowice 16.30 - Spowiedź 17.00 - Msza Św. 

Wadów 17.30 - Spowiedź 18.00 - Msza Św.

7.02.2020 - I Piątek - 17.30 - Spowiedź w Koście 18.00 - Msza Św. z Nabożeństwem do Serca Jezusowego 

8.02.2020 - Sobota po Pierwszym Piątku miesiąca 8.00 - DO CHORYCH 

 

Wszystkim parafianom, którzy nas przyjmowali i jeszcze w tym tygodniu przyjmą z wizytą duszpasterską serdecznie dziękujemy - „Bóg Zapłać” - za życzliwość, poczęstunki i złożone ofiary. Tymi ofiarami dzielimy się jak co roku wspierając takie cele jak: budowa nowych kościołów, działalność Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, bratnia pomoc dla księży chorych i emerytów.

Mszę Świętą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich, którzy nas gościli w swoich domach odprawimy: w Ruszczy w Wielką Sobotę 11.04 o 1800, a w Łuczanowicach i Wadowie podczas Rekolekcji Wielkopostnych.

Jeśli ktoś nie mógł przyjąć księdza z wizytą duszpasterską w wyznaczonym przez nas terminie a chciałby to uczynić, to prosimy zgłosić się do zakrystii i uzgodnić stosowny termin takiej wizyty, chętnie przyjdziemy.

 

Przeżywamy czas karnawału, ale od przyszłej niedzieli rozpoczniemy już tzw. 40 - godzinne nabożeństwo, jako przygotowanie do Wielkiego Postu. Kontynuować je będziemy przez trzy kolejne niedziele karnawału. Poczynając do przyszłej niedzieli po każdej Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na modlitwę indywidualną przed Najświętszym Sakramentem do następnej Mszy Św. O godz. 1530 rozpoczniemy nieszpory a po nich odprawimy, jak co niedziele Mszę Św. o godz. 1600. Do tej modlitwy i adoracji zapraszamy wszystkich parafian, a w najbliższą niedzielę szczególnie;

mieszkańców - Wadowa, Ruszczy, Wyciąż i Przylasku Wyciąskiego.

za dwa tygodnie mieszkańców - Branic, Chałupek, Przylasku Rusieckiego

za trzy tygodnie mieszkańców - Krzysztoforzyc, Dojazdowa i Łuczanowic.

 

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana ś.p. Józefa Włodek lat 93 z Branic, polećmy ją Miłosiernemu Panu;

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Program wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu;  /patrz osobna zakładka/

 

Intencje Mszy Św. na bieżący tydzień:  /patrz osobna zakładka/:

 

III Niedziela Zwykła

26.01.2020

 

Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Niedzielę Słowa Bożego. Dziś po Mszy Św. o godz. 1600 zapraszamy na spotkanie opłatkowe Radę Parafialną.

 

W tym tygodniu wspominać będziemy:

we wtorek św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła.

w piątek – św. Jana Bosko, kapłana

 

W najbliższą sobotę, a więc 1 lutegona Mszę Świętą o godz. 1800 zapraszamy kandydatów do bierzmowania czyli uczniów klas VIII Sz.P. Ponawiamy również prośbę do rodziców aby uczestniczyli w tym spotkaniu razem ze swoimi dziećmi zapewniając im możliwość dotarcia do kościoła i bezpieczeństwo.

 

W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, zwana w tradycji świętem M.B. Gromnicznej. Przed każdą Mszę Św. będzie poświęcenie gromnic. Będzie to zarazem I Niedziela Miesiąca dlatego po każdej Mszy Świętej odprawimy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone jest w Kościele jako Dzień Życia Konsekrowanego. Dlatego modlitwą wspierać będziemy w tym dniu wszystkich podejmujących powołanie do życia zakonnego. Składka zebrana w tym dniu na tacę przekazywana zostanie na pomoc dla zakonów kontemplacyjnych.

 

W przyszłą niedziele po Mszy Świętej o godz. 1100 zapraszamy na Jasełka w wykonaniu Grupy Teatralnej z Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Sz.P. nr 129, os. Na Wzgórzach.

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką.

 

Program wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu; /patrz osobna zakładka/

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień: /patrz osobna zakładka/

 

II Niedziela Zwykła

19.01.2020

 

Niedziela dzisiejsza rozpoczyna światowy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który będzie obchodzony pod hasłem „Życzliwymi bądźcie”. W Krakowie centralne nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego odbędzie się dziś o godz. 1500 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Program wszystkich wydarzeń znajduje się na plakacie w gablotce ogłoszeń oraz na stronie internetowej radadialogu.diecezja.pl

Dziś po Mszy Świętej o godz. 1100 serdecznie zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu dzieci z naszej Scholi Parafialnej wraz z przyjaciółmi

Dziś również po Mszy Świętej o godz. 1600 odmówimy Różaniec w int o jedność chrześcijan, a po nim zapraszamy na spotkanie opłatkowe na plebanii Róże Różańcowe z całej parafii.

 

W tym tygodniu wspominać będziemy:

we wtorek – św. Agnieszkę, dziewicę i męczennicę

w piątek – św. Franciszka Salezego, biskupa

w sobotę – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

 

W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 1900 zapraszamy na spotkanie opłatkowe Radę Parafialną.

 

Poszukujemy archiwalnych zdjęć kapliczki stojącej niegdyś przy drodze wjazdowej do Łuczanowic od strony Luboczy, obecnie przy ul. Łuczanowickiej. Poczynione zostały bowiem starania przez p. Katarzynę Frankiewicz radną Dzielnicy XVII z Łuczanowic o jej rekonstrukcję i są już pozytywne decyzję urzędów w tej sprawie. Archiwalne zdjęcie tej kapliczki bardzo by ułatwiło jej rekonstrukcję.

 

Zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką.

 

Wizyta duszpasterska w tym tygodniu - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami; /patrz osobna zakładka/

 

Cały harmonogram wizyty duszpasterskiej dostępny jest na naszej parafialnej stronie internetowej, faceboku oraz w gablotkach ogłoszeń.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień: /patrz osobna zakładka/

Niedziela Chrztu Pańskiego

12.01.2020

 

 

Dzisiejsza niedziela to Uroczystość Chrztu Pańskiego, kończy ona liturgiczny okres Bożego Narodzenia, chociaż w naszej polskiej tradycji pozostajemy jeszcze nadal przy śpiewie kolęd i bożonarodzeniowej szopce aż do drugiego lutego czyli do święta Matki Bożej Gromnicznej.

 

Poświęcone w Uroczysto Trzech Króli kredę i kadzidło można jeszcze dziś nabyć w zakrystii u p. kościelnego.

 

W każdą niedzielę na Mszę Świętej o godz. 1100 zapraszamy wszystkie dzieci.

 

Przypominamy także, że w każdy czwartek po Mszy Świętej o godz. 1800 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na Jego indywidualną adoracje do godz. 2000. W tym czasie jest także ksiądz konfesjonale i można spokojnie skorzystać z sakramenty pokuty. Zapraszamy.

 

W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 1100 serdecznie zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu dzieci z naszej Scholi Parafialnej wraz z przyjaciółmi

Również w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 1600 odmówimy Różaniec a po nim zapraszamy na spotkanie opłatkowe na plebanii Róże Różańcowe z całej parafii.

 

 

Zbliża się światowy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który będzie obchodzony od 18 do 25 stycznia pod hasłem „Życzliwymi bądźcie” W Krakowie centralne nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego odbędzie się w niedzielę 19 stycznia o godz. 1500 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Program wszystkich wydarzeń znajduje się na plakacie w gablotce ogłoszeń oraz na stronie internetowej radadialogu.diecezja.pl

 

        Zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką.

 

        Intencje Mszy Świętych w bieżącym tygodniu:

 

Wizyta duszpasterska w tym tygodniu - /patrz osobna zakładka/

 

 

II Niedziela po Bożym Narodzeniu

5.01.2020

 

Dziś jest I Niedziela Miesiąca, po każdej Mszy Świętej odprawiamy zatem adorację Najświętszego Sakramentu.

 

Jutro Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Podczas każdej Mszy św. poświęcać będziemy kredę i kadzidło.

 

Jutro młodzież z Grupy Apostolskiej naszej parafii rozprowadzać będzie przy kościele poświęconą kredę i kadzidło. Zachęcamy do oznakowania kredą drzwi wejściowych swoich domów czy mieszkań literami C+M+B+2020 (lub K+M+B+2020) co oznacza prośbę o błogosławieństwo dla domu i jego ochronę przed złem.

Litery te mają różne interpretacje:

Teologiczna to;

·        z j. łac. Christus Mansionem Benedicat  („Niech Chrystus błogosławi temu domowi”)

·        z j. łac. Christus Multorum Benefactor („Chrystus dobroczyńcą wielu”)

Popularna to;

·        inicjały imion trzech mędrców: w j. pol. Kacper, Melchior i Baltazar /nadane im przez legendarną tradycję/.

 

Przyszła niedziela to Uroczystość Chrztu Pańskiego, kończy ona liturgiczny okres Bożego Narodzenia, chociaż w naszej polskiej tradycji pozostaniemy jeszcze nadal przy śpiewie kolęd i bożonarodzeniowej szopce aż do drugiego lutego czyli do święta Matki Bożej Gromnicznej.

 

W ostatnim czasie  odeszła od nas do Pana ś.p. Anna Szydłowska  lat 60 z Ruszczy polećmy ją miłosiernemu Panu: Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych w tym tygodniu; /patrz zakładka intencje/

 

        Wizyta duszpasterska: /patrz zakładka Wizyta Duszpasterska/

 

Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia

Święto Świętej Rodziny

29.12.2019

 

Niedziela dzisiejsza to święto Świętej Rodziny, Jezusa, Marii i Józefa.

 

We wtorek wspomnienie św. Sylwestra papieża. Jest to zarazem ostatni dzień roku kalendarzowego. Z tej okazji w kościele parafialnym o godz. 1600 odprawimy Mszę św. połączoną ze nieszporami i tradycyjnym nabożeństwem dziękczynno – przebłagalnym na zakończenie mijającego roku 2019. Nabożeństwa takie odprawimy we wtorek także w kaplicach;

w Łuczanowicach o godz. 1700

w Wadowie o godz. 1800

Nie będzie w tym dniu w kościele Mszy Świętej o godz. 1800.

 

W środę – Nowy Rok, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i zarazem Światowy Dzień Pokoju. Msze Święte w kościele i kaplicach sprawować będziemy tak jak w każdą niedzielę.

 

W czwartek w kaplicach będzie spowiedź z okazji przypadającego w tym tygodniu I piątku miesiąca;

w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700  Msza św.

w Wadowie od godz. 1730 i o 1800  Msza św.

 

W piątek spowiedź w kościele od godz. 1730, o 1800 Msza Święta z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

W sobotę udamy się do chorych z posługą spowiedzi i Komunii Świętej. Rozpoczniemy tradycyjnie od godz. 800.

W najbliższą sobotę na Mszę Świętą o godz. 1800 zapraszamy kandydatów do bierzmowania czyli uczniów klas VIII Sz.P. Ponawiamy również prośbę do rodziców aby uczestniczyli w tym spotkaniu razem ze swoimi dziećmi zapewniając im tym samym możliwość dotarcia do kościoła i bezpieczny powrót.

 

W przyszłą niedziele będzie I Niedziela Miesiąca. Po każdej Mszy Świętej odprawimy zatem adorację Najświętszego Sakramentu.

 

Dziękujemy za wykonanie tegorocznych szopek i świątecznej dekoracje w kościele i kaplicach.

W Ruszczy: ks. Jerzemu, p. kościelnemu Tomaszowi Urbanowi, jak też p. Kazimierzowi Kotowi z córka Justyną oraz p. Józefowi Nowakowi z synem Mateuszem i zięciem Maćkiem Grzywaczewskim z Dojazdowa, oraz panom Romanowi Nowakowi i Eugeniuszowi Karnasowi z Ruszczy.

W Wadowie: pani Jadwidze Zbroja z rodziną i p. Zbigniewowi Rajskiemu.

W Łuczanowicach: p. Elżbiecie Gajoszek z rodziną.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Sławomir Wilkosz lat 38 z Wyciąż i ś.p. Stefan Legutko l. 86 z Dojazdowa /jego pogrzeb będzie jutro o 1200/ polećmy ich miłosiernemu Panu: Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych w tym tygodniu; / patrz zakładka intencje/

 

Wizyta duszpasterska: /patrz zakładka Wizyta Duszpasterska/

 

 

IV Niedziela Adwentu

22.12.2019

 

We wtorek Wigilia Bożego Narodzenia. Rano będzie Msza Święta koncelebrowana o godz. 700. Ze względu na wyjątkowo rodzinne przeżywanie wieczoru tego dnia - nie będzie juz w kościele Mszy św. o godz. 1800.

Podczas tradycyjnej Wieczerzy Wigilijnej prosimy o zachowanie jej religijnego charakteru. Uczyńmy to odmawiając wspólnie modlitwę, odczytując fragment Ewangelii wg św. Łukasza o Narodzeniu Chrystusa /Łk 2, 1-20/. Zachęcamy też do wspólnego rodzinnego kolędowania. Opłatek niech będzie znakiem szczególnej wzajemnej życzliwości i zgody.

O godz. 2400 gromadzimy się w kościele na pasterkę. Pół godziny przed pasterką zapraszamy na wspólne kolędowanie.

W kaplicach pasterki będą tak jak w latach ubiegłych, czyli o godz. 2300.

 Składka zbierana na tacę w czasie pasterek przeznaczona jest na Fundusz Ochrony Życia Nienarodzonych - „SOS”.

 

W dzień Bożego Narodzenia i Święto św. Szczepana Msze Św. w kościele i kaplicach odprawiać będziemy tak jak w każdą niedzielę.

W Święto św. Szczepana ofiarami na tacę wspierać będziemy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

W drugi dzień świąt o godz. 1100 w kościele parafialnym będzie Msza Święta Chrzcielna.

 

W przyszłą niedzielę przypada święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.

 

U panów kościelnego i organisty można zaopatrzyć się jeszcze w opłatki na wigilijny wieczór.

 

W zakrystii można też jeszcze nabyć świece Caritas jako „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Serdecznie polecamy.

 

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana: ś.p. Kazimiera Wątor lat 93, z Wyciąż. Polećmy ją miłosiernemu Panu; Dobry Jezu a nasz Panie…

Prosimy, aby śmieci z grobów wynosić i wrzucać do kontenerów a nie obok kontenera.

 

Zachęcamy do nabywania i czytania świątecznej prasy katolickiej.

 

Życzenia Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego /odczytać/

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień: /patrz zakładka - intencje/

 

 

 

           Wizyta Duszpasterska po świętach; /patrz osobna zakładka/

 

III Niedziela Adwentu

15.12.2019

 

Niedziela dzisiejsza nosi nazwę gaudete, czyli radujmy sięradujemy się z bliskości świąt Bożego Narodzenia i całego Bożego dzieła naszego odkupienia. Rozpoczyna ona zarazem kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.

Dziś jest też III Niedziela miesiąca, zatem po Mszy Świętej o 1600 odprawimy nabożeństwo różańcowe.

 

Nadal zapraszamy i zachęcamy wszystkich do udziału w Roratach.

 

We wtorek rano kancelaria parafialna będzie nieczynna z powodu wyjazdu ks. Proboszcza na spowiedź do Biórkowa. Konieczne sprawy będzie można załatwić po Mszy Świętej wieczornej.

 

Przedświąteczna spowiedź adwentowa w naszej parafii będzie w najbliższą sobotę 21 grudnia.

W kościele spowiadać będziemy sami rano przed i podczas Mszy Św. o godz. 700 a następnie od 800 do 930 będą spowiadać także zaproszeni do pomocy kapłani. O godz. 930, na zakończenie tej części spowiedzi będzie Msza Święta. Dalszy ciąg spowiedzi w kościele będzie po południu od 1530 do 1700 i od 1730 do 1900. O 1900 zostanie odprawiana Msza Święta roratnia.

Spowiedź w kaplicach; w Wadowie od 1030 do 1200 na jej zakończenie o 1200 odprawimy Mszę Świętą roratnią, w Łuczanowicach od 1530 do 1700 o 1700 będzie Msza Święta roratnia.

Do pomocy w spowiedzi zostali zaproszeni kapłani z sąsiednich parafii naszego dekanatu, zachęcamy zatem wszystkich do skorzystania z ich posługi.


W gablotce przed kościołem można tez sprawdzić kiedy jest spowiedź w innych parafiach naszego dekanatu.

 

W poniedziałek 23 grudnia od godz. 800 udamy się jeszcze do chorych z posługą spowiedzi i Komunią Św., ale tylko do tych którzy zostaną zgłoszeni do odwiedzin. Prosimy zatem o zgłaszanie takich osób chorych lub starszych do przyszłej niedzieli w kancelarii lub po Mszy Świętej w zakrystii.

 

W zakrystii nadal można jeszcze nabyć świece Caritas jako „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Serdecznie polecamy. U panów kościelnego i organisty można też nabyć opłatki wigilijne.

 

Do dzisiejszej niedzieli można jeszcze przekazaćtzw. „Tytki Charytatywne” czyli torby wypełnione trwałą żywnością lub środkami czystości. Z tych darów sporządzimy paczki świąteczne. Będą je przygotowywały panie z Zespołu Charytatywnego jutro na plebanii od godz. 1000. Jeśli ktoś dysponuje czasem i mógłby im w tym pomóc to serdecznie zapraszamy. Można też dziś w zakrystii zgłosić osoby z naszej parafii, które potrzebują takiej pomocy.

 

W minionym tygodniu odeszły od nas do Pana: ś.p. Danuta Orzażewska lat 44, z Krzysztoforzyc, oraz ś.p. Leonarda Koszałka lat 89 z Wadowa, Polecajmy je miłosiernemu Panu; Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień: /patrz zakładka intencje/

 

II Niedziela Adwentu

8.12.2019

 

Dziś wypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P., po każdej Mszy Św. odprawiamy Adorację Najświętszego Sakramentu, przeniesioną z ubiegłej niedzieli, z racji odczytywanego wówczas listu naszego Metropolity. 

Jest to zarazem dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Podczas każdej Mszy Świętej będziemy się modlić w tej intencji. Aby już nie organizować kolejnej zbiórki datków przekażemy na ten cel połowę naszej dzisiejszej składki.

Dziś na Mszę Świętą o godz. 1600 zapraszamy rodziców i dzieci z Kl. III w ramach przygotowania do I Spowiedzi i Komunii Świętej. Podczas Eucharystii będzie poświęcenie i wręczenie dzieciom medalików a po Mszy Św. odbędzie się krótkie spotkanie z rodzicami. 

Dziś po Mszy św. o godz. 1600 zapraszamy również na spotkanie Parafialny Zespół Charytatywny w celu omówienia rozdzielania darów zebranych w tzw. „Tytkach Charytatywnych”

 

Przeżywamy Adwent, serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich do udziału w Roratach.

Roraty w kościele odprawiamy codziennie o godz. 1800.

w kaplicach:w Łuczanowicach;-  poniedziałki i czwartki o godz. 1800

             w Wadowie;             -  wtorki i piątki o godz. 1800

 

Do udziału w Roratach zachęcamy wszystkie dzieci oraz młodzież, zwłaszcza przygotowującą się w tym roku do sakramentu bierzmowania.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypadają następujące wspomnienia:

w piątek – św. Łucji, dziewicy i męczennicy

w sobotę – św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła

 

Już dziś informujemy, że spowiedź adwentowa przed Świętami Bożego Narodzenia będzie w naszej parafii w sobotę 21 grudnia. 

 

W zakrystii kościoła i w kaplic, można nabywać świece Caritas, z których dochód przeznaczony jest na „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, cena małej świecy przynajmniej 6 zł a dużej 12 zł, tyle odprowadzamy na konto Caritas. Jeśli ktoś da więcej to przeznaczymy to na pomoc potrzebującym w parafii.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana; ś.p. Franciszek Sendor lat 65 z Wadowa;  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

 

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

 

Intencje Mszy świętych w tym tygodniu; /patrz osobna zakładka/

 

 

I Niedziela Adwentu

1.12.2019

 

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas przygotowania do Uroczystości Bożego Narodzenia oraz przypominania sobie o potrzebie nieustannej gotowości na powtórne przyjście Chrystusa Pana na końcu czasów.

Przez cały Adwent w dni powszednie Roraty w kościele będą o godz. 1800, a w kaplicach;

w Łuczanowicach   -  poniedziałki i czwartki o godz. 1800

w Wadowie              -  wtorki i piątki o godz. 1800

Do udziału w Roratach w kościele i w kaplicach zapraszamy wszystkich parafian, szczególnie serdecznie zapraszamy dzieci Sz.P. i młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Dzieci zachęcamy do przynoszenia tradycyjnych lampionów.

 

Przy ołtarzu św. Józefa można dziś pobrać tzw. „Tytkę Charytatywną” czyli papierową torbę na żywność, napełnić ją trwałymi produktami spożywczymi lub środkami czystości, przynieść do kościoła lub kaplic do III niedzieli Adwenty /czyli do 15 grudnia/. Zebrana w ten sposób żywność i inne produkty zostaną przekazane w paczkach świątecznych dla ubogich z naszej parafii.

 

W tym tygodniu wspominać będziemy:

we wtorek – św. Franciszka Ksawerego, kapłana

w czwartek – św. Barbarę, dziewicę i męczennicę

w piątek – św. Mikołaja, biskupa

w sobotę – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

 

W czwartek w kaplicach będzie spowiedź z okazji przypadającego w tym tygodniu I piątku miesiąca;

w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700  Msza św.

w Wadowie od godz. 1730 i o 1800  Msza św.

 

W I piątek będzie spowiedź w kościele od godz. 1730 do 1800, o 1800 Msza św. i Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Do chorych z Komunią Świętą udamy się w sobotę od godz. 800

 

W najbliższą sobotę na Mszę Świętą o godz. 1800 zapraszamy kandydatów do bierzmowania czyli uczniów klas VIII Sz. P., którzy chcą przystąpić do tego sakramentu  w przyszłym roku w tutejszej parafii.

 

W przyszłą niedzielę – wypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

W przyszłą niedzielę odprawimy również adorację Najświętszego Sakramentu, przeniesioną z dzisiejszej niedzieli, z racji odczytywanego dziś listu naszego Metropolity. Będzie to zarazem dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.

Także w przyszłą niedzielę na Mszę Świętą o godz. 1600 zapraszamy rodziców i dzieci z Kl. III w ramach przygotowania do I Spowiedzi i Komunii Świętej. Podczas Eucharystii będzie poświęcenie i wręczenie dzieciom medalików a po Mszy Św. odbędzie się spotkanie z rodzicami.

 

Za tydzień po Mszy św. o godz. 1600 zapraszamy również na spotkanie Parafialny Zespół Charytatywny.

 

W zakrystii kościoła i kaplic, można już od dziś nabywać wigilijne świece Caritas, z których dochód przeznaczony jest na „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.

 

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana; ś.p. Katarzyna Czajka lat 85 z Chałupek;  Dobry Jezu a nasz Panie… 

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata

24.11.2019

 

Dziś jest ostatnia niedziela w Roku Liturgicznym, obchodzona w całym Kościele jako Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy Św. o godz. 1100 ponowimy akt zawierzenia siebie i świata Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.

W dniu dzisiejszym do skarbon przy kościele i kaplicach przeprowadzamy poleconą prze naszego Metropolitę zbiórkę datków na pomoc dla ubogich.

 

W sobotę - święto św. Andrzeja, apostoła.

 

W przyszłą Niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Będzie to zarazem I Niedziela Miesiąca zatem po każdej Mszy Świętej odprawimy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

Na prośbę Rady Parafialnej przekazujemy informację dotyczącą tegorocznej zbiórki na wywóz śmieci z cmentarza oraz przeprowadzanej na cmentarzu kwesty w dniu Wszystkich Świętych. Informujemy zatem, że:

na wywóz śmieci z cmentarza zebrano do wczoraj - 26.190,00 zł

W Przylasku Wyciąskim nikt się nie znalazł chętnym do przeprowadzenia tej zbiórki, prosimy zatem tamtejszych mieszkańców o wpłaty indywidualne w kancelarii, zakrystii, lub na konto parafii.

Informujemy, że za wywóz śmieci z cmentarza w tym roku zapłacimy dokładnie 32.186,32 zł. /w roku ubiegłym zebrano na ten cel 27.900,00 zł.- dopłacamy zatem około 4 tyś. zł/

podczas kwesty zebrano - 8.043,00 zł

na składkę podczas Mszy Świętej na cmentarzu zebrano - 3.892,00

Te przychody planujemy przeznaczyć na przebudowę kolejnej części ogrodzenia cmentarza. Ta dokonana w tym roku to koszt około 120 tys. zł. /na koniec roku podamy dokładny jej koszt/.

 

Trochę dużo o pieniądzach w tych ogłoszeniach, ale dodamy jeszcze, że na ostatnim czwartkowym spotkaniu Rady Parafialnej podęto decyzję o zamontowaniu ogniw fotowoltaicznych na potrzeby kościoła i plebanii. O szczegółach tego przedsięwzięcia będziemy jeszcze informować.

 

Od poniedziałku panowie, kościelny i organista rozpoczną roznoszenie opłatków wigilijnych. Prosimy o życzliwe ich przyjmowanie. Przypominamy, ze składane z tej okazji dla nich datki stanowią nie tylko zapłatę za opłatki ale też część wynagrodzenia za ich całoroczną posługę w parafii.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana; ś.p. Małgorzata Rylak lat 52 z Łuczanowic i ś.p. Paweł Rafałowski lat 19 z Łuczanowic, / jego pogrzeb będzie w środę o godz. 1300 /;  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

 

 

XXXIII Niedziela Zwykła

17.11.2019

 

Dziś obchodzimy III Światowy Dzień Ubogich. W przyszłą niedzielę do skarbon przy kościele i kaplicach przeprowadzimy poleconą przez naszego Metropolitę zbiórkę datków na pomoc dla ubogich.

Dziś z racji III niedzieli miesiąca po Mszy Świętej o 1600 będzie nabożeństwo różańcowe.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypadają nam następujące wspomnienia:

w poniedziałek – bł. Karoliny Kuzkówny, dziewicy i męczennicy

we wtorek – bł. Salomei, zakonnicy

w środę – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana

w czwartek – wspomnienie Ofiarowania NMP

w piątek – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy - patronki organistów, chórów kościelnych i scholii. Zachęcamy zatem, by otoczyć w tym tygodniu szczególną modlitwą naszych panów organistów i scholkę dziecięcą.

 

Przyszła niedziela to ostatnia niedziela Roku Liturgicznego obchodzona w całym Kościele jako Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

 

        W czwartek 21 listopada na godz. 1700 zapraszamy na spotkanie Radę Parafialną. Trzeba nam omówić sprawę planowanego zamontowania ogniw fotowoltaicznych dla kościoła. Będzie przedstawiciel firmy montującej takie urządzenia i przedstawi całą sprawę.

 

        W Niedzielę 23 listopada odbędzie się Dzień Skupienia w Seminarium Krakowskim dla lektorów, uczniów szkół średnich i studentów. Szczegóły spotkania na plakacie i naszym facebooku.

 

     Od 1 listopada na ekranach polskich kin można zobaczyć film "Nieplanowane". Gorąco zachęcamy do obejrzenia tego niezwykłego filmu. Nieplanowane" to historia Abby Johnson, jednej z najmłodszych dyrektorek kliniki aborcyjnej w USA. Po dziesięciu latach pracy, w wyniku braków personelu medycznego, została ona poproszona o pomoc i asystowanie przy aborcji. To wydarzenie sprawiło, że diametralnie zmieniła poglądy na tę kwestię. Dzieło opowiadające historię Abby Johnson i odsłaniające kulisy przemysłu aborcyjnego wstrząsnęło Ameryką. Od jego premiery 9 stanów w USA zmieniło prawo na bardziej chroniące życie, a kilkuset pracowników klinik aborcyjnych odeszło z pracy. "Nieplanowane" to coś więcej niż film - to zjawisko kulturowe i społeczne, to film, który naprawdę zmienia świadomość ludzi i który warto zobaczyć. Pełna lista kin, w których grany jest film dostępna na stronie Rafaelfilm.pl/ Nieplanowane/ 

 

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana; ś.p. Stanisław Gaudyn lat 79 z Przylasku Wyciąskiego, ś.p. Maria Potocka lat 72 również Przylasku Wyciąskiego i ś.p. Bogusław Seremet lat 47 z Krzysztoforzyc; „Dobry Jezu a nasz Panie…”

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. 

 

XXXIII Niedziela Zwykła

17.11.2019

 

Dziś obchodzimy Światowym Dniem Ubogich. W przyszłą niedzielę do skarbon przy kościele i kaplicach przeprowadzimy poleconą prze naszego Metropolitę zbiórkę datków na pomoc dla ubogich.

Dziś z racji III niedzieli miesiąca po Mszy Świętej o 1600 będzie nabożeństwo różańcowe.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypadają nam następujące wspomnienia:

w poniedziałek – bł. Karoliny Kuzkówny, dziewicy i męczennicy

we wtorek – bł. Salomei, zakonnicy

w środę – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana

w czwartek – wspomnienie Ofiarowania NMP

w piątek – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy - patronki organistów, chórów kościelnych i scholii. Zachęcamy zatem, by otoczyć w tym tygodniu szczególną modlitwą naszych panów organistów i scholkę dziecięcą.

 

Przyszła niedziela to ostatnia niedziela Roku Liturgicznego obchodzona w całym Kościele jako Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

 

        W czwartek 21 listopada na godz. 1700 zapraszamy na spotkanie Radę Parafialną. Trzeba nam omówić sprawę planowanego zamontowania ogniw fotowoltaicznych dala kościoła. Będzie przedstawiciel firmy montującej takie urządzenia i przedstawi całą sprawę.

 

        W sobotę 23 listopada odbędzie się Dzień Skupienia w Seminarium Krakowskim dla lektorów, uczniów szkół średnich i studentów. Szczegóły spotkania na plakacie i naszym facebooku.

 

     Od 1 listopada na ekranach polskich kin można zobaczyć film "Nieplanowane". Gorąco zachęcamy do obejrzenia tego niezwykłego filmu.

            "Nieplanowane" to historia Abby Johnson, jednej z najmłodszych dyrektorek kliniki aborcyjnej w USA. Po dziesięciu latach pracy, w wyniku braków personelu medycznego, została ona poproszona o pomoc i asystowanie przy aborcji. To wydarzenie sprawiło, że diametralnie zmieniła poglądy na tę kwestię.

Dzieło opowiadające historię Abby Johnson i odsłaniające kulisy przemysłu aborcyjnego wstrząsnęło Ameryką. Od jego premiery 9 stanów w USA zmieniło prawo na bardziej chroniące życie, a kilkuset pracowników klinik aborcyjnych odeszło z pracy.

 "Nieplanowane" to coś więcej niż film - to zjawisko kulturowe i społeczne, to film, który naprawdę zmienia świadomość ludzi i który warto zobaczyć.

Pełna lista kin, w których grany jest film dostępna jest ogłoszeniach na naszej stronie internetowej - tutaj.

 

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana; ś.p. Stanisław Gaudyn lat 79 z Przylasku Wyciąskiego, ś.p. Maria Potocka lat 72 również Przylasku Wyciąskiego i ś.p. Bogusław Seremet lat 47 z Krzysztoforzyc; „Dobry Jezu a nasz Panie…”

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień:

 

XXXII Niedziela Zwykła

10.11.2019

 

Dziś obchodzimy światowy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Tak wielu naszych sióstr i braci w wierze naprawdę cierpi we współczesnym świecie. Wpierajmy ich modlitwą prosząc o wytrwałość w wierze, o ustanie prześladowań i opamiętanie dla ich prześladowców.

Do skarbon przy kościele i kaplicach można złożyć również datki na pomoc materialną dla prześladowanych chrześcijan, przekażemy je fundacji „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, która taką pomoc im niesie, na miarę swoich możliwości. Informacyjne ulotki na ten temat można jeszcze znaleźć obok prasy katolickiej.

 

Jutro świętować będziemy nasze Narodowe Święto Niepodległości. Trzeba nam dziękować Bogu za dar naszej wolnej Ojczyzny i prosić o dalszą Niej pomyślność. Warto też, chociaż na tę okazję udekorować domy naszą narodową flagą.

 

Przypominamy, że od początku listopada b.r. do końca roku 2020 we wszystkich kościołach naszej archidiecezji pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą jest wystawienie Najświętszego Sakramentu na zakończenie którego odmawiamy jeden dziesiątek Różańca i litanię do Św. Jana Pawła II w int. naszego narodu i Kościoła w naszej Ojczyźnie.

W naszej parafii nabożeństwa te odprawiamy w poniedziałki i wtorki, oraz piątki, soboty i niedziele pół godz. przed Mszą Św. wieczorną natomiast w środy i czwartki łączymy je z istniejącymi już nabożeństwami po Mszy Świętej wieczornej, tj. w środę z nowenną do M.B. Niestającej Pomocy i czwartek z indywidualną adoracją do godz. 2000.

 

W każdą niedzielę na Mszę Świętą o godz. 1100 zapraszamy dzieci. Podczas tej Mszy Świętej będzie kazanie do dzieci a po ogólnym błogosławieństwie będziemy udzielać również indywidualnego błogosławieństwa dla dzieci i ich rodziców.

 

Przypominamy, że ks. Rafał wraz z ks. Szymonem Bryniarskim jego poprzednikiem,  organizują pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach od 2 do 8 lutego 2020r. Chętnych do udziału w niej prosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub bezpośrednio do ks. Rafała. Szczegóły pielgrzymki można znaleźć na plakatach, na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku. Uczestnicy pielgrzymki powinni wpłacić do końca listopada zaliczkę w kwocie 1000 zł.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana; ś.p. Piotr Nowak lat 79 z Wyciąż, ś.p. Jan Kania lat 89 z Chałupek i ś.p. Stanisław Gaudyn lat 79 z Przylasku Wyciąskiego / jego pogrzeb będzie w środę o godz. 1300.

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

 

XXXI Niedziela Zwykła

3.11.2019

 

Dziś mamy I niedzielę miesiąca, tradycyjnie po każdej Mszy Świętej odprawiamy zatem adorację Najświętszego Sakramentu.

 

W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia:

            w poniedziałek – św. Karola Boromeusza, biskupa

    w sobotę – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej w Rzymie

 

        Zgodnie z zarządzeniem naszego Metropolity, aby od listopada b.r. do końca roku 2020 wprowadzić we wszystkich kościołach naszej archidiecezji pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz odmówić jeden dziesiątek Różańca i litanię do św. Jana Pawła II w int. naszego narodu i Kościoła w naszej Ojczyźnie, wprowadzamy zatem od poniedziałku takie nabożeństwo w nieco zmodyfikowanej formie, dostosowanej do naszej parafii.

W poniedziałki i wtorki, oraz piątki, soboty i niedziele będzie zatem wystawienie Najświętszego Sakramentu pół godz. przed Mszą Św. wieczorną i odmówimy wówczas polecane modlitwy, natomiast w środy i czwartki połączymy je z istniejącymi już nabożeństwami po Mszy Świętej wieczornej, tj. z nowenną do M.B. Niestającej Pomocy i czwartkową indywidualną adoracją do godz. 2000.

Mamy nadzieję, że w wyniku tej małej zmiany polecane naszym modlitwom intencje w niczym nie ucierpią, lecz dotrą do jeszcze większej grupy osób.

 

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Wbrew pozorom, nie jest to we współczesnym świecie sprawa błaha. Według danych podawanych przez Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” rocznie ginie około 100 tyś chrześcijan a około 200 milionów jest brutalnie prześladowanych, w 116 krajach świata łamane jest prawo do wolności religijnej a 350 milionów chrześcijan poddawanych jest różnym formom dyskryminacji. Większość tych wszystkich zdarzeń ma miejsce w krajach islamskich, ale nie tylko, także w Chinach czy Indiach. My dzięki Bogu żyjemy w kraju wolnym od tego typu zachowań, możemy się spotkać co najwyżej z jakimiś drobnymi formami nietolerancji religijnej, ale tak wiele naszych braci i sióstr w wierze naprawdę cierpi.

Do skarbon przy kościele i kaplicach będzie można złożyć w przyszłą niedziele datki na pomoc dla prześladowanych chrześcijan, przekażemy je fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, która taką pomoc im niesie, na miarę swoich możliwości. Informacyjne ulotki na ten temat można znaleźć obok prasy katolickiej

 

Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali wpłat na wywóz śmieci z naszego cmentarza, dziękujemy też przedstawicielom Rady Parafialnej, i innym osobom które podjęły trud zbierania tych pieniędzy w poszczególnych rejonach naszej parafii. Bóg zapłać!

Indywidualnej wpłaty na ten cel można zawsze dokonać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii po Mszy św. oraz bezpośrednio na konto parafialne, /jego nr podajemy na naszej parafialnej stronie internetowej/.

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

            Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień;

 

XXX  Niedziela Zwykła

Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła

27.10.2019

 

Dziś świętujemy Rocznicę Poświecenia Kościoła, podczas każdej Mszy Św. odśpiewamy hymn „Ciebie Boga wysławiamy” dziękując Bogu za dar naszego kościoła a po sumie uczynimy to uroczyście przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

 

W piątek przeżywać będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w tym dniu odprawiamy w następującym porządku:

w kościele: o 700, 900 i 1100

w kaplicach: w Łuczanowicach o 800, w Wadowie o 930.

O godz. 1300 będzie Msza Św. koncelebrowana na cmentarzu w int. polecanych naszym modlitwom zmarłych. Po Mszy Św. odprawimy procesję po cmentarzu z wypominkami i modlitwami za zmarłych. Po procesji powrócimy do kościoła ul. Wiatraczną i tu w kościele odśpiewamy nieszpory za zmarłych.

Nie będzie w tym dniu w kościele Mszy Św. o godz. 1600 ani w Łuczanowicach Mszy Św. o 1100.

O godz. 1800 zgromadzimy się ponownie przy bramie cmentarza gdzie rozpoczniemy odmawiać Różaniec za zmarłych. Serdecznie zapraszamy do udziału także w tej wieczornej modlitwie.

W Uroczystość Wszystkich Świętych przedstawiciele Rady Parafialnej będą prowadzili na cmentarzu kwestę na prowadzone prace związane z przebudową ogrodzenia cmentarza. Na ten cel przeznaczona zostanie również składka zbierana podczas Mszy Świętej na cmentarzu.

 

Przy tej okazji dziękujemy radnemu Dzielnicy XVIII Kraków Nowa Huta p. Janowi Pyżowi za podjęte starania o położenie nowej nawierzchni asfaltowej na parkingu przy cmentarzu. Dziękujemy przewodniczącemu Rady i Zarządu tej dzielnicy p. Stanisławowi Morycowi jak też całej radzie za sfinansowanie tych prac.

 

Możliwość skorzystania ze spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych będzie od poniedziałku do środy w kościele i kaplicach pół godziny przed Mszą o 1800.

W czwartek będzie dodatkowo spowiedź w kaplicach w  Łuczanowicach od 1630 i o 1700 Msza Św., w Wadowie od 1630 i o 1800 Msza Św.

W kościele parafialnym dodatkowo będzie można skorzystać z sakramenty pokuty również w czwartek od 1730 do 1800 oraz po Mszy Św. do godz. 2000.

 

W zakrystii nadal przyjmujemy jeszcze wypominki za zmarłych.

 

W sobotę Dzień Zaduszny a więc święto zmarłych. Msze Św. w tym dniu w kościele będą o 700, 900 i 1800 w kaplicach: w Łuczanowicach o 1700, w Wadowie o 1800W sobotę od godz. 800 udamy się z Komunią Świętą do chorych.

 

Przy głównej bramie cmentarza ustawiony został dodatkowy duży kontener na śmieci. Prosimy wynosić tam szkła po wypalonych zniczach oraz inne śmieci z cmentarza.

 

W tym roku Pierwszy Piątek listopada, przypada w Uroczystość Wszystkich Świętych dlatego dzieci z Kl. IV i inne osoby kompletujące 9 I piątków prosimy by skorzystały ze spowiedzi  w wymienionych wcześniej terminach a w piątek wzięły udział we Mszy Św. i przyjęły Komunię Świętą.

 

 

W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy I niedzielę miesiąca, po każdej Mszy Św. odprawimy zatem adorację Najświętszego Sakramentu. 

Ks. Szymon nasz były wikary i  Ks. Rafał organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej 02.02 - 08.02.2020 szczrgóły w gablotce zapisy u organizatorów. 

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Marian Lis l. 64 z Wyciąż, ś.p. Zofia Matuszczyk l. 65 z Chałupek i śp. Tadeusz Hońdo l. 88 z Ruszczy /jego pogrzeb będzie we wtorek o godz. 1400/. Polećmy ich miłosiernemu Panu; Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Polecamy wszystkim cotygodniową prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych w bieżącym tygodniu;

 

XXIX Niedziela Zwykła

20.10.2019

           

Dziś obchodzimy Uroczystość św. Jana Kantego, kapłana, głównego patrona Archidiecezji Krakowskiej.


Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele tzw. Tydzień Misyjny. Podczas nabożeństw różańcowych tego tygodnia będziemy naszą modlitwą wspierać pracę misjonarzy a składka dzisiejsza przeznaczona jest na pomoc dla różnych dzieł misyjnych Kościoła, prowadzonych przez misjonarzy z naszej archidiecezji.

 

We wtorek z kolei przypada wspomnienie Św. Jana Pawła II, papieża.

 

W najbliższą środę /23 października/ o godz. 1700 w sali katechetycznej odbędzie się spotkanie dla kandydatów na ministrantów.

 

Ponieważ pierwsza sobota miesiąca listopada wypada zaraz po dniu Wszystkich Świętych a jest to czas różnych wyjazdów rodzinnych, dlatego spotkanie klas VIII w ranach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania odbędzie się wyjątkowo już w najbliższą sobotę, /26.10./ podczas Mszy Świętej o godzinie 1800. Obecność Obowiązkowa. Wspólne spotkanie w grudniu będzie już normalnie w I sobotę grudnia czyli 7.12.2019.

 

Przypominamy, że w nocy z soboty na niedzielę (26/27.X.) nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy.

 

W przyszłą niedzielę świętować będziemy Rocznicę Poświecenia Kościoła. Podczas każdej Mszy Świętej będziemy dziękować Bogu za dar naszego kościoła, w którym możemy się gromadzić na modlitwę i przyjmować święte sakramenty. Po sumie będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i odśpiewamy dziękczynny hymn „Ciebie Boga wysławiamy”.

 

W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o 1100 dzieci ze Sz.P. w Wadowie, pod kierownictwem p. Katechetki Heleny Karolczyk przedstawią nam przygotowany program „Wspomnienia o Janie Pawle II”. Serdecznie zapraszamy.

 

Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych, już dziś informujemy, że Msze Święte w tym dniu będą sprawowane w następującym porządku:

w kościele: o 700, 900 i 1100.

w kaplicach: w Łuczanowicach o 800, w Wadowie o 930.

O godz. 1300 będzie Msza Św. koncelebrowana na cmentarzu w int. polecanych naszym modlitwom zmarłych. Po Mszy Św. odprawimy procesję po cmentarzu z wypominkami i modlitwami za zmarłych. Po procesji powrócimy do kościoła ul. Wiatraczną i tam odśpiewamy nieszpory za zmarłych.

W tym dniu nie będzie w kościele Mszy Św. o godz. 1600 ani w Łuczanowicach Mszy Św. o 1100.

 

W zakrystii przyjmujemy nadal na wypominki za zmarłych.

 

Przy głównej bramie cmentarza ustawiony zostanie dodatkowy duży kontener na śmieci. Prosimy wynosić tam szkła po wypalonych zniczach oraz inne śmieci i wrzucać je w miarę możliwości w głąb kontenera aby sukcesywnie go zapełniać. Prosimy nie wynosić do kontenerów na śmieci gruzu.

Prosimy też, aby dodn. 26.10. /sobota/ zakończyć wszelkie prace kamieniarskie na cmentarzu i wywieź wszelki pozostały po nich gruz.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana ś.p. Antoni Marzec l. 90 z Łuczanowic. Polećmy go miłosiernemu Panu; Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

XXVIII Niedziela Zwykła

 

13.10.2019

 

 

 

Dziś obchodzimy w naszej Ojczyźnie XIX Dzień Papieski. Ustanowiony, aby upamiętnić pontyfikat  Wielkiego naszego rodaka Św. Jana Pawła II i upowszechniać jego nauczanie. Z tej okazji do skarbon przy kościele i kaplicach można dziś złożyć ofiarę za rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która poprzez stypendia i inne formy pomocy wspiera zdolną a ubogą młodzież katolicką chcącą zdobywać wykształcenie.

 

Od dzisiejszej niedzieli przyjmujemy na wypominki za zmarłych – można je składać po każdej Mszy Św. w zakrystii.

 

Wypominki całoroczne: Modlić się w nich za zmarłych będziemy:  

 

W Kościele w Ruszczy w każdą niedzielę przed Mszą Świętą o godz.7.00 i 9.00

W kaplicy w Łuczanowicach przed Mszą Świętą o godz. 8.00

W kaplicy w Wadowie przed Mszą Świętą o godz. 9.30

 

Wypominki jednorazowe: Modlić się w nich za zmarłych będziemy:  

 

Przed każdą Mszą Świętą w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny.

W tej intencji sprawować będziemy także Mszę Świętą na naszym cmentarzu o godz. 1300 w Uroczystość Wszystkich Świętych.

Będziemy także modlić się w intencji polecanych w nich zmarłych przez cały listopad, codziennie 15 minut przed Mszą Świętą o godz. 18.00

 

Przy wyjściu z kościoła i kaplic można pobrać kartki do wypisywania wypominków. Bardzo prosimy o czytelne wypisywanie zwłaszcza nazwisk osób polecanych naszej modlitwie

 

 Prosimy o robienie porządków na grobach swoich bliskich i w ich otoczeniu oraz o wynoszenie śmieci do przygotowanych kontenerów. Bardzo prosimy, aby przy tej okazji sprawdzić dokładnie stan nagrobków i na nowo dobrze zamontować wszystkie niestabilne ich elementy, by podczas wzmożonego w tych dniach ruchu na cmentarzu nie doszło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku.

 

Do soboty 26.10. należy zakończyć wszelkie prace kamieniarskie na cmentarzu, wywieź gruz i inne śmieci aby na Uroczystość Wszystkich Świętych cmentarz był posprzątany. Do kontenerów na śmieci przy cmentarzu prosimy nie wynosić gruzu. Gruz z przebudowy nagrobków należy we własnym zakresie zabierać z cmentarza i wywieźć na stosowne dla niego wysypisko.

 

W związku z tym, że 2.11.2019 wypada w sobotę po Wszystkich Św. i będzie to czas z pewnością wyjazdów rodzinnych, wspólne spotkanie listopadowe klas VIII w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania zostaje przeniesione na sobotę 26.10.2019 r. na godzinę 18.00. Obecność Obowiązkowa. Wspólne spotkanie w grudniu będzie już normalnie w I Sobotę Grudnia czyli 7.12.2019.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do wiecznej szczęśliwości +Andrzej Borowski l. 86,  +Marianna Frankiewicz l. 99 z Łuczanowic, + Antoni Sendor l. 85 z Branic, + Janusz Czekaj l. 53 z Branic. Polećmy ich miłosiernemu Panu: Dobry Jezu a nasz Panie…

 

 

 

XXVII Niedziela Zwykła

Odpust Parafialny – Matki Bożej Różańcowej

7.10.2018

 

Dziś nasza parafia przeżywa dzień odpustu parafialnego ku czci Matki Bożej Różańcowej. O godz. 1100 Suma Odpustowa z Procesją Różańcową której będzie przewodniczył ks. dr Dariusz Guziak, Proboszcz Parafii Świętego Krzyża w Krakowie.

 

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom mieszkańców Łuczanowic, Ruszczy, Wyciąż i Branic, którzy przygotowali ołtarze polowe na dzisiejszą Procesję Różańcową.

 

Przeżywając miesiąc różańcowy, zachęcamy wszystkich do codziennego odmawiania Różańca w rodzinach lub indywidualnie. W kościele Nabożeństwo Różańcowe odprawiamy w dni powszednie po Mszy Św. o 1800 a w niedziele po Mszy Św. o 1600.

W kaplicy w Łuczanowicach Msza Św. i Różaniec jest w poniedziałki i czwartki o godz. 1800, a w Wadowie we wtorki i piątki o godz. 1800.

 

Na nabożeństwa Różańcowe szczególnie serdecznie zapraszamy dzieci. Bardzo prosimy rodziców, aby umożliwili swoim dzieciom udział w tym nabożeństwie przynajmniej raz w tygodniu.

 

W przyszłą niedziele, obchodzić będziemy także XIX Dzień Papieski. Do skarbon przy kościele i kaplicach będzie można złożyć datki na rzecz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która poprzez stypendia i inne formy pomocy wspiera zdolną a ubogą młodzież katolicką chcącą zdobywać wykształcenie.

 

Z powodu nieobecność ks. proboszcza kancelaria parafialna w tym tygodniu w czwartek i piątek będzie czynna już od 1600 ale tylko do 1730. Po tej godzinie księża pójdą odprawiać Msze Św. w kościele i kaplicach.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana: ś.p. Eugenia Wiatr l. 88 z Łuczanowic, ś.p. Marek Dudek l. 53 z Branic, ś.p. Marcin Stępak l. 49 z Wyciąż.

Polećmy ich Miłosiernemu Panu; Dobry Jezu a nasz Panie…

 

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką:

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień:

 

Dla Wadowa

 

Dziękujemy panom: Zbigniewowi Rajskiemu, Januszowi Gruchale, Dariuszowi Josefsson i Janowi Szczęsnemu  za  rozplantowanie ziemi do wokół chodnika przed kaplicą.

 

XXVI Niedziela Zwykła

29.09.2019

 

Dziś na Mszę Św. o godz. 1600 zapraszamy dzieci z klas III Sz.P. z całej parafii wraz z rodzicami w ramach rozpoczynającego się przygotowania do I Komunii. Podczas Mszy Świętej dzieci otrzymają różańce, a po Mszy Świętej odbędzie spotkanie informacyjne dla rodziców.

Również dziś na godz. 1730 zapraszamy na spotkanie Radę Parafialną.

 

We wtorek rozpoczynamy październik, miesiąc różańcowy. Zapraszamy zatem na nabożeństwa Różańcowe, zarówno do kościoła jak i kaplic. Zapraszamy dzieci, zwłaszcza te przygotowujące się do I Komunii Św. i młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania. Prosimy też rodziców by dzieciom i młodzieży pomogli w dotarciu do kościoła czy kaplic na tę modlitwę.

 

Nabożeństwa Różańcowe odprawiać będziemy:

w kościele codziennie po Mszy Św. o godz. 1800.

w kaplicy w Wadowie we wtorki i piątki o godz. 1800

w kaplicy w Łuczanowicach w poniedziałki i czwartki o 1800.

 

W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca.

Spowiedź w kaplicach będzie zatem tradycyjnie w czwartek:

w Łuczanowicach spowiedź od 1630, o 1700 Msza Św. z nab. różańcowym

w Wadowie spowiedź od 1730 i o 1800 Msza Św. z nab. różańcowym

 

W piątek jest pierwszy piątek miesiąca, od 1730 będzie spowiedź w kościele o 1800 Msza Św. z nabożeństwem różańcowym. Kancelaria parafialna w czwartek i piątek będzie nieczynna.

 

Do chorych z Komunią Św. udamy się w sobotę /5 października/ od godziny 800.

 

W sobotę na Mszę św. o godz. 1800 zapraszamy uczniów z klas VIII z całej naszej parafii na wspólne spotkanie liturgiczne rozpoczynające w tym roku ich przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Obecność wszystkich kandydatów do bierzmowania na tym spotkaniu jest obowiązkowa.

 

Za tydzień w niedzielę 6 października świętować będziemy Uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej Różańcowej. Suma odpustowa wraz z procesją różańcową będzie o godz. 1100. Prosimy mieszkańców Łuczanowic, Ruszczy, Wyciąż i Branic, aby - jak to już jest w tradycji od wielu lat - przygotowali ołtarze polowe na procesję różańcową. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów, młodzież do niesienia feretronów i chorągwi, panów do baldachimu, poczty sztandarowe oraz inne delegacje w strojach regionalnych.

 

Tak jak w latach ubiegłych, w październiku członkowie Rady Parafialnej przejdą po parafii by od rodzin posiadających groby bliskich na tutejszym cmentarzu parafialnym zebrać po 30 zł na wywóz śmieci z naszego cmentarza. Prosimy o życzliwe ich przyjęcie. W tym roku zapłacono już za wywóz śmieci z cmentarza 21.840 zł. a do końca roku będzie to kwota około 29.790 zł. W ubiegłym roku zebrano na ten cel 27.900 zł.

 

W piątek 4. X.  w „Gościńcu Branickim” odbędzie się spotkanie na które zaprasza p. Jan Pyż.

Jest też prośba o poparcie projektu nr 12 w głosowaniu w ramach przeznaczenia środków z tegorocznego budżetu obywatelskiego.

Szczegóły jednej i drugiej sprawy na plakatach.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana: ś.p. Halina Kolasa l. 59 z Wyciąż, ś.p. Barbara Zawadzka l. 79 z Łuczanowic, ś.p. Ryszard Szeląg l. 71 z Wyciąż,

ś.p. Stanisława Głowa l. 75 z Dojazdowa i ś.p. Stanisława Cieluch l. 80 z Chałupek.

Polećmy ich Miłosiernemu Panu; Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych w najbliższym tygodniu:

 

 

Dla Wadowa

 

Przywieziona została ziemia do rozplantowania wokół chodnika przed kaplicą w Wadowie . Prosimy zatem mężczyzn, którzy dysponowali by czasem w najbliższą sobotę o pomoc w jej rozplantowaniu. Rozpoczniemy prace o godz. 900. Prosimy o zabranie ze sobą jakiejś łopaty, grabi czy taczek.

Dziękujemy organizatorom budowy świetlicy w Dojazdowie, którzy tę ziemię nam przekazali.

 

 

XXV  Niedziela Zwykła

22.09.2019

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

       w poniedziałek – wsp. św. O. Pio z Petroluciny, kapłana

w piątek – wsp. św. Wincentego a Paulo, kapłana

w sobotę – wsp. św. Wacława męczennika, patrona katedry wawelskiej

w przyszłą niedzielę – święto św. Archaniołów; Michała, Gabriela i Rafała

 

       W najbliższy piątek o godz. 1930 odbędzie się pierwsze powakacyjne spotkanie Grupy Apostolskiej. Zapraszamy wszystkich, którzy uczestniczyli w jej spotkaniach przed wakacjami jak i tych, którzy chcieli by do niej dołączyć.

 

W przyszłą niedzielę 29.09. na Mszę Św. o godz. 1600 zapraszamy dzieci z klas III Sz.P. z całej parafii wraz z rodzicami w ramach rozpoczynającego się przygotowania do I Komunii. Podczas Mszy Świętej dzieci otrzymają różańce, a po Mszy Świętej odbędzie spotkanie informacyjne dla rodziców.

 

Za dwa tygodnie tj. 6 października świętować będziemy Uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej Różańcowej. Suma odpustowa wraz z procesją różańcową będzie o godz. 1100. Już dziś prosimy mieszkańców Łuczanowic, Ruszczy, Wyciąż i Branic, aby - jak to już jest w tradycji od wielu lat - przygotowali ołtarze polowe na procesję różańcową. Już dziś zapraszamy również dzieci do sypania kwiatów, młodzież do niesienia feretronów i chorągwi, panów do baldachimu, poczty sztandarowe oraz inne delegacje w strojach regionalnych.

 

        Zaproszenie na pielgrzymkę przedsiębiorców do Częstochowy. Program patrz https://pielgrzymkaprzedsiebiorcow.pl/

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana: ś.p. Wacław Kotowicz l. 59 z Wadowa, oraz ś.p. Maria Podolecka l. 28 z Dojazdowa. Polećmy ich Miłosiernemu Panu; Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Jak co tydzień polecamy wszystkim prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych w najbliższym tygodniu:

 

XXIV  Niedziela Zwykła

15.09.2019

 

DziśIII Niedziela miesiąca, zatem po Mszy Św. o godzinie 1600, odprawimy nabożeństwo różańcowe.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

         

w poniedziałek – Św. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa

we środę – Święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika

w Piątek  – Święto męczenników Andrzeja Kim prezbitera Pawła Chong

        Hasang i towarzyszy

w przyszłą niedzielę – Święto Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

 

       15 – 21.09.2019 przeżywamy już IX Tydzień Wychowania pod hasłem „Nauczycielu, gdzie mieszkasz”. Módlmy się zatem podczas tego tygodnia o wszelkie łaski o dary Ducha Św. dla wszystkich podejmujących trud wychowania w naszej Ojczyźnie.

 

 Jak co roku Ojcowie Cystersi opiekunowie Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile zapraszają naszą parafię na pielgrzymkę do Krzyża Mogilskiego w dniu 17 września tj.  we wtorek tego tygodnia. O godz. 17.00 będzie tam Droga Krzyżowa dla pielgrzymów, a o 18.00 Msza Święta. Spróbujmy zatem tak zaplanować czas, abyśmy mogli spotkać się tam jak najliczniej.

 

         21.09.2019 /sobota/ na godzinę 18.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie rozpoczynające ich 2 letni cykl przygotowania do Sakramentu Bierzmowania, uczniów klas 7 ze SP naszej parafii wraz z rodzicami a także 7-mo klasistów uczęszczających do SP poza tutejszą parafią a mieszkających na terenie naszej parafii i pragnących przygotowywać się w tutejszej parafii do tego sakramentu. Na Mszy Św. każdy kandydat złoży odpowiednią deklarację uczestniczenia w przygotowaniach do tego sakramentu. Druki deklaracji rozdamy na lekcjach religii w tym tygodniu w szkołach. Natomiast uczniowie klas 7 uczęszczający do SP poza naszą parafią proszeni są o przyjście z rodzicem 30 minut wcześniej i wypełnienie stosownej deklaracji przed Mszą Św., by złożyć jej na Mszy Św. wraz z innymi kandydatami. Uznajemy, że ci, którzy nie złożą stosownej deklaracji, równocześnie nie wyrażają woli przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania za 2 lata w tutejszej parafii.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana: śp. Sylwester Brzoskwinia lat 41 z Krzysztoforzyc oraz śp. Jan Kasza l. 71 z Przylasku Wyciąskiego Polećmy ich Miłosiernemu Panu; Dobry Jezu a nasz Panie”

 

Polecamy prasę katolicką.

 

 

XXIII  Niedziela Zwykła

8.09.2019

 

Dziś przypada Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Zwane też w tradycji Świętem M.B. Siewnej.

Dziś odbywa się także kolejna Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. O godz. 1100 będzie Msza Święta przy Bazylice M.B. Kalwaryjskiej.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

        w poniedziałek – wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy

        w piątek – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bp i doktora Kościoła

        w sobotę – święto Podwyższenia Krzyża Świętego, odpust w Mogile i Luborzycy.

        w przyszłą niedziele – wspomnienie M.B. Bolesnej

 

W sobotę, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego organizowana jest w naszej Ojczyźnie ogólnopolska akcja modlitewna „Polska pod Krzyżem”. Do udziału w niej zaprasza nas także nasz Metropolita. Oto fragmenty tego zaproszenia:

 

„Umiłowani Archidiecezjanie!

14 września br., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie pod Włocławkiem - czyli w tym miejscu, gdzie 7 czerwca 1991 roku Jan Paweł II sprawował Mszę świętą dla tysięcy pielgrzymów - odbędzie się spotkanie ewangelizacyjne „Polska pod krzyżem”.

Organizatorem tego spotkania modlitewnego - obok katolików świeckich, od których wyszła inicjatywa i pomysł - jest także diecezja włocławska. Podczas wielogodzinnej modlitwy zebrani będą prosić Pana Boga o potrzebne łaski dla swoich rodzin, bliskich, sąsiadów, nieznajomych oraz dla naszej Ojczyzny.

Z oczywistych względów tylko nieliczni z waszych parafii pojadą do Włocławka, by wziąć udział w tej wielkiej modlitwie. Dlatego proszę Was, dołóżcie wszelkich starań, aby w tegoroczne święto Podwyższenia Krzyża Świętego w każdej parafii Archidiecezji Krakowskiej zostało zorganizowane czuwanie modlitewne, w którego planie znajdzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej lub adoracja krzyża (taka, jak w Wielki Piątek) oraz Msza święta z adoracją Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Wszystko to uczyńcie w duchu miłości do Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który odkupił nas przez dobrowolną mękę na krzyżu.”

 

W odpowiedzi na tę prośbę naszego Metropolity, włączając się w tę ogólnopolską modlitwę, w sobotę po Mszy Św. o godz. 1800 będzie nabożeństwo Drogi Krzyżowej a na jego zakończenie ucałowanie relikwii Krzyża Świętego. Serdecznie zapraszamy do jak najliczniejszego udziału w tej modlitwie.

 

       We wtorek i środę w godzinach od 8.00 do 9.00 kancelaria parafialna będzie nieczynna, z powodu urlopu ks. Proboszcza. Konieczne sprawy będzie można załatwić po Mszy Świętej o 1800.

 

        Na urlopie do 21 września jest także nasz organista p. Marek Kruk. Dlatego Msze Św. w tym czasie będą bez jego udziału. Zastępujący go p. Łukasz Czajka będzie grał tylko w środy i niedziele oraz na ślubach i pogrzebach.

 

         Po przerwie wakacyjnej nasza dziecięca schola parafialna wznawia swoją działalność. Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek /13.09./ o godz. 1800, gorąco zapraszamy wszystkie dzieci, które w niej śpiewały i inne, które mają wolę by w niej śpiewać na chwałę Pana i uświetniać nasze spotkania liturgiczne. Na to pierwsze spotkanie zapraszamy wszystkich rodzicami.


         W sobotę o godz. 1330 będzie w naszym kościele Msza Święta z okazji poświecenia nowego samochodu strażackiego dla OSP Wyciąże. Po niej dalsza część programu uroczystości już w Wyciążach. W tym programie także „Pożegnanie Lata”. Zapraszamy do udziału imieniu organizatorów.

 

Za tydzień będzie III Niedziela Miesiąca po Mszy Św. o godzinie 16.00 odprawimy zatem nabożeństwo różańcowe. Zapraszamy Róże Różańcowe jak również wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy.

 

Informujemy, że Msza Święta chrzcielna sprawowana w ostatnią sobotę miesiąca, w miesiącach od września do kwietnia będzie o godz. 16.00 a nie o 18.00, ze względu na wcześnie zapadający w tych miesiącach zmrok.

 

Jak co roku Ojcowie Cystersi opiekunowie Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile zapraszają naszą parafię na pielgrzymkę do Krzyża Mogilskiego w dniu 17 września tj. we wtorek przyszłego tygodnia. O godz. 17.00 będzie tam Droga Krzyżowa dla pielgrzymów, a o 18.00 Msza Święta. Spróbujmy zatem tak zaplanować czas, abyśmy mogli spotkać się tam jak najliczniej. Dojazd we własnym zakresie.

 

        Przy kaplicy w Wadowie przeprowadzona została przebudowa schodów przed kaplicą i chodnika od schodów do ul. Jaskrowej. Koszt wykonanych prac to prawie 34 tyś. łotych.

 

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana: ś.p. Irena Kot l. 90 z Dojazdowa. Polećmy ją Miłosiernemu Panu; Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych w tym tygodniu:

 

 

XXII Niedziela Zwykła

1.09.2019

 

Serdecznie witamy dziś w parafii naszego nowego wikariusza, ks. Rafała Kuchniaka, następcę ks. Szymona. Ks. Rafał pochodzi tu z Nowej Huty, ostatnio pracował w Jabłonce na Orawie, ma 13 lat kapłaństwa. Zastąpi w obowiązkach ks. Szymona. Życzymy mu wszelkiego Bożego błogosławieństwa, sił fizycznych i duchowych do jak najowocniejszej pracy w naszej parafii. Prosimy o otoczenie go modlitwą i życzliwością.


Dzisiejsza niedziela jest I niedziela miesiąca, tradycyjnie zatem po każdej Mszy Św. odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Dzieci ze Sz.P. w Wadowie będą miały Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego w tamtejszej kaplicy: o godz. 800 Kl. I – IV; o godz. 900 Kl. V – VIII. Przed jedną i drugą Mszą Świętą będzie okazja do skorzystania ze spowiedzi na rozpoczęcie roku szkolnego. Wszystkich, którzy nie zdążą się wyspowiadać zapraszamy do skorzystania z tego sakramentu w czwartek w kaplicach albo w piątek w kościele.

Dzieci ze Sz.P. z Branic i Wyciąż oraz młodzież szkół średnich zapraszamy na Mszę Świętą w kościele w I Piątek o godz. 1800. Od 17.30 będzie dla wszystkich okazja do spowiedzi świętej.

 

W czwartek przed I piątkiem będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży także w kaplicach

 w Łuczanowicach – od 1630 i o 1700 Msza Święta,

 w Wadowie – od 1730 i o 1800 Msza Święta.

 

Do chorych z co miesięczną Komunią Świętą udamy się w najbliższą sobotę od godz. 800.

 

        Od poniedziałku wracamy do przedwakacyjnego porządku sprawowania Mszy Świętych w kościele parafialnym a więc o godz. 700 rano i 1800 wieczorem.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

         We wtorek – wspomnienie św. Grzegorza Wlk. pap., patrona naszej parafii, którego czcimy odpustem parafialnym w dniu 12 marca. /według starego kalendarza liturgicznego/

              W przyszłą niedzielę: święto Narodzenia N.M.P.

 

W przyszłą niedzielę 8 września odbędzie się kolejna Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Hasłem tegorocznego świętowania są słowa św. Jana Pawła II z listu do rodzin: Oblubieniec jest z wami . Rozpocznie się jak co roku Drogą Krzyżową przy stacji „u Piłata” o godz. 900. O godz. 1100 będzie Msza Święta przy Bazylice M.B. Kalwaryjskiej. Wyjazd na pielgrzymkę indywidualny.

 

Wszystkich zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką, którą można znaleźć przy wejściu do kościoła i kaplic.

 

 

XXI Niedziela Zwykła

25.08.2019

 

Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 1100 w kościele parafialnym pożegnamy odchodzącego od nas po trzech latach pracy ks. Szymona. Dziękujemy mu za tę piękną i pełną zaangażowania pracę w naszej parafii i życzymy wszelkich potrzebnych łask i sił do równie owocnej pracy w nowej parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie.

Z kolei w przyszłą niedzielę przywitamy jego następcę ks. Rafała Kuchniaka.

           

Również dziś po Mszy Świętej o 1600 zapraszamy na spotkanie Rade Parafialną.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

w poniedziałek – Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

we wtorek – wspomnienie Św. Moniki

w środę – wspomnienie Św. Augustyna biskupa i doktora Kościoła

w czwartek – wspomnienie Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela

 

W przyszłą niedzielę – będzie I Niedziela Miesiąca, po każdej Mszy Św. odprawimy zatem adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

Kończą się wakacje zatem od przyszłej niedzieli Msze Święte w kaplicy w Łuczanowicach będą o 800 i 1100. Od przyszłego poniedziałku wracamy też do przedwakacyjnego porządku Mszy Świętych w kościele w dni powszednie o godz. 700 i 1800.

W przyszły poniedziałek będzie rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego.

Dzieci ze Sz.P. w Wadowie będą miały Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego w kaplicy w Wadowie:

o godz. 800 Kl. I - IV

o godz. 900 Kl. V - VIII

 

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana: ś.p. Bronisława Wiecheć l. 86 z Przylasku Wyciąskiego.

Polećmy ją Miłosiernemu Panu; Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Wszystkich zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką, którą można znaleźć przy wejściu do kościoła i kaplic.

 

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień:

 

XX Niedziela Zwykła

18.08.2019

 

Dziś zgodnie z zapowiedzią po Mszy Św. o godz. 1600 odprawimy Nabożeństwo Różańcowe.

 

W tym tygodniu według kalendarza liturgicznego przeżywać będziemy:

we wtorek - wspomnienie św. Bernarda, opata

w środę - św. Piusa X, papieża

w piątek - wspomnienie NMP, Królowej

w sobotę - święto św. Bartłomieja Ap.

 

       W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 1100 w kościele parafialnym pożegnamy odchodzącego od nas po trzech latach pracy ks. Szymona. Zapraszamy zatem na tę Maszę świętą dziękczynną w jego intencji.

 

        W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o 1600 zapraszamy na spotkanie Rade Parafialną.

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Przy wejściu do kościoła i kaplic są do nabycia; „Źródło”, „Niedziela” oraz „Gość Niedzielny” i inne. Serdecznie polecamy.

 

Intencje Mszy Świętych w tym tygodniu:

 

 

XIX Niedziela Zwykła

11.08.2019

 

W tym tygodniu w czwartek przeżywać będziemy Uroczystość Wniebowzięcia NMP zwaną też w tradycji świętem Matki Bożej Zielnej. Msze święte w kościele i kaplicach sprawować będziemy tak jak w każdą niedzielę.  W Łuczanowicach będzie również Msza  Święta w środę o 1900.  Tradycyjnie po każdej Mszy św. będziemy błogosławić kwiaty i zioła.

 

W tym tygodniu przeżywać będziemy również:

we wtorek - święto Matki Bożej Kalwaryjskiej.

w środę - wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego,  kapłana i męczennika

w sobotę - wspomnienie św. Jacka, kapłana, patrona archidiecezji krakowskiej

 

W przyszłą niedzielę będzie III niedziela miesiąca, zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 odprawimy Nabożeństwo Różańcowe. Do wspólnej modlitwy zapraszamy Róże Różańcowe z całej parafii.

 

Ks. Szymon przypomina, że spotkanie dla wyjeżdżających na pielgrzymkę do Pragi odbędzie się dziś po Mszy Świętej o godz. 1600. Na tym spotkaniu należy dokonać wpłaty pozostałej kwoty kosztów pielgrzymki, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił.

Stowarzyszenie Przyjaciół Łuczanowic zaprasza na doroczne Święto Kwiatów i Ziół na boisko sportowe w Łuczanowicach w dniu 15 sierpnia /tj. w Uroczystość M.B. Zielnej/. Świętowanie rozpocznie się o godz. 1600. W programie mi. konkurs na najpiękniejszy bukiet zielny i wiele innych atrakcji tak dla dzieci jak i dorosłych.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana; ś.p. Jan Nowak, l. 67 z Przylasku Wyciąskiego.. Polećmy go Miłosiernemu Panu;

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. „Gość Niedzielny” jest dziś z płytą CD pt „Boże coś Polskę” z najpiękniejszymi pieśniami maryjnymi i patriotycznymi w wykonaniu Wojska Polskiego.

 

Intencje Mszy Świętych w tym tygodniu:

 

 

 

XVIII Niedziela Zwykła

 

4.08.2019

 

W dniu dzisiejszym przypada pierwsza niedziela miesiąca, zatem po każdej Mszy św. odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

Dziś po Mszy Św. o godz. 1600 będzie spotkanie przed - pielgrzymkowe dla osób udających się na Tegoroczną Pieszą Pielgrzymkę Krakowską do Częstochowy.

We wtorek gościć będziemy z kolei w naszej parafii grupę pielgrzymkową uczestników Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę z Niepołomic. Około godziny 1300 będą odpoczywać przy kościele w Ruszczy. Grupa ta będzie miła swój postój i odpoczynek także na boisku sportowym w Dojazdowie, około godz. 1530.

 

W tym tygodniu przeżywać będziemy:

            we wtorek – święto Przemieniania Pańskiego

w czwartek–  wspomnienie św. Dominika, prezbitera

w piątek – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) dziewicy

                  i męczennicy, patronki Europy

w sobotę – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

 

W sobotę na godz. 1500 ks. Szymon zaprasza na pożegnalne ognisko dzieci ze scholki oraz ministrantów i lektorów.

 

Spotkanie dla wyjeżdżających z ks. Szymonem na pielgrzymkę do Pragi odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 1600. Na tym spotkaniu należy dokonać wpłaty pozostałej kwoty kosztów pielgrzymki, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił.

 

W minionym tygodniu odeszła od na do Pana ś.p. Irena Tatko l. 85 z Ruszczy. Polećmy ją miłosiernemu Panu; „Dobry Jezu a nasz Panie…”

 

Polecamy wszystkim lekturę cotygodniowej prasy katolickiej, można ją nabyć pod chórem przy wejściu do kościoła.

 

Intencje Mszy Świętych w tym tygodniu:

 

XVII Niedziela Zwykła

 

28.07.2019

 

W tym tygodniu rozpoczynamy sierpień, miesiąc, który od wielu już lat przeżywamy w naszej Ojczyźnie jako miesiąc abstynencji od wszelkich napojów alkoholowych. Traktujemy to wyrzeczenie jako formę pokuty i wynagrodzenia Bogu za grzechy pijaństwa i alkoholizmu oraz w intencji uzależnionych o łaskę potrzebną do wyrwania się z tego nałogu. Zachęcamy do podjęcia tego dzieła.

 

W tym tygodniu wypada I piątek miesiąca, zatem czwartek będzie spowiedź w kaplicach;

w Łuczanowicach: Spowiedź od 1630 i Msza św. o 1700

w Wadowie: Spowiedź od 1730 i Msza św. o 1800

 

W kościele w Ruszczy spowiedź będzie w piątek od godz. 1730, a o 1800 Msza św. z Nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W czwartek i piątek kancelaria parafialna będzie nieczynna.

 

Chorych z Komunią Św. odwiedzimy w sobotę od godz. 800.

 

W przyszłą niedzielę przypada Pierwsza Niedziela miesiąca, zatem po każdej Mszy św. odprawimy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

 Można się jeszcze zapisać w zakrystii u Pana Kościelnego w Kościele w Ruszczy na Tegoroczną Pieszą Pielgrzymkę Krakowską do Częstochowy. Spotkanie przed - pielgrzymkowe odbędzie się 4.08.2019 po Mszy Św. o godzinie 16.00 w Ruszczy. 

 

 

W przyszły wtorek czyli 6.08.2018 r. gościć będziemy w naszej parafii grupę pielgrzymkową uczestników Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę z Niepołomic. Około godziny 1300 będą odpoczywać przy kościele w Ruszczy. Grupa ta będzie miała także swój postój i odpoczynek na boisku sportowym w Dojazdowie około godz. 1530. Prosimy o gościnne ich przyjęcie.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Edward Pryga l. 83, i ś.p. Janina Pater  l. 72 z Przylasku Wyciąskiego. Polećmy ich miłosiernemu Panu; „Dobry Jezu a nasz Panie”.

 

XVI Niedziela Zwykła

21.07.2019

 

W związku z przypadającym w najbliższy czwartek wspomnieniem Św. Krzysztofa, patrona kierowców, dziś podczas każdej Mszy Świętej modlimy się w intencji wszystkich kierowców i podróżujących a tym, którzy zechcą po Mszy Świętej pobłogosławimy także pojazdy, włączając się przy tym w akcje pomocy materialnej dla misjonarzy, jak to zapowiadaliśmy w ubiegłą niedzielę.

Dziś przypada III niedziela miesiąca – zatem po Mszy Świętej o 1600 będzie Nabożeństwo Różańcowe, zapraszamy Róże Różańcowe.

 

W tym tygodniu wspominamy:

w poniedziałek - święto św. Marii Magdaleny

we wtorek - święto św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy

w środę - św. Kingę, dziewicę

w czwartek - święto św. Jakuba apostoła i wspomnienie

          św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących.

w piątek - św. Joachima i Annę, rodziców NMP

 

Osoby, które zgłosiły się na organizowaną przez Ks. Szymona pielgrzymkę do Pragi w dn. 14 - 17 sierpnia, prosimy o ostateczne potwierdzenie udziału w niej przez wpłatę kosztów wyjazdu w kwocie 760 zł. lub dopłatę do tej kwoty w przypadku wpłaconej już zaliczki. Ks. Szymon prosi aby dokonać tych wpłat do niedzieli 28 sierpnia u pana kościelnego w Ruszczy.

 

W minionym tygodniu odszedł od na do Pana ś.p. Józef Czuła l. 79 z Wyciąż. Polećmy go miłosiernemu Panu; „Dobry Jezu a nasz Panie…”

 

Polecamy wszystkim lekturę cotygodniowej prasy katolickiej, można ją nabyć przy wejściu do kościoła i kaplic.

 

Intencje Mszy Świętych w tym tygodniu:

 

XV  Niedziela Zwykła

 

14.07.2019

 

Przypominamy, że w czasie wakacyjnym kancelaria parafialna jest czynna od poniedziałku do środy oraz w piątek i sobotę bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej a więc około godz. 1840. W czwartek z racji adoracji dyżuru księdza w konfesjonale, kancelaria jest nieczynna.

 

W tym tygodniu wspominać będziemy:

                w poniedziałek - św. Bonawenturę, biskupa i doktora Kościoła

we wtorek - N.M.P. z Góry Karmel (zwaną też M.B. Szkaplerzną)

                w czwartek - św. Szymona z Lipnicy, kapłana

w sobotę - bł. Czesława, kapłana

 

W związku z przypadającym w przyszłym tygodniu /tj. w czwartek 25 lipca/ wspomnieniem Św. Krzysztofa – patrona kierowców, w najbliższą niedzielę tj 21 lipca podczas każdej Mszy Świętej będziemy się modlić w intencji wszystkich kierowców i podróżujących a tym, którzy zechcą po Mszy Świętej pobłogosławimy także pojazdy zarówno przy kościele jak i przy klaplicach. Przy tej okazji, wzorem w latach ubiegłych, podejmujemy dzieło pomocy misjonarzom - dziękując Bogu za bezpieczne podróże w minionym roku. Zebrane datki przekażemy na konto MIVA Polska - organizacji pomagającej polskim misjonarzom w zakupieniu potrzebnych im środków transportu. 

 

Za tydzień przypada III niedziela miesiąca – zatem po Mszy Świętej o 1600 będzie Nabożeństwo Różańcowe, zapraszamy Róże Różańcowe.

 

W minionym tygodniu odeszła od na do Pana: ś.p. Kazimiera Prosianowska lat 84 z Wadowa. Polećmy ją miłosiernemu Panu; „Dobry Jezu a nasz Panie…”

 

        Polecamy wszystkim prasę katolicką.

 

        Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień:

 

XIV  Niedziela Zwykła

7.07.2019

 

        Dziś jest pierwsza niedziela miesiąca dlatego po każdej Mszy Świętej odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

W tym tygodniu wspominać będziemy:

w czwartek – św. Benedykta, opata, patrona Europy

w piątek – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bp. i męczennika

w sobotę – św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

 

Przypominamy, że w czasie wakacyjnym kancelaria parafialna jest czynna od poniedziałku do środy oraz w piątek i sobotę bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej a więc około godz. 1840. W czwartek z racji adoracji w kościele kancelaria jest nieczynna.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w  Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej na Jasną Górę w dn. 6 – 11 sierpnia.

Zapisy do III Wspólnoty, Podgórsko – Wielickiej, do grupy 17, którą prowadzi ks. Mateusz Szymczyk przyjmujemy do końca lipca. Można się zapisać w zakrystii po każdej Mszy św.

 

Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na organizowaną przez Ks. Szymona pielgrzymkę do Pragi w dn. 14 - 17 sierpnia, koszt 760 zł. Więcej informacji można znaleźć na plakacie w gablotce ogłoszeń i na parafialnym face boku. Zapisy w zakrystii. Wpłata przy zapisie 500 zł.

 

       Trwa jeszcze zbiórka elektrośmieci. Zużyty sprzęt elektryczny czy elektroniczny można jeszcze przywozić na podwórko przy plebani do 10.07.2019 (czyli do środy) do godziny 12.30. Środkami uzyskanymi z odzyskanych z nich surowców wtórnych wspierane są projekty misyjne. W tym roku wspierane będą mi.: zakup kolejnych nowoczesnych inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz placówki sióstr Pallotynek w Kamerunie w ramach akcji „Wyprawka dla dzieci”. 

 

Polecamy wszystkim lekturę cotygodniowej prasy katolickiej, można ją nabyć pod chórem przy wyjściu z kościoła i kaplic; - jest „Gość Niedzielny”, „Niedziela”, „Źródło”, dla młodszych czytelników „Mały Gość Niedzielny”.

 

                Intencje Mszy Świętych w tym tygodniu;

XIII Niedziela Zwykła

30.06.2019

 

 

 

Przypominamy, że do końca wakacji Msze Święte w dni powszednie w kościele będą tylko o godz. 1800. Nie ma Mszy Św. rano o godz. 700.

Na czas wakacji w Łuczanowicach Msza Święta z godz. 1100 w niedziele została przeniesiona na godz. 1900 w sobotę. Jest to już Msza Święta z niedzieli. Pozostałe Msze Święte w niedziele pozostają bez zmian. Nadal będziemy tez odprawiać w niedziele Mszę Św. w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym przy ul. Rzepakowej o godz. 1400.

 

Z powodu urlopów księży w czasie wakacyjnym - prosimy aby w miarę możliwości wszystkie sprawy w kancelarii parafialnej załatwiać od poniedziałku do środy oraz od piątku do soboty bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej a więc około godz. 1840. (Czwartek z racji adoracji w kościele kancelaria nieczynna)

Dla zgłoszenia pogrzebu oraz w innych sprawach nagłych prosimy szukać księdza pełniącego dyżur. Gdyby w danej chwili nie był obecny na plebanii to w gablotce parafialnej oraz przy wejściu do kancelarii podany jest do niego nr tel. kontaktowego.

Narzeczonych w sprawach zawarcia małżeństwa zapraszamy głównie w piątki od 1700 do 1745 oraz po Mszy Św. od 1840.

 

 

W tym tygodniu wypada I piątek miesiąca, zatem we czwartek będzie spowiedź w kaplicach; W Łuczanowicach od 1630 i Msza św. o 1700, w Wadowie od 1730 i Msza św. o 1800. W kościele w Ruszczy spowiedź będzie w piątek od godz. 1730, a o 1800 Msza św. z Nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W czwartek i piątek z racji spowiedzi kancelaria parafialna będzie nieczynna,

Chorych z Komunią Św. odwiedzimy w sobotę od godz. 800.

 

Firma Green Office.co Ecologic od kilku lat zajmuje się zbiórką i utylizacją elektrośmieci. Środkami z odzysku surowców wspierają projekty misyjne. Będzie można ich akcję wesprzeć przywożąc w dniach od 1.07 - 10.07.2019 do godziny 12.30 na podwórko przy plebani zużyty sprzęt elektryczny czy elektroniczny. Odbiór zgromadzonego sprzętu spod plebanii przez firmę odbędzie się 10 lipca o 13.00 . W tym roku wspierają: zakup kolejnych nowoczesnych inkubatorów do szpitala n Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz wsparcie placówki sióstr Pallotynek w Kamerunie w akcji „Wyprawka dla dzieci”

 

XII Niedziela Zwykła

23.06.2019

 

Rozpoczynamy czas wakacji. Od jutra na czas wakacji Msze Święte w dni powszednie w kościele będą tylko o godz. 1800. Nie będzie Mszy Św. rano o 700.

 

Również, tak jak to było w latach ubiegłych, na czas wakacji Msza Święta w Łuczanowicach z godz. 1100 w niedziele została przeniesiona na godz. 1900 w sobotę. Będzie to już Msza Święta z niedzieli. Pozostałe Msze Święte w niedziele pozostają bez zmian. Nadal będziemy też odprawiać w niedziele Mszę Św. w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym przy ul. Rzepakowej o godz. 1400.

 

Z powodu urlopów księży w czasie wakacyjnym od jutra wszystkie sprawy w kancelarii parafialnej prosimy załatwiać - od poniedziałku do środy – oraz w piątki i soboty bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej

a więc od około godz.1830.

W czwartki /z powodu cotygodniowej adoracji i dyżuru księdza w konfesjonale/, jak też w pierwsze piątki miesiąca oraz w niedziele i święta kancelaria parafialna jest nieczynna.

 

Przez wakacje w dni powszednie będzie w parafii obecny zazwyczaj tylko jeden ksiądz pełniący dyżur. Dla zgłoszenia pogrzebu oraz w innych sprawach nagłych prosimy szukać księdza pełniącego dyżur. Na wypadek gdyby w danej chwili nie był obecny na plebanii to w gablotce parafialnej i kaplic, oraz przy wejściu do kancelarii podany jest do niego nr tel. kontaktowego.

 

Narzeczonych w sprawach zawarcia małżeństwa zapraszamy głównie w piątki od 1700 do1745 oraz po Mszy Św. od 1840 do 1900.

 

Jutro przypada Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.

 

W piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, z racji uroczystości nie obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

W sobotę – z kolei Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła.

 

Serdecznie zapraszamy także do udziału w Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej na Jasną Górę w dn. 6 – 11 sierpnia.

Zapisy do III Wspólnoty, Podgórsko – Wielickiej, do grupy 17, którą prowadzi ks. Mateusz Szymczyk przyjmujemy do końca lipca. Można się zapisać w zakrystii po każdej Mszy św.

 

Polecamy jak co tydzień prasę katolicką;

 

Intencje Mszy Świętych w tym tygodniu: /patra osobna zakładka/

Niedziela Trójcy Świętej 2019

 

XI Niedziela Zwykła

Uroczystość Trójcy Świętej

16.06.2019

 

Dziś Uroczystość Trójcy Świętej, która kończy w naszej archidiecezji okres spowiedzi i Komunii Św. wielkanocnej.

Dziś po Mszy Św. o 1100 dzieci ze Sz.P. w Wadowie, zapraszają na przygotowaną przez nie inscenizację p.t. „Z Duchem Twoim Boże wszystko jest Możliwe”. Serdecznie polecamy.

 

Jutro przypada wspomnienie Św. br. Alberta Chmielowskiego – zakonnika.

 

W środę jest zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

Msze Św. na zakończenie Roku Szkolnego dla dzieci ze Sz.P. w Wadowie będą w kaplicy w Wadowie, w środę o godz. 800 dla dzieci z Klas VI – VIII i III gimnazjum. o godz. 1000 dla dzieci
z Klas I – V.
Pół godziny przed jedną i drugą Mszą Świętą będzie dla dzieci możliwość skorzystania ze spowiedzi.

Msza Św. na zakończenie Roku Szkolnego dla dzieci ze Sz.P. z Branic i Wyciąż będzie w kościele we wtorek o 1800, od 1730 będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi dla dzieci na zakończenie Roku Szkolnego jak również dla innych osób przed Uroczystością Bożego Ciała.

 

W czwartek przypada Uroczystość Bożego Ciała – nasz Metropolita kieruje do wszystkich zaproszenie do udziału w procesji: (odczytać zaproszenie Arcybiskupa Metropolity)

W Boże Ciało Msze św. w naszym kościele będą o godz. 700, 900 – po tej Mszy św. wyruszymy z tradycyjną Procesją Eucharystyczną do czterech ołtarzy, usytuowanych tak jak w latach ubiegłych. Po powrocie procesji do kościoła rozpocznie się kolejna Msza św. ( ok. godz. 1100). Po południu Msza św. o godz. 1600.

Msze Św. w kaplicach: w Łuczanowicach o godz. 700, w Wadowie o godz. 830.


Ponawiamy prośbę o przygotowanie ołtarzy przez kolejne cztery osiedla naszej parafii:

1.   Łuczanowice – plac przy przystanku MPK, koło domu p. Kurków

2.   Wadów – ul. Wiatraczna, koło p. Kaliszów

3.   Dojazdów – ul. Jeziorko, przy posesji p. Stępniowskich

4.   Krzysztoforzyce – ul. Jeziorko, przy domu parafialnym /byłego kościelnego/

 

Do udziału w procesji serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, udział w niej jest wyznaniem naszej wiary w Eucharystyczną obecność Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina oraz oddaniem Mu należnej czci. Za pobożny w niej udział możemy zyskać odpust zupełny, spełniając pozostałe warunki do jego uzyskania (będąc w stanie łaski uświecającej, przyjmując Komunię Świętą
i odmawiając modlitwę w intencjach Ojca Świętego
).

Na procesję w uroczystość Bożego Ciała i przez całą jej oktawę zapraszamy: dzieci do sypania kwiatów, młodzież do niesienia feretronów i chorągwi, poczty sztandarowe i inne delegacje przedstawicieli różnych organizacji i wspólnot, oraz panów do baldachimu. Prosimy o wcześniejsze przygotowanie feretronów i chorągwi. Prosimy także o przygotowanie nam nagłośnienia przy ołtarzach panów, którzy co roku je przygotowywali; p. Jana Pyża i Tomasza Hońdo oraz Bolesława Piskorza z synem Piotrem.

Szczególnie serdecznie zapraszamy dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii Świętej. Prosimy, aby szły w orszaku procesyjnym przed Najświętszym Sakramentem w swoich strojach komunijnych.

 

Od piątku rozpoczniemy Oktawę Bożego Ciała, zachęcamy więc i zapraszamy wszystkich do udziału we Mszy Św. z Procesją Eucharystyczną wokół kościoła codziennie o godz. 1800.

 

Od przyszłej niedzieli wprowadzamy już wakacyjny porządek Mszy Św. dlatego w Łuczanowicach będzie w tym tygodniu już Msza Święta w sobotę godz. 1900,nie będzie tam już
w przyszłą niedzielę Mszy Świętej o godz. 1100.

 

Intencje Mszy Świętych w tym tygodniu:

Niedziela Zesłania Ducha Św. 2019

 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

9.06.2019

 

Dzisiejsza niedziela to zarazem Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny.

Jutro, świętować będziemy drugi dzień Zielonych Świąt, święto N.M.P. Matki Kościoła. Dodatkowe Msze św. w tym dniu będą; w kościele o godz. 900 oraz w kaplicach,
w Łuczanowicach o godz. 1700 i w Wadowie o 1800.

 

we wtorek przypada wspomnienie św. Barnaby, apostoła

w czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

w piątek wspomnienie bł. Michała Kozala, bp i męczennika.

 

W przyszłą niedzielę – przeżywać będziemy Uroczystość Trójcy Świętej, która kończy w naszej archidiecezji okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.

 

Zgodnie z poleceniem naszego Metropolity o wspieraniu parafii, które budują swoje kościoły, gościmy dziś w naszej parafii księdza proboszcza parafii p.w. Opatrzności Bożej w Krakowie – Swoszowicach, ks. Józefa Palenicę. Głosi nam dziś kazania, a zebraną składkę przekażemy na budowę tamtejszego kościoła.

 

Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała, (20 czerwca) już dziś prosimy o przygotowanie ołtarzy przez następne w kolejności cztery osiedla naszej parafii:

1.   Łuczanowice – plac przy przystanku MPK, koło domu p. Kurków

2.   Wadów – ul. Wiatraczna, koło p. Kaliszów

3.   Dojazdów – ul. Jeziorko, przy posesji p. Stępniowskich

4.   Krzysztoforzyce – ul. Jeziorko, przy domu parafialnym /byłego kościelnego
p. Nowaka
/

 

Ks. Szymon zaprasza na spotkanie informacyjne rodziców dzieci  wyjeżdżających z nim na wakacyjną kolonię do Włoch. Spotkanie odbędzie się
dziś po Mszy Świętej o 1600.

 

W przyszła niedziele tj. 16 czerwca, po Mszy Ś w. o godz, 1100 dzieci ze Sz.P. w Wadowie pod opieką p. katechetki Heleny Karolczyk-Wysogląd, zapraszają na przygotowaną przez nie inscenizację p.t. „Z Duchem Twoim Boże wszystko jest Możliwe”. Serdecznie zapraszamy na tę prezentację.

 

W dniu 13 czerwca /tj. w najbliższy czwartek/ o godz. 1800 w Klubie „Herkules” odbędzie się spotkanie przedstawicieli Motoparku z okolicznymi mieszkańcami oraz radnymi Dzielicy XVIII. Polecamy to spotkanie w imieniu jego organizatorów.

 

Polecamy wszystkim naszą prasę katolicką.

 

            Intencje Mszy Świętych w tym tygodniu:

VII Niedz. Wielkanocna Wniebowstąpienie Pańskie 2019

 

VII  Niedziela  Wielkanocna

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

2.06.2019

 

Dziś jest I niedziela miesiąca po każdej Mszy Św. odprawiamy adoracje Najświętszego Sakramentu.

 

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca, zatem w czwartek będzie spowiedź w kaplicach;

w Łuczanowicach od 1630 i Msza Św. o 1700

w Wadowie od 1730 i Msza Św. o 1800

W kościele w Ruszczy spowiedź będzie w piątek od godz. 1730, a o 1800 Msza Św. z Nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W czwartek i piątek z racji spowiedzi kancelaria parafialna będzie nieczynna.

 

Chorych z Komunią Św. odwiedzimy w sobotę od godz. 800.

 

W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego,która kończy w naszej archidiecezji okres spowiedzi i Komunii Św. wielkanocnej.

Przypominamy, że w sobotę 8 czerwca odbędzie się kolejna pielgrzymka Apostolatu Margaretka do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam Droga Krzyżowa o 900 i o 1400 Msza Święta. Więcej informacji na plakatach w gablotkach. Udaje się na nią także ks. Jerzy, można zatem również z nim się kontaktować.

 

Z kolei w sobotę 22 czerwca organizowana jest pielgrzymka mężczyzn na Jasną Górę pod hasłem „Męskie Oblężenie Jasnej Góry”. Chętnych mężczyzn, którzy chcą wziąć w niej udział zapraszamy do zgłaszania się dziś w zakrystii. Jeśli zbierze się większa grupa zorganizujemy wspólny wyjazd.

 

Ks. Szymon zaprasza na spotkanie informacyjne rodziców dzieci  wyjeżdżających z nim na wakacyjną kolonię do Włoch. Spotkanie odbędzie się w przyszłą niedziele tj. 9 czerwca po Mszy Świętej o 1600.

 

Zgodnie z poleceniem naszego Metropolity o wspieraniu parafii, które budują swoje kościoły, w przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszej parafii księdza proboszcza parafii p.w. Opatrzności Bożej w Krakowie – Swoszowicach. Będzie nam głosił kazania, a zebraną składkę przekażemy na budowę tamtejszego kościoła.

 

Jak co niedziele polecamy wszystkim prasę katolicką.

 

          

VI Niedziela Wielkanocna

 

VI Niedziela  Wielkanocna

26.05.2019

 

Dziękujemy rodzicom młodzieży, która przystąpiła w tym roku do Sakramentu Bierzmowania, oraz rodzicom dzieci przystępujących do I Komunii Świętej za złożone z tych okazji datki na rzecz parafii.

 

W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu przypada:

w środę – wspomnienie Św. Urszuli Leduchowskiej, dziewicy

w czwartek – wspomnienie Św. Jana Sankandra, kapłana i męczennika

w piątek – święto Nawiedzenia NMP

w sobotę – wspomnienie Św. Justyna, męczennika

 

W piątek kończymy nabożeństwa majowe. Jeśli zakończą się prace związane z przebudową chodnika przy kościoła to odprawimy z tej okazji procesję Eucharystyczną wokół kościoła.

Od soboty rozpoczynamy z kolei nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez cały czerwiec w dni powszednie po Mszy Św. o godz. 1800 a w niedziele po Mszy Św. o godz. 1600 odmawiać będziemy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Do chorych z Komunią Św. pójdziemy w sobotę po I Piątku a więc
w przyszłym tygodniu czyli 8 czerwca.

 

Przyszła niedziela to zarazem Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Będzie to również I Niedziela Miesiąca, zatem po każdej Mszy Św. odprawimy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

W sobotę 8 czerwca odbędzie się kolejna pielgrzymka Apostolatu Margaretka do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam Droga Krzyżowa o 900 i o 1400 Msza Święta. Więcej szczegółów na plakatach w gablotkach. Udaje się na nią ks. Jerzy, można się zatem także z nim kontaktować.

 

Z kolei w sobotę 22 czerwca organizowana jest pielgrzymka mężczyzn na Jasną Górę pod hasłem „Męskie Oblężenie Jasnej Góry”. Chętnych mężczyzn, którzy chcieli by wziąć w niej udział zapraszamy do zgłaszania się dziś i w przyszła niedziele w zakrystii. Jeśli zbierze się większa grupa zorganizujemy wspólny wyjazd.

 

Zachęcamy wszystkich do sięgania po prasę katolicką, można ją znaleźć przy wejściu do kościoła i kaplic;

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień: /patrz osobna zakładka/

 

V Niedziela Wielkanocna

19.05.2019

 

Dziś przeżywamy w naszej parafii Uroczystość I Komunii Świętej, dzieci z Kl. III
Sz. P. podczas Mszy Świętych o godz. 1000 i 1200 po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa w Komunii Świętej.

W związku ze zmianą godzin sprawowania Mszy Św. z udzielaniem I Komunii, nie będzie dziś Mszy Św. o 1100 a o godz. 900 odprawimy tylko recytowaną Mszę bez kazania dla tych, którzy zwykle przychodzą na te godzinę

 

Niedziela dzisiejsza jest rownież dniem wizytacji biskupiej w naszej parafii, którą przeprowadza ks. bp Janusz Mastalski.

Podczas Mszy Św. o godz. 700 będzie przywitanie ks. biskupa, następnie uda się on do kaplic w Łuczanowicach i Wadowie.

Potem będzie sprawował Msze Św. z udzieleniem I Komunii o godz. 1000 i 1200.

O godz. 1400 odwiedzi ZOL przy ul. Rzepakowej

O godz. 1515 będzie spotkanie z ministrantami, scholką i Grupą Apostolską i Grupą katechetyczną ze szkoły podstawowej w Wadowie

Podczas Mszy Św. o godz. 1600 będzie liturgiczne zakończenie wizytacji biskupiej.

Po tej Mszy Św. odbędzie się jeszcze spotkanie z Radą Parafialno – Duszpasterską, Różami Różańcowymi i Zespołem Charytatywnym.

Serdecznie zatem zapraszamy na spotkania z ks. bp na godz. 1515 wszystkich ministrantów, lektorów, dzieci ze scholi, młodzież a Grupy Apostolskiej i dzieci z grupy katechetycznej .

Serdecznie zapraszamy również na Mszę Św. o godz. 1600 Róże Różańcowe z całej parafii, Rade Parafialną i Zespół Charytatywny a po niej na spotkanie z księdzem biskupem.

 

Serdecznie dziękujemy rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za sprzątanie kościoła zwłaszcza za wyczyszczenie  posadki oraz za wysprzątanie otoczenia kościoła. Przy tej okazji dziękujemy tak że panu Janowi Pyżowi za zorganizowanie przycięcia krzewów na skarpie wokół kościoła.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Andrzej Czarnik lat 60 z Ruszczy
i ś.p. Wojciech Czuła lat 52 z Wyciąż. Polećmy ich miłosiernemu Panu; „Dobry Jezu a nasz Panie…”

 

 

IV Niedziela Wielkanocna

 

IV  Niedziela  Wielkanocna

12.05.2019

 

Dziś o godzinie 830 rozpocznie się na tradycyjna procesja ku czci św. Stanisława z Wawelu na Skałkę.

Jutro przypada wspomnienie M.B. Fatimskiej

we wtorek święto św. Macieja Apostoła 

w czwartek święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika.

w piątek – wypada trzeci piątek miesiące, zatem razem z nabożeństwem majowym odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

 

W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość I Komunii Świętej dzieci z Kl. III podczas Mszy Świętych o godz. 1000 i 1200 .

Nabożeństwo pokutne dla dzieci i ich rodzin będzie w sobotę o godz. 900 a po nim dzieci przystąpią do swojej pierwszej spowiedzi. Do skorzystania z tego sakramentu zapraszamy także rodziców dzieci i całe ich rodziny.  

W związku ze zmianą godzin sprawowania Mszy Św. z udzielaniem I Komunii, nie będzie w przyszłą niedzielę Mszy Św. o 1100 a o godz. 900 odprawimy tylko recytowaną Mszę bez kazania dla tych, którzy zwykle przychodzą na te godzinę.

Bardzo prosimy, aby w przyszłą niedzielę na Mszach o godz. 1000 i 1200 główną nawę kościoła pozostawić dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców. Jeśli to tylko jest możliwe, osoby nie zainteresowane bezpośrednio tą uroczystością zapraszamy na pozostałe Msze Święte w naszym kościele albo na Msze Św. w kaplicach, by w ten wyjątkowy dzień mogły się tu zgromadzić przede wszystkim rodziny dzieci komunijnych.

 

Przyszła niedziele będzie zarazem dniem wizytacji biskupiej w naszej parafii, którą przeprowadzał będzie ks. bp Janusz Mastalski.

Podczas Mszy Św. o godz. 700 będzie przywitanie ks. biskupa, następnie uda się on do kaplic w Łuczanowicach i Wadowie.

Potem będzie sprawował Msze Św. z udzieleniem I Komunii o godz. 1000 i 1200.

O godz. 1400 odwiedzi ZOL przy ul. Rzepakowej

O godz. 1515 będzie spotkanie z ministrantami, scholką i Grupą Apostolską

Podczas Mszy Św. o godz. 1600 będzie liturgiczne zakończenie wizytacji biskupiej.

Po tej Mszy Św. odbędzie się jeszcze spotkanie z Radą Parafialno – Duszpasterską, Różami Różańcowymi i Zespołem Charytatywnym.

Serdecznie zatem zapraszamy na spotkania z ks. bp na godz. 1515 wszystkich ministrantów, lektorów, dzieci ze scholi i młodzież a Grupy Apostolskiej.

Serdecznie zapraszamy również na Mszę Św. o godz. 1600 Róże Różańcowe z całej parafii, Rade Parafialną i Zespół Charytatywny a po nie na spotkanie z księdzem biskupem.

 

 Przypominamy, że przedpielgrzymkowe spotkanie z przedstawicielem biura podróży dla udających się z ks. Szymonem na pielgrzymkę do Medjugorie odbędzie się dziś po Mszy Świętej o godz. 1600.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Piotr Dusza lat 27 z Wadowa, ś.p. Elżbieta Szydło lat 73 z Wyciąż i ś.p. Krystyna Król lat 86 z Chałupek. Polećmy ich miłosiernemu Panu;  „Dobry Jezu a nasz Panie…”

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień: /patrz osobna zakładka/

III Niedziela Wielkanocna 2019

 

 

III Niedziela Wielkanocna

5.05.2019

 

Niedziela dzisiejsza rozpoczyna Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Ma on zwrócić naszą uwagę na to jak ważna i potrzebna jest dla nas katolików lektura Pisma Świętego. Jest to przecież słowo samego Boga skierowana do nas. Odszukajmy wiec w domu Pismo Święte i poświećmy mu choć chwilę uwagi. Czasem nie wiemy jak mamy postąpić, co wybrać, modlimy się i mamy pretensję, że Bóg nam nie odpowiada. A On odpowiada, możemy tę odpowiedz znaleźć w Piśmie Świętym, to jest Jego słowo.

 

Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwa majowych:

W dni powszednie w kościele majówka jest po Mszy Świętej o godz. 1800 a w niedziele i święta po Mszy o 1600.

W kaplicach majówki w dni powszednie będą o godz. 1900 a w niedziele, w Wadowie po Mszy o 930, w Łuczanowicach po Mszach o 800 i 1100.

 

Zachęcamy także do organizowania tradycyjnych „majówek” przy licznych figurach i kapliczkach na terenie naszej parafii.

 

W środę przypada Uroczystość Św. Stanisława Biskupa i męczennika– głównego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej.

Tradycyjna procesja ku jego czci, z Wawelu na Skałkę odbędzie się w przyszłą niedzielę, wyruszy ona z Katedry Wawelskiej o godz. 830. 

/tu odczytać zaproszenie Ks. Metropolity/

 

W przyszłą niedzielę rozpoczniemy z kolei Tydzień Modlitwy o Powołania kapłańskie i zakonne. To bardzo ważne we współczesnym świecie, kiedy w tak wielu miejscach zaczyna brakować kapłanów.

 

      Ważna informacja dla osób udających się z ks. Szymonem na pielgrzymkę do Medjugorie. Przedpielgrzymkowe spotkanie z przedstawicielem biura podróży, które ja przygotowuje, odbędzie się w przyszłą niedziele /12 maja/ po Mszy Świętej o godz. 1600.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana: ś.p. Andrzej Sendor lat 75 z Chałupek. „Dobry Jezu a nasz Panie…”

 

Zachęcamy wszystkich do sięgania po prasę katolicką, można ją znaleźć przy wejściu do kościoła i kaplic;

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień: /patrz osobna zakładka/

II Niedziela Wielkanocna 2019

 

 

II Niedziela Wielkanocna

Niedziela Miłosierdzia Bożego

28.04.2019

 

Dziś Kościół świętuje Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Główne uroczystości z tej okazji odbywają się jak co roku w Łagiewnikach. W naszym kościele na zakończenie każdej Mszy Św. odnowimy akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu i odmówimy jeden dziesiątek Koronki.

 

        We wtorek przeżywać będziemy w tym roku Uroczystość Św. Wojciecha bp i męczennika, głównego patrona naszej Ojczyzny.


W środę rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Z powodu rozpoczętych prac przy ostatnim etapie przebudowy chodnika wokół kościoła procesja na ich rozpoczęcie odbędzie tylko po kościele.Zapraszamy wszystkich do jak najliczniejszego udziału w tych nabożeństwach. W dni powszednie w kościele Msza Święta i majówka będzie o godz. 1800 a w niedziele i święta po Mszy o 1600.

W kaplicach majówki będą w dni powszednie o godz. 1900 a w niedziele, w Wadowie po Mszy o 930, w Łuczanowicach po Mszach o 800 i 1100.

Zachęcamy także do organizowania tradycyjnych „majówek” przy licznych figurach i kapliczkach na terenie naszej parafii.

 

        W piątek Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze Święte w tym dniu tak w kościele jak i w kaplicach odprawiać będziemy porządku niedzielnym.


W sobotę czcić będziemy z kolei Św. Floriana męczennika, patrona strażaków i hutników, oraz patrona miasta Krakowa. Msza święta o błogosławieństwo Boże dla strażaków z naszej parafii - OSP Przylasek Rusiecki i Wyciąże oraz dla ich rodzin zostanie odprawiona 3 maja o godz. 1600.

 

        W bieżącym tygodniu wypada także I Piątek miesiąca.

Zatem w czwartek będzie okazja do spowiedzi, najpierw w kaplicach;

w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700 Msza Św. z majówką

w Wadowie od godz. 1730 i o 1800 Msza Św. z majówką

Z racji przypadającej w piątek Uroczystości MB Królowej Polski, możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w kościele będzie również w czwartek od godz. 1830 do 2000 podczas cotygodniowego wystawienia Najświętszego Sakramentu i czasu na Jego indywidualną adorację. Dzieci, które kontynuują jeszcze nabożeństwo 9-ciu I Piątków mogą przyjść w piątek po każdej Mszy Św. po podpis potwierdzający w nim udział.

 

Z racji przypadającej w piątek Uroczystości MB Królowej Polski, nie ma obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.


W tym tygodniu w czwartek i piątek kancelaria parafialna będzie nieczynna z racji i spowiedzi w kaplicach i kościele, oraz przypadającego święta.

 

Do chorych z Komunią Świętą udamy się w sobotę od godziny 800.

 

W przyszłą niedzielę, 5 maja dzieci z Kl. IV zapraszamy na Mszę Św. o godz. 1100. Będzie to Msza Św. na rocznice I Komunii. Prosimy aby dzieci przyszły w swoich tunikach pierwszokomunijnych.

W przyszłą niedzielę przypada także I Niedziela miesiąca, zatem po każdej z pozostałych Mszy Świętej odprawimy adorację Najświętszego Sakramentu

 

        Z powodu kontynuacji prac przy budowie chodnika od poniedziałku wejście na teren przy kościele od strony parkingu będzie zamknięte. Prosimy o wchodzenie po schodach.

 

W minionym tygodniu odeszedł od nas do Pana ś.p. Jan Świder lat 93 z Wyciąż, jego pogrzeb będzie jutr o 1400.  Dobry Jezu a nasz Panie…

Niedziela Wielkanocna 2019

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

21.04.2019

 

Jutro – Poniedziałek Wielkanocny, porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę, czyli o 700, 900 i 1100 oraz po południu godz. o 1600. O godz. 1100 będzie Msza Święta z udzielaniem sakramentu Chrztu Św. Msze Św. w kaplicach będą również w porządku niedzielnym a więc w Łuczanowicach o 800 i 1100, w Wadowie o 930.

Ofiarami na tacę wspieramy jutro Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

 

Najbliższa niedziela to będzie Niedziela Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy wszystkich, którzy tylko mogą do udziału w odbywających się z tej okazji uroczystościach w Łagiewnikach. Tu w naszym kościele na zakończenie każdej Mszy Św. odnowimy akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień;

 

Podziękowania po procesji.

 

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w Nabożeństwach Triduum Paschalnego oraz przyczynili się do tego, aby te nabożeństwa uświetnić i nadać im właściwą wymowę i piękną liturgiczną oprawę. Dziękuję, zatem ministrantom i lektorom, dziewczynom wspierającym nasz śpiew, scholi dziecięcej, panom organiście i kościelnemu.

 

Dziękuję strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Wyciąż i Przylasku Rusieckiego za trzymanie warty honorowej przy Grobie Pańskim i udział w dzisiejszej procesji. Dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym, osobom, które niosły feretrony i chorągwie. W sposób szczególny dziękuję dzieciom sypiącym kwiaty.

 

Dziękuję moim współpracownikom ks. Jerzemu i ks. Szymonowi za przygotowywanie liturgii Wielkiego Tygodnia oraz posługę w konfesjonale. Ks. Szymonowi szczególnie za przygotowanie dekoracji „Ciemnicy” i „Bożego Grobu”. Dziękuję p. Józefowi Nowakowi z żoną, p. Kazimierzowi Kotowi z córką Justyną, p. Maciejowi Grzywaczewskiemu oraz p. Markowi Wasik i p. kościelnemu Tomaszowi Urbanowi za pomoc w przygotowaniu „Ciemnicy” i „Grobu”. Dziękuję pani Marii Burnet za przystrojenie „Ciemnicy”, „Grobu Pańskiego” oraz kościoła w kwiaty.

 

Dziękuję fundatorom tegorocznego paschału.

 

Dziękuję Róży Różańcowej kobiet i mężczyzn z Przylasku Wyciąskiego za ufundowanie kompletu obrusów na ołtarze i welonu procesyjnego, który był używany już dziś podczas procesji rezurekcyjnej.

 

Wam wszystkim dziękuję za udział procesji dzisiejszego wielkanocnego poranka, jest ona szczególnym wyznaniem naszej wiary w Zmartwychwstałego.

 

Niech Chrystus Pan wszystkim błogosławi.

Niedziela Palmowa 2019

 

Niedziela Palmowa

14.04.2019

Dziś na początku każdej Mszy Św. jest obrzęd poświecenia palm. O godz. 1100 będzie uroczysta procesja z palmami. Procesja rozpocznie się przed kościołem. Po Mszy Św. dla dzieci konkurs na najładniejszą i największą własnoręcznie wykonaną palmę.


W czwartek rozpoczynamy święte dni Triduum Paschalnego obchodzone na pamiątkę męki, śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

 

Wielki Czwartek

Rano nie ma Mszy Św. – kapłani i służba liturgiczna udają się z pielgrzymką do Łagiewnik gdzie o godz. 1000 biorą udział we Mszy Św. z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich i poświeceniem olejów świętych.

O godz. 1800 w kościele parafialnym Msza Św. Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna święte dni Triduum Paschalnego (W. Piątek, W. Sobota i W. Niedziela). Zgodnie z zaleceniem naszego Metropolity podczas tej Eucharystii będziemy udzielać Komunii Świętej pod dwiema postaciami chleba i wina. Po niej nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do „ciemnicy” i tam indywidualna Jego adoracja do godz. 2100.

 

Wielki Piątek

To dzień pokuty i postu, w tym dniu Kościół nie sprawuje Mszy Świętej, koncentrując się na rozważaniu męki i śmierci Pana Jezusa. W dniu tym powinniśmy zachować post ścisły (tzn. możemy spożyć trzy posiłki w ciągu dnia, dwa lekkie i jeden do syta) obowiązuje nas też wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Od godz. 700 – będzie dalszy ciąg indywidualnej adoracji Pana Jezusa w „Ciemnicy”

O godz. 1500 godzinie śmierci Pana Jezusa, godzinie miłosierdzia, będzie Droga Krzyżowa /zwłaszcza dla tych, którzy nie mogą brać udziału w wieczornej liturgii W.P./

 

O godz. 1800 – rozpoczniemy Liturgię Wielkiego Piątku; najpierw odczytamy ewangelię Męki Pańskiej wg Św. Jana (tzw. Pasję), następnie będzie Adoracja Krzyża, potem Komunia Św.
a po niej przeniesiemy Pana Jezusa do „grobu” gdzie będziemy Go adorować przez całą noc
i całą sobotę
, aż do liturgii Wigilii Paschalnej.

 

Porządek Adoracji przy „Grobie Pańskim - na sugestie parafian, aby nie ciągle te same osiedla miały adoracje w godzinach późno nocnych, od kilku lat przesuwamy adoracje poszczególnych części parafii o 1 godz. - i tak:

Po złożeniu Pana Jezusa w „grobie” odśpiewamy najpierw III część Gorzkich Żali a następnie zapraszamy do adoracji:

 

od godz.   2000 - 2100  młodzież z całej parafii

2100 - 2200  Chałupki

2200 - 2300  Branice

2300 - 2400  Przylasek Rusiecki

2400 - 100  Wyciąże

          100 - 200  Przylasek Wyciąski

  200 - 300  Ruszcza

  300 - 400  Łuczanowice

  400 - 500  Dojazdów

  500 - 600  Krzysztoforzyce

  600 - 700  Wadów

 

Prosimy Ochotniczą Straż Pożarną z Wyciąż i Przylasku Rusieckiego o pełnienie honorowej warty przy Grobie Pańskim a następnie udział w Procesji Rezurekcyjnej.

 

 

Wielka Sobota

Indywidualna adoracja przy „grobie” Pana Jezusa będzie do godz.1800. Zapraszamy do nawiedzenia „grobu Chrystusa” zwłaszcza przy okazji święcenia pokarmów.

 

Poświęcenie pokarmów:

w kościele:      od 900 do 1100 co pół godziny

w terenie: /jak w roku ubiegłym/

Chałupki                     godz.   1000

Branice – figura                     1015

Branice – pagórek                  1030

Przylasek Rusiecki                  1045

Wyciąże                                1100

Przylasek Wyciąski                 1115

Wadów – kaplica                   godz.   1000

Łuczanowice – kaplica                      1015

Dojazdów – pl. Św. Stanisława         1030

Krzysztoforzyce – świetlica               1045

Krzysztoforzyce – figurka                 1100

 

O godz. 1800 rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej. Gromadzimy się przy kościele gdzie nastąpi obrzęd poświęcenia ognia i zapalenie nowego paschału, następnie w procesji ze światłem wchodzimy do kościoła na orędzie paschalne, poświęcenie wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i Eucharystię. (prosimy przynieść ze sobą świece, koniecznie zaopatrzone w kapturki, aby nie polać sąsiada czy siebie woskiem).

 

Wielka Niedziela

O godz. 600 - Procesja Rezurekcyjna, wokół kościoła a następnie Msza Św.

Zapraszamy dzieci do sypania kwiatków, młodzież do niesienia feretronów i chorągwi, panów do baldachimu. Do udziału w procesji zapraszamy również wszystkie poczty sztandarowe. Prosimy by wcześniej wyczyścić i odświętnie przyozdobić feretrony i chorągwie.

 

Wszystkie podane wcześniej informacje dotyczące Liturgii Wielkiego Tygodnia, adoracji oraz święcenia pokarmów wydrukowane zostały w naszym informatorze rekolekcyjnym. /pozostałe egzemplarze są jeszcze dostępne przy wejściu do kościoła/ Można je także znaleźć na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

Jesteśmy już po parafialnych rekolekcjach i spowiedzi. Dla tych, którzy nie mogli z nich skorzystać będzie jeszcze okazja do spowiedzi w poniedziałek, wtorek i środę rano podczas Mszy Św. oraz pół godziny przed Mszą Św. wieczorną. W Wielki Piątek będzie też dyżur jednego księdza w konfesjonale od 2000 do 500 przez całą noc adoracji, aby mieli możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty także ci, którzy wracają do rodzin na święta z różnych delegacji i zagranicznych wyjazdów.

 

Od czwartku - kancelaria parafialna będzie nieczynna !!!   Prosimy zatem aby do środy załatwić wszystkie konieczne sprawy kancelaryjne.

 

W zakrystiach kościoła i kaplic można jeszcze nabyć wielkanocne baranki z cukru, przygotowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Adam Pszczoła l. 51 z Przylasku Rusieckiego, Dorota Wójcik l. 91 z Krzysztoforzyc, oraz Janina Sendor l. 82 z Przylasku Wyciąskiego /jej pogrzeb będzie jutro o 15/. Polecajmy ich miłosiernemu Panu. „Dobry Jezu a nasz Panie…


Zachęcamy tez do sięgania po prasę katolicką.

V Niedziela Wielkiego Postu 2019

 

 

V  Niedziela Wielkiego Postu

 

7.04.2019

 

Dziś odbędzie się Akademicka Droga Krzyżowa ulicami Krakowa, której przewodniczył będzie nasz Metropolita ks. abp  Marek Jędraszwski. Rozpocznie się ona przed kolegiatą Św. Anny o godz. 2030, a zakończy pod „Oknem Papieskim”. Do udziału w niej zapraszają Studenci i Duszpasterze Krakowskich Duszpasterstw Akademickich.

 

Z kolei w najbliższy piątek, tj. 12 kwietnia, w Wadowie odbędzie się plenerowa Droga Krzyżowa po Wadowskim Parku. Rozpocznie się ona Mszą Św. o godz. 1800 w kaplicy w Wadowie. Jej organizatorzy to dyrekcja, nauczyciele, katecheci, dzieci i ich rodzice ze Sz.P. w Wadowie. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie. Prosimy zabrać na nie ze sobą świece.

 

Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa. Na początku każdej Mszy Św. będzie poświecenie palm. Uroczysta procesja z palmami odbędzie tylko w kościele parafialnym przed Mszą Świętą o godz. 1100. Rozpocznie się obrzędem poświecenia palm przed kościołem.

Dla dzieci ogłaszamy kolejny – XIV już konkurs na własnoręcznie wykonaną palmę. Może to być palma wykonana indywidualnie lub z pomocą rodziców, rodzeństwa lub koleżanek czy kolegów. Nie będziemy oceniać palm zakupionych. Konkurs będzie w dwóch kategoriach, na najładniejszą palmę, oraz na palmę największą. Zostanie on rozstrzygnięty po Mszy Św. o godz. 1100.

 

Ksiądz Szymon prosi o wpłatę ostatniej raty na koloniędla dzieci Szkół Podstawowych we Włoszech, w kwocie 480 zł, oraz na pielgrzymkę do Medjugorie w kwocie 150 euro, do kończ kwietnia. Wpłat można dokonać bezpośrednio u ks. Szymona lub w zakrystii u p. kościelnego.

 

W zakrystiach kościoła i kaplic można jeszcze nabyć wielkanocne baranki z cukru,przygotowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Cena 6 zł.

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień /patrz osobna zakładka/

 

IV Niedziela W.P. 2019

 

 

 

IV  Niedziela Wielkiego Postu

31.03.2019

 

Dziś kończymy nasze Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Serdecznie dziękujemy ks. dr Dariuszowi Guziakowi, proboszczowi Parafii Krzyża Świętego w Krakowie, który pomagał nam je przeżywać.

 

Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży z Gimnazjum w Luboczy kontynuować będziemy w poniedziałek i wtorek, 1 i 2 kwietnia. Poprowadzi je ks. Grzegorz Bularz - wikariusz parafii w Niegowici.

 

Program spotkań dla dzieci jest następujący:

Wadów

815 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z Kl.  I, II, III

900 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z Kl.  IV, V, VI

945 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z Kl.  VII, VIII

i Kl. III Gimnazjum w Luboczy

Ruszcza

1015 – podstawienie autokarów przy Sz.P. w Branicach i Wyciążach

dla dzieci z Kl. I, II, III, IV

1030 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z obydwu szkół w kościele

 /po spotkaniu w kościele autokary odwiozą dzieci pod szkołę/

 

1115 – podstawienie autokarów przy Sz.P. w Branicach i Wyciążach

dla dzieci z Kl. V, VI, VII, VIII

1130 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z obydwu szkół w kościele

 /po spotkaniu w kościele autokary odwiozą dzieci pod szkołę/

 

Program naszych rekolekcji, wraz z informacjami dotyczącymi świętowania Triduum Paschalnego, został wydrukowany każdy zainteresowany może go jeszcze pobrać przy wyjściu z kościoła i kaplic. Można go znaleźć również w gablotce ogłoszeń a także na naszej parafialnej stronie internetowej www.ruszcza.parafia.info.pl i facebooku.

 

Z powodu wyjazdu ks. Szymona na spowiedź do Górki Kościelnickiej oraz udziału ks. proboszcza w rekolekcjach dla dzieci kancelaria parafialna we wtorek rano będzie nieczynna.

 

W najbliższy wtorek rozpoczną się bezpośrednie przygotowania liturgiczne przed przyjęciem sakramentu Bierzmowania, który uczniowie Kl. III Gimnazjum oraz Kl. VIII Sz.P. przyjmą w sobotę 6 kwietnia 2019 z rąk ks. Bp. Damiana Muskusa w dwóch grupach; podczas Mszy Świętej o godz. 1500 Kl. VIII, oraz o godz. 1800 Kl. III Gim. Spotykania liturgiczne i próby odbędą się według harmonogramu, który kandydaci otrzymali. Został on umieszczony również na naszej stronie internetowej i facebooku.

W czwartek 4 kwietnia po Mszy Świętej o 1800 będzie spowiedź dla kandydatów do bierzmowania dla ich świadków, rodzin i bliskich. Spowiedź zakończymy o godz. 2000.


 

W przyszłą niedzielę odbędzie się Akademicka Droga Krzyżowa ulicami Krakowa, której przewodniczył będzie nasz Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszwski. Rozpocznie się ona w Uniwersyteckim Kościele św. Anny o godz. 2030, a zakończy pod „Oknem Papieskim”. Do udziału w niej zapraszają Duszpasterze i Studenci Krakowskich Duszpasterstw Akademickich.

 

Z kolei w piątek 12 kwietnia w Wadowie odbędzie się plenerowa Droga Krzyżowa po Wadowskim Parku. Rozpocznie się Mszą Św. o godz. 1800 w kaplicy w Wadowie. Jej organizatorzy to społeczność Sz.P. w Wadowie. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie. Prosimy zabrać na nie ze sobą świece lub pochodnie.

 

W zakrystiach kościoła i kaplic można jeszcze nabyć wielkanocne baranki z cukru, przygotowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Cena 6 zł.

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień:

III Niedziela Wielkiego Postu 2019

 

III Niedziela Wielkiego Postu

24.03.2019

 

Jutro przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień ten od wielu lat przeżywany jest w naszej Ojczyźnie jako Dzień Świętości Życia oraz modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych, zwłaszcza tych zagrożonych aborcją. Na Mszy Świętej o godz. 1800 będzie można podjąć dzieło tzw. duchowej adopcji czyli zobowiązanie do odmawiania codziennie przez dziewięć miesięcy modlitwy w intencji anonimowego dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Formularz deklaracji podjęcia takiej modlitwy można znaleźć pod krzyżem w przedsionku kościoła i tu obok ołtarza w tzw. starej zakrystii. Są tam także inne materiały dotyczące obrony życia dzieci nienarodzonych. Wypełniona deklarację o duchowej adopcji będzie można złożyć do przygotowanego koszyka przy ołtarzu M.B. w jutro lub w przyszłą niedzielę.

 

W środę rozpoczniemy nasze Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Pomagać nam w tym będą: dorosłym ks. dr Dariusz Guziak, proboszcz Parafii Krzyża Świętego w Krakowie, dzieciom ks. Grzegorz Bularz - wikariusz parafii w Niegowici.

Szczegółowy program całych Rekolekcji został wydrukowany i można go dziś znaleźć przy wejściach do kościoła i kaplic, albo otrzymać od ministrantów. Jest on także dostępny na naszej parafialnej stronie internetowej /www.ruszcza.parafia.info.pl/. Rekolekcjonista proponuje nam przeżycie tych rekolekcji ze św. Szarbelem, dlatego razem z informatorem rekolekcyjnym można pobrać także ulotkę z litania i modlitwa do tego świetego.

 

Spotkania rekolekcyjne dla dorosłych.

Środa             27.03.2019

Ruszcza

1800     Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną

 po       Nauka stanowa dla matek i ojców

1930     Nab. i nauka rekolekcyjna dla młodzieży szkół  średnich, studiującej

i pracującej

Czwartek       28.03.2019

Ruszcza

  800     Msza św. z nauką rekolekcyjną

1800     Msza św. z nauką rekolekcyjną

1930     Nabożeństwo z nauką rekolekcyjną dla młodzieży  (jak w środę)

Łuczanowice

  930     Msza św. z nauka rekolekcyjną

1700      Msza św. z nauka rekolekcyjną

Wadów

1030     Msza św. z nauką rekolekcyjną

1600     Msza św. z nauką rekolekcyjną

Piątek             29.03.2019dzień chorych i osób w podeszłym wieku

Ruszcza

  800     Msza św. z nauką rekolekcyjną dla chorych i starszych z udzieleniem.

sakr. Nam. Chorych

1730     Droga Krzyżowa

1800     Msza św. z nauką rekolekcyjną

1930     Nabożeństwo z nauką rekolekcyjną dla młodzieży  (jak w środę)

Łuczanowice

  930       Msza św. z nauka rekolekcyjną dla chorych i starszych z udzieleniem.

sakr. Nam. Chorych

1700     Msza św. z nauka rekolekcyjną

Wadów

1030     Msza św. z nauką rekolekcyjną dla chorych i starszych z udzieleniem.

sakr. Nam. Chorych

1530     Droga Krzyżowa

1600     Msza św. z nauką rekolekcyjną

 

Bardzo prosimy o ułatwienie osobom chorym i starszym udziału w tych spotkaniach. Przed Mszą Św. będzie tez dla nich okazja do skorzystania ze spowiedzi świętej.

 

Sobota             30.03.2019- dzień Spowiedzi Świętej dla wszystkich parafian

Ruszcza

  800 – 930         Spowiedź

  930     Msza św. z nauka rekolekcyjną

1530 – 1700         Spowiedź c.d.

1700     przerwa w spowiedzi

1800 – 1900         Spowiedź c.d.

1900       Msza św. z nauką rekolekcyjną

Wadów

1030 – 1200       Spowiedź

1200       Msza św. z nauką rekolekcyjną

Łuczanowice

1530 – 1700         Spowiedź

1700       Msza św. z nauką rekolekcyjną

Do skorzystania ze spowiedzi w tym dniu zapraszamy także dzieci i młodzież gimnazjalną.

 

W niedzielę kończymy nasze rekolekcje dla dorosłych. Spotkania rekolekcyjne z błogosławieństwem będą tak jak Msze Święte w każdą niedzielę. Zebraną składkę przekażemy dla naszych rekolekcjonistów.

 

Z racji spowiedzi rekolekcyjnej kancelaria parafialna w sobotę będzie nieczynna.

 

Rekolekcje dla dzieci Sz. P. i młodzieży z Kl. III gimnazjum w Luboczy kontynuować będziemy w poniedziałek i wtorek 1 i 2 kwietnia;

Program spotkań jest następujący:

Wadów

815 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z Kl.  I, II, III

900 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z Kl.  IV, V, VI

945 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z Kl.  VII, VIII

i Kl. III Gimnazjum w Luboczy

Ruszcza

1015 – podstawienie autokarów przy Sz.P. w Branicach i Wyciążach

dla dzieci z Kl. I, II, III, IV

1030 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z obydwu szkół w kościele

 /po spotkaniu w kościele autokary odwiozą dzieci pod szkołę/

 

1115 – podstawienie autokarów przy Sz.P. w Branicach i Wyciążach

dla dzieci z Kl. V, VI, VII, VIII

1030 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z obydwu szkół w kościele

 /po spotkaniu w kościele autokary odwiozą dzieci pod szkołę/

 

W zakrystiach kościoła i kaplic można nabywać już wielkanocne baranki z cukru, przygotowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, cena 6 zł.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana ś.p. Kazimierz Kaczmarski l. 76 z Przylasku Rusieckiego, /jego pogrzeb będzie w poniedziałek o 1500/.

Dobry Jezu a nasz Panie…

II Niedziela Wielkiego Postu 2019

 

 

II  Niedziela Wielkiego Postu

Odpust parafialny -  św. Grzegorza Wlk. pap.

17.03.2019

 

Dziś uroczyście świętujemy Odpust Parafialny ku czci św. Grzegorza Wlk. pap., patrona naszej parafii. Kazania głosi nam dziś ks. Łukasz Pisz, nasz rodak pracujący w diecezji sosnowieckiej. On również będzie przewodniczył sumie odpustowej o godz. 1100.

 

Przeżywając czas Wielkiego Postu przypominamy o wielkopostnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy:

 

w kościele parafialnym;

Droga Krzyżowa  jest w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta

             oraz w każdą niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza św. o 1600

 

w kaplicy, w Wadowie;

Droga Krzyżowa w piątek o 1730, po niej Msza św.

Gorzkie Żale w niedziele po Mszy Św. o godz. 930

 

w kaplicy w Łuczanowicach;

Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1530, następnie

Gorzkie Żale o godz. 1600 a po nich Msza św. około godz. 1645.

 

 

We wtorek przeżywać będziemy Uroczystość św. Józefa, oblubieńca N.M.P.

 

        Z powodu wyjazdu ks. Szymona na rekolekcje kapłańskie kancelaria patafiana w piątek będzie czynna wcześniej, bo już od godz. 1600 do 1720 i po Mszy św. od około godz. 1845.

 

Mocny wiatr wiejący w minionym tygodniu poczynił wiele szkód na naszym cmentarzu. Pozrzucał z grobów kwiaty, jest również bardzo dużo potłuczonych zniczy. Prosimy zatem o szczególną ostrożność w przemieszczaniu się po cmentarzu jak też o sprzątanie grobów i ich otoczenia.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana ś.p. Andrzej Palonek  l. 63 z Wadowa. Polecajmy go miłosiernemu Panu.

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień:  /patrz osobna zakładka/

 

I Niedziela W.P. 2019

 

I Niedziela Wielkiego Postu

10.03.2018

 

Przeżywając czas Wielkiego Postu przypominamy o wielkopostnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy:

w kościele parafialnym;

Droga Krzyżowa  jest w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta

       oraz w każdą niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza św. o 1600

 

w kaplicy, w Wadowie;

Droga Krzyżowa w piątek o 1730, po niej Msza św.

Gorzkie Żale w niedziele po Mszy Św. o godz. 930

 

w kaplicy w Łuczanowicach;

Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1530, następnie

Gorzkie Żale o godz. 1600 a po nich Msza św. około godz. 1645.

 

Przypominamy, że w Łuczanowicach przez cały okres Wielkiego Postu Msze Św. w niedzielę odprawiane będą; pierwsza jak zwykle rano o godz. 800 a druga bezpośrednio po Gorzkich Żalach czyli około godz. 1645.

 

        We wtorek 12 marca przypada wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża, patrona naszej parafii.

W związku z tym w przyszłą niedzielę przeżywać będziemy odpust parafialny ku jego czci. Sumie odpustowej o godz. 1100 przewodniczył będzie nasz rodak ks. Łukasz Pisz.

Możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej przed odpustem będzie w czwartek od 1730 do godz. 2000. Oraz w sobotę od 1730 do 1800.

 

W najbliższą sobotę 16 marca o godz. 900 w kościele w Ruszczy oraz w kaplicach w Łuczanowicach i Wadowie odbędą się spotkania z kandydatami do bierzmowania z Kl. III gimnazjum.

O godz. 1000 w kościele w Ruszczy będzie takie spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z Kl. VIII, uczęszczających do Sz. P. poza tutejszą parafią. /obecność obowiązkowa/

 

Już dziś informujemy, ze Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych w naszej parafii rozpoczniemy w środę wieczorem 27 marca a zakończymy w niedzielę 31 marca. W sobotę 30 marca będzie dzień spowiedzi rekolekcyjnej.


Rekolekcje dla dzieci kontynuowane będą w poniedziałek i wtorek 1 i 2 kwietnia.

 

Do skarbony przy ołtarzu św. Józefa przez cały Wielki Post można składać jałmużnę postną. Jest to jedna z form naszej pomocy dla najuboższych.

 

Od Wielkiego Postu 2015 roku w każdy czwartek po Mszy Świętej o godz. 1800 jest w naszym kościele wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na Jego indywidualną adorację do godz. 2000. W tym czasie jest także dyżur księdza w konfesjonale. Zapraszamy na modlitwę i do korzystania ze spowiedzi świętej.

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką:

 

Intencje Mszy Św. na bieżący tydzień: / patrz osobna zakładka /

VIII Niedziela Zwykła 2019

 

VIII Niedziela Zwykła

3.03.2019

 

Dziś przypada Pierwsza Niedziela Miesiąca.Jest to także ostatnia niedziela tzw. 40 – godzinnego nabożeństwa, jako przygotowania do Wielkiego Postu. Po każdej Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i chwila adoracji a następnie czas na modlitwę indywidualną przed Najświętszym Sakramentem do następnej Mszy Św. O godz. 1530 odprawimy nieszpory a po nich jak co niedziele Mszę Św. o godz. 1600. Do tej modlitwy i adoracji zapraszamy wszystkich parafian, a w dziś zwłaszcza;

mieszkańców - Krzysztoforzyc, Dojazdowa i Łuczanowic.

 

Na Mszę Św. o godz. 1600 zapraszamy dziś dzieci Kl. III z całej parafii wraz z rodzicami. Będzie to kolejne spotkanie w ramach przygotowania do I Spowiedzi i Komunii Św. Podczas Eucharystii dzieci odnowią przyrzeczenia Chrztu Świętego. Prosimy aby na to nabożeństwo dzieci miały ze sobą swoje świece chrzcielne. Po Mszy Św. odbędzie się krótkie spotkanie z rodzicami.

 

Najbliższa środę to Środa Popielcowa, rozpoczynamy zatem Wielki Post. W tym dniu powinniśmy zachować post /tzw. ścisły/ oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem odprawiać będziemy w kościele o godz. 700, 900 i 1800, oraz w Łuczanowicach o 1700 i w Wadowie o 1800.

 

Na czas zbliżającego się Wielkiego Postu już dziś zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach i do wspólnej modlitwy:

w kościele parafialnym;

Droga Krzyżowa będzie w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta

       oraz w każdą niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza św. o 1600

 

w kaplicy, w Wadowie;