Wizyta Duszpasterska - Kolęda 2023/2024

5 i 6.02.2024

 

 

05.02.2024 – poniedziałek

Krzysztoforzyce 05 luty 2024 rok, poniedziałek, od godz. 15.00

ul. Parkowa od skrzyżowania z ul. Michałowskiego do końca, sama, bez ulic bocznych Ks. Rafał (ok. 25)

 

 

06.02.2024 – wtorek

Krzysztoforzyce 06 luty 2024 rok, wtorek, od godz. 10.00

Ulice boczne odchodzące od ul. Parkowej a więc kolejno ul. Słoneczna, Szczęśliwa, Miodowa, Cicha, Świerkowa, Orzechowa, Zielona i Działkowa. Ks. Rafał (ok. 20)

 

Dojazdów cz. III  06 luty 2024 rok, wtorek, od godz. 9.00

Domy należące do parafii przy ul. Krakowskiej od ul. Kocmyrzowskiej wraz z ulicami bocznymi a wic kolejno ul. Lawendowa, Kwiatowa, Willowa, Chabrowa, Żonkilowa, Zielona, Krótka i dalej ul. Krakowska do figurki św. Stanisława. Następnie ul Na Błonia i Piastowska - zakończenie u p. Zięciak, ul. Dolna 6   ks. Jerzy w zastępstwie Ks. Rafała (ok. 45)

 

 

Uwaga!!!

Pilna wiadomość

 

         Z powodu choroby ks. Rafała zmuszeni jesteśmy odwołać zapowiadaną Wizytę Duszpasterską w dniu dzisiejszym tj. piątek 26 stycznia oraz jutro tj. w sobotę 27 stycznia w następujących rejonach parafii:

 

Krzysztoforzyce 26 stycznia 2024 rok, piątek, od godz. 15.00

ul. Stawowa od końca, dalej ul. Spacerowa, następnie ul. Malinowa, Ks. Rafał (ok. 20 )

 

Krzysztoforzyce 27 stycznia 2023 rok, sobota, od godz. 9.00:

ul. Parkowa od skrzyżowania z ul. Michałowskiego do końca, wraz z ul. Słoneczną, Szczęśliwą, Miodową, Cichą, Świerkową, Orzechową i Zieloną Ks. Rafał (ok. 40)

 

          Prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym osobom, mieszkańcom tych rejonów parafii.

 

          Bardzo przepraszamy wszystkich, którzy na tę wizytę już się przygotowali i prosimy o wyrozumiałość. Gdy ks. Rafał wróci do zdrowia podamy nowe terminy kolędy w tych rejonach.

 

        Z pozdrowieniem

        Ks. Andrzej Kott

        proboszcz


Wizyta Duszpasterska - Kolęda 2023/2024

29.01. -03.02.2024

 

 

30.01.2024 – wtorek

Krzysztoforzyce30 stycznia 2024 rok, wtorek, od godz. 9.30:

ul. Michałowskiego od ul. Malinowej do figurki po obu stronach ulicy, następnie ul. Przy Figurce i dalej ul. Michałowskiego od figurki do końca wsi wraz z ulicami bocznymi kolejno ul. Przy Pętli, ul. Łąkowa, ul. Sosnowa, ul. Spokojna i ul. Topolowa  Ks. proboszcz(ok. 40)

 

Dojazdów cz. IV  30 stycznia 2024 rok, wtorek, od godz. 15.00:

ul. Dworska, następnie ul. Stadionowa i Lipowa do ul. Krakowskiej - zakończenie ul. Krakowska 124   Ks. Mirosław (ok. 25)

 

31.01.2024 – środa

Dojazdów cz. V  31 stycznia 2024 rok, środa, od godz. 9.30:

Początek Dojazdów ul. Krakowska 107, następnie ul. Płanki, Wąska, Za Ogrodem, Rolna, Zacisze, Magnoliowa i Rędzina - zakończenie ul. Rędzina 53   Ks. Proboszcz (ok. 35)

 

Krzysztoforzyce 31 stycznia 2024 rok, środa, od godz. 15.00

ul. Stawowa od końca, ul. Spacerowa, następnie ul. Malinowa, Ks. Mirosław (ok. 20 )

 

 

Terminy „kolędy” w pozostałych jeszcze dwóch rejonach kolędowych, podanych poniżej, poda ks. Rafał po powrocie do zdrowia.

 

Są to:

Krzysztoforzyce

ul. Parkowa od skrzyżowania z ul. Michałowskiego do końca, wraz z ul. Słoneczną, Szczęśliwą, Miodową, Cichą, Świerkową, Orzechową i Zieloną

Ks. Rafał (ok. 40)   (odwołane wcześniej z powodu choroby księdza)

 

Oraz:

 

Dojazdów cz. III  

Domy należące do parafii przy ul. Krakowskiej od ul. Kocmyrzowskiej wraz z ulicami bocznymi a wic kolejno ul Lawendowa, Kwiatowa, Willowa, Chabrowa, Żonkilowa, Zielona, Krótka i dalej ul. Krakowska do figurki św. Stanisława. Następnie ul Na Błonia i Piastowska - zakończenie u p. Zięciak, ul. Dolna 6   Ks. Rafał (ok. 45)

 

 

Wizyta Duszpasterska - Kolęda 2023/2024

22 -27.01.2024

 

22.01.2024 – poniedziałek

Chałupki 22 stycznia 2024 rok, poniedziałek, od godz. 9.00 ul. Wrzosowa, Kłosowa, Łubinowa i Truskawkowa do ul. Kąkolowej.

ks. Proboszcz. (około 40 domów)

 

Ruszcza - 22 stycznia 2024 rok, poniedziałek, od godz. 14.30

ul. Jeziorko 42 /dawna jednostka wojskowa/ kolejno od bloku nr 42 do 42d. następnie od około 16.00 ul. Za Górą ks. Rafał

 

Chałupki 22 stycznia 2024 rok, poniedziałek, od godz. 17.00 ul. Powojowa, Ks. Rafał (10 domów)

 

 

23.01.2024 – wtorek

Chałupki 23 stycznia 2024 rok, wtorek, od godz. 9.30 ul. Branicka od Kujaw do kanału następnie ul. Chałupki od ul. Kąkolowej do wału. ks. Proboszcz. (około 30)

 

Krzysztoforzyce 23 stycznia 2024 rok, wtorek, od godz. 9.00 ul. Michałowskiego prawa str. nr parzyste od ul. Glinik do ul. Parkowej wraz z ulicami bocznymi – a więc ul. Widokową, ul. Trzech Króli, ul. Polną i Naszą Ks. Rafał (ok. 40)

 

Branice 23 stycznia 2024 rok, wtorek, od godz. 16.00 ul. Tatarakowa od ul. Tokarzewskiego do końca. Ks. Mirosław. ( około 10)

 

 

24.01.2024 – środa

Dojazdów cz. I  24 stycznia 2024 rok, środa od godz. 11.00

Od p. Górnych przy ul Glinik i kolejne domy należące do Krzysztoforzyc przy ul Glinik i ul. Zacisze następnie Dojazdów ul. Przy Łąkach od końca wraz z ul. bocznymi –  a więc ul. Makowa, Orzechowa, Szmaragdowa, Wzorki, Strumyk - zakończenie ul. Strumyk 8  

Ks. Mirosław (ok. 35)

 

Krzysztoforzyce 24 stycznia 2024 rok, środa,od godz. 16.00

osiedla deweloperskie a więc ul. Wichrowe Wzgórza nr 196 - 201, następnie

ul. Rozrywkowa nr 223 -226, potem ul. Wspólna nr 183 - 196   ks. Rafał (ok. 25)

 

 

25.01.2024 – czwartek

Krzysztoforzyce 25 stycznia 2024 rok, czwartek, od godz. 9.00

ul. Michałowskiego lewa str. Nr nieparzyste od ul. Glinik do ul. Stawowej wraz

z ulicami bocznymi ul. Kresową, ul. Chmielową, ul. Jesionową, ul. Jarzębinową i Willową   Ks. Proboszcz (ok. 30)

 

Krzysztoforzyce 25 stycznia 2024 rok, czwartek, od godz. 16.00

ul. Michałowskiego od ul. Malinowej do figurki i dalej ul. Przy Figurce   Ks. Rafał (ok. 15 )

 

 

26.01.2024 – piątek

Krzysztoforzyce 26 stycznia 2024 rok, piątek, od godz. 15.00

ul. Stawowa od końca, ul. Spacerowa, następnie ul. Malinowa, Ks. Rafał (ok. 20 )

 

Wyciąże -26 stycznia 2024 rok, piątek, od godz. 15.00

ul. Narcyza Wiatra od ul. Igołomskiej w kierunki Kościelnik i ul. Pysocice (ok. 20) ks. Mirosław

 

 

27.01.2024 - sobota

Dojazdów cz. II  27 stycznia 2024 rok, sobota, od godz. 9.00

Domy należące do parafii przy ul. Galicyjskiej od ul. Kocmyrzowskiej do figurki św. Stanisława wraz z ulicami bocznymi a wic kolejno ul Prywatną, Bankową, Leśną i Wierzbową. Następnie ul. Krakowska od Galicyjskiej do nr 101- zakończenie ul. Krakowska 99  Ks. Mirosław (ok. 45)

 

Krzysztoforzyce 27 stycznia 2024 rok, sobota, od godz. 9.00

ul. Południowa od skrzyżowania z ul. Michałowskiego do końca, wraz z ul. Różaną, Lawendową i Krótką, następnie ul. Akacjowa z bocznymi a więc ul. Śliczną i Wesołą, potem ul. Wspólna i Akacjowa c.d. do ul. Michałowskiego Ks. Proboszcz (ok. 36)

 

Krzysztoforzyce 27 stycznia 2023 rok, sobota, od godz. 9.00:

ul. Parkowa od skrzyżowania z ul. Michałowskiego do końca, wraz z

ul. Słoneczną, Szczęśliwą, Miodową, Cichą, Świerkową, Orzechową i Zieloną

Ks. Rafał (ok. 40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje te można znaleźć na parafialnej stronie internetowej w zakładce - Wizyta Duszpasterska 2023/2024

Kolejne rejony odwiedzin podamy w najbliższym czasie.

 

 

 

Wizyta Duszpasterska - Kolęda 2023/2024

15 - 20.01.2024

15.01.2024 - poniedziałek

Branice 15 stycznia 2024 rok, poniedziałek, od godz. 14,30; ul. Zaporębie od nr 34 do nr 10 (do p. Sendor), Ks. Mirosław. ( około 20)

 

Branice 15 stycznia 2024 rok, poniedziałek, od godz. 15.00:

ul. Plastusia od nr 1 do końca. Ks. Rafał. ( około 22)

 

 

16.01.2024 - wtorek

Branice 16 stycznia 2024 rok, wtorek, od godz. 15.00:

ul. Igołomska (część należąca do Branic), ul. Szymańskiego, ul. Sasanek, ul. Deszczowa (i Stowarzyszenie Siemacha), następnie ul. Szymańskiego domy od ul. Tokarzewskiego Ks. Mirosław (około 20)

 

Wyciąże -16 stycznia 2024 rok, wtorek, od godz. 9.30:

ul. Igołomska nr nieparzyste od nr 79 do ul. Narcyza Wiatra, (ok. 30 ) ks. Proboszcz

 

Ruszcza - 16 stycznia 2023 rok, wtorek, od godz. 9.00

ul. Jeziorko cala od nr 41 w kierunki ul. Igołomskiej do nr 4, następnie ul. Wiatraczna (ok. 35+10) ks. Rafał

 

17.01.2024 - środa

Przylasek Wyciąski17 stycznia 2024 rok, środa, od godz. 9.00

ul. Przylasek i ul. Bartnicza - tradycyjnie ks. Mirosław  (ok. 40)

 

Ruszcza - 17 stycznia 2024 rok, środa, od godz. 15.30

ul. Rusiecka od pałacu do nr 8a, następnie c.d. ul. Rusieckiej za ul. Jeziorko od nr 9 do nr 1 (ok. 20) ks.Rafał

 

 

18.01.2024 - czwartek

Przylasek Rusiecki 18 stycznia 2024 rok, czwartek, od godz. 9.00 - ul. Ciekowiec

od końca czyli od nr 50 do ul. Rzepakowej, następnie ul. Rzepakowa od torów do końca potem ul. Tarasowa od ul. Rzepakowej do końca. Ks. Proboszcz. ( około 50)

 

Przylasek Rusiecki 18 stycznia 2024 rok, czwartek, od godz. 15.00 - ul. Trzcinowa od ul. Rzepakowej do końca, Ks. Mirosław. (około 20)

 

 

19.01.2024 - piątek

Łuczanowice -19 stycznia 2024 rok, piątek, od godz. 15.00

ul. Wittiga.  od nr 15 do 1 ks. Mirosław ( 9 domów)

 

Chałupki - 19 stycznia 2024 rok, piątek, od godz. 15.00 ul. Rumiankowa, od nr 23 do nr 1 Ks. Rafał (25 domów)

 

 

20.01.2024 - sobota

Przylasek Rusiecki 20 stycznia 2024 rok, sobota, od godz. 9.00:

ul. Rzepakowa od ul. Igołomskiej do torów kolejowych /bez ulic bocznych/ 

Ks. Mirosław (około 40)

 

Przylasek Rusiecki 20 stycznia 2024 rok, sobota  od godz. 9.00:

ul. Pysońce od strażnicy OSP od końca, następnie ul. Ubeliny od ul. Rzepakowej do końca  Ks. Proboszcz(około 35)

 

Chałupki 20 stycznia 2024 rok, sobota, od godz. 9.00: ul. Kąkolowa: nr parzyste od 2a do 16, potem nr parzyste od 18 do 38 i powrót nr nieparzyste do nr 11. Ks. Rafał (około 40)

 

 

 

 

 

Informacje te można znaleźć na parafialnej stronie internetowej w zakładce - Wizyta Duszpasterska 2023/2024

Kolejne rejony odwiedzin podamy w najbliższym czasie.

 

Wizyta Duszpasterska - Kolęda 2023/2024

8 -13.01.2024

8.01.2024

Branice - 8 stycznia 2024 rok, poniedziałek, od godz. 9.00: ul. Tokarzewskiego – od ul. Plastusia do końca Ks. Proboszcz (ok. 60)

 

Wadów -8 stycznia 2024 rok, poniedziałek, od godz. 14.30

ul. Zawielgusie, Zagościniec, ks. Mirosław  (ok. 15 domów)

 

Wadów -8 stycznia 2024 rok, poniedziałek, od godz. 15.00

ul. Wadowska od końca czyli od nr 68 (od p. Osika) do ul. Glinik a następnie ul. Żonkilowa, Sajakówka i Wodocza. ks. Rafał  (ok. 27 )

 

 

9.01.2024

Wyciąże –9 stycznia 2024 rok, wtorek, od godz. 9.30:

ul. Igołomska nr parzyste od nr 36 do nr 58, następnie ul. Czeczeńska i ciąg dalszy ul. Igołomskiej do nr 82b  ks. Proboszcz  ( ok. 30)

 

Wadów –9 stycznia 2024 rok, wtorek, od godz. 15.00

ul. Za Ogrodem ciąg dalszy, od nr 48  jak w ubiegłe lata następnie ul.Sulisława,

ks. Mirosław (ok. 25)

 

 

10.01.2024

Wyciąże –10 stycznia 2024 rok, środa, od godz. 9.00

ul. Wyciąska cz.I, od ul. Igołomskiej od nr Wyciąska 2, potem ul. Sitowiny, następnie c.d. ul. Wyciąskiej, ul Prawocheńskiego, potem ul. Tymiankowa do końca czyli do nr. 1

Ks. Mirosław    (ok. 50)

 

Wyciąże –10 stycznia 2024 rok, środa, od godz. 15.30

ul. Wyciąska numery nieparzyste od skrzyżowania z ul. Podstawie a więc od 47 w stronę wiaduktu kolejowego do nr 97 

Ks. Rafał (ok. 25)

 

 

11.01.2024

Wadów -11 stycznia 2024 rok, czwartek, od godz. 16.00

ul. Glinik cz. IV  od nr 147 po obu stronach ulicy do skrzyżowania z ul. Bystronia

ks. Proboszcz (ok.15 domów)

 

Branice - 11 stycznia 2024 rok, czwartek, od godz. 16.00

ul. Branicka (od szkoły). Ks. Rafał (ok. 25)

 

 

12.01.2024

Przylasek Wyciąski12 stycznia 2024 rok, piątek, od godz. 9.00

ul. Siejówka i Morgi, Jaglana- tradycyjnie ks. Proboszcz(ok. 25)

 

Wadów -12 stycznia 2024 rok, piątek, od godz. 15.00

ul. Kosów i Jaskrowa, tradycyjnie.  Ks. Mirosław  (ok. 16 domów)

 

Wyciąże –12 stycznia 2024 rok, piątek, od godz. 15.00

ul. Podstawie od p. Ciastoń ul. Podstawie 31a w kierunku ul. Wyciąskiej, zakończenie

ul. Podstawie 2   Ks. Rafał (ok. 25)

 

 

13.01.2024

Wyciąże –13 stycznia 2024 rok, sobota, od godz. 9.00:

ul. Wyciąska cz. II, i ul. Ziemska - początek ul. Wyciąska od nr 27c do nr  50, następnie

ul. Ziemska a po niej dalej ul. Wyciąska numery parzyste prawa strona w kierunku wiaduktu kolejo                  wego od nr 52 do nr 72  Ks. Rafał (ok. 45)

 

Przylasek Wyciąski13 stycznia 2024 rok, sobota, od godz. 9.00

ul. Drożyska cała od Wolicy w kierunku Wyciąż ks. Mirosław (ok. 45)

 

Ruszcza - 13 stycznia 2024 rok, sobota, od godz. 9.00

ul. Spławy i ul. Węgrzynowicka od Zakładu Karnego w kierunku Węgrzynowic.

ks. proboszcz (30 domów)

 

 

 

 

Kolejne rejony odwiedzin podamy w najbliższym czasie.

 

 

 

Wizyta Duszpasterska - Kolęda 2023/2024

2 -5.01.2024

 

2.01.2024

Łuczanowice -02 stycznia 2024 rok, wtorek, od godz. 9.30

ul. Godebskiego od pętli autobusowej czyli od nr 31 do nr 1, następnie kolejno ul. Kolędnicza, Trzech Króli, ul. Pasterska, Jasełkowa i Betlejemska, ks. Proboszcz (ok. 55 d. )

 

Łuczanowice -2 stycznia 2023 rok, wtorek, od godz. 15.00

ul. Figlewicza od nr 21 do ul. Glinik, następnie ul. Pankiewicza od przedszkola. 

ks. Mirosław (ok. 20 d.)

 

 

3.01.2024

Wadów -3 stycznia 2024 rok, środa, od godz. 9.00

ul. Glinik cz. II  od do skrzyżowania z ul. Wadowską, do nr 116 po obu stronach ulicy

ks. Mirosław (ok. 45 d.)

 

Wadów -3 stycznia 2024 rok, środa, od godz. 9.30

ul. Wadowska  od Luboczy do nr 26a,b,c – do p. Walas ks. Proboszcz (ok. 30 d.)

 

Wadów -3 stycznia 2024 rok, środa, od godz. 16.00

ul. Glinik, bloki prawa strona, kolejno nr 38, 40 i 42,  ks. Rafał (ok. 20 m.)

 

 

4.01.2024

Wadów -4 stycznia 2024 rok, czwartek, od godz. 9.00

ul. Wadowska c.d.  od nr 28 – od p. Jajko, do nr 21 czyli do skrzyżowania z ul. Glinik,  ks. Proboszcz (ok. 25 d.)

 

Wadów -4 stycznia 2024 rok, czwartek, od godz. 15.00

ul. Za Ogrodem, od ul Wadowskiej do nr 65 – do p. Jeleń, ks. Mirosław  (ok. 30 d.)

 

 

5.01.2024

Wadów - 5 stycznia 2024 rok, piątek, od godz. 15.00

ul. Glinik, bloki prawa strona kolejno nr 44, 32, 34 i 36  ks. Rafał (ok. 25 m.)

 

 

 

Informacje te można znaleźć na parafialnej stronie internetowej w zakładce - Wizyta Duszpasterska 2023/2024

Kolejne rejony odwiedzin podamy w najbliższym czasie.

 

 

 

Wizyta Duszpasterska - Kolęda 2023/2024

 

27-30.12.2023

 

Łuczanowice -27 grudnia 2023 rok, środa, od godz. 9.00

ul. Bystronia, od ul. Glinik do końca. ks. Rafał (ok. 50)

 

 

Łuczanowice -28 grudnia 2023 rok, czwartek, od godz. 9.00

ul. Soczyny od granicy parafii, następnie ul. Irzykowskiego i Godebskiego do skrzyżowania z ul. Braci Polskich i ul. Braci Polskich do góry.  ks. Mirosław (ok. 55)

 

Łuczanowice -28 grudnia 2023 rok, czwartek, od godz. 9.00

ul. Skoczylasa cała, od nr 1 do końca w kierunki ul. Łuczanowickiej, ks. Proboszcz (ok.35)

 

Łuczanowice -28 grudnia 2023 rok, czwartek, od godz. 9.00

ul. Łuczanowicka, Orłowskiego, Kalwińska i Zaradna, tradycyjnie. ks. Rafał (ok. 50)

 

 

Wadów -29 grudnia 2023 rok, piątek, od godz. 9.00

ul. Glinik cz. I  od Zakładu Karnego do skrzyżowania z ul. Wadowską, wraz z ul. Kulinowskiej ale bez bloków. ks. Mirosław (ok. 45)

 

Wadów -29 grudnia 2023 rok, piątek od godz. 9.00

ul. Glinik, bloki lewa strona, kolejno nr 48, 50, 52, 54, 56, 58 i 60  ks. Rafał (ok. 50)

 

 

Wadów -30 grudnia 2023 rok, sobota, od godz. 9.00

ul. Glinik cz. III  od nr 116a do nr 146 po obu stronach ulicy ks. Rafał (ok. 50)

 

Łuczanowice –30 grudnia 2023 rok, sobota, od godz. 9.00

ul. Morstina, Uziębły i Lasowisko  ks. Mirosław (ok. 40 )

 

Łuczanowice -30 grudnia 2023 rok, sobota, od godz. 9.30

ul. Godebskiego c.d. od skrzyżowania z ul. Braci Polskich, czyli od nr 26 do pętli autobusowej, wraz z ul. Bruśnicką i częścią ul. Pankiewicza (nr 1 – 8), ks. Proboszcz (ok.25 )

 

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Grzegorza VII, papieża albo wsp. św....

Licznik

Liczba wyświetleń:
3300293