Misje Parafialne 2022

 Parafia p.w. św. Grzegorza Wielkiego w Krakowie – Ruszczy

 

 „Posłani w pokoju Chrystusa”

 

 

 

BÓG

który jest Miłością,

i „tak umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał…

ZAPRASZA

każdego

a zwłaszcza wszystkich,

 którzy tworzą wspólnotę tej Parafii

na

 chwile refleksji i zadumania,

aby rozpoznać i na nowo odkryć

tajemnicę Jego miłości

w  dniach

15 – 23.10.2022 r.

kościoła parafialnego w RUSZCZY 

oraz kaplic w 

 Wadowie i Łuczanowicach

 

 

Misje Święte


„Posłani w pokoju Chrystusa”


Parafia p.w. św. Grzegorza

Kraków – Ruszcza


15.10. – 23.10.2022 r.

 

 

Modlitwa o dobre przeżycie

 

Misji Świętych

 

     Dobry Boże!

         Prosimy Cię o błogosławieństwo w naszych Parafialnych Misjach. Użycz nam Twojej łaski, aby duchowa odnowa oblicza całej naszej parafialnej rodziny, prowadziła do pojednania wszystkich z Tobą. Zachęceni Twymi słowami; ”Proście a otrzymacie”, błagamy Cię o święte natchnienia, o dar skruchy i szczerą wolę poprawy. Przeniknij ogniem Ducha Świętego serca tych, którzy dotąd opierają się Twojej łasce i doprowadź ich do nawrócenia. Przygarnij do Siebie dzieci i młodzież. Wszystkich nas zapalaj Duchem Odwagi, byśmy wspierając się wzajemnie i zachęcając, nabożnie w nich uczestniczyli. Niech Twój Duch oświeca misjonarzy swoim światłem, aby słowo przez nich głoszone, przyniosło nam zbawienne skutki.

         U stóp Twoich Matko Zbawiciela, Królowo naszych serc, składamy całe dzieło misyjne w naszej parafii. Przyczyń się - prosimy, do nawrócenia grzeszników, wzmocnij słabych i wątpiących, zbliż nas wszystkich do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Program

 

Program Spotkań misyjnych

w kosciele parafialnym w Ruszczy oraz w kaplicach w Wadowie i Łuczanowicach

 

Sobota 15.10.2022– rozpoczęcie Misji Świętych

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 18,15)

Ruszcza

18,00 – Msza Święta z nauką

         po Mszy – Różaniec

Niedziela 16.10.2022

Ruszcza

  7,00 – Msza Święta z nauką

  9,00 – Msza Święta z nauką

11,00 – Msza Święta z nauką

15,30 – Różaniec

16,00 – Msza Święta z nauką

         po Mszy – nauka stanowa dla kobiet

21,00 – Apel Maryjny

 

Wadów

  9,30 – Msza Święta z nauką

Łuczanowice

  8,00 – Msza Święta z nauką

11,00 – Msza Święta z nauką

Poniedziałek 17.10.2022

„Kto mnie miłuje, nie trwa w śmierci” (J 3,14)

Ruszcza

  8,00 – Msza Święta z nauką

spotkania z dziećmi Sz. P. z Branic i Wyciąż

  900     – grupa I,  Kl. I - III

1000     – grupa II,  Kl. IV - VI

1100   – grupa III,  Kl. VII - VIII

17,30 – Różaniec

18,00 – Msza Święta z nauką

         – po Mszy – nauka stanowa dla mężczyzn

21,00 – Apel Maryjny


Wadów

  8,00 – Msza Święta z nauką

spotkania z dziećmi Sz. P. w Wadowie i Luboczy

  900     – grupa I,  Kl. II – III /kaplica w Luboczy/

1000     – grupa II,  Kl. IV - VI /kaplica w Wadowie/

1045   – grupa III,  Kl. VII - VIII /kaplica w Wadowie/

18,00 – Msza Święta z nauką

 

Łuczanowice

16,00 – Różaniec

16,30 – Msza Święta z nauką

Wtorek 18.10.2022 –Dzień Pojednania w Parafii

„Jeśli kto zgrzeszył, mamy obrońcę u Ojca, Jezusa Chrystusa” ( J 2,1)

Ruszcza

  8,00 – Msza Święta z nauką

spotkania z dziećmi Sz. P. z Branic i Wyciąż

  900     – grupa I,  Kl. I - III

1000     – grupa II,  Kl. IV - VI

1100   – grupa III,  Kl. VII - VIII

17,30 – Różaniec

18,00 – Msza Święta z nauką

         – po Mszy – spotkanie misyjne dla młodzieży

21,00 – Apel Maryjny

 

Wadów

  8,00 – Msza Święta z nauką

spotkania z dziećmi Sz. P. w Wadowie i Luboczy

  900     – grupa I,  Kl. II – III /kaplica w Luboczy/

1000     – grupa II,  Kl. IV - VI /kaplica w Wadowie/

1045   – grupa III,  Kl. VII - VIII /kaplica w Wadowie/

18,00 – Msza Święta z nauką

 

Łuczanowice

16,00 – Różaniec

16,30 – Msza Święta z nauką


 

Środa 19.10.2022 Dzień Spowiedzi Świętej – opowiedzenia się za Chrystusem

„Człowieku, odpuszczają ci się grzechy…” (Łk 5,20)

Ruszcza

  7,00 – spowiedź

  8,00 – Msza Święta z nauką

spotkania z dziećmi Sz. P. z Branic i Wyciąż

  9,30 – spowiedź i Msza Św. z nauką dla dzieci II gr.

11,00 – spowiedź i Msza Św. z nauką dla dzieci III gr.

16,30 – spowiedź

18,00 – Msza Święta z nauką

         – po Mszy – Różaniec i nowenna do MBNP

 

Wadów

  7,30 – spowiedź

  8,00 – Msza Święta z nauką

spotkania z dziećmi Sz. P. w Wadowie

  9,45 – spowiedź i Msza Św. z nauka dla dzieci II gr. /kaplica w Wadowie/

11,00 – spowiedź i Msza Św. z nauka dla dzieci III gr. /kaplica w Wadowie/

17,15 – spowiedź c.d.

18,00 – Msza Święta z nauką

 

Łuczanowice

16,30 – spowiedź

17,00 – Msza Święta z nauką

 

Czwartek 20.10.2022– Dzień Najświętszej Eucharystii

„To jest Ciało i Krew moja…” (Łk 22.19)

Ruszcza

  8,00 – Msza Święta z nauką

  9,00 – odwiedziny chorych

17,30 – Różaniec

18,00 – Msza Święta z nauką

         – po Mszy – spotkanie misyjne dla młodzieży

21,00 – Apel Maryjny

Wadów

  8,00 – Msza Święta z nauką

         – po Mszy – Różaniec

18,00 – Msza Święta z nauką

 

Łuczanowice

16,00 – Różaniec

16,30 – Msza Święta z nauką

Piątek 21.10.2022– Dzień odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony” ( Mt 16,16)

Ruszcza

  8,00 – Msza Święta z nauką

17,30 – Różaniec

18,00 – Msza Święta z nauką

         – po Mszy – Droga Krzyżowa w terenie

Wadów

  8,00 – Msza Święta z nauką

         – po Mszy – Różaniec

18,00 – Msza Święta z nauką

         – po Mszy – Droga Krzyżowa w parku

Łuczanowice

16,00 – Różaniec

16,30 – Msza Święta z nauką

 

Sobota 22.10.2022– Dzień odnowienia Sakramentu Małżeństwa

„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,12)

Ruszcza

  8,00 – Msza Święta z nauką i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

10,30 – spowiedź dla chorych i starszych

11,00 – Msza Święta z nauką dla chorych z udzieleniem Sakramentu Chorych

17,30 – Różaniec

18,00 – Msza Święta z nauką i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

Wadów

  8,00 – spowiedź dla chorych i starszych

  8,30 – Msza Święta z nauką dla chorych z udzieleniem Sakramentu Chorych

18,00 – Msza Święta z nauką i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

Łuczanowice

16,00 – Różaniec

16,30 – Msza Święta z nauką i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich


Niedziela 23.10.2022– Zakończenie Misji Świętych

„Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim” (Łk 24,48)

Ruszcza

  7,00 – Msza Święta z nauką i błogosławieństwem misyjnym

  9,00 – Msza Święta z nauką i błogosławieństwem misyjnym

11,00 – Msza Święta z nauką i błogosławieństwem misyjnym

15,30 – Różaniec

16,00 – Msza Święta z nauką i poświęceniem Krzyża Misyjnego

 

Łuczanowice

  8,00 – Msza Święta z nauką i błogosławieństwem misyjnym

11,00 – Msza Święta z nauką i błogosławieństwem misyjnym

 

Wadów

  9,30 – Msza Święta z nauką i błogosławieństwem misyjnym


Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Grzegorza VII, papieża albo wsp. św....

Licznik

Liczba wyświetleń:
3300108