Zaproszenie na czuwanie 

pod Okno Papieskie 

2 kwietnia 2023

 

Co roku 2 kwietnia Kościół krakowski gromadzi się pod Oknem Papieskim, aby wspominać św. Jana Pawła II. Tak będzie też w 18. rocznicę jego odejścia do „domu Ojca”. Czuwaniu przy ul. Franciszkańskiej 3 towarzyszy hasło „Wdzięczni”, ponieważ z całą mocą chcemy pokazać, że Papież Polak jest ważną postacią dla wielu z nas i jesteśmy mu wdzięczni za to, ile uczynił dla Kościoła krakowskiego oraz powszechnego, dla Polski i świata, ale też dla każdego z nas.

Spotkania pod najsłynniejszym oknem w Krakowie w dniu rocznicy śmierci św. Jana Pawła II na stałe wpisały się już w życie Kościoła krakowskiego. Co roku wierni z różnych stron diecezji gromadzą się w tym miejscu, aby upamiętnić pasterza Archidiecezji Krakowskiej, wielkiego papieża, Polaka, który był jedną z osób, która „zmieniła oblicze tej ziemi”, wreszcie świętego, którego wielu z nas prosi o orędownictwo w najtrudniejszych momentach i przez którego wstawiennictwo otrzymuje łaski.

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiają się zarzuty i wątpliwości kierowane pod adresem św. Jana Pawła II Wielkiego. 2 kwietnia, 18 lat od jego odejścia „do domu Ojca”, nie chcemy włączać się w antykulturę krzyku i przemoc. Z całą mocą chcemy pokazać, że Papież Polak jest ważną postacią dla wielu z nas i jesteśmy mu wdzięczni za to, ile uczynił dla Kościoła, dla Polski i świata, ale też dla każdego z nas.

Pod Oknem Papieskim o godz. 20.00 rozpocznie się spotkanie, które potrwa do godz. 22.00. Podczas modlitwy różańcowej będą towarzyszyły nam słowa Ojca Świętego i rozważania przygotowane przez młodych ludzi z naszej archidiecezji. Przy tej okazji abp Marek Jędraszewski poświęci krzyż dla kościoła pw. św. Jana Pawła II, który powstaje na krakowskim Ruczaju.

Zapraszamy do uczestnictwa wiernych z całej Archidiecezji Krakowskiej, a osoby, które nie mogą być tego dnia przy Franciszkańskiej 3, prosimy o duchową łączność w modlitwie, a o godz. 21.37 o zapalenie świec w oknach domów i mieszkań. Niech to będzie znak naszej pamięci oraz wdzięczności dla Papieża Polaka. Dodatkowo w tym dniu we wszystkich kościołach Archidiecezji Krakowskiej będzie możliwość modlitwy do godz. 22.00.

Zachęcamy również do dzielenia się w mediach społecznościowych swoim świadectwem, o tym, za co wdzięczni jesteśmy Ojcu Świętemu. Akcji towarzyszy hasztag #WdzięczniJP2.

 

 

V  Niedziela Wielkiego Postu

26.03.2023

 

       Zaproszenie na czuwanie pod Oknem Papieskim /odczytać/. Modlitewne czuwanie w naszym kościele będzie w godz. od 2100 do 2200. Serdecznie zapraszamy.

 

       Przeżywając czas Wielkiego Postu przypominamy o wielkopostnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, tak w kościele jak i w kaplicach.

 

       Jak już informowaliśmy, w najbliższą sobotę 1 kwietnia będzie parafialny dzień spowiedzi wielkopostnej.

      Spowiedź w kościele parafialnym będzie;

            rano do od 800 do 915 oraz

            po południu od 1630 do 1800

     Spowiedź w kaplicy w Wadowie od 1000 do 1100

     Spowiedź w kaplicy w Łuczanowicach od 1500 do 1600

 

Istnieje także możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty codziennie przed Mszą o 1800 oraz w czwartek od 1830 do 2000.

 

      Również w sobotę 1 kwietnia odwiedzimy wszystkich chorych, których tradycyjnie odwiedzany co miesiąc. Do czwartku 30 marca prosimy zgłaszać także inne osoby niewychodzące, które chcą przystąpić do spowiedzi przed świętami i przyjąć Komunię Świętą, czy także Sakrament Chorych.

 

Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa. Na początku każdej Mszy Św. będzie poświecenie palm. Uroczystej procesja z palmami będzie przed Mszą Świętą o 1100.

 

W przyszłą niedzielę 2 kwietnia na Mszę Świętą o 1600 w kościele zapraszamy kandydatów do Bierzmowania, uczniów Kl. VIII, Sz.P. z całej parafii,oraz tych uczęszczających do szkół poza nasza parafią, którzy zgłosili się do Bierzmowania w Ruszczy, wraz z rodzicami.Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie z rodzicami celem przedstawienia spraw organizacyjnych dotyczących udzielenia tego sakramentu.

Przypominamy, że termin udzielenia Sakramentu Bierzmowania ustalony został na dzień 9 maja o godz. 1800.

 

W zakrystiach kościoła i kaplic można nabywać wielkanocne baranki z cukru, przygotowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, cena 10 zł.

 

Do skarbony przy ołtarzu Św. Józefa przez cały Wielki Post można składać jałmużnę postną. Jest to jedna z form naszej pomocy dla najuboższych.

 

W minionym tygodniu odeszedł od nas: ś.p. Stanisław Krzyżak, lat 66 z Przylasku Rusieckiego; polecajmy go Miłosiernemu Panu:  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablotce ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku.

 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasę katolicką. Są dostępne „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Jest też specjalny numer „Gość Niedzielny EXTRA” poświęcony Znakom Męki Boga, w którym można poczytać mi. na temat relikwii Krzyża, Korony Cierniowej, Całunu Turyńskiego czy też Chusty z Manoppello, jego cena to 14 zł.


 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. …….………. oraz za ofiarę złożoną na potrzeby kaplicy. Bóg Zapłać.

IV Niedziela Wielkiego Postu 2023

 


ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

 

 

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”

Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni

Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

            Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

 

 

Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

  

 

Warszawa, 14 marca 2023 roku

  

Za zgodność:

Ks. Jarosław Mrówczyński

 

Zastępca Sekretarza Generalnego

 

Konferencji Episkopatu Polski

 

 

 

IV Niedziela Wielkiego Postu

19.03.2023

 

Dzisiejsza niedziela zwana jest niedzielą laetare, /radować się/ jest to również III Niedzielą Miesiąca, zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 odmówimy Różaniec w intencji naszej Ojczyzny.

 

Dziś przypada również Uroczystość Św. Józefa, oblubieńca NMP. Z tej racji, że jest to niedziela Wielkiego Postu liturgicznie święto to obchodzić będziemy jutro, tzn. jutro będziemy odprawiać Msze Św. z formularza o św. Józefie.

 

Przeżywając czas Wielkiego Postu przypominamy o wielkopostnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, tak w kościele jak i w kaplicach.

 

W sobotę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień ten od wielu lat przeżywany jest w naszej Ojczyźnie jako Dzień Świętości Życia oraz modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych, zwłaszcza tych zagrożonych aborcją. Na Mszy Świętej o godz. 1800 będzie można podjąć dzieło tzw. duchowej adopcji czyli zobowiązanie do odmawiania codziennie przez dziewięć miesięcy modlitwy w intencji anonimowego dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Formularz deklaracji podjęcia takiej modlitwy można znaleźć pod krzyżem w przedsionku kościoła i tu obok ołtarza w tzw. starej zakrystii. Wypełnioną deklarację o duchowej adopcji będzie można złożyć do przygotowanego koszyka przy ołtarzu M.B. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

 

       Jak już informowaliśmy, w sobotę 1 kwietnia będzie parafialny dzień spowiedzi wielkopostnej. Będzie to sobota przed Niedzielą Palmową a więc i Wielkim Tygodniem. Prosimy o takie zaplanowanie zajęć aby każdy w rodzinie mógł przed świętami z tego sakramentu skorzystać. Będą na nas czekać zaproszeni do spowiadania kapłani.

 

       Również w sobotę 1 kwietnia odwiedzimy wszystkich chorych, których tradycyjnie odwiedzany co miesiąc. Do czwartku 30 marca prosimy zgłaszać także inne osoby niewychodzące, które chcą przystąpić do spowiedzi przed świętami i przyjąć Komunię Świętą, czy także Sakrament Chorych.

 

W zakrystiach kościoła i kaplic można nabywać już wielkanocne baranki z cukru, przygotowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, cena 10 zł.

 

Do skarbony przy ołtarzu Św. Józefa przez cały Wielki Post można składać jałmużnę postną. Jest to jedna z form naszej pomocy dla najuboższych.

 

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie na os. Piastów serdecznie zaprasza kandydatów i rodziców na „Dzień Otwarty” w sobotę 25 marca 2023 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły www.salezjanie.com, oraz na plakacie w gablotce ogłoszeń.

 

            W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana; ś.p. Jan Bętkowski lat 63 z Wyciąż i śp. Stanisław Nowak lat 85 z Chałupek, jego pogrzeb będzie w poniedziałek o 1500. Polećmy ich Miłosiernemu Panu;  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień umieszczone są w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej i facebooku naszej parafii.

 

III Niedziela Wielkiego Postu

Odpust parafialny - Św. Grzegorza Wlk. pap.

12.03.2023

 

Dziś uroczyście świętujemy Odpust Parafialny ku czci św. Grzegorza Wlk. pap., patrona naszej parafii. Kazania głosi nam ks. Mieszko Ćwiertnia, pracownik naukowy Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Będzie on przewodniczył także sumie odpustowej o godz. 1100.

 

Przeżywając czas Wielkiego Postu kolejny raz przypominamy jeszcze o wielko-postnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy:

w kościele parafialnym;

Droga Krzyżowa jest w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta

                oraz w każdą niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza św. o 1600

 

w kaplicy w Wadowie;

Droga Krzyżowa w piątek o 1730, po niej Msza św.

Gorzkie Żale w niedziele po Mszy Św. o godz. 930

 

w kaplicy w Łuczanowicach;

Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1530, następnie

Gorzkie Żale o godz. 1600 a po nich Msza św. około godz. 1645.

 

 

W piątek na Drogę Krzyżową o godz. 1730 i Mszę Świętą o 1800 w kościele zapraszamy kandydatów do Bierzmowania, uczniów Kl. VIII, Sz.P. z Branic i Wyciąż, oraz tych kandydatów z innych szkół, którzy przygotowują się do bierzmowania w Ruszczy.

 

W przyszłą niedzielę 19 marca przypada Uroczystość Św. Józefa, oblubieńca NMP. Liturgicznie święto to obchodzone będzie w poniedziałek 20 marca.

 

            Przyszła niedziela zwana też niedzielą laetare, /radować się/ będzie również III Niedzielą Miesiąca, zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 odmówimy Różaniec w intencji naszej Ojczyzny.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana ś.p. Ryszard Brzozowski lat 66 z Chałupek. Polecajmy go miłosiernemu Panu.

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są umieszczone w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszej parafii i facebooku.

 

Komunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie /patrz poniżej/

 

Dla Wadowa !!!

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy p. ……………

 

Komunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie

do Wiernych Archidiecezji Krakowskiej

 

Wobec Drogich Wiernych, którzy mogą czuć się zaniepokojeni pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi nieodległej historii Archidiecezji Krakowskiej, pragniemy przedstawić,co następuje:

 

1.      Archidiecezja Krakowska pozostaje bezgranicznie wdzięczna Bogu i dumna z wielkiej rzeszy stojących na jej czele przez wieki prawdziwie Bożych pasterzy, wśród których jako pierwszy jawi się Kardynał Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II Wielki. Wiele Jego decyzji, szczególnie tych o charakterze duszpasterskim, do dziś wyznacza właściwy kierunek życia naszej diecezjalnej wspólnoty. Dług, który zaciągnęły pokolenia krakowian i Polaków, odzyskując dzięki Niemu wolność, także na arenie międzynarodowej, i godność, również w odniesieniu do właściwego rozumienia naszej cielesno-duchowej natury, możemy spłacać wdzięczną pamięcią, ukochaniem tego, co On kochał najbardziej oraz studium Jego nauczania. Wobec wszystkich, którzy nie rozumieją naszego przywiązania do św. Jana Pawła II, stwierdzamy: nie da się umniejszyć dobra, które stało się za Jego sprawą, a jedynie Bóg sam wie, ile z tego dobra pozostaje wciąż jeszcze nieodkryte w głębi naszych serc i sumień.

 

2.      Ocena życia i działalności biskupów Kościoła, należąca w najściślejszym sensie do Stolicy Apostolskiej, była w kontekście historycznym dokonywana także w Archidiecezji Krakowskiej. Było to możliwe dzięki rzetelnej pracy specjalistów różnych dziedzin korzystających z zasobów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie funkcjonującego zgodnie z przepisami prawa powszechnego i kanonicznego. Ta mozolna praca dużej liczby wykwalifikowanych osób była i nadal będzie podstawą krytycznych badań historycznych w oparciu o materiały źródłowe. Trudno natomiast zaobserwowane w ostatnim czasie próby nerwowego podszywania się pod pracę badaczy – w celu wyrwania podstępnymi metodami strzępów informacji i niefachowego ich wykorzystania – nazwać rzetelną i głęboką analizą problemu, której wszyscy oczekują.

 

3.      Należy podkreślić, że w trakcie przeprowadzonej ad casum kwerendy akt personalnych kapłanów, których nazwiska pojawiają się w kontekście przypadków przestępstw seksualnych popełnianych w przeszłości we wspólnocie Archidiecezji Krakowskiej, nie natrafiono na żaden dokument mogący poświadczyć prawdziwość ciężkich zarzutów stawianych obecnie niektórym hierarchom Kościoła w Krakowie. Stwierdzenie to nie stanowi jeszcze ostatecznego werdyktu. Ma jednak z pewnością większą wartość niż tzw. dowody w postaci fragmentów akt tworzonych na potrzeby zbrodniczego aparatu komunistycznej władzy, znajdujących się w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej.

 

4.      W materiałach Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie uwagę przykuwają pewne okoliczności, które dowodzą niemałej wrażliwości ówczesnych przełożonych kościelnych Archidiecezji Krakowskiej na problem wykorzystywania seksualnego przez osoby duchowne, niepoznany jeszcze wtedy tak dogłębnie, jak dziś. W przypadku ks. Józefa Loranca w latach siedemdziesiątych postępowano bezzwłocznie, równolegle do Sądu Powszechnego, który go skazał, odseparowując go na całe życie od duszpasterstwa dzieci. W tym samym okresie skierowano ks. Eugeniusza Surgentana na badania psychiatryczne i psychologiczne, co wtedy nie jawiło się jeszcze wcale jako rzecz oczywista. Ostatecznie nie zezwolono mu na dalszą posługę w Archidiecezji Krakowskiej. W wielu sytuacjach podobna surowość, jednoznaczność i dyscyplina ze strony władzy kościelnej w odniesieniu do duchownych mogła stać się, jak choćby w historii ks. Anatola Boczka, powodem podejmowania przez nich prób zemsty w formie fałszywych doniesień składanych funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa.

 

5.      Jak podkreśla się słusznie, w analizie przypadków przestępstw osób duchownych przeciw VI przykazaniu Dekalogu najwięcej uwagi należy poświęcić ofiarom ich krzywd. Bez względu na to, czy sprawca przemocy żyje, czy jest już osobą zmarłą, wspólnota Archidiecezji Krakowskiej, zainspirowana przykładem wrażliwości i troski o najsłabszych ze strony swojego najwybitniejszego w całych dziejach Pasterza, na różne sposoby stara się otaczać pokrzywdzonych niezbędnym wsparciem. Przede wszystkim, wbrew twierdzeniom krytyki, konsekwentnie realizowany jest sprawdzony już w praktyce sposób przyjmowania powiadomień o nadużyciach, a także nawiązywania kontaktu z osobami skrzywdzonymi, zapewniający im dyskrecję i fachową pomoc. Przekonani o konieczności okazywania pomocy osobom doświadczonym przemocą seksualną nie tylko ze strony osób duchownych przeznaczamy także, w ramach istniejących możliwości, znaczące środki finansowe i organizacyjne, niezależnie od osobistej odpowiedzialności sprawcy, wierząc, że z pomocą Bożą i pod troskliwą opieką ludzi życzliwych każda krzywda może zostać przebaczona i naprawiona.

 

Wdzięczni za każde okazane w tych dniach świadectwo wielkości św. Jana Pawła II zapraszamy, aby dać wyraz naszej wiernej miłości wobec Niego w rocznicę Jego śmierci 2 kwietnia br. pod Oknem Papieskim w Krakowie podczas tradycyjnego czuwania, które rozpocznie się o godz. 20.00.

Święty Janie Pawle II Wielki – módl się za nami!

 

 

Ks. Łukasz Michalczewski

Dyrektor Biura Prasowego

Archidiecezji Krakowskiej

 

II Niedziela Wielkiego Postu

5.03.2023

 

          Dzisiejsza niedziela to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami „Ad Gentes”. Podejmijmy te dzieła i ofiarujmy za naszych polskich misjonarzy i misjonarki.

 

Przeżywając czas Wielkiego Postu kolejny raz przypominamy jeszcze o wielko-postnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy:

w kościele parafialnym;

Droga Krzyżowa  jest w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta

                   oraz w każdą niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza św. o 1600

 

w kaplicy w Wadowie;

Droga Krzyżowa w piątek o 1730, po niej Msza św.

Gorzkie Żale w niedziele po Mszy Św. o godz. 930

 

w kaplicy w Łuczanowicach;

Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1530, następnie

Gorzkie Żale o godz. 1600 a po nich Msza św. około godz. 1645.

 

W czwartek na Mszę Świętą o godz. 1800 w kościele zapraszamy kandydatów do Bierzmowania, uczniów Kl. VIII, Sz.P. w Wadowie, Będzie to spotkanie w ramach przygotowania do tego sakramentu.

Przy tej okazji informujemy, że dzień przyjęcia Sakramentu Bierzmowania ustalony został na wtorek 9 maja na godz. 1800. Sakramentu udzieli ks. bp. Jan Zając.

 

W przyszłą niedzielę tj. 12 marca przypada wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, papieża, patrona naszej parafii. W związku z czym przeżywać będziemy w tym dniu nasz odpust parafialny ku jego czci. Suma odpustowa będzie o godz. 1100. Serdecznie zapraszamy do licznego w niej udziału i wspólnej modlitwy.

Możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej przed odpustem będzie w czwartek po Mszy Świętej wieczornej do godz. 2000, oraz w sobotę od 1730 do 1800.

 

            W tym roku nie organizujemy w naszej parafii Rekolekcji Wielkopostnych z tej racji, że niedawno, bo w październiku, przeżywaliśmy Misje Parafialne. W sobotę 1 kwietnia planujemy jednak parafialny dzień spowiedzi wielkopostnej. Będzie to sobota przed Wielkim Tygodniem. Prosimy o takie zaplanowanie zajęć aby każdy w rodzinie mógł przed świętami z tego sakramentu skorzystać.

 

            W ostatnim czasie odeszły od nas do Pana; ś.p. Irena Wątor lat 89 z Wyciąż i śp. Stefania Książek lat 82 z Dojazdowa. Polećmy je Miłosiernemu Panu; Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką, jest dostępny „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Serdecznie polecamy, to naprawdę będzie dobra lektura. Można tam znaleźć sporo informacji o tematyce religijnej ale nie tylko.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są podane w gablocie ogłoszeń i zamieszczone na stronie internetowej parafii.

 

I Niedziela Wielkiego Postu

26.02.2023

 

Przeżywając czas Wielkiego Postu przypominamy o wielkopostnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy:

w kościele parafialnym;

Droga Krzyżowa  jest w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta

                 oraz w każdą niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza św. o 1600

 

w kaplicy w Wadowie;

Droga Krzyżowa w piątek o 1730, po niej Msza św.

Gorzkie Żale w niedziele po Mszy Św. o godz. 930

 

w kaplicy w Łuczanowicach;

Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1530, następnie

Gorzkie Żale o godz. 1600 a po nich Msza św. około godz. 1645.

 

Przypominamy, że w Łuczanowicach przez cały okres Wielkiego Postu Msze Św. w niedzielę odprawiane będą; pierwsza jak zwykle rano o godz. 800 a druga bezpośrednio po Gorzkich Żalach, czyli około godz. 1645.

 

W poniedziałek na Mszę Świętą o 1800 w kościele zapraszamy kandydatów do Bierzmowania, uczniów Kl. VII, Sz.P. z Branic i Wyciąż, oraz tych uczęszczających do szkół poza nasza parafią. Będzie to kolejne spotkanie w ramach przygotowania do tego sakramentu.

 

W bieżącym tygodniu przypada I Piątek miesiąca.

Zatem w czwartek będzie spowiedź w kaplicach;

w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700 Msza Św.

w Wadowie od godz. 1730 i o 1800 Msza Św. O 1730 będzie również Droga Krzyżowa, nie będzie Drogi Krzyżowej w I Piątek gdyż w tym czasie będziemy spowiadać w kościele.

 

W piątek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w kościele
od godz. 1715
. O 1730 będzie Droga Krzyżowa a po niej Msza Święta z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W związku z powyższym w czwartek i piątek w tym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.

 

Do chorych z Komunią Świętą udamy się w sobotę od godz. 800.

 

Przypominamy, że od Wielkiego Postu 2015 roku w naszym kościele, w każdy czwartek po Mszy Świętej o godz. 1800 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na Jego indywidualną adorację do godz. 2000. W tym czasie jest także dyżur księdza w konfesjonale. Zapraszamy na modlitwę i do korzystania z Sakramentu Pokuty.

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką, jest „Gość Niedzielny”, w którym znajdziemy mi. pierwszy odcinek cyklu rekolekcyjnego, poświęconego uczynkom miłosierdzia, jest też „Niedziela”.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablocie ogłoszeń i zamieszczone także na stronie internetowej parafii.

 

VII Niedziela Zwykła

19.02.2023

 

Dziś kontynuujemy tzw. 40 - godzinne nabożeństwo, jako przygotowanie do Wielkiego Postu. Po każdej Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na modlitwę indywidualną przed Najświętszym Sakramentem do następnej Mszy Św. O godz. 1530 rozpoczniemy nieszpory a po nich odprawimy, jak co niedziele Mszę Św. o godz. 1600. Na tę modlitwę i adorację zapraszamy wszystkich parafian, a dziś zwłaszcza;

mieszkańców - Krzysztoforzyc, Dojazdowa i Łuczanowic.

 

Niedziela dzisiejsza rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Naszego Narodu. To także bardzo ważna dla nas sprawa.

 

Najbliższa środa to Środa Popielcowa, rozpoczynamy zatem Wielki Post. W tym dniu powinniśmy zachować post /tzw. ścisły/ oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem odprawiać będziemy w kościele o godz. 700, 900 i 1800, oraz w Łuczanowicach o 1700 i w Wadowie o 1800.

 

Na czas zbliżającego się Wielkiego Postu już dziś zapraszamy do udziału
w wielkopostnych nabożeństwach i do wspólnej modlitwy:

w kościele parafialnym;

Droga Krzyżowa będzie w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta

       oraz w każdą niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza Św. o 1600

 

w kaplicy, w Wadowie;

Droga Krzyżowa będzie w piątki o 1730, po niej Msza Św.

Gorzkie Żale  w niedziele po Mszy Św. o godz. 930

 

w kaplicy w Łuczanowicach;

Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1530, następnie

Gorzkie Żale o godz. 1600 a po nich Msza Św.

 

W Łuczanowicach, od przyszłej niedzieli przez cały okres Wielkiego Postu, Msze Święte niedzielne odprawiane będą: pierwsza jak zwykle rano o godz. 800 następnie o godz. 1600 będą Gorzkie Żale i bezpośrednio po nich Msza Święta około godz. 1645.

 

W poniedziałek 20 lutego na godz. 1800 ks. Mirosław zaprasza na spotkanie kandydatów do bierzmowania, uczniów kl. VIII z Branic i Wyciąż oraz tych, którzy z innych szkół zgłosili się do przyjęcia tego sakramentu w Ruszczy.

 

W sobotę 25 lutego na Mszę Świętą o godz. 1800 ks. Rafał zaprasza dzieci z KL. III ze Sz.P. z Wadowa o. w Luboczy, wraz z rodzicami. Podczas Mszy Świętej dzieci otrzymają książeczki do nabożeństwa.

 

W minionym tygodniu odeszedł od nas do Pana; ś.p. Tadeusz Zygmuntowicz lat 80 z Łuczanowic, jego pogrzeb odbędzie się we wtorek o 1500; Polećmy go i wszystkich naszych zmarłych Miłosiernemu Panu;

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są wywieszone w gablocie ogłoszeń i zamieszczone na stronie internetowej parafii.

VI Niedziela Zwykła

12.02.2023

 

Dziś kontynuować będziemy także tzw. 40 - godzinne nabożeństwo, jako przygotowanie do Wielkiego Postu. Po każdej Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na modlitwę indywidualną przed Najświętszym Sakramentem do następnej Mszy Św. O godz. 1530 rozpoczniemy Nieszpory a po nich odprawimy, jak co niedziele Mszę Św. o godz. 1600. Do tej modlitwy i adoracji zapraszamy wszystkich parafian, a dziś zwłaszcza;

mieszkańców - Branic, Chałupek, Przylasku Rusieckiego

za tydzień mieszkańców - Krzysztoforzyc, Dojazdowa i Łuczanowic.

 

Dziś także naszymi modlitwami i ofiarami wspieramy wszystkich poszkodowanych w ostatnim trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii. Po Mszach św. można do specjalnie przygotowanych puszek przy kościele w Ruszczy i kaplicach w Wadowie i Łuczanowicach złożyć datki na ten cel.

 

W bieżącym tygodniu przypada:

            we wtorek – święto Świętych Cyryla mnicha i Metodego Biskupa

 

W przyszłą niedzielę będzie III niedziela miesiąca, zatem po Mszy Św.
o godz. 1600
odmówimy Różaniec.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana; ś.p. Stanisław Janicki lat 76
z Wadowa. Polecamy go i naszych bliskich zmarłych Miłosiernemu Panu;

Dobry Jezu a nasz Panie… 

 

Zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką.

 

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są wywieszone w gablocie ogłoszeń i zamieszczone na stronie internetowej parafii.

V Niedziela Zwykła

05.02.2023

 

Dziś jest I Niedziela Miesiąca, po każdej Mszy Świętej jest zatem wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna adoracja.

Dziś rozpoczynamy tzw. 40 - godzinne nabożeństwo, jako przygotowanie do Wielkiego Postu. Po wspólnej adoracji będzie nadal wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na modlitwę indywidualną przed Najświętszym Sakramentem do następnej Mszy Św. O godz. 1530 rozpoczniemy nieszpory a po nich odprawimy, jak co niedziele Mszę Św. o godz. 1600. Do tej modlitwy i adoracji zapraszamy wszystkich parafian, a dziś zwłaszcza;

mieszkańców - Wadowa, Ruszczy, Wyciąż i Przylasku Wyciąskiego.

za tydzień mieszkańców - Branic, Chałupek, Przylasku Rusieckiego

            za dwa tygodnie mieszkańców - Krzysztoforzyc, Dojazdowa i Łuczanowic.

 

W bieżącym tygodniu przypada:

            w poniedziałek – wspomnienie św. męczenników Pawła Miki i towarzyszy

w piątek – wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy

w sobotę – wspomnienie NMP z Lourdes i zarazem Światowy Dzień Chorych.

 

W środę zakończyliśmy tegoroczną Wizytę Duszpasterską. Wszystkim parafianom, którzy nas przyjmowali serdecznie dziękujemy - „Bóg Zapłać” - za życzliwość, poczęstunki i złożone ofiary. Tymi ofiarami dzielimy się jak co roku wspierając takie cele jak: budowa nowych kościołów, działalność Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, bratnia pomoc dla księży chorych i emerytów.

Msze Święte o Boże błogosławieństwo dla wszystkich, którzy nas gościli
w swoich domach odprawimy po powrocie księdza proboszcza.

Jeśli ktoś nie mógł przyjąć księdza z wizytą duszpasterską w wyznaczonym przez nas terminie a chciałby to uczynić, to można zgłosić się do zakrystii i uzgodnić stosowny termin takiej wizyty, chętnie przyjdziemy.

 

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są wywieszone w gablocie ogłoszeń i zamieszczone na stronie internetowej parafii.

 

 

IV Niedziela Zwykła

29.01.2023

 

W tym tygodniu w czwartek przypada Święto Ofiarowania Pańskiego /Matki Bożej Gromnicznej/ obchodzone jest ono w Kościele jako Dzień Życia Konsekrowanego. Dlatego modlitwą a tym dniu wspierać będziemy wszystkich podejmujących powołanie do życia zakonnego a zebrana składka przekazywana zostanie na pomoc dla zakonów kontemplacyjnych.

Msze Św. w tym dniu w kościele będą o 700, 900 oraz o 1800. W kaplicach: w Łuczanowicach o 1700 i w Wadowie o 1800. Przed każdą Mszę Św. będzie poświęcenie gromnic. Z racji przypadającego w tym tygodniu I Piąteku miesiąca pół godziny przed  Mszą Św. w Łuczanowicach i w Wadowie będzie można skorzystać ze spowiedzi świętej.

W piątek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w kościele od godz. 1730, o 1800 będzie Msza Święta z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Do chorych z Komunią Świętą udamy się w sobotę od godz. 800.

 

W bieżącym tygodniu wspominać będziemy również:

            we wtorek– św. Jana Bosko, kapłana

            w piątek – św. Błażeja, biskupa i męczennika

 

Za tydzień będzie Pierwsza Niedziela Miesiąca zatem po każdej Mszy Świętej odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

Przeżywamy czas karnawału, ale w przyszłą niedzielę rozpoczniemy już tzw. 40 - godzinne nabożeństwo, jako przygotowanie do Wielkiego Postu. Kontynuować je będziemy przez trzy kolejne niedziele karnawału. Poczynając do przyszłej niedzieli po każdej Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na modlitwę indywidualną przed Najświętszym Sakramentem do następnej Mszy Św. O godz. 1530 rozpoczniemy nieszpory a po nich odprawimy, jak co niedzielę Mszę Św. o godz. 1600. Na tę modlitwę i adorację zapraszamy wszystkich parafian, a w najbliższą niedzielę szczególnie;

mieszkańców - Wadowa, Ruszczy, Wyciąż i Przylasku Wyciąskiego.

za dwa tygodnie mieszkańców - Branic, Chałupek, Przylasku Rusieckiego

za trzy tygodnie mieszkańców - Krzysztoforzyc, Dojazdowa i Łuczanowic.

 

Osoby zainteresowane sprawą przedłużenia linii autobusowej MPK nr 117, tak by autobus ten przejeżdżał przez Dojazdów do Kocmyrzowa, mogą dziś przy kaplicach w Wadowie i Łuczanowicach po Mszach Świętych, oraz w Ruszczy po Mszy o 1100 i 1600 złożyć swoje podpisy pod petycją kierowaną w tej sprawie do MPK. Taki wyraz poparcia można też złożyć w Wadowie w sklepie „Kolejarz” i w Sz. P. Organizatorzy tej inicjatywy proszą o jej poparcie przez wszystkie zainteresowane osoby.

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są umieszczone w gablotce ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

 

III Niedziela Zwykła

22.01.2023

 

Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Niedzielę Słowa Bożego. Nadal też trwamy w modlitwie o jedność chrześcijan.

 

W tym tygodniu przeżywać będziemy:

            we wtorek – wsp. św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

            w środę – święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

      w czwartek – wsp. św. bp. Tymoteusza i Tytusa

      w sobotę – wsp. św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła

 

       W czwartek na godz. 1800 ks. Rafał zaprasza na spotkanie w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania uczniów Kl. VIII Sz.P. w Wadowie.

 

       Dziś po Mszy Świętej o godz. 1100 nasza schola parafialna zaprasza na mały koncert kolęd i wspólne kolędowanie.

 

      W ostatnim czasie odeszli od nas do Pana; ś.p.Augustyna Gawłowicz lat 92 z Łuczanowic, ś.p. Jan Jakubiec lat 82 z Przylasku Rusieckiego, ś.p. Władysław Piwosz lat 97 z Branic i ś.p.Zofia Piskorz lat 81 z Wadowa. Polećmy ich Miłosiernemu Panu;

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką.

 

      Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablocie ogłoszeń i zamieszczone na stronie internetowej parafii i facebooku.

 

Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:

/patrz zakładka Wizyta Duszpasterska/

 

II Niedziela Zwykła

15.01.2023

 

Dziś jest III Niedziela Miesiąca, zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 odmówimy różaniec, który ofiarujemy w intencjach naszej Ojczyzny.

 

We wtorek 17 stycznia w Kościele katolickim w Polsce przezywać będziemy  XXVI Dzień Judaizmu. Z Tej okazji w Krakowie o godz. 1800odbędzie się spotkanie
w synagodze Tempel przy ul. Miodowej.

 

     W dniach od 18 do 25 stycznia obchodzić będziemy Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Towarzyszy mu hasło „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” to słowa zaczerpnięte z Księgi Izajasza.  W Krakowie centralne nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem bpa Damiana Muskusa odbędzie się
w niedzielę 22 stycznia o godzinie 1900 w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika. Program wszystkich wydarzeń znajduje się na stronie internetowej
Rady Dialogu oraz na plakacie w gablocie ogłoszeń.

Za uczestnictwo w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 

W tym tygodniu wspominać będziemy:

      we wtorek –  św. Antoniego, opata

w czwartek – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

w sobotę– św. Agnieszkę, dziewicę i męczennicę

 

      W czwartek na godz. 1800 ks. Rafał zaprasza na spotkanie w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania uczniów Kl. VII Sz.P. w Wadowie.

 

      Nasza schola parafialna zaprasza na mały koncert kolęd i wspólne kolędowanie w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 1100.

 

      Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablocie i zamieszczone na stronie internetowej parafii i facebooku.

 

Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:  /patrz zakładka Wizyta Duszpasterska/

 

 

Niedziela Chrztu Pańskiego

8.01.2023 r.

 

Dzisiejsza niedziela to Uroczystość Chrztu Pańskiego, kończy ona liturgiczny okres Bożego Narodzenia, chociaż w naszej polskiej tradycji pozostajemy jeszcze nadal przy śpiewie kolęd i bożonarodzeniowej szopce aż do drugiego lutego czyli do święta Matki Bożej Gromnicznej.

 

W przyszłą niedzielę będzie III Niedziela Miesiąca, zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 odmówimy Różaniec. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

W imieniu młodzieży z parafialnej Grupy Apostolskiej składamy serdeczne podziękowania za złożone w święto Trzech Króli datki w akcji „kadzidełko”. Zebrano kwitę 3.319 zł, którą przeznaczą na wyjazdy oraz materiały do pracy w ciągu roku. Jeśli ktoś chciałby nabyć przygotowane przez nich paczuszki z kredą i kadzidłem, można je jeszcze znaleźć pod chórem. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom za życzliwość i hojność.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana; ś.p. Zofia Szewczyk lat 67 z Przylasku Rusieckiego i ś.p. Edward Ziomek lat 81 z Wadowa. Polećmy ich Miłosiernemu Panu; Dobry Jezu a nasz Panie…

 

            Zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką. Tak w „Gościu Niedzielnym” jak i w „Niedzieli” są specjalne dodatki tematyczne poświecone osobie papieża
Benedykta XVI.

 

            Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablocie i zamieszczone na stronie internetowej parafii i facebooku.

 

Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:

/patrz zakładka  Wizyta Duszpasterska/

 

Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia

NOWY  ROK

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1.01.2023 r.

 

Dziś I Niedziela Miesiąca, po każdej Mszy Świętej odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

W piątek przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Podczas każdej Mszy Św. poświęcać będziemy kredę i kadzidło. Można przynieść ze sobą kredę do oznaczenia drzwi domu i kadzidło.

Kredę i kadzidło będzie można również nabyć przy kościele. Takie małe zestawy zostały przygotowane przez Młodzież z Grypy Apostolskiej i dzieci ze Scholki. Zebrane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie ich wyjazdów i pracy w ciągu roku. Za złożone ofiary już dziś serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.

 

 

Zachęcamy do oznaczenia kredą drzwi wejściowych swoich domów czy mieszkań literamiC+M+B+2023 (lub K+M+B+2023) co oznacza prośbę o błogosławieństwo dla domu i jego ochronę przed złem.

Litery te mają różne interpretacje:

Teologiczna to;

·        z j. łac. Christus Mansionem Benedicat  („Niech Chrystus błogosławi temu domowi”)

·        z j. łac. Christus Multorum Benefactor („Chrystus dobroczyńcą wielu”)

Popularna to;

·        inicjały imion trzech mędrców: w j. pol. Kacper, Melchior i Baltazar /nadane im przez legendarną tradycję/.

 

Przyszła niedziela to Uroczystość Chrztu Pańskiego, kończy ona liturgiczny okres Bożego Narodzenia, chociaż w naszej polskiej tradycji pozostaniemy jeszcze nadal przy śpiewie kolęd i bożonarodzeniowej szopce aż do drugiego lutego czyli do święta Matki Bożej Gromnicznej.

 

W bieżącym tygodniu wypada także I Piątek miesiąca. W czwartek zatem będzie spowiedź w kaplicach;    

                                    w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700  Msza Św.

                                    w Wadowie od godz. 1730 i o 1800  Msza Św.

 

W I piątek, z racji przypadającego w tym dniu święta, okazja do spowiedzi w kościele będzie podczas każdej Mszy Świętej. Po Mszy Świętej o 1600 odprawimy Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

W sobotę po I piątku tradycyjnie odwiedzimy chorych i starszych z posługą spowiedzi i Komunii Świętej.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana; ś.p. Krystyna Łagosz lat 63 z Przylasku Wyciąskiego, ś.p. Antoni Krawiński lat 82 z Łuczanowic i ś.p. Zofia Szewczyk z Przylasku Rusieckiego, jej pogrzeb odbędzie się w środę o godz. 1400. Polecajmy wszystkich Miłosiernemu Panu: Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych są wywieszone w gablotach i zamieszczone na stronie internetowej parafii.

 

Wizyta duszpasterska w bieżącym tygodniu: /patrz zakładka "Wizyta Duszpasterska"/

Boże Narodzenie 2022 r.

 

 

„To właśnie tego wieczoru,

od bardzo wielu wieków,

pod dachem tkliwej kolędy

Bóg rodzi się w człowieku”

  

Drodzy Parafiania i Goście 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

życzymy wszystkim bliskości Jezusa w codziennym życiu.

Niech Jego miłość dotyka nas, tak abyśmy z wiarą i nadzieją

z Nim przezwyciężali wszelkie trudności

i radośnie przeżywali czas, który Bóg nam darował.

Świętujmy u stóp Jezusa  i obdarowujmy się wzajemnie życzliwością i pokojem, który On wlewa w nasze serca.

 

Duszpasterze parafii. Kraków - Ruszcza

 

 

Święto Św. Szczepana

26.12.2022 r.

 

 

Składamy serdeczne podziękowaniaza wykonanie tegorocznych świątecznych dekoracji i szopek w kościele i kaplicach:

 

Za przygotowanie szopek w kościele i na zewnątrz kościoła w Ruszczy:

Za zmontowanie szopek dziękujemy panom - Józefowi Nowakowi, Mateuszowi Nowakowi, Maciejowi Grzywaczewskiemu, Kazimierzowi Kotowi, Romanowi Nowakowi z synem Bartkiem, Eugeniuszowi Karnasowi. Dziękujemy też pani Justynie Kot.

Dziękujemy ks. Rafałowi, panu kościelnemu Tomaszowi Urbanowi, panu organiście Markowi Krukowi oraz uczniom z klas VIII ze Sz. P. w Wadowie za przyozdobienie szopek oraz wykonanie świątecznej dekoracji kościoła.

 

      W Wadowie: Pani Jadwidze Zbroja z rodziną za przygotowanie szopki w kaplicy i całą dekorację świąteczną kaplicy. Panu Krzysztofowi Sochackiemu za postawienie pięknej szopki przed kaplicą.

 

      W Łuczanowicach: pani Elżbiecie Gajoszek z rodziną, pani Marii Węglarz z rodziną za świąteczną dekorację kaplicy.

 

Równie serdecznie dziękujemy pani Mariannie Luty i panu Mariuszowi Luty za podarowanie tych pięknych choinek do naszego kościoła i kaplic.

 

Ten włożony trud i poświęcony wasz czas niech owocuje w waszym życiu obfitym Bożym Błogosławieństwem i łaską. Bóg zapłać!

 

 

 

Uroczystość Bożego Narodzenia

25.12.2022

 

Jutru święto św. Szczepana, męczennika. Ofiarami na tacę wspierać będziemy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. O godz. 1100 w kościele parafialnym będzie Msza Święta Chrzcielna.

 

W oktawie Bożego Narodzenia przezywać będziemy ponadto:

we wtorek – święto św. Jana, apostoła i ewangelisty

w środę – święto św. Młodzianków, męczenników

w piątek – święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

 

W sobotę – wspomnienie św. Sylwestra I, papieża. Jest to zarazem ostatni dzień roku kalendarzowego. Z tej okazji w kościele parafialnym o godz. 1600 odprawimy Mszę Świętą połączoną ze nieszporami i tradycyjnym nabożeństwem dziękczynno – przebłagalnym na zakończenie mijającego roku 2022. Nabożeństwa takie odprawimy także w kaplicach;

w Łuczanowicach o godz. 1600

w Wadowie o godz. 1700

Nie będzie już w tym dniu w kościele Mszy Świętej o godz. 1800.

 

W przyszłą niedzielę – Nowy Rok, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i zarazem Światowy Dzień Pokoju.

 

Od wtorku 27 grudnia rozpoczniemy tegoroczną wizytę duszpasterską nazywaną popularnie kolędą. Po przerwie spowodowanej epidemią planujemy odwiedzić całą parafię i z modlitwą oraz błogosławieństwem nawiedzić wszystkich, którzy zechcą nas przyjąć. Będą nam towarzyszyć ministranci, jednak z uwagi na ich bezpieczeństwo nie będą nas poprzedzać o jeden dom jak to było w tradycji, lecz pójdą razem z księdzem. Prosimy zatem aby przygotować dla nich miejsce w którym mogli by sobie spokojnie usiąść czekając na księdza np. w sąsiednim pokoju, kuchni czy korytarzu. Do następnego domu pójdą razem z księdzem.

 

W bieżącym tygodniu odwiedzimy następujące rejony parafii:

/patrz karta Wizyta Duszpasterska/

 

Z powodu wizyty duszpasterskiej kancelaria parafialna w czwartek i Piątek w tym tygodniu będzie czynna po Mszy Świetej o godz 18,00.

 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Świąteczny nr „Niedzieli” jest z kalendarzem na rok 2023 w cenie gazety, czyli 10 zł. Z kolei nr „Gościa Niedzielnego” jest podwójny a kalendarz przygotowany przez tę redakcję można nabyć w zakrystii w cenie 10 zł, polecamy.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń, oraz zamieszczone na stronie internetowej parafii.

IV Niedziela Adwentu

18.12.2022 r.

 

        Dziś jest III Niedziela Miesiąca zatem po Mszy Świętej o 1600 odprawimy nabożeństwo różańcowe i odmówimy Różaniec w intencji naszej Ojczyzny.

 

        Od poniedziałku do piątku będzie jeszcze okazja do skorzystania z sakramentu pokuty pół godziny przed Mszą Świętą o godz. 1800.

 

       W piątek przed wigilią, czyli 23 grudnia, od godz. 800 udamy się do chorych, którzy zostaną zgłoszeni do odwiedzin. Prosimy zatem o zgłaszanie takich osób do czwartku 22 grudnia w godzinach pracy kancelarii lub po Mszy Świętej w zakrystii.

 

W sobotę Wigilia Bożego Narodzenia. Rano będzie Msza Święta koncelebrowana o godz. 700. Ze względu na wyjątkowo rodzinne przeżywanie wieczoru tego dnia - nie będzie juz w kościele Mszy Św. o godz. 1800.

Podczas tradycyjnej Wieczerzy Wigilijnej prosimy o zachowanie jej religijnego charakteru. Uczyńmy to odmawiając wspólnie modlitwę, odczytując fragment Ewangelii wg św. Łukasza o Narodzeniu Chrystusa /Łk 2, 1-20/. Zachęcamy też do wspólnego rodzinnego kolędowania. Opłatek niech będzie znakiem szczególnej wzajemnej życzliwości i zgody. O godz. 2400 odprawimy w kościele pasterkę. Dwadzieścia minut przed pasterką zapraszamy na wspólne kolędowanie.

W kaplicach pasterki będą o godz. 2300.

Składka zbierana na tacę w czasie pasterek przeznaczona jest na Fundusz Ochrony Życia Nienarodzonych - „SOS”.

 

W dzień Bożego Narodzenia Msze Św. w kościele i kaplicach odprawiać będziemy tak jak w każdą niedzielę.

 

U panów kościelnego i organisty można zaopatrzyć się jeszcze w opłatki na wigilijny wieczór. /W kaplicach można zaopatrzyć się w opłatki w zakrystii/. Za złożone im z tej okazji ofiary składamy serdeczne podziękowania. Bóg zapłać.

 

W zakrystii można też nabyć jeszcze świece Caritas jako „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Serdecznie polecamy.

 

Zwolniły się dwa miejsca na pielgrzymkę do Meksyku organizowaną przez ks. Szymona Bryniarskiego z udziałem naszego proboszcza w dniach od 4 do 16 lutego 2023 r. Jeśli ktoś byłby zainteresowany udziałem w niej to prosimy o kontakt z ks. Szymonem lub ks. proboszczem.

 

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana: ś.p. Halina Trędowska, lat  68, z Krzysztoforzyc. Jej pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 1400. Polecajmy ją i wszystkich naszych zmarłych Miłosiernemu Panu: Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Zachęcamy do nabywania i czytania świątecznej prasy katolickiej. „Gość Niedzielny” jest dziś z przydatnym dodatkiem – „Modlitwa przed wieczerzą wigilijną”, polecamy.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń, oraz zamieszczone na stronie internetowej parafii.

 

III Niedziela Adwentu - Gaudete

11.12.2022

 

Niedziela dzisiejsza nosi nazwę gaudete, czyli radujmy sięradujemy się z bliskości świąt Bożego Narodzenia i całego Bożego dzieła naszego odkupienia. Rozpoczyna ona zarazem tzw. kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.

 

we wtorek - przypada wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy.

w środę - wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła.

w piątek rozpoczniemy Nowennę do Dzieciątka Jezus przed Uroczystością Bożego Narodzenia

 

Nadal zapraszamy i zachęcamy wszystkich do udziału w Roratach.

 

W poniedziałek 12 grudnia na Mszę świętą roratnią o godz. 1800 w kościele zapraszamy kandydatów do bierzmowania, uczniów Kl. VIII ze Sz. P. z Branic i Wyciąż.

 

W czwartek 15 grudnia na Mszę świętą roratnią o godz. 1800 w kościele zapraszamy kandydatów do bierzmowania, uczniów Kl. VII ze Sz. P. z Branic i Wyciąż.

 

Z powodu wyjazdu księdza na spowiedź do parafii Górce Kościelnickiej kancelaria parafialna w najbliższy piątek będzie czynna tylko od 1700 do 1745. Ewentualnie jakąś konieczną sprawę będzie można załatwić jeszcze po Mszy Świętej o 1800 a więc około godz. 1900.

 

Przedświąteczna spowiedź adwentowa w naszej parafii będzie w najbliższą sobotę 17 grudnia.

Spowiedź w kościele parafialnym będzie;

            rano do od 800 do 930 oraz

            po południu od 1630 do 1800

Spowiedź w kaplicy w Wadowie od 1030 do 1130

Spowiedź w kaplicy w Łuczanowicach od 1500 do 1600

 

W piątek przed wigilią, czyli 23 grudnia, od godz. 800 udamy się jeszcze do chorych z posługą spowiedzi i Komunią Św., ale tylko do tych którzy zostaną zgłoszeni do odwiedzin. Prosimy zatem o zgłaszanie takich osób do czwartku 22 grudnia, najlepiej zgłaszać te osoby przed lub po Mszy Świętej w zakrystii.

 

W zakrystii można nabyć również świece Caritas jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Serdecznie polecamy. U panów kościelnego i organisty można zaopatrzyć się również w opłatki wigilijne.

 

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana: ś.p. Irena Matuszczyk lat 67, z Łuczanowic, jej pogrzeb będzie w poniedziałek o godz. 1400. Polecajmy ją i wszystkich naszych zmarłych Miłosiernemu Panu: Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasę katolicką. Są dostępne „Gość Niedzielny” w cenie 8 zł i „Niedziela”, w cenie 10 zł.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień umieszczone są w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii.


Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. …….………. oraz za ofiarę złożoną na potrzeby kaplicy. Bóg Zapłać.

 

II Niedziela Adwentu

4.12.2022

 

Dziś jest I Niedziela Miesiąca, po każdej Mszy Św. odprawiamy Adorację Najświętszego Sakramentu.

Jest to zarazem dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Podczas każdej Mszy Świętej modlimy się w tej intencji. Do skarbon przy kościele i kaplicach można złożyć datki na pomoc materialną dla Kościoła na Wschodzie.

 

Przeżywamy Adwent, serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich do udziału w Roratach.

Roraty w kościele odprawiamy w dni powszednie codziennie o godz. 1800.

w kaplicach:w Łuczanowicach;-  poniedziałki i czwartki o godz. 1800

              w Wadowie;-  wtorki i piątki o godz. 1800

 

Do udziału w Roratach zachęcamy wszystkie dzieci oraz młodzież, zwłaszcza przygotowującą się w tym roku do sakramentu bierzmowania.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypadają następujące wspomnienia:

we wtorek – św. Mikołaja, biskupa

w środę – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

w czwartek – uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

 

        W czwartek 8 grudnia na Mszę Świętą o godz. 1800 ks. Rafał zaprasza uczniów Kl. VIII ze Sz. P. w Wadowie. Będzie to spotkanie w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.

 

W zakrystii kościoła i w kaplic, można nabywać świece Caritas, z których dochód przeznaczony jest na „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, cena małej świecy 12 zł a dużej 20 zł. 

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana; ś.p. Marian Szeląg lat 85 z Przylasku Wyciąskiego, ś.p. Józefa Wójcik lat 68 z Krzysztoforzyc i ś.p. Piotr Kot lat 67 z Branic. Polecajmy ich oraz wszystkich naszych zmarłych Miłosiernemu Panu: Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ……………. i ofiarę złożoną na potrzeby kaplicy.

 

I Niedziela Adwentu

27.11.2022

 

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas przygotowania do Uroczystości Bożego Narodzenia oraz przypominania sobie o potrzebie nieustannej gotowości na powtórne przyjście Chrystusa Pana na końcu czasów.

Przez cały Adwent już od jutra Roraty w dni powszednie w kościele będą o godz. 1800, a w kaplicach;

                                          w Łuczanowicach   -  poniedziałki i czwartki o godz. 1800

                                    w Wadowie  -  wtorki i piątki o godz. 1800

Do udziału w Roratach w kościele i w kaplicach zapraszamy wszystkich parafian, szczególnie serdecznie zapraszamy dzieci Sz.P. i młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Dzieci zachęcamy do przynoszenia tradycyjnych lampionów.

 

W tym tygodniu wspominać będziemy:

w środę – św. Andrzeja Apostoła

w sobotę – św. Franciszka Ksawerego, kapłana

  

W czwartek w kaplicach będzie spowiedź z okazji przypadającego w tym tygodniu I piątku miesiąca;

           w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700  Msza św.

           w Wadowie od godz. 1730 i o 1800  Msza św.

 

W I piątek będzie spowiedź w kościele od godz. 1730 do 1800, o 1800 Msza św. roratnia i Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Do chorych z przedświąteczną posługą spowiedzi i Komunią Świętą udamy się w sobotę od godz. 800

 

Także w najbliższą sobotę 3 grudnia  na Mszę Świętą o godz. 1800 zapraszamy rodziców i dzieci z Kl. III ze Sz. P. w Wadowie (filia w Luboczy) w ramach przygotowania do I Spowiedzi i Komunii Świętej. Podczas Eucharystii będzie poświęcenie i przekazanie dzieciom medalików.

 

Od poniedziałku panowie kościelny i organista rozpoczną tradycyjnie roznoszenie opłatków. Nieobecnym opłatki będą pozostawiali w skrzynkach pocztowych lub w innym widocznym miejscu. Ofiary składane dla nich przy tej okazji stanowią część ich wynagrodzenia za całoroczną pracę. Prosimy o życzliwe ich przyjmowanie.

 

W przyszłą niedzielę przypada XXIII Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, oraz I Niedziela Miesiąca, po każdej Mszy Świętej odprawimy zatem adorację Najświętszego Sakramentu i będziemy się modlić w tej intencji. Do skarbon przy kościele i kaplicach będzie można złożyć datki na pomoc materialną  dla Kościoła na Wschodzie.

 

W minionym tygodniu odeszły od nas do Pana; ś.p. Bożena Pituch lat 66 z Krzysztoforzyc i ś.p. Małgorzata Łaciak lat 51 z Ruszczy za torami. Polecajmy je i wszystkich naszych zmarłych Miłosiernemu Panu: Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń jak też na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ……………. oraz za ofiarę złożoną na kwiaty do kaplicy.

 

 

XXXIV Niedzielna Zwykła

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

 

20.11.2022

 

Odczytać Komunikat Przewodniczącego KEP.  / tekst na końcu ogłoszeń /

 

Dziś jest ostatnia niedziela w Roku Liturgicznym, obchodzona w całym Kościele jako Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy Św. o godz. 1100 ponowimy akt zawierzenia siebie i świata Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.

 

Ks. Mirosław zaprasza kandydatów do bierzmowania, uczniów Kl. VII ze Sz.P z Branic i Wyciąż oraz tych, uczniów z innych szkół poza parafią, którzy chcą przystąpić do bierzmowania w tutejszej parafii, jutro na Mszę Świętą o godz. 1800 w ramach przygotowania do tego sakramentu.

 

We wtorek przypada wspomnienie Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy - patronki organistów, chórów kościelnych i scholii. Zachęcamy zatem, by otoczyć w tym tygodniu szczególną modlitwą naszych panów organistów i scholkę dziecięcą.

 

W przyszłą Niedzielę rozpoczniemy Adwent, czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.


W przyszłą niedzielę, 27 listopada, na Mszę Świętą o godz. 1600 zapraszamy rodziców i dzieci z KL. III Sz.P. z Branic i Wyciąż, przygotowujące się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Podczas liturgii odbędzie się poświecenie i przekazanie dzieciom medalików.

 

Już dziś pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych, że Adwentowy Dzień Skupienia dla osób żyjących w związkach małżeńskich niesakramentalnych odbędzie się w sobotę 3 grudnia o godz. 1600 w kościele Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich. Do udziału w nim zaprasza tamtejszy proboszcz ks. Jan Abrachamowicz – duszpasterz niesakramentalnych związków małżeńskich. Prosimy o przekazanie tego zaproszenia dalej, innym osobom, które mogą być nim zainteresowane.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali wpłat na wywóz śmieci z naszego cmentarza, dziękujemy też przedstawicielom Rady Parafialnej i innym osobom, które podjęły się trudu zbierania tych pieniędzy w poszczególnych rejonach naszej parafii.
Bóg zapłać!

Indywidualnej wpłaty na ten cel można zawsze dokonać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii, oraz bezpośrednio na konto parafialne, /jego nr podajemy na naszej parafialnej stronie internetowej/.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana; ś.p. Józef Walczak lat 67 z Przylasku Wyciąskiego. Polecajmy go i wszystkich naszych zmarłych Miłosiernemu Panu: Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Wszystkim polecamy cotygodniową prasę katolicką. W „Gościu Niedzielnym” znajdziemy m.in. artykuły o niesłusznych oskarżeniach kierowanych wobec osoby Jana Pawła II.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.


Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ……………. i ofiarę złożoną na kwiaty do kaplicy.

 

 

Miasto Kraków rozważa możliwość wprowadzenia częściowego ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie miasta. Zakaz miałby dotyczyć jedynie sprzedaży detalicznej w nocy. W związku z tym przygotowana została ankieta z pytaniami do mieszkańców. Proponowane rozwiązania dotyczą zakazu sprzedaży alkoholu między godz. 24.00 a 5.30 lub między godz. 22.00 a 6.00, a także zakazu sprzedaży alkoholu obejmującego całe miasto lub tylko dzielnice, które o to zawnioskują.

Od 17 października do 15 grudnia br. mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię odnośnie do ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach, za pośrednictwem ankiety oraz wywiadu telefonicznego (nr tel. 12-616-55-55) funkcjonującego w godzinach od 7.40 do 15.30 od poniedziałku do piątku (oprócz dni świątecznych, tj. 1 i 11 listopada). W tym samym czasie, w trzech lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa (al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielicka 28a, os. Zgody 2), w Punktach Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych oraz w siedzibach rad dzielnic będzie możliwość oddania swojego głosu, poprzez wrzucenie wypełnionej ankiety do urny.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.krakow.pl/aktualnosci/264432,26,komunikat,tak_nie___zdecyduj_o_nocnym_handlu_alkoholem_w_sklepach_.html?_ga=2.165988286.1826675298.1665981458-775527079.1665981458

 

KOMUNIKAT

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

(Do odczytania w ramach ogłoszeń we wszystkich kościołach w Polsce

w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, 20 listopada 2022 roku)

 

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

 

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.

 

Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

 

Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.

 

Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw.

 

Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju. /dokument zamieszczono również poniżej/

 

 

Z pasterskim błogosławieństwem,

 

                                ✠ Stanisław Gądecki

 Arcybiskup Metropolita Poznański

 Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

 

 

 

 

STANOWISKO

RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II

ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

 

W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego typu opinii. Wpisuje się to w próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła, świata, kultury i człowieka.

 

Medialny atak na św. Jana Pawła II i jego pontyfikat znajduje także swoją przyczynę w nastawieniu do jego nauczania, wyrażonego chociażby w takich encyklikach, jak Redemptor hominis czy Veritatis splendor, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom propagującym hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

 

W tej sytuacji uczciwe szukanie prawdy i dawanie jej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Spojrzenie na działania Jana Pawła II powinno uwzględniać kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, a także uwarunkowania, w jakich on żył. Były one naznaczone przede wszystkim następstwami rewolucji kulturowej 1968 roku,  odrzucającej obiektywne kryteria moralności i osobowej odpowiedzialności. Powszechnie głoszono, zwłaszcza w środowiskach uniwersyteckich Zachodu, że wszystko ma tę samą wartość i że, w konsekwencji, nie istnieje odtąd żadna różnica między dobrem i złem, prawdą i fałszem, pięknem i brzydotą. Obecnie pojawiają się nowe ideologie, które są spuścizną rewolucji 1968 roku. Podważają one chrześcijańską antropologię, której podstawową prawdą jest stworzenie człowieka przez Boga, jako kobietę i mężczyznę, na Jego obraz i podobieństwo. W sposób oczywisty walka z chrześcijańską wizją człowieka łączy się z próbami podważania wielkiego autorytetu, jakim na całym świecie cieszy się św. Jan Paweł II, który z ogromną mocą głosił tę wizję na wszystkich współczesnych mu areopagach.

 

Starając się zrozumieć podejście Jana Pawła II do problemu wykorzystywania seksualnego małoletnich, pragniemy pokazać konsekwentnie podejmowane przez niego działania.

 

1. Już w początkach pontyfikatu w wprowadzonym przez Jana Pawła II w 1983 roku nowym „Kodeksie Prawa Kanonicznego” jednoznacznie zobligowano przełożonych kościelnych do karania sprawiedliwą karą członków kleru, będących sprawcami wykorzystania seksualnego małoletnich, nie wyłączając wydalenia ich ze stanu duchownego.

 

W 1992 roku Jan Paweł II ogłosił „Katechizm Kościoła Katolickiego”, który w artykule 2389 stwierdza, że „nadużycia seksualne popełniane przez dorosłych na dzieciach lub młodzieży powierzonych ich opiece” są grzechem, będącym „jednocześnie gorszącym zamachem na integralność fizyczną i moralną młodych, którzy będą nosić jego piętno przez całe życie, oraz pogwałceniem odpowiedzialności wychowawczej”.

 

2. Prawdopodobnie pierwszy poważny sygnał o przestępstwach seksualnych popełnianych przez duchownych na szkodę osób małoletnich dotarł do Jana Pawła II z Kościoła w Stanach Zjednoczonych w 1985 roku za pośrednictwem nuncjusza apostolskiego w Waszyngtonie. Była to analiza dotycząca nieskuteczności dotychczasowych działań Kościoła w USA wobec sprawców wspomnianych przestępstw. O rzeczywistej skali tego zjawiska nie miano jednak wtedy pełnego wyobrażenia.

 

3. Podczas wizyty ad limina episkopatu USA w 1993 roku Jan Paweł II zauważył, że biskupi nie byli jednomyślni w stosowaniu prawa karnego w odniesieniu do przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych. Dominowała tendencja do minimalizowania znaczenia prawa karnego w życiu wspólnoty kościelnej, a istniejące narzędzia prawne często nie były stosowane. Nie uświadamiano sobie również tego, jak głębokie i szkodliwe dla psychiki ofiar mogą być skutki tych przestępstw. W tym samym bowiem czasie w skali światowej rosły w siłę ruchy domagające się legalizacji pedofilii. Po tej wizycie w liście do biskupów amerykańskich Jan Paweł II napisał: „kanoniczne kary, które są przewidziane za niektóre przestępstwa i wyrażają społeczną dezaprobatę wobec zła, są w pełni uzasadnione. Pomagają one zachować wyraźne rozróżnienie między dobrem a złem, przyczyniają się do moralnego zachowania, a także tworzą właściwą świadomość wagi popełnionego zła”.

 

W drugiej części tego listu Jan Paweł II przestrzegał przed traktowaniem zła moralnego jako okazji do sensacji. „Zło rzeczywiście może być sensacyjne, ale sensacyjność wokół niego jest zawsze niebezpieczna dla moralności” – pisał. Możliwe, że ten sposób myślenia Papieża był pewną konsekwencją wynikającą z jego polskich bolesnych doświadczeń, gdy pod rządami komunistów mass media były niejako urzędowo wrogie wobec Kościoła i częstokroć pojawiające się w niej informacje były po prostu kłamstwami i oszczerstwami. Postawa nieufności i niedowierzania wobec pojawiających się zarzutów dotyczących duchownych była zatem w dużej mierze uzasadniona, tym bardziej że w systemie komunistycznym były one często sposobem dyskredytowania pozycji i działania Kościoła oraz okazją do werbowania współpracowników spośród duchowieństwa.

 

4. Wydaje się, że w okresie od połowy lat osiemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku skandal wykorzystania seksualnego rysował się dla Jana Pawła II głównie jako problem Kościoła w Stanach Zjednoczonych i w krajach anglosaskich. Dlatego w 1994 roku wydał on indult dla Kościoła w USA, którego celem było zapewnienie większej ochrony dzieci i młodzieży poprzez uzgodnienie przepisów kościelnych z prawem amerykańskim. Dokument ten podniósł wiek ochrony osób małoletnich z 16 do 18 lat i wydłużył okres przedawnienia przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich do 10 lat od ukończenia 18. roku życia przez osobę skrzywdzoną. Dwa lata później, w 1996 roku, Papież wydał podobny indult dla Kościoła w Irlandii, skąd również zaczęły napływać informacje o przestępstwach seksualnych popełnionych przez duchownych.

 

Świadomość Papieża dotycząca skali i skutków tych przestępstw wzrastała zatem wraz z upływem lat. Stawało się dla niego coraz bardziej jasne, że biskupi i wyżsi przełożeni zakonni nie podejmowali adekwatnych i przewidzianych prawem działań oraz że nie radzili sobie z ich stosowaniem.

 

5. Dlatego, pomimo posoborowych tendencji decentralizacyjnych, w 2001 roku Jan Paweł II wydał dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła. Dziecko zostało w nim ukazane jako jeden z największych skarbów, który za wszelką cenę należy chronić. Krzywda wyrządzona dziecku w sferze seksualnej została uznana za jedno z najcięższych przestępstw kościelnych i zrównana z profanacją Najświętszego Sakramentu czy złamaniem tajemnicy spowiedzi. Aby uniknąć bagatelizowania tych przestępstw w ramach Kościołów lokalnych, Papież na mocy tego dokumentu ustanowił jurysdykcję Stolicy Apostolskiej nad wszystkimi przypadkami wykorzystania seksualnego małoletnich od momentu uprawdopodobnienia się przestępstwa i nakazał jego zgłoszenie do Kongregacji Nauki Wiary. Odtąd postępowania karne prowadzone w tych sprawach zostały zarezerwowane Stolicy Apostolskiej i po dzień dzisiejszy pozostają pod jej ścisłą kontrolą. Decyzja ta pokazała, że Jan Paweł II zdał sobie sprawę ze skali i globalnego charakteru kryzysu spowodowanego wykorzystaniem seksualnym dzieci i młodzieży. Ta zmiana w stosowaniu i egzekwowaniu prawa była prawdziwie bezprecedensowa. Z perspektywy czasu widać, że okazała się ona punktem przełomowym w walce Kościoła z przestępstwami seksualnymi we własnych szeregach. W ślad za tymi decyzjami Jana Pawła II Stolica Apostolska zobowiązała wszystkie Episkopaty do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach, przy równoczesnym respektowaniu prawa świeckiego.

 

6. Przejawem wzrastającej świadomości Papieża było jego przemówienie do kardynałów amerykańskich w kwietniu 2002 roku podczas spotkania, które było bezpośrednim następstwem fali ujawnień przestępstw wobec dzieci i małoletnich dokonanych przez osoby duchowne, sprowokowanej przez serię artykułów zamieszczonych w dzienniku „Boston Globe”. Dokonując diagnozy kryzysu, Jan Paweł II wskazał na ból osób zranionych przestępstwem. Ofiary nadużyć oraz ich rodziny zapewnił o „swojej głębokiej solidarności i trosce”. Zaznaczył przy tym, że zmierzenie się z tymi bolesnymi skutkami musi odmienić Kościół i uczynić go bardziej świętym. Podkreślił też, że kto krzywdzi młodych, jest tej świętości zaprzeczeniem i że „w kapłaństwie i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby małoletnich”. Za istotną część problemu uznał też fakt, że „wielu czuje się zranionych sposobem podejścia hierarchów do tych przestępstw” oraz ich „decyzjami, które w skutkach okazały się błędne”. Podana przez Papieża diagnoza kryzysu jest zatem jasna, a kierunek działań, które mają uzdrowić sytuację – jednoznaczny.

 

7. Z przedstawionych działań Jana Pawła II wobec ujawniającego się coraz wyraźniej kryzysu wyłania się obraz Pasterza, który odważnie i zdecydowanie pragnął się z nim zmierzyć, będąc równocześnie świadomy, że kryzys ten może zagrozić zdolności Kościoła do właściwego pełnienia jego misji w świecie. Papież doszedł do wniosku, że tylko „Kościół, stawiający czoła problemowi wykorzystywania z jasnością i determinacją” może również pomóc społeczeństwu przeciwstawić się pladze przestępstw seksualnych wobec małoletnich i bezbronnych. Widząc, że wobec tego problemu punktowe odpowiedzi nie są wystarczającym rozwiązaniem, w 2001 roku Papież podjął decydujący krok i zmienił prawo, które stało się narzędziem dla całego Kościoła. Tą zmianą uruchomił proces oczyszczania Kościoła, kontynuowany przez jego następców: papieży Benedykta XVI i Franciszka.

 

Usiłując dzisiaj zrozumieć ówczesną sytuację, trzeba też uwzględnić dominującą wtedy także w Kościele mentalność dyskrecji. Jeśli więc nawet podejmowano jakieś działania, to jednocześnie panował lęk i opór przed ich transparentnym komunikowaniem. Ponadto lektura raportu Stolicy Apostolskiej dotyczącego byłego kard. Theodora McCarricka każe stawiać pytania o to, w jakim stopniu Jan Paweł II był rzetelnie informowany przez powołane do tego organy, a w jakim stopniu pewne decyzje były podejmowane bez jego wiedzy na innych szczeblach władzy, zgodnie z kompetencjami. W każdym razie raport nt. McCarrica nie pokazuje jakiegokolwiek „tuszowania” czy „zamiatania pod dywan” przez Jana Pawła II przestępstw seksualnych, których dopuścili się duchowni.

 

Próba zrozumienia postawy i działań świętego Jana Pawła II może być dla nas szansą na uświadomienie sobie, że działanie Boże przechodzi przez zwykłe – uwarunkowane kontekstem dziejowym i osobistą historią – człowieczeństwo. Jest także dla nas drogą do głębszego zrozumienia świętości, która polega na heroicznym przeżywaniu wiary, nadziei i miłości. Papież wielką wrażliwością otaczał każdego człowieka, o czym świadczy jego życie i nauczanie. Ogłoszenie przez Kościół świętości człowieka nie jest stwierdzeniem jego bezgrzeszności, a tym bardziej bezbłędności, lecz uznaniem świadectwa jego więzi z Chrystusem, mimo i na przekór ludzkim ograniczeniom i uwarunkowaniom.

 

Bezspornym faktem jest, że Jan Paweł II był papieżem, który zgodnie z nabywaną wiedzą podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich przez niektórych duchownych oraz wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw, podkreślając, że w „stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby młodych”. Rozpoczął jakże ważny i kontynuowany do dziś proces oczyszczenia Kościoła w tej sferze.

 

Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku

 

XXXIII Niedziela Zwykła

13.11.2022

 

Dziś obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, oraz VI Światowy Dzień Ubogich. Modlimy się w tych intencjach a do skarbon można złożyć datki na materialne wsparcie ubogich.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypadają nam następujące wspomnienia:

      w czwartek – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

      w piątek – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

      w sobotę bł. Salomei, zakonnicy

      w przyszłą niedzielę św. Rafała Kalinowskiego, kapłana

 

Przyszła niedziela to zarazem ostatnia niedziela Roku Liturgicznego obchodzona w całym Kościele jako Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Ponieważ będzie to również III Niedziela Miesiąca, więc po Mszy Świętej o godz. 1600 odprawimy nabożeństwo różańcowe. Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich a w sposób szczególny Róże Różańcowe z naszej parafii.

 

W najbliższy piątek na godz. 1745 zapraszamy na spotkanie scholkę parafialną, a na godz. 1830 zapraszamy młodzież z Grupy Apostolskiej.

 

W sobotę 19 listopada ks. Rafał zaprasza na chwile modlitwy i listopadowej zadumy kandydatów do bierzmowania, uczniów z Kl. VII Sz.P. w Wadowie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 1000 przy bramie naszego cmentarza.

 

      Prosimy o robinie poświątecznych porządków na grobach zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu i wynoszenie śmieci do stojących tam jeszcze kontenerów.

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. „Gość Niedzielny” jest dziś z ostatnią płytą Biblii Audio a na nie księgi Nowego Testamentu: Apokalipsa św. Jana oraz listy Apostolskie.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń jak też na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana; ś.p. Henryk Surma lat 62 z Łuczanowic, oraz ś.p. Maria Kłapcia lat 93 z Dojazdowa  /jej pogrzeb będzie we wtorek o 1500/.

Polecajmy ich oraz wszystkich naszych zmarłych Miłosiernemu Panu:

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

 

 

 

XXXII Niedziela Zwykła

6.11.2022

 

Dziś jest Pierwsza Niedziela Miesiąca, zatem po każdej Mszy Świętej odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

W bieżącym tygodniu przypada:

            w środę – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

            w czwartek – wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

            w piątek – wsp. św. Marcina z Tours, biskupa

W piątek świętować będziemy także nasze Narodowe Święto Niepodległości. Trzeba nam dziękować Bogu za dar naszej wolnej Ojczyzny i prosić o dalszą Jej pomyślność. Prosimy, aby na tę okoliczność udekorować domy naszą narodową flagą. Mszę Świętą w intencji Ojczyny odprawimy w kościele parafialnym w piątek 11 listopada o godz. 1800. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

            w sobotę – wsp. św. Jozafata, biskupa i męczennika

 

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, oraz VI Światowy Dzień Ubogich. W związku z obchodami tego dnia w przyszłą niedzielę, 13 listopada, o godz. 1500 w Bazylice Mariackiej nasz Metropolita odprawi Mszę Świętą z udziałem osób potrzebujących oraz opiekunów, wolontariusz i pracowników instytucji skupionych wokół inicjatyw pomocy charytatywnej. Ponadto w dniach 12 – 14 listopada 2022 roku w Namiocie Spotkań na Małym Rynku oraz w kilku innych punktach Krakowa będą również odbywać się inicjatywy towarzyszące, takie jak:

·        porady prawne, psychologiczne i zawodowe

·        pomoc medyczna

·        wydawanie pakietów odzieżowych oraz żywnościowych

            Szczegółowe informacje można znaleźć na plakacie oraz na stronie: www.sdu.malopolska.pl

 

            W przyszłą niedzielę do skarbon przy kościele i kaplicach będzie można złożyć datki na pomoc dla ubogich.

 

Do końca listopada nadal przyjmujemy jeszcze roczne wypominki za zmarłych. Można je składać w kancelarii lub w zakrystii.

 

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana; ś.p. Helena Szydło lat 93 z Łuczanowic, /jej pogrzeb będzie we wtorek o 1100/.

Polecajmy ją i wszystkich naszych zmarłych Miłosiernemu Panu:

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie i ofiarę złożoną na kwiaty do kaplicy.

 

XXXI Niedziela Zwykła

30.10.2022

 

Dziś w kościołach konsekrowanych świętujemy Rocznicę Poświecenia Kościoła. Podczas każdej Mszy Św. w kościele odśpiewamy hymn „Ciebie Boga wysławiamy” dziękując Bogu za dar naszego kościoła a po sumie uczynimy to uroczyście przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

 

We wtorek przeżywać będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte w tym dniu odprawiać będziemy w następującym porządku:

w kościele: o 700, 900 i 1100

w kaplicach: w Łuczanowicach o 800, w Wadowie o 930.

O godz. 1300 będzie Msza Święta koncelebrowana na cmentarzu w int. polecanych naszym modlitwom zmarłych. Po Mszy Św. odprawimy procesję po cmentarzu z wypominkami i modlitwami za zmarłych. Po procesji powrócimy do kościoła ul. Wiatraczną i tu w kościele odśpiewamy nieszpory za zmarłych.

Nie będzie w tym dniu w kościele Mszy Św. o godz. 1600 ani w Łuczanowicach Mszy Św. o 1100.

O godz. 1700 zgromadzimy się ponownie przy bramie cmentarza gdzie rozpoczniemy odmawiać Różaniec za zmarłych. Serdecznie zapraszamy do udziału także w tej wieczornej modlitwie.

 

W środę Dzień Zaduszny a więc święto zmarłych. Msze Św. w tym dniu w kościele będą o 700, 900 i 1800 w kaplicach: w Łuczanowicach o 1700, w Wadowie o 1800.

 

W zakrystiach przyjmujemy nadal wypominki za zmarłych.

 

W tym tygodniu przypada I Piątek miesiąca:

Zatem w czwartek będzie spowiedź w kaplicach w Łuczanowicach od 1630 i o 1700 Msza Św., w Wadowie od 1730 i o 1800 Msza Św.

W kościele parafialnym będzie można skorzystać z sakramenty pokuty w piątek do godz. 1730, o 1800 będzie Msza Św. z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

W sobotę od godz. 800 udamy się z Komunią Świętą do chorych.

 

      W ostatnim czasie odeszła od nas do Pana: ś.p. Teresa Garcarz l. 82, z Branic, ś.p. Kazimierz Zbroja l. 60, z Dojazdowa, ś.p. Henryk Kaczmarski l. 83, z Przylasku Rusieckiego, (jego pogrzeb będzie w środę o 1400). Polecajmy ich Miłosiernemu Panu: Dobry Jezu a nasz Panie

 

       Przypominamy, że wierni, którzy w Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny nawiedzą kościół lub kaplicę mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące. Można go zyskać jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia należy pobożnie odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, spełniając też pozostałe warunki a więc: będąc w stanie łaski uświęcającej, przyjmując Komunia Święta i podejmując modlitwę według intencji Ojca Świętego.

       Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych zyskują odpust, który może być ofiarowany jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące. Odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny a w inne dni roku – cząstkowy.

 

XXX  Niedziela Zwykła

23.10.2022

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele tzw. Tydzień Misyjny. Podczas nabożeństw różańcowych tego tygodnia będziemy naszą modlitwą wspierać pracę misjonarzy. Nabożeństwa Różańcowe będą tak jak przed misjami czyli po Mszy Św. o 1800.

 

W piątek przypada święto św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

 

W czwartek ks. Rafał zaprasza młodzież Kl. VIII Sz.P w Wadowie na Mszę Świętą i Różaniec o godz. 1800 w kościele, w ramach przygotowania do Bierzmowania.

 

W przyszłą niedzielę świętować będziemy Rocznicę Poświecenia Kościoła, podczas każdej Mszy Św. odśpiewamy hymn „Ciebie Boga wysławiamy” dziękując Bogu za dar naszego kościoła a po sumie uczynimy to uroczyście przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

 

Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w tym dniu odprawiać będziemy w następującym porządku:

      w kościele: o 700, 900 i 1100

      w kaplicach: w Łuczanowicach o 800, w Wadowie o 930.

O godz. 1300 będzie Msza Św. koncelebrowana na cmentarzu w intencji polecanych naszym modlitwom zmarłych. Po Mszy Św. odprawimy procesję po cmentarzu z modlitwami i wypominkami za zmarłych. Zachęcamy wszystkich by towarzyszyli nam w tej modlitwie. Po procesji powrócimy do kościoła i tu odśpiewamy nieszpory za zmarłych. W tym dniu nie będzie w kościele Mszy Św. o godz. 1600 ani w Łuczanowicach Mszy Św. o 1100.

Zgodnie z wieloletnia tradycją, o godz. 1700 przy bramie cmentarza rozpoczniemy odmawiać Różaniec za zmarłych. Serdecznie zapraszamy również do udziału w tej wieczornej modlitwie.

 

W zakrystii nadal przyjmujemy na wypominki za zmarłych.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Maria Mleczko lat. 81 z Łuczanowic i ś.p. Zbigniew Lasek lat. 59 z Wadowa. Polećmy ich miłosiernemu Panu; Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Powoli dobiegają kończ nasze Misje Parafialne, zakończymy je dziś Mszą Świętą o godz. 1600 i poświęceniem Krzyża Misyjnego. Bogu niech będą dzięki za ten święty i pełen łask czas, który nam podarował.

Dziękuję misjonarzom O. Ryszardowi i O. Krzysztofowi ze Zgromadzenia OO. Redemptorystów, którzy je przeprowadzili. Dziękuję za wygłoszone kazania, sprawowane sakramenty i odprawione nabożeństwa. Pełni wdzięczności zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej jako naszym duchowym wsparciu w dalszej waszej misyjnej i rekolekcyjnej posłudze. Niech Pan wam błogosławi.

 

Dziękuję wszystkim, którzy służyli swoją pomocą w zorganizowaniu i przeprowadzeniu nabożeństw misyjnych, zwłaszcza Drogi Krzyżowej w plenerze; p. Romanowi Nowakowi za skoszenie traw, p. Janowi Pyżowi za zorganizowanie posprzątania trasy przejścia, p. Józefowi Nowakowi za przygotowania stacji i dźwiganie nagłośnienia, druhom strażakom z OSP Przylasek Rusiecki i Wyciąże za asystę i zabezpieczanie przejścia, służbie liturgicznej za asystę. Dziękuję dzieciom ze Sz.P. w Wadowie za pięknie przygotowane i namalowane stacje na Drogę Krzyżową w parku. Dziękuję p. Henrykowi Kozubowi za odnowienie krzyża misyjnego.

 

Dziękuję dyrektorom i nauczycielom naszych szkół za umożliwienie dzieciom skorzystania ze spotkań misyjnych w kościele i kaplicach w Wadowie i Luboczy, oraz opiekę nad dziećmi. Dziękuj ks. Antoniemu, proboszczowi w Luboczy za udostępnienie nam tamtejszej kaplicy.

 

Dziękuję panom organistom; Markowi, Zbigniewowi i Łukaszowi za oprawę muzyczną. Dziękuję naszemu kościelnemu p. Tomaszowi za jego posługę tu w kościele oraz paniom; p. Jadzi Zbroja z Wadowa i p. Eli Gajoszek z Łuczanowic za otwieranie i zamykanie kaplic oraz przygotowanie ich na nasze misyjne spotkania.

 

Dziękuję również moim współpracownikom ks. Rafałowi i ks. Mirosławowi, którzy łączyli swoje obowiązki w szkolne z pomocą w prowadzeniu misji.

 

Dziękuję osobom, które przyniosły ciasto i inne artykuły spożywcze na plebanię, by nimi poczęstować misjonarzy i nas. Dziękuje p. gospodyni za przygotowywanie posiłków.

 

Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w naszych misjach. Ufam, że przyniesie to błogosławione owoce w waszym życiu i życiu waszych bliskich.

 

 

XXIX Niedziela Zwykła

16.10.2022

 

            Przeżywamy nasze parafialne misje, które potrwają do przyszłej niedzieli. Program spotkań misyjnych można jeszcze dziś pobrać w kościele, znaleźć go można również na naszej stronie internetowej i facebooku.

            W środę będzie dzień spowiedzi świętej. W czwartek dzień odwiedzin chorych i niewychodzących osób starszych. Prosimy do środy wieczorem zgłaszać takie osoby do odwiedzin w zakrystii. Odwiedziny te rozpoczniemy od godz. 900.

 

            Dziś obchodzimy w naszej Ojczyźnie XXII Dzień Papieski. Ustanowiony, aby upamiętnić pontyfikat Wielkiego naszego rodaka Św. Jana Pawła II i upowszechniać jego nauczanie. Z tej okazji do skarbon przy kościele i kaplicach można dziś złożyć ofiarę na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która poprzez stypendia i inne działania wspiera zdolną a ubogą młodzież katolicką, chcącą zdobywać wykształcenie.

 

            W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy z kolei Niedzielę Misyjną. W naszej parafii będzie to niedziela kończąca misje parafialne. Na Mszy Świętej o godz. 1600 będzie uroczyste poświęcenie i ustawienie Krzyża Misyjnego.

 

            W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

                 we wtorek – święto św. Łukasza, ewangelisty, patrona służby zdrowia.

           w czwartek – uroczystość św. Jana Kantego, prezbitera, głównego patrona naszej Archidiecezji

           w sobotę – uroczystość św. Jana Pawła II, papieża

 

W zakrystii po każdej Mszy Świętej przyjmujemy na wypominki roczne oraz jednorazowe.

 

Z racji trwających misji parafialnych i naszych spotkań w kościele i kaplicach kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna. Konieczne sprawy można załatwić w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 1700 do 1730.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Tadeusz Sikora lat 81 z Łuczanowic i ś.p. Jan Bochenko lat 70 również z Łuczanowic Polećmy ich miłosiernemu Panu;  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ………………… i za złożoną ofiarę na kwiaty do kaplicy.

 

 

 

 

XXVIII Niedziela Zwykła

9.10.2022

 

W najbliższą sobotę Mszą Świętą o gody. 1800 rozpoczniemy nasz Misje Parafialne. Poprowadzą je OO. Redemptoryści. W przyszłą niedzielę porządek Mszy Św. będzie bez zmian, na każdej z nich będzie kazanie głoszone przez misjonarza. Program spotkań misyjnych można pobrać w kościele i kaplicach. Jest on również umieszczony w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

Intencje Mszy Świętych przyjęte na czas misji w Łuczanowicach na dzień 17 i 20 października na godz. 1800 zostaną przeniesione z 1800 na godz. 1630.

 

Powoli zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych zatem od dzisiejszej niedzieli przyjmujemy na wypominki za zmarłych – można je składać po każdej Mszy Św. w zakrystii.

 

Wypominki całoroczne. Modlimy się w nich za zmarłych przez cały rok:  

·        W Kościele w Ruszczy w każdą niedzielę przed Mszą Świętą o godz. 700 i 900.

·        W kaplicy w Łuczanowicach przed Mszą Świętą o godz. 800,

·        W kaplicy w Wadowie przed Mszą Świętą o godz. 930.

 

Wypominki jednorazowe. Modlić się w nich będziemy za zmarłych:  

·        Przed każdą Mszą Świętą w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny.

·        W tej intencji sprawować będziemy także Mszę Świętą na naszym cmentarzu o godz. 1300 w Uroczystość Wszystkich Świętych.

·        Będziemy także modlić się w intencji polecanych w nich zmarłych przez cały listopad, codziennie przed Mszą Świętą o godz. 1800.

 

Przy wyjściu z kościoła i kaplic można pobrać kartki do wypisywania wypominków. Bardzo prosimy o czytelne wypisywanie zwłaszcza nazwisk osób polecanych naszej modlitwie Wzór kartki na wypominki można wydrukować również z naszej strony internetowej.

 

Prosimy też o robienie porządków na cmentarzu na grobach swoich bliskich i wynoszenie śmieci do przygotowanych kontenerów. Bardzo prosimy, aby przy tej okazji sprawdzić dokładnie stan nagrobków i na nowo dobrze zamontować wszystkie niestabilne ich elementy.

Do piątku 28.10. należy zakończyć wszelkie prace kamieniarskie na cmentarzu, wywieź gruz i inne śmieci aby na Uroczystość Wszystkich Świętych cmentarz był posprzątany. Do kontenerów na śmieci przy cmentarzu prosimy nie wynosić gruzu. Gruz z przebudowy nagrobków należy we własnym zakresie zabierać z cmentarza i wywieźć na stosowne dla niego wysypisko.

        Przedstawiciele Rady Parafialnej przeprowadzać będą w najbliższym czasie zbiórkę pieniędzy na wywóz śmieci z naszego cmentarza. Stawka ustalona została na kwotę 30 zł od rodziny. Prosimy o życzliwe ich traktowanie.

 

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy w naszej Ojczyźnie XXII Dzień Papieski. Ustanowiony, aby upamiętnić pontyfikat Wielkiego naszego rodaka Św. Jana Pawła II i upowszechniać jego nauczanie. Z tej okazji do skarbon przy kościele i kaplicach można będzie złożyć ofiarę za rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która poprzez stypendia i inne dzieła wspiera zdolną a ubogą młodzież katolicką chcącą zdobywać wykształcenie.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Grzegorz Sendor lat 37 z Krzysztoforzyc, i ś.p. Maria Perlik lat 94 z Chałupek. Polećmy ich miłosiernemu Panu: Dobry Jezu a nasz Panie…

 

 

XXVII Niedziela Zwykła

Odpust Parafialny – Matki Bożej Różańcowej

2.10.2022

Dziś nasza parafia przeżywa dzień odpustu parafialnego ku czci Matki Bożej Różańcowej. O godz. 1100 Suma Odpustowa z Procesją Różańcową której będzie przewodniczył ks. Łukasz Pisz, nasz rodak, przeżywający w tym roku 10-tą rocznicą święceń kapłańskich. On też głosi nam dziś kazania.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom mieszkańców Łuczanowic, Ruszczy, Branic i Wyciąż, którzy przygotowali ołtarze polowe na dzisiejszą Procesję Różańcową.

 

Przeżywając październik, miesiąc różańcowy, zachęcamy wszystkich do codziennego odmawiania Różańca w rodzinach lub indywidualnie. W kościele Nabożeństwo Różańcowe odprawiamy w dni powszednie po Mszy Św. o 1800 a w niedziele po Mszy Św. o 1600.

W kaplicy w Łuczanowicach Msza Święta i Różaniec jest w poniedziałki i czwartki o godz. 1800,  a w Wadowie we wtorki i piątki o godz. 1800.

 

Na nabożeństwa Różańcowe szczególnie serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież.  Bardzo prosimy rodziców, aby umożliwili swoim dzieciom udział w tym nabożeństwie przynajmniej raz w tygodniu.

 

W tym tygodniu przypada także I piątek miesiąca.

W czwartek będzie zatem spowiedź w kaplicach:

w Łuczanowicach spowiedź od 1630, o 1700 Msza Św. z nab. różańcowym

w Wadowie spowiedź od 1730 i o 1800 Msza Św. z nab. różańcowym

W piątek od 1730 będzie spowiedź w kościele a o 1800 Msza Św. z nabożeństwem różańcowym.

Do chorych z Komunią Świętą udamy się w sobotę /8 października/ od godz. 800.

Kancelaria parafialna w czwartek i piątek i sobotę będzie nieczynna.

 

W poniedziałek 3 października zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 1800 i różaniec uczniów Kl. VII, kandydatów do bierzmowania ze Sz.P. z Branic i Wyciąż oraz tych z innych szkół, którzy chcą przystąpić do tego sakramentu w naszej parafii.

W czwartek 6 października takie samo spotkanie odbędzie się dla uczniów Kl. VII, ze Sz.P. w Wadowie.

 

Z kolei w sobotę 8 października na Mszę Świętą o godz. 1800 i różaniec zapraszamy dzieci z Kl. III, ze Sz.P. w Wadowie oddział w Luboczy. Podczas Mszy Świętej dzieci otrzymają Różańce a po nabożeństwie odbędzie się krótkie spotkanie z rodzicami.

 

W dniach 15 – 23 października przeżywać będziemy nasze Parafialne Misje. Program spotkań misyjnych można już dziś pobrać w kościele i kaplicach. Jest on również umieszczony w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

Ks. Łukasz Pisz organizuje pielgrzymkę do sanktuariów we Francji mi. Ars, Lourdes i La Salette w dniach 17 – 24 kwietnia 2023 r. Jej program można otrzymać w zakrystii, jest też umieszczony w gablotce ogłoszeń i na stronie internetowej naszej parafii. Polecamy.

 

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana ś.p. Maria Nowak lat 80 z Krzysztoforzyc. Polećmy ją i wszystkich naszych bliskich zmarłych miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

XXVI Niedziela Zwykła

25.09.2022

 

Dziś zapraszamy na spotkanie o godz. 1700 na plebanii Radę Parafialną.

 

      Także w dniu dzisiejszym odbędzie się w Krakowie VIII Marsz dla Życia i Rodziny, który przejdzie ulicami Krakowa. Wyruszy on o godz. 1200 z Placu Matejki.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

            we wtorek – wsp. św. Wincentego a Paulo, kapłana

            w środę – wsp. św. Wacława, męczennika

            w czwartek – święto św. Archaniołów, Michała , Gabriela i Rafała

      w piątek – wsp. św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła

      w sobotę – wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

      w przyszłą niedzielę – wsp. św. Aniołów Stróżów

 

W sobotę rozpoczynamy październik, miesiąc różańcowy. Zapraszamy zatem na pierwsze w tym roku nabożeństwo Różańcowe po Mszy Świętej o godz. 1800.

 

W przyszłą niedzielę 2 października świętować będziemy Uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej Różańcowej. Sumie odpustowej godz. 1100 wraz z procesją różańcową przewodniczył będzie nasz rodak ks. Łukasz Pisz przeżywający w tym roku 10 rocznicę swoich święceń kapłańskich. Zachęcamy wszystkich, by otoczyć go w tym dniu naszą modlitwą.

Prosimy mieszkańców Łuczanowic, Ruszczy, Wyciąż i Branic, o przygotowanie ołtarzy polowych na procesję różańcową. Zapraszamy też dzieci do sypania kwiatów, młodzież do niesienia feretronów i chorągwi, panów do baldachimu, poczty sztandarowe oraz inne delegacje w strojach regionalnych.

W związku z odpustem parafialnym nie będzie w przyszłą niedzielę w Łuczanowicach Mszy Świętej o godz. 1100.

 

W sobotę 8 października odbędzie się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu „Margaretka” do Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Gościem honorowym spotkania będzie Louise Ward z Kanady - założycielka ruchu margaretek. Przywitanie pielgrzymów o godz. 900 w Sanktuarium św. Jana Pawła II, o godz. 1200 Eucharystia pod przewodnictwem Abp. Marka Jędraszewskiego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Szczegóły całej pielgrzymki można znaleźć na plakacie w gablotce ogłoszeń lub na stronie apostolatu margaretka.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana ś.p. Julian Kurek lat 85 z Ruszczy. Polećmy go i wszystkich naszych bliskich zmarłych miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Jak co tydzień polecamy wszystkim prasę katolicką. W „Gościu Niedzielnym” warto zwrócić uwagę na artykuł dotykający ważnego zagadnienia, w jaki sposób dobrze przygotować młodzież do przyjęcia bierzmowania.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ………………… oraz za złożoną na potrzeby kaplicy ofiarę.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

List naszego Metropolity Abp. Marka Jędraszewskiego:

 

 

 

 

 

Ukochani Archidiecezjanie!

 

 

 

            Nadzwyczajne okoliczności obecnego czasu sprawiają, że zbliżający się miesiąc październik, jako poświęcony szczególnie czci Najświętszej Maryi Panny poprzez odmawianie RóżańcaŚwiętego, powinien stać się okazją do noszenia w sercu i powierzania Dobremu Bogu wyjątkowych intencji. Jedną z nich jest błaganie o dar sprawiedliwego pokoju dla umęczonych wojenną napaścią ze strony Federacji Rosyjskiej naszych Braci Ukraińców. Inną jest pragnienie, by w obecnych trudnych czasach modlić się w intencjach naszej Ojczyzny, aby jej teraźniejszość i przyszłość były budowane w duchu miłościi prawdy oraz w zatroskaniu o to dobro wspólne, któremu na imię jest Polska.

 

Dlatego bardzoproszę, by w każdym kościele i kaplicy Archidiecezji Krakowskiej przy licznym udziale wiernych pierwszy z „dziesiątków” koronki różańcowej był ofiarowany w intencji pokoju na Ukrainie, a drugi za Najdroższą Ojczyznę.

 

            Wszystkim Wam, Drodzy Siostry i Bracia, z serca błogosławię

 

 

 

 

 

 

 

X Marek Jędraszewski

 

Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, 24września 2022 roku

 

 

 

 

 

 

 

List należy odczytać Wiernym w niedzielę 25 września 2022 roku

oraz udostępnić w serwisach internetowych parafii.

 

XXV  Niedziela Zwykła

18.09.2022

 

Dziś przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. W naszej Archidiecezji jest to Dzień Modlitwy za młodzież. Zachęcamy do objęcia swoją modlitwą młodych naszej parafii i Archidiecezji oraz pracujących z nimi duszpasterzy. Po każdej Mszy Świętej można też złożyć jakiś datek do skarbonki, datki te przeznaczone zostaną na inicjatywy podejmowane dla młodzieży w naszej parafii i dekanacie.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

            w środę – święto św. Mateusza, ewangelisty

      w piątek – wsp. św. O. Pio z Pietrelcziny, kapłana

 

W przyszłą niedzielę na godz. 1700 zapraszamy na spotkanie Radę Parafialną.

 

      W piątek na godz. 1745 zapraszamy na próbę dzieci ze scholki. Z kolei na godz. 1830 zapraszamy na spotkania młodzież z Grupy Apostolskiej. Nadal zapraszamy też wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do tych naszych parafialnych wspólnot.

 

Za dwa tygodnie tj. 2 października świętować będziemy Uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej Różańcowej. Suma odpustowa wraz z procesją różańcową będzie o godz. 1100 a przewodniczył jej będzie ks. Łukasz Pisz, świętujący przy tej okazji 10 rocznicę swoich świeceń kapłańskich.

Już dziś prosimy mieszkańców Łuczanowic, Ruszczy, Wyciąż i Branic, aby - jak to już jest w tradycji od wielu lat - przygotowali ołtarze polowe na procesję różańcową.

 

W sobotę 24 września, odbędzie się XIII Pielgrzymka Żywego Różańca do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Spotkanie rozpocznie się o godz. 1000, o 1200 będzie Msza Święta. Program na plakacie w gablotce ogłoszeń.

 

W niedziele 25 września, odbędzie się VIII Marsz dla życia i Rodziny, który przejdzie ulicami Krakowa. Wyruszy on o godz. 1200 z Placu Matejki i przejdzie przez Rynek Główny. Na koniec będzie występ Lidii Jazgar i Ryszarda Brączka. Okolicznościowy plakat znajduje się w gablotce ogłoszeń.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Franciszek Chudziak lat 93 z Chałupek i ś.p. Zofia Piotrowska lat 83 z Łuczanowic, jej pogrzeb będzie we wtorek o godz. 1500.

Polećmy ich miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Jak co tydzień polecamy wszystkim prasę katolicką.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ………………… oraz za złożoną na potrzeby kaplicy ofiarę.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

XXIV  Niedziela Zwykła

11.09.2022

 

            Niedziela dzisiejsza rozpoczyna w naszej Ojczyźnie Tydzień Wychowania. Módlmy się zatem o potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla wszystkich podejmujących trud wychowania w naszej Ojczyźnie.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

         

w poniedziałek – wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi

we wtorek – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bp. i doktora Kościoła

w środę – święto Podwyższenia Krzyża Świętego, odpust w Mogile

                  i Luborzycy /program odpustu w Mogile jest w gablotce ogłoszeń/

w czwartekwspomnienie M.B. Bolesnej

w piątek – wsp. św. męczenników Korneliusza pap. i Cypriana bp.

w niedzielę święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, a także patrona dzieci i młodzieży

 

Rada Konferencji Episkopatów Europy zaprasza do wspólnej modlitwy w ramach inicjatywy Dzień Modlitwy za Ukrainę, który odbędzie się 14 września br. Z polecenia naszego Metropolity we wszystkich parafiach Archidiecezji Krakowskiej tego dnia należy odprawić Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie. W naszej parafii Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w tej intencji odprawimy po Mszy Św. o godz. 1800 i będzie połączone z nowenną do MB Nieustającej Pomocy.

 

Jak co roku Ojcowie Cystersi, opiekunowie Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile, zapraszają naszą parafię na pielgrzymkę do Krzyża Mogilskiego w dniu 16 września tj. w piątek bieżącego tygodnia. O godz. 1700 będzie tam Droga Krzyżowa dla pielgrzymów, a o 1800 Msza Święta. Spróbujmy zatem tak zaplanować czas, abyśmy mogli spotkać się tam jak najliczniej.

 

Przyszła niedziela będzie Dniem Modlitwy za młodzież połączonym ze zbiórką środków na cele duszpasterstwa młodzieży.

 

Ks. Mirosław zaprasza młodzież Kl. VIII ze Sz.P. z Branic i Wyciąż w czwartek na Mszę Świętą o godz. 1800 a po niej na krótką modlitwę przed Najświętszym Sakramentem w ramach przygotowania do bierzmowania. Prosimy aby na to spotkanie poszli też uczniowie innych szkół poza tutejszą parafią, którzy chcą przystąpić do bierzmowania w Ruszczy.

 

W piątek na godz. 1745 zapraszamy na pierwszą po wakacjach próbę dzieci ze scholki. Z kolei na godz. 1830 zapraszamy na spotkania młodzież z Grupy Apostolskiej. Zapraszamy też wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do tych naszych parafialnych wspólnot.

 

        Mija już 12 lat od naszych ostatnich Misji Parafialnych, dlatego w październiku - od 15 do 23 - przeżywać będziemy parafialne misje. Poprowadzą je OO. Redemptoryści. Szczegółowy program spotkań podamy w najbliższym czasie.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.


 

        W minionym tygodniu odeszła do Pana ś.p. Stefania Czajka lat 75 z Krzysztoforzyc, jej pogrzeb będzie jutro o 1500. Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Dla Łuczanowic.

W minionym tygodniu, na zaproszenie właścicieli tego pałacu, odbył się tu polsko – ukraiński plener malowania ikon w którym wzięło udział kilku artystów z Polski i Ukrainy. Owoce ich pracy można dziś po Mszy Świętej oglądnąć w sali nad kaplicą. Polecamy.

 

 

XXIII  Niedziela Zwykła

4.09.2022

 

Dziś jest I Niedziela Miesiąca, zatem po każdej Mszy Świętej odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

Dziś także, na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 1030 odbędzie się beatyfikacyjna papieża Jana Pawła I. Przewodniczyć jej będzie Papież Franciszek.Msza dziękczynna za jego beatyfikację odbędzie się natomiast w przyszłą niedzielę 11 września wmieście narodzin nowego błogosławionego.

 

W przyszłą niedzielę, czyli 11 września, odbędzie się też kolejna 30 Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Rozpocznie się ona tradycyjnie nabożeństwem Drogi Krzyżowej o godz. 900 przy stacji „uPiłata”. Następnie o godz. 1130 będzie Msza Święta sprawowana na ołtarzu polowym przy sanktuarium, której przewodniczył będzie abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski.

 

W czwartek przypada Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Zwane też w tradycji Świętem M.B. Siewnej. Na Mszy Świętej o godz. 1800 pobłogosławimy ziarna do siewu.

Ks. Rafał zaprasza młodzież Kl. VIII ze Sz.P. w Wadowie w czwartek na Mszę Świętą o godz. 1800 a po niej na krótką modlitwę przed Najświętszym Sakramentem w ramach przygotowania do bierzmowania.

 

Przypominamy, że Msza Święta chrzcielna sprawowana tradycyjnie w ostatnią sobotę miesiąca, w miesiącach od września do kwietnia będzie o godz. 1600 a nie o 1800, ze względu na wcześnie zapadający w tych miesiącach zmrok.

 

Przy wejściach do kościał i kaplic znajdują się też dozowniki z płynem do dezynfekcji dłoni, prosimy aby z nich korzystać.

 

Wszystkich zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką, którą można znaleźć przy wejściu do kościoła i kaplic. W „Gościu Niedzielnym” warto przeczytać m.in. o beatyfikowanym dziś papieżu Janie Pawle I oraz o problemach szkolnej katechezy.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

Dla Wadowa.

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ………………… oraz za złożoną na potrzeby kaplicy ofiarę. Zapraszamy do sprzątania kolejne rodziny.

Dziękujemy również panu Markowi Istratiemu za skoszenie trawy wokół kaplicy oraz inne prace porządkowe m.in. wygrabienie terenu przy drodze przed kaplicą.

 

XXII Niedziela Zwykła

28.08.2022

 

        Kończą się wakacje i w czwartek rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetyczny.

Dzieci ze Sz.P. w Wadowie i Luboczy będą miały Mszę Św. na rozpoczęcie roku szkolnego w kaplicy w Wadowie w czwartek 1 września o godz. 1000.

Dzieci ze Sz.P. z Branic i Wyciąż oraz młodzież szkół średnich zapraszamy na Mszę Świętą w kościele w I czwartek 1 września o godz. 1800.

W czwartek przed I piątkiem będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży w Łuczanowicach od 1630 do 1700 i w Wadowie od 1730 do 1800. W I piątek spowiedź w kościele parafialnym dla wszystkich od 1730.

 

Do chorych z co miesięczną Komunią Świętą udamy się w najbliższą sobotę od godz. 800.

 

            Od poniedziałku wracamy do przedwakacyjnego porządku sprawowania Mszy Świętych w kościele parafialnym a więc o godz. 700 rano i 1800 wieczorem.

Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna we wtorek i środę rano od 800 do 900. W czwartek, piątek i sobotę kancelaria będzie nieczynna z powodu spowiedzi w kościele i kaplicach, oraz odwiedzin chorych.

Od przyszłej niedzieli Msze Święte w kaplicy w Łuczanowicach wracają również do porządku przedwakacyjnego i będą sprawowane w niedzielę o godz. 800 i 1100.

 

W przyszłą niedzielę będzie I Niedziela miesiąca dlatego po każdej Mszy świętej odprawimy adorację Najświętszego Sakramentu.

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia w poniedziałek przypada męczeństwo św. Jana Chrzciciela, a w sobotę przypada wspomnienie Św. Grzegorza Wlk. pap., patrona naszej parafii, którego czcimy odpustem parafialnym w dniu 12 marca. /według starego kalendarza liturgicznego/

 

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana: ś.p. Jerzy Semerda l. 67 z Branic, śp. Ludwika Kowalska l. 89 z Chałupek. Zmarła ś.p. Władysława Rozmus l. 88 z Przylasku Rusieckiego, jej pogrzeb będzie w poniedziałek o 1500. Polećmy ich miłosiernemu Panu; „Dobry Jezu a nasz Panie”.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

XXI Niedziela Zwykła

21.08.2022

 

Dziś jest III niedziela miesiąca, zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 odprawimy Nabożeństwo Różańcowe. Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich a zwlaszcza Róże Różańcowe z całej parafii.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

            w poniedziałek – wspomnienie NMP Królowej

     w środę – święto św. Bartłomieja, apostoła

     w piątek – Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

     w sobotę – wspomnienie św. Moniki

     w przyszłą niedzielę – wspomnienie św. Augustyna biskupa i doktora Kościoła

 

W najbliższą sobotę 27 sierpnia odbędzie się 50 Pielgrzymka Młodzieży do Kalwarii Zebrzydowskiej. Msza Święta na placu przy bazylice rozpocznie się o godz. 1000.

 

Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta oraz mieszkańcy Chałupek, serdecznie zapraszają na Dożynki Dzielnicowe w Chałupkach, które odbędą się w przyszłą niedzielę, 28 sierpnia. Msza Święta Dziękczynna za tegoroczne zbiory będzie odprawiana o godz. 1400 w Chałupkach, ul. Truskawkowa 7.

 

Radny Dzielnicy XVIII Pan Jan Pyż zaprasza mieszkańców osiedla Chałupki na spotkanie z Dyrekcją Wodociągów Krakowa w dniu 25.08.22 tj czwartek do Klubu Karino. Spotkanie odbędzie się w temacie wymiany sieci wodociągu z powodu bardzo częstych awarii. Prosi o liczne przybycie.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Stefan Dziura lat 81 z Łuczanowic i ś.p. Jerzy Semerda lat 67 z Branic, /jego pogrzeb będzie w poniedziałek o godz. 1400/. Polećmy ich miłosiernemu Panu. Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Wszystkich zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką, którą można znaleźć przy wejściu do kościoła i kaplic.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ………………… oraz za złożoną na potrzeby kaplicy ofiarę.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

 

XX Niedziela Zwykła

14.08.2022

 

            Jutro Uroczystość Wniebowzięcia NMP zwana też w tradycji świętem Matki Bożej Zielnej. Msze święte w tym dniu: w kościele o 700, 900, 1100 i 1600. W Łuczanowicach o 800, w Wadowie o 930. Tradycyjnie po każdej Mszy Św. będziemy błogosławić kwiaty i zioła.

 

Zgodnie z kalendarzem liturgicznym, w tym tygodniu wspominać będziemy:

       w środę - św. Jacka, kapłana, patrona Archidiecezji Krakowskiej

w sobotę - św. Bernarda, opata

w przyszłą niedzielę - św. Piusa X, papieża

 

W przyszłą niedzielę będzie III niedziela miesiąca, zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 odprawimy Nabożeństwo Różańcowe. Do wspólnej modlitwy zapraszamy Róże Różańcowe z całej parafii.

 

Przypominamy, ze od 2016 roku w każdy czwartek po Mszy Świętej o godz. 1800 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na indywidualną adorację do godz. 2000. Można również skorzystać w tym czasie z Sakramenty Pokuty. Ten czas adoracji będziemy rozpoczynać od wspólnej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Helena Przeniosło lat 94 z Przylasku Wyciąskiego i ś.p. Jan Żaba lat 66 z Dojazdowa. Polećmy ich miłosiernemu Panu. Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Przy wejściu do kościoła i kaplic są do nabycia; „Niedziela” oraz „Gość Niedzielny” i inne. Serdecznie polecamy.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ………………… oraz za złożoną na potrzeby kaplicy ofiarę.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

XIX Niedziela Zwykła

7.08.2022

 

       Dzisiaj jest Pierwsza Niedziela Miesiąca, po każdej Mszy Św. modlimy się przed Najświętszym Sakramentem w chwili Adoracji.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypadają następujące święta i wspomnienia:

      w poniedziałek – wspomnienie św. Dominika, kapłana

      we wtorek – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

      w środę – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

      w czwartek – wspomnienie św. Klary, dziewicy

      w sobotęświęto Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej

 

W minioną sobotę 6.08.2022 r., gościliśmy w naszej parafii grupę pielgrzymkową uczestników Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę z Niepołomic. Dziękujemy za przygotowanie miejsc ich postojów i poczęstunków: pani gospodyni, z córką Małgorzatą, panu kościelnemu, rodzinom, które przywiozły na plebanię dary dla pielgrzymów a także zaangażowanym w to wydarzenie przyjęcia pielgrzymów parafianom w Dojazdowie. Serdeczne Bóg zapłać.

/odczytać też podziękowanie Głównego Przewodnika/

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Maria Brzoskwinia lat 64 z Krzysztoforzyc i ś.p. Władysław Broś lat 78 z Łuczanowic. Polećmy ich miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Polecamy wszystkim lekturę cotygodniowej prasy katolickiej, można ją nabyć przy wejściu do kościoła i kaplic.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ………………… oraz za złożoną na potrzeby kaplicy ofiarę.

 

      Uklęknijmy teraz na chwilę Adoracji Pana Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

 

XVIII Niedziela Zwykła

 

31.07.2022

           

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, zatem we czwartek będzie spowiedź w kaplicach; W Łuczanowicach od 1630 i Msza Św. o 1700, w Wadowie od 1730 i Msza Św. o 1800.

W kościele w Ruszczy spowiedź będzie w piątek od godz. 1730, a o 1800 Msza Św. z Nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Chorych z Komunią Św. odwiedzimy w najbliższą sobotę od godz. 800.

 

W czwartek, piątek i sobotę z racji spowiedzi i odwiedzin chorych kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypadają wspomnienia:

     w poniedziałek – św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

     w czwartek – św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

     w sobotę – Święto Przemienienia Pańskiego

 

W przyszłą niedzielę będzie pierwsza niedziela miesiąca, zatem po każdej Mszy Świętej odprawimy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

Nadal można jeszcze zapisywać się na tegoroczną Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy do grupy prowadzonej przez ks. Mateusza. Zapisy i wszelkie potrzebne informacje można uzyskać u pana kościelnego w zakrystii.

 

      W najbliższą sobotę, czyli 6 sierpnia, gościć będziemy w naszej parafii grupę pielgrzymkową uczestników Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę z Niepołomic. Około godziny 1300 będą odpoczywać przy kościele w Ruszczy. Grupa ta będzie miała także swój postój i odpoczynek również na placu przy świetlicy w Dojazdowie około godz. 1530. Prosimy o gościnne ich przyjęcie.

 

Do dnia 8 sierpnia, do godziny 1200 , na podwórko przed plebanią, można przywozić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - RTV, AGD, elektronarzędzia /czyli tzw. elektrośmieci/. Zbiórkę organizuje Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” oraz Firma Green Office Ecologic, które środkami z odzyskanych z tego sprzętu surowców wtórnych wspierają projekty misyjne. Czynią to we współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Zachęcamy do włączenia się do tej akcji. Plakaty informacyjne o tej akcji są wywieszone w gablotkach przy kościele.

 

Polecamy wszystkim lekturę cotygodniowej prasy katolickiej, można ją nabyć przy wejściu do kościoła i kaplic.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy w Wadowie p. ………………… oraz za złożoną na potrzeby kaplicy ofiarę.

 

     Wszystkim życzymy dobrego, miłego i bezpiecznego tygodnia, niech Pan wszystkim błogosławi. Szczęść Boże.

XVII Niedziela Zwykła

24.07.2022

 

Jutro 25 lipca przypada wspomnieniem św. Krzysztofa – patrona kierowców, dlatego dzisiaj na zakończenie każdej Mszy Świętej będziemy się modlić w intencji wszystkich kierowców i podróżujących a tym, którzy zechcą pobłogosławimy także ich pojazdy. Przy tej okazji, wzorem lat ubiegłych, podejmujemy dzieło pomocy misjonarzom - dziękując Bogu za bezpieczne podróże w minionym roku. Zebrane datki przekażemy na konto MIVA Polska - organizacji pomagającej polskim misjonarzom w zakupieniu potrzebnych im środków transportu.

 

W tym tygodniu przypada w kalendarzu liturgicznym:

w poniedziałek - święto św. Jakuba apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących

we wtorek – wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny

w piątek – wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza.

 

Wszystkie sprawy w kancelarii parafialnej prosimy załatwiać - od poniedziałku do środy - bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej a więc od około godz. 1840.  W sobotę kancelaria będzie czynna rano od 800 do 900.

W czwartki, jak też w pierwsze piątki miesiąca oraz w niedziele
i święta
kancelaria parafialna będzie nieczynna. Narzeczonych w sprawach zawarcia sakramentu małżeństwa zapraszamy głównie w piątki od 1700 do 1740 oraz po Mszy Św. od 1840. Prosimy aby wcześniej umawiać się na spotkanie telefonicznie.

 

Cały czas można zapisywać się na tegoroczną Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy do grupy prowadzonej przez ks. Mateusza. Zapisy i wszelkie potrzebne informacje można uzyskać u pana kościelnego w zakrystii.

 

W przyszłą sobotę 6.08.2022 r. gościć będziemy w naszej parafii około 200. Pielgrzymów, uczestników Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę z Niepołomic. Około godziny 1300 będą odpoczywać przy kościele w Krakowie - Ruszczy. Grupa ta będzie miała także swój postój i odpoczynek również na placu przy świetlicy w Dojazdowie około godz. 1500. Prosimy o gościnne ich przyjęcie.

 

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” oraz Firma Green Office Ecologic od kilku lat zajmują się zbiórką i utylizacją elektrośmieci. Środkami z odzysku surowców wtórnych wspierają projekty misyjne we współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Zachęcamy do włączenia się do tej akcji przywożąc w dniach od 1 do 6 sierpnia, na podwórko przed plebanią, w godzinach od 800 do 2000, i w dniu 8 sierpnia do godziny 1200 zużyty sprzęt elektryczny czy elektroniczny. Odbiór zgromadzonego sprzętu odbędzie się 8 sierpnia 2022 r. o godzinie 1200.  Przychody z akcji pozwolą na wsparcie Polskich Misjonarzy. Plakaty informacyjne o tej akcji są wywieszone w gablotkach przy kościele.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana: ś.p. Krzysztof Piskorz lat 62 z Wadowa, ś.p. Julian Piotrowski lat 95 z Ruszczy, ś.p. Helena Karolczyk lat 88 z Wyciąże, ś.p. Zofia Czekaj lat 79 z Branic. Polećmy ich miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Polecamy wszystkim lekturę prasy katolickiej, można ją nabyć przy wejściu do kościoła i kaplic.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

Wszystkim udającym się na urlop życzymy dobrego, miłego i bezpiecznego wypoczynku a podejmującym nadal pracę i obowiązki zawodowe niech Pan błogosławi. Szczęść Boże.

XVI Niedziela Zwykła

17.07.2022

 

Dziś przypada III niedziela miesiąca – zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 będzie Nabożeństwo Różańcowe, zapraszamy Róże Różańcowe.

 

W tym tygodniu wspominamy:

w poniedziałek - wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera

w piątek - święto św. Marii Magdaleny

w sobotę - święto św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy

w przyszły poniedziałek - święto św. Jakuba apostoła i wspomnienie

św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących.

 

W czasie wakacyjnym wszystkie sprawy w kancelarii parafialnej prosimy załatwiać - od poniedziałku do środy - bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej a więc od około godz. 1840.  W sobotę kancelaria będzie czynna rano od 800 do 900.

W czwartki /z powodu cotygodniowej adoracji i dyżuru księdza w konfesjonale/, jak też w pierwsze piątki miesiąca oraz w niedziele i święta kancelaria parafialna będzie nieczynna.

Narzeczonych w sprawach zawarcia sakramentu małżeństwa zapraszamy głównie w piątki od 1700 do 1740 oraz po Mszy Św. od 1840. Prosimy aby wcześniej umawiać się na spotkanie telefonicznie /jest możliwy również inny termin spotkania, po uzgodnieni go z księdzem pełniącym dyżur/.

W gablotkach ogłoszeń przy kościele i kaplicach, przy wejściu do kancelarii oraz na naszej stronie internetowej podany jest nr tel. kontaktowego do księdza pełniącego dyżur.

 

Można zapisywać się na tegoroczną Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy do grupy prowadzonej przez ks. Mateusza. Zapisy i wszelkie potrzebne informacje można uzyskać u pana kościelnego w zakrystii.

 

W związku z przypadającym w przyszły poniedziałek 25 lipca wspomnieniem św. Krzysztofa – patrona kierowców, w przyszłą niedzielę 24 lipca, na zakończenie każdej Mszy Świętej będziemy się modlić w intencji wszystkich kierowców i podróżujących a tym, którzy zechcą pobłogosławimy także ich pojazdy. Przy tej okazji, wzorem lat ubiegłych, podejmujemy dzieło pomocy misjonarzom - dziękując Bogu za bezpieczne podróże w minionym roku. Zebrane datki przekażemy na konto MIVA Polska - organizacji pomagającej polskim misjonarzom w zakupieniu potrzebnych im środków transportu.

 

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” oraz Firma Green Office Ecologic od kilku lat zajmują się zbiórką i utylizacją elektrośmieci. Środkami z odzysku surowców wtórnych wspierają projekty misyjne. Zachęcamy do włączenia się do tej akcji przywożąc w dniach od 1 do 8 sierpnia, na podwórko przed plebanią, w godzinach od 800 do 2000, zużyty sprzęt elektryczny czy elektroniczny. Odbiór zgromadzonego sprzętu odbędzie się 8 sierpnia o godzinie 1200.  Przychody z akcji pozwolą na wsparcie Polskich Misjonarzy. Ulotki informacyjne o tej akcji można nabyć przy wejściu do kościoła i kaplic.

 

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana ś.p. Grażyna Kwater lat 65 z Ruszczy. Polećmy ją miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Polecamy wszystkim lekturę prasy katolickiej, można ją nabyć przy wejściu do kościoła i kaplic.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

Wszystkim udającym się na urlop życzymy dobrego, miłego i bezpiecznego wypoczynku a podejmującym nadal pracę i obowiązki zawodowe niech Pan błogosławi. Szczęść Boże.

 

XV  Niedziela Zwykła

10.07.2022

 

            Gościmy dziś w naszej parafii wolontariuszy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego - Młodzi Światu z Krakowa. Misjonarze dzielą się z nami świadectwem pracy na misjach. Po mszy świętej, przed kościołem, jest możliwość nabycia materiałów misyjnych oraz złożenia ofiary, która zostanie przekazana na projekt „Podaruj wykształcenie młodzieży z obozu dla uchodźców w Palabeku”, którego celem jest wsparcie rozwoju talentów zdolnej młodzieży i szansa na lepszą przyszłość. Więcej informacji na temat akcji, można przeczytać na stronie wolontariatu:

https://swm.pl/projekty/podaruj-wyksztalcenie-mlodziezy-z-obozu-dla-uchodzcow-w-palabek/

 

Przypominamy, że w czasie wakacyjnym wszystkie sprawy w kancelarii parafialnej można załatwiać - od poniedziałku do środy - bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej a więc od około godz. 1840.

W sobotę kancelaria jest czynna rano od 800 do 900.

W czwartki, jak też w pierwsze piątki miesiąca oraz w niedziele i święta kancelaria parafialna jest nieczynna.

 

W bieżącym tygodniu wspominać będziemy:


w poniedziałek – św. Benedykta, opata, patrona Europy

we wtorek – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

w środę – św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

w piątek św. Bonawenturę , biskupa i doktora Kościoła

w sobotę – N.M.P. z Góry Karmel (zwaną też M.B. Szkaplerzną)

 

W przyszłą niedzielę przypada III niedziela miesiąca – zatem po Mszy Świętej o 1600 będzie Nabożeństwo Różańcowe, zapraszamy serdecznie wszystkie Róże Różańcowe z parafii.

 

Od dzisiejszej niedzieli można zapisywać się na tegoroczną Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy. Do grupy prowadzonej przez ks. Mateusza można zapisywać się w zakrystii u pana kościelnego. U niego można uzyskać także wszelkie potrzebne informacje.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana: ś.p. Aleksy Początek lat 79
z Chałupek i ś.p. Karol Pląder lat. 35 z Dojazdowa. Polećmy ich miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

  

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

XIV  Niedziela Zwykła

3.07.2022

 

            Dziś jest pierwsza niedziela miesiąca dlatego po każdej Mszy Świętej odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

W tym tygodniu wspominać będziemy:

            w poniedziałek – rocznicę poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Krakowie

            w środę – bł. Marię Teresę Ledóchowską, dziewicę

            w piątek – św. Jana z Dukli, kapłana

 

Przypominamy, że w czasie wakacyjnym Msze Święte w dni powszednie w kościele parafialnym są tylko o godz. 1800. Nie ma Mszy Św. rano o 700.

Również, na czas wakacji Msza Święta w Łuczanowicach z godz. 1100 w niedziele przeniesiona została na godz. 1900 w sobotę. Będzie to już Msza Święta z niedzieli. Pozostałe Msze Święte w niedziele pozostają bez zmian.

 

W czasie wakacyjnym wszystkie sprawy w kancelarii parafialnej prosimy załatwiać - od poniedziałku do środy - bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej a więc od około godz. 1840.

W sobotę kancelaria będzie czynna rano od 800 do 900.

W czwartki z powodu cotygodniowej adoracji i dyżuru księdza w konfesjonale, jak też w pierwsze piątki miesiąca oraz w niedziele i święta kancelaria parafialna jest nieczynna.

Narzeczonych w sprawach zawarcia sakramentu małżeństwa zapraszamy głównie w piątki od 1700 do 1740 oraz po Mszy Św. od 1840. Prosimy aby wcześniej umawiać się na spotkanie telefonicznie /jest możliwy również inny termin spotkania, po uzgodnieni go z księdzem pełniącym dyżur/.

 

W gablotkach ogłoszeń przy kościele i kaplicach, przy wejściu do kancelarii oraz na naszej stronie internetowej podany jest nr tel. kontaktowego do ksiądza pełniącego dyżur.

 

            W najbliższą niedzielę, tj. 10 lipca będziemy gościć w naszej parafii wolontariuszy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego - Młodzi Światu z Krakowa. Misjonarze podzielą się z nami świadectwem pracy na misjach. Po mszy świętej będzie możliwość nabycia materiałów misyjnych oraz złożenia ofiary, która zostanie przekazana na projekt „Podaruj wykształcenie młodzieży z obozu dla uchodźców w Palabeku”, którego celem jest wsparcie rozwoju talentów  zdolnej młodzieży i szansa na lepszą przyszłość.  Więcej informacji na temat akcji, można przeczytać na stronie wolontariatu: 

https://swm.pl/projekty/podaruj-wyksztalcenie-mlodziezy-z-obozu-dla-uchodzcow-w-palabek/

 

            W minionym tygodniu odeszedł od nas do Pana: ś.p. Janina Jędras lat 82 z Krzysztoforzyc, ś.p. Zofia Rybak lat. 75 z Łuczanowic oraz ś.p. Franciszek Sikora lat 73 z Przylasku Rusieckiego. Polećmy ich miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Polecamy wszystkim lekturę cotygodniowej prasy katolickiej, można ją nabyć pod chórem przy wyjściu z kościoła i kaplic; - jest „Gość Niedzielny” i „Niedziela” a dla młodszych czytelników „Mały Gość Niedzielny”.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

XIII Niedziela Zwykła

26.06.2022

 

Rozpoczynamy czas wakacji. Od jutra Msze Święte w dni powszednie w naszym kościele będą tylko o godz. 1800. Nie będzie Mszy Św. rano o 700.


Również, tak jak to było w latach ubiegłych, na czas wakacji Msza Święta w Łuczanowicach z godz. 1100 w niedziele zostaje przeniesiona na godz. 1900 w sobotę. Będzie to już Msza Święta z niedzieli. Pozostałe Msze Święte w niedziele i święta pozostają bez zmian.

 

Z powodu urlopów księży w czasie wakacyjnym od jutra wszystkie sprawy w kancelarii parafialnej prosimy załatwiać - od poniedziałku do środy - bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej a więc od około godz. 1840. W soboty od 800 do 900.

Narzeczonych w sprawach zawarcia sakramentu małżeństwa zapraszamy głównie w piątki od 1700 do 1745 oraz po Mszy Św. od 1840. Prosimy aby wcześniej umawiać się na spotkanie telefonicznie, będzie możliwość spotkania również w inny dzień tygodnia.

W czwartki z powodu cotygodniowej adoracji i dyżuru księdza w konfesjonale do godz. 2000, jak też w pierwsze piątki miesiąca oraz w niedziele i święta kancelaria parafialna będzie nieczynna.

 

Przez wakacje w dni powszednie będzie w parafii obecny zazwyczaj tylko jeden kapłan pełniący dyżur. Dla zgłoszenia pogrzebu oraz w innych sprawach nagłych prosimy szukać księdza dyżurującego. Na wypadek gdyby w danej chwili nie był obecny na plebanii to w gablotce parafialnej, oraz przy wejściu do kancelarii podany jest do niego nr tel. kontaktowego.

 

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca, zatem we czwartek będzie spowiedź w kaplicach; W Łuczanowicach od 1630 i Msza Św. o 1700, w Wadowie od 1730 i Msza Św. o 1800.

W kościele w Ruszczy spowiedź będzie w piątek od godz. 1730, a o 1800 Msza Św. z Nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.


W czwartek i piątek z racji spowiedzi kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna.

 

Chorych z Komunią Św. odwiedzimy w najbliższą sobotę od godz. 800.

 

W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

we wtorek – wspomnienie Św. Ireneusza bp. i męczennika

w środę – Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła.


W przyszłą niedzielę będzie I Niedziela Miesiąca, zatem po każdej Mszy Świętej odprawimy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

Polecamy jak co tydzień prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

XII Niedziela Zwykła

19.06.2022

 

W dniu wczorajszym siedmiu starszych ministrantów z naszej parafii przyjęło błogosławieństwo na Ministranta Słowa Bożego czyli lektora. Uroczystość ta odbyła się dla całego naszego dekanatu w kościele parafialnym w Biórkowie. Będą oni czytać dla nas teksty Pisma Świętego podczas zgromadzeń liturgicznych. Polecamy ich modlitwie, by mogli tę posługę jak najlepiej pełnić.

Zapraszamy też młodszych chłopców do dołączania do grona naszych ministrantów. Można w tej sprawie kontaktować się z ks. Rafałem, opiekunem ministrantów.

 

Przeżywamy Oktawę Bożego Ciała, zachęcamy więc i zapraszamy wszystkich do udziału we Mszy Św. z Procesją Eucharystyczną wokół kościoła w dni powszednie po Mszy Św. o godz. 1800 a dziś po Mszy Św. o godz. 900. Na zakończenie oktawy w czwartek będzie poświecenie wianków.

 

W czwartek przypada też Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela.

 

W piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu, podczas Mszy Świętej o godz. 1800 ponowimy Aktu Zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

 

W sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP

 

W piątek jest zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego.

W czwartek o godz. 1800 w kościele zostanie odprawiona Msza Święta dziękczynna na zakończenie Roku Szkolnego, oraz o szczęśliwe i bezpieczne wakacje, na którą zapraszamy uczniów Sz. P. z Branic i Wyciąż.

W piątek z kolei o godz. 1000 w kaplicy w Wadowie będzie Msza Święta w tej samej intencji dla uczniów Sz. P. w Wadowie i Luboczy.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy dzieci wraz z rodzicami

 

Już dziś informujemy rodziców i uczniów obecnych Kl. VII, że w przyszłym roku szkolnym 2022/23 spotkania w ramach przygotowania do bierzmowania dla Kl. VIII będą w czwartki o godz. 1800. Informujemy również uczniów obecnych Kl. VI, że spotkania takie dla Kl. VII będą w również czwartki o godz. 1800, na zmianę z klasami VIII. Szczegółowy harmonogram tych spotkań podamy na początku września. Przekazujemy tę informację aby to uwzględnić przy planowaniu na przyszły rok różnych zajęć pozaszkolnych.

 

W minionym tygodniu odeszli do Pana ś.p. Ryszard Czopek lat 63 z Kępy Grabskiej i ś.p. Helena Tomasik lat 87 z Przylasku Rusieckiego, jej pogrzeb będzie we wtorek o 1400. Polećmy ich miłosiernemu Panu.

 Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku.

 

Polecamy wszystkim prasę katolicką. Wraz „Gościem Niedzielnym” jest dziś dodatek z rozważaniem wezwań litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

 

Uroczystość Bożego Ciała

16.06.2022

 

      Bogu niech będą dzięki, za to, że mogliśmy dziś bezpiecznie i przy sprzyjającej pogodzie, składać hołd Naszemu Panu, obecnemu wśród nas pod Eucharystycznymi postaciami Chleba i Wina. Że mogliśmy odprawić tę dzisiejszą procesję w dawnym jej kształcie, po tych trudnych dla nas wszystkich czasach epidemii. Niech zatem odśpiewane za chwilę, po powrocie procesji do kościoła, dziękczynne „Te Deum”, będzie wyrazem naszej wdzięczności Bogu, za Jego Eucharystyczną obecność pośród nas i za nieustanną nad nami opiekę. Niech też będzie wołaniem o obfitość codziennego chleba na naszych stołach. Niech będzie wołaniem o dobrą pogodę i błogosławieństwo dla tych wszystkich, którzy trudzą się ciężką pracą na roli - i nie tylko na roli, by nie brakowało nam codziennego chleba.

Równie serdecznie pragnę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie dzisiejszej Procesji – dziękuję wszystkim, którzy przygotowali w tym roku ołtarze stacyjne, a więc przedstawicielom Łuczanowic, Wadowa, Ruszczy i Branic.

 

Dziękuję też całej asyście procesyjnej:

Ø  Najpierw tym najmłodszym; dziewczynkom sypiącym kwiaty i chłopcom dzwoniącym dzwoneczkami, oraz dzieciom z Kl. III. w swych strojach komunijnych. Drodzy rodzice, znamy wszyscy te słowa Pana Jezusa „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie…”  proszę - zróbmy zatem wszystko co jest możliwe, aby te dzieci mogły być zawsze blisko Jezusa i przyjmować Go w Komunii Świętej.

 

Ø  dziękuję służbie liturgicznej a więc ministrantom i lektorom, którzy nie tylko dziś są z nami ale także w każdą niedzielę i święta.

 

Ø  dziękuję przedstawicielom naszej parafialnej młodzieży niosącym feretrony i chorągwie. Dobrze że jesteście, dziękuje.

 

Ø  dziękuję paniom i panom z Dojazdowa niosącym różaniec.

 

Ø  dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym.

 

Ø  dziękuję panom od baldachimu, i wszystkim asystom w strojach regionalnych.

 

Ø  dziękuję panom Janowi Pyżowi i Tomaszowi Hońdo oraz Bolesławowi Piskorzowi   z synem za przygotowanie nam nagłośnienia przy ołtarzach.

 

Ø  dziękuję strażakom z OSP Wyciąże i Przylasek Rusiecki za pełnienie zadania służby porządkowej

 

Ø  dziękuję wszystkim, który przygotowali trasę przejścia procesji, wykosili trawy, zmyli nawierzchnię.

 

Ø  panu organiście i osobom, które go wspierały za prowadzenie śpiewu, panu kościelnemu.

 

Ø  dziękuję p. Józefowi Nowakowi, który dźwigał nagłośnienie.

 

Ø dziękuję tez paniom i panom z Policji którzy nadal jeszcze zabezpieczają trasę przejścia naszej procesji i będą pilnować  bezpieczeństwa wyjeżdżających po liturgii i przyjeżdżających na następną Mszę Świętą.

 

Ø  dziękuję moim współpracownikom, ks. Rafałowi i ks. Mirosławowi,

 

Na koniec pragnę gorąco podziękować wam wszystkim drodzy parafianie i goście, którzy jesteście tu dziś obecni. Udział w procesji to wyraz waszej wiary w prawdziwą i rzeczywistą obecność między nami Chrystusa Pana, a również wyraz czci dla tej Eucharystycznej Jego obecności między nami. Niech On wam wszystkim błogosławi.

 

Kończąc gorąco zapraszam wszystkich do udziału w procesjach przez całą Oktawę Bożego Ciała w dni powszednie po Mszy Św. o godz. 1800 a w najbliższą niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

 

Wszystkim życzę miłego dalszego świętowania dzisiejszej uroczystości.

 

Szczęść Boże!

 

 

 

XI Niedziela Zwykła

Uroczystość Trójcy Świętej

12.06.2022

 

Dziś Uroczystość Trójcy Świętej, która kończy w naszej archidiecezji okres spowiedzi i Komunii Św. wielkanocnej.

 

W tym tygodniu przypada:

            w poniedziałek – wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła

            we wtorek – wspomnienie bł. Michała Kozala bp. i męczennika

            w piątek – wspomnienie św. br. Alberta Chmielowskiego, zakonnika.

            W czwartek Uroczystość Bożego Ciała

 

W Boże Ciało Msze Św. w naszym kościele będą o godz. 700, 900 – po tej Mszy Św. wyruszymy z tradycyjną Procesją Eucharystyczną do czterech ołtarzy, usytuowanych tak jak przed pandemią. Po powrocie procesji do kościoła rozpocznie się kolejna Msza Św. ( ok. godz. 1100). Po południu Msza Św. o godz. 1600.

Msze Św. w kaplicach: w Łuczanowicach o godz. 700, w Wadowie o godz. 830.

 

Ponawiamy prośbę o przygotowanie ołtarzy przez kolejne cztery osiedla naszej parafii:

1.   Łuczanowice – plac przy przystanku MPK, koło domu p. Kurków

2.   Wadów – ul. Wiatraczna, koło p. Kaliszów

3.   Ruszcza – ul. Jeziorko, przy posesji p. Obrzut

4.   Branice – ul. Jeziorko, przy domu parafialnym, obok kapliczki krzyża

 

Do udziału w procesji serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, udział w niej jest wyznaniem naszej wiary w Eucharystyczną obecność Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina oraz oddaniem Mu należnej czci. Za pobożny w niej udział możemy zyskać odpust zupełny, spełniając pozostałe warunki do jego uzyskania (będąc w stanie łaski uświecającej, przyjmując Komunię Świętą i odmawiając modlitwę w intencjach Ojca Świętego).

Na procesję w uroczystość Bożego Ciała i przez całą jej oktawę zapraszamy: dzieci do sypania kwiatów, młodzież do niesienia feretronów i chorągwi, poczty sztandarowe i inne delegacje przedstawicieli różnych organizacji i wspólnot, oraz panów do baldachimu. Prosimy o wcześniejsze przygotowanie feretronów i chorągwi.

Szczególnie serdecznie zapraszamy dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii Świętej. Prosimy, aby szły w orszaku procesyjnym przed Najświętszym Sakramentem w swoich strojach komunijnych.

 

Od piątku rozpoczniemy Oktawę Bożego Ciała, zachęcamy więc i zapraszamy wszystkich do udziału we Mszy Św. z Procesją Eucharystyczną wokół kościoła codziennie o godz. 1800.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana ś.p. Grzegorz Kozynacki lat 59 z Łuczanowic. Polećmy go i wszystkich naszych zmarłych miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Zachęcamy wszystkich do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

5.06.2022

 

Dzisiejsza niedziela to zarazem Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny.

Jutro, świętować będziemy drugi dzień Zielonych Świąt, święto N.M.P. Matki Kościoła. Dodatkowe Msze św. w tym dniu będą; w kościele o godz. 900 oraz w kaplicach, w Łuczanowicach o godz. 1700 i w Wadowie o 1800.

 

we wtorek wspomnienie bł. Zbigniewa Strzałkowskiegi i Michała Tomaszka, męczenników franciszkańskich

w środę – wspomnienie św. Jadwigi, królowej

w czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

w sobotęwspomnienie św. Barnaby, apostoła

 

W przyszłą niedzielę – przeżywać będziemy Uroczystość Trójcy Świętej, która kończy w naszej archidiecezji okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.

 

Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała, (16 czerwca) ponawiamy prosbę o przygotowanie ołtarzy przez następne w kolejności cztery osiedla naszej parafii:

1.   Łuczanowice – plac przy przystanku MPK, koło domu p. Kurków

2.   Wadów – ul. Wiatraczna, koło p. Kaliszów

3.   Ruszcza – ul. Jeziorko, przy posesji p. Obrzut

4.   Branice – ul. Jeziorko, przy domu parafialnym, obok kapliczki krzyża

 

Polecamy wszystkim naszą prasę katolicką. „Gość Niedzielny” jest dziś z kolejną płytą Biblii Audio, a na niej Dzieje Apostolskie i siedem listów św. Pawła.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

 

 

VII  Niedziela  Wielkanocna

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

29.05.2022

 

       Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

 

We wtorek świto Nawiedzenia N.M.P. i zarazem ostatni dzień maja, zatem po Mszy Świętej o 1800 odbędzie się procesja eucharystyczna wokół kościoła na zakończenie nabożeństw majowych.

W środę rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe, codziennie po Mszy Świętej wieczornej odmawiać będziemy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W tym tygodniu wspominać będziemy również:

            w środę – św. Justyna, męczennika

            w piątek – św. Karola Lwange i jego towarzyszy, męczenników

 

W bieżącym tygodniu przypada także Pierwszy Piątek miesiąca.

Zatem w czwartek będzie spowiedź w kaplicach;

w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700 Msza Św.

w Wadowie od godz. 1730 i o 1800 Msza Św.

W piątek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w kościele od godz. 1730, o 1800 będzie Msza Święta z nabożeństwem do N.S.P.J.

 

W czwartek i piątek w tym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.

 

Do chorych z Komunią Świętą udamy się w sobotę od godz. 800.

 

Ks. Mirosław zaprasza na spotkanie kandydatów do bierzmowania, uczniów klas VII ze Sz. P. z Branic i Wyciąż w piątek 3 czerwca na Mszę Świętą o godz. 1800 a po niej nabożeństwo do N.S.P.J. i chwila adoracji.

 

W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy Okres Wielkanocny. Będzie to zarazem Pierwsza Niedziela Miesiąca, zatem po każdej Mszy Świętej odprawimy adoracją Najświętszego Sakramentu.

 

Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała, (16 czerwca) już dziś prosimy o przygotowanie ołtarzy przez następne w kolejności cztery osiedla naszej parafii:

1.   Łuczanowice – plac przy przystanku MPK, koło domu p. Kurków

2.   Wadów – ul. Wiatraczna, koło p. Kaliszów

3.   Ruszcza – ul. Jeziorko, przy posesji p. Obrzut

4.   Branice – ul. Jeziorko, przy domu parafialnym, obok kapliczki krzyża

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Mieczysław Mucha lat 69 z Dojazdowa, ś.p. Józefa Ząbek lat 78 z Krzysztoforzyc, ś.p. Ewa Gołąb lat 72 z Krzysztoforzyc /jej pogrzeb będzie w poniedziałek o 1530/. Polećmy ich miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Zachęcamy wszystkich do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

 

VI Niedziela Wielkanocna

22.05.2022

 

Przeżywamy miesiąc maj, poświęcony Matce Bożej, zachęcamy zatem do uczestnictwa w nabożeństwa majowych.

 

W tym tygodniu przypada:

            we wtorek - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki

                                 Wiernych.

            w czwartek - wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera.

 

W przyszłą niedzielę świętować będziemy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

 

Ks. Rafał zaprasza na spotkanie kandydatów do bierzmowania, uczniów klas VII ze Sz. P. w Wadowie w czwartek 26 maja na Mszę Świętą o godz. 1800 a po niej nabożeństwo majowe i chwila adoracji. Będziemy się wspólnie modlić za nasze kochane mamy i ojców.

 

Zachęcamy wszystkich do sięgania po prasę katolicką. Są dostępne „Gość Niedzielny” i „Niedziela” w jednym i drugim piśmie znajdziemy m.in. informacje o założycielce Dzieła Rozkrzewiania Wiary iŻywego Różańca, Paulinie Jericot.Jej beatyfikowana odbędzie się dziś w Lyonie o godz. 1500.

 

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej.

 

V Niedziela Wielkanocna

15.05.2022

 

Dziś przeżywamy w naszej parafii Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci z Kl. III Sz. P. podczas Mszy Świętych o godz. 1000 i 1200 po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa w Komunii Świętej.

W związku ze zmianą godzin sprawowania Mszy Św. z udzielaniem I Komunii, nie będzie dziś w kościele Mszy Św. o 1100 a o godz. 900 odprawimy tylko recytowaną Mszę bez kazania dla tych, którzy zwykle przychodzą na te godzinę

 

Od jutra dzieci, które przystąpią dziś do Pierwszej Komunii, rozpoczynają swój Biały Tydzień. Zapraszamy je do udziału we Mszy Świętej o godz. 1800 wraz z rodzicami.


Serdecznie dziękujemy rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za sprzątanie kościoła i jego otoczenia, oraz za złożony na potrzeby kościoła dar pieniężny w kwocie 2 tyś. złotych.

 

W poniedziałek przypada święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski.

 

Zachęcamy wszystkich do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

IV  Niedziela  Wielkanocna

8.05.2022

 

            Dzisiejsza niedziela nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza i rozpoczyna tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.

            W naszej parafii dziś podczas Mszy Świętych o godz. 900 i 1100 dzieci z Klas IV przeżywają Rocznicę swojej Pierwszej Komunii Świętej.

 

Dziś również o godzinie 900 rozpocznie się na tradycyjna procesja ku czci św. Stanisława z Wawelu na Skałkę.

 

Jutro w liturgii przeżywać będziemy Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej.

 

W związku z przeżywanym Rokiem Rodziny, w naszej archidiecezji trwa peregrynacja Ikony Świętej Rodziny, która nawiedza wybrane parafie. W piątek 13 maja o godz. 1600 rozpocznie się nawiedzenie ikony w naszej parafii.

 

Program nawiedzenia ikony: /patrz poniżej/

           

Serdecznie zapraszamy do udziału w tej modlitwie w intencji rodzin naszej parafii. Niech każda rodzina znajdzie stosowny dla siebie czas aby przyjść do kościoła w tym czasie, pokłonić się ikonie i powierzyć swoją rodzinę opiece Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

 

Ikona Świętej Rodziny w naszym dekanacie nawiedzi jeszcze parafie: Górka Kościelnicka, Igołomia i Luborzyca.

 

W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość I Komunii Świętej dzieci z Kl. III podczas Mszy Świętych o godz. 1000 i 1200.

Spowiedź dla dzieci i ich rodzin będzie w sobotę w godzinach które podawaliśmy w programie peregrynacji ikony Świętej Rodziny.

 

 W związku ze zmianą godzin sprawowania Mszy Świętych z udzielaniem I Komunii, nie będzie w przyszłą niedzielę Mszy Św. o 1100, a o godz. 900 odprawimy tylko recytowaną Mszę bez kazania dla tych, którzy zwykle przychodzą na tę godzinę.

 

Bardzo prosimy, aby w przyszłą niedzielę na Mszach o godz. 1000 i 1200 główną nawę kościoła pozostawić dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

Jeśli to tylko jest możliwe, osoby nie zainteresowane bezpośrednio tą uroczystością zapraszamy na pozostałe Msze Święte w naszym kościele albo na Msze Św. w kaplicach, aby w ten wyjątkowy dzień mogły się tu zgromadzić przede wszystkim rodziny dzieci komunijnych.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana ś.p. Władysław Piskorz lat 88 z Wadowa, oraz ś.p. Marcin Kwaśniak lat 44 z Łuczanowic. Polećmy ich miłosiernemu Panu; „Dobry Jezu a nasz Panie…”

 

      Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

Program nawiedzenia Ikony w naszej parafii


Piątek 13 maja

godz. 1530 – rozpoczęcie nabożeństwa oczekiwania na przybycie Ikony

 

         1600 – przywitanie ikony i modlitewne czuwanie przy Ikonie

 

         1800 – Msza Święta na rozpoczęcie peregrynacji

 

         1900 – modlitewne czuwanie młodzieży

 

         2000 – modlitwa przy Ikonie i Droga Krzyżowa dla rodzin

 

         2100 – apel Jasnogórski i zakończenie czuwania na piątek

 

            Sobota 14 maja

godz.  700 – Msza Święta a po niej czas na modlitwę prywatną przy Ikonie

 

           900 – modlitwa rodziców i dzieci z klas III Sz. P. z Branic i Wyciąż,

                   oraz spowiedź przed I Komunią dla dzieci i rodziców

 

         1000 – modlitwa rodziców i dzieci z klas III Sz. P. w Wadowie

                   oraz spowiedź przed I Komunią dla dzieci i rodziców

 

         1100 – zapraszamy na modlitwę różańcową Róże Różańcowe z całej parafii

 

         1200 – Msza Święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

 

         1300 – zapraszamy na czuwanie modlitewne przy Ikonie mieszkańców: Chałupek,

                   Branic, Przylasku Rusieckiego, Wyciąż i Przylasku Wyciąskiego.

 

         1400 – zapraszamy na czuwanie modlitewne przy Ikonie mieszkańców: Ruszczy,

                   Wadowa, Łuczanowic, Krzysztoforzyc i Dojazdowa.

 

         1500 – Koronka do Bożego Miłosierdzia, pożegnanie Ikony i przejazd do parafii Górka Kościelnicka.

 

III Niedziela Wielkanocna

1.05.2022

 

Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Niedzielę Biblijną, rozpoczynającą XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny w naszej Ojczyźnie. Temat tegorocznego Tygodnia Biblijnego brzmi: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Dziś, na początku tego Tygodnia Biblijnego wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego pod hasłem „Pokój temu domowi” (Łk 10,5) i czytamy Ewangelię według Św. Łukasza. Jak nasi przodkowie, tak i my dzisiaj modlimy się do Boga o to, aby słowa Ewangelii umacniały nasza wiarę, oświecały nasze sumienia.

Zachęcamy zatem wszystkich do chociaż krótkiej dziś lektury Ewangelii według Św. Łukasza, odczytywanej w tak licznych i różnych miejscach w całym kraju, aby w ten sposób otwierać się na umacniające nas działanie Bożego Słowa i Ducha Świętego.

 

Rozpoczęliśmy miesiąc maj a wraz z nim Nabożeństwa Majowe. Zapraszamy do jak najliczniejszego udziału w tych nabożeństwach.

W dni powszednie w kościele majówka jest po Mszy Świętej o godz. 1800 a w niedziele i święta po Mszy o 1600.

W kaplicach to nabożeństwo odprawiać będziemy w niedziele po każdej Mszy Świętej, w dni powszednie prosimy organizowaćje o godz. 1900.

Zachęcamy także do organizowania tradycyjnych „majówek” przy licznych figurach i kapliczkach na terenie naszej parafii.

 

We wtorek przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze Święte w kościele i kaplicach sprawować będziemy tak jak w każdą niedzielę. W kościele po sumie ponowimy Akt Ślubów Jasnogórskich naszego narodu, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

 

W  środę święto Św. Floriana, patrona strażaków i hutników, oraz patrona miasta Krakowa. Msza święta o błogosławieństwo Boże dla strażaków z naszej parafii - OSP Przylasek Rusiecki i Wyciąże oraz dla ich rodzin będzie 3 maja o godz. 1600.

 

Zbliża się uroczystość Św. Stanisława Biskupa i męczennika– głównego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej. Tradycyjna procesja ku Jego czci z Wawelu na Skałkę odbędzie się w przyszłą niedzielę. /Odczytać zaproszenie Metropolity - verte./

 

W bieżącym tygodniu przypada również I Piątek miesiąca.

Zatem w czwartek będzie spowiedź w kaplicach;

w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700 Msza Św.

w Wadowie od godz. 1730 i o 1800 Msza Św.

W piątek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w kościele od godz. 1730, o 1800 będzie Msza Święta z majówką i nabożeństwem do N.S.P.J.

 

      W przyszłą niedzielę odbędą się Msze Święte dziękczynne dla dzieci z Kl. IV Sz.P. naszej parafii w Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej w następującym porządku.

            godz.   900 Kl. IV Sz.P. z Branic i Wyciąż

            godz. 1100 Kl. IV Sz.P. z Wadowa

Prosimy aby z sakramentu pokuty przed ta uroczystością dzieci i rodzice skorzystali podczas spowiedzi z okazji I Piątku w kościele lub w kaplicach.

 

W związku z przeżywanym Rokiem Rodziny w naszej archidiecezji trwa peregrynacja Ikony Świętej Rodziny, która nawiedza wybrane jej parafie. W piątek 13 maja o godz. 1600 rozpocznie się nawiedzenie Ikony w naszej parafii. Szczegółowy program tego nawiedzenia podamy w przyszłą niedzielę.

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

II Niedziela Wielkanocna

Niedziela Miłosierdzia Bożego

 

24.04.2022

 

Dziś Świętujemy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Główne uroczystości z tej okazji odbywają się jak co roku w Łagiewnikach. W naszym kościele i kaplicach na zakończenie każdej Mszy Św. ponawiamy akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.

Niedziela dzisiejsza rozpoczyna tzw. Tydzień Miłosierdzia, czas w którym wpatrując się w Boże Miłosierdzie chcemy uczyć się tego, jak być miłosiernymi dla innych, jak to miłosierdzie realizować w swoim życiu. Przypomina nam również o potrzebie wspierania różnych dzieł miłosierdzia podejmowanych przez Kościół.

 

        W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia przypada:

            w poniedziałek – święto św. Marka, ewangelisty

            we wtorek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski

            w piątek – święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy, patronki Europy

 

        W sobotę 30 kwietnia o godz. 1100 będzie Msza Święta z udzieleniem Sakramenty Bierzmowania tegorocznym kandydatom do tego sakramentu. Bierzmowania udzieli ks. bp. Janusz Mastalski.

         Spowiedź dla kandydatów ze Sz.P. z Wadowa i Wyciąż będzie w czwartek 28 kwietnia od godz. 1700 do 1800.

        W piątek 29 kwietnia o godz. 1700 będzie próba liturgiczna dla wszystkich kandydatów a po niej spowiedź dla kandydatów ze Sz. P. z Branic i innych szkół spoza parafii.

 

        W sobotę po Mszy Świętej o godz. 1800 będzie pierwsze Nabożeństwo Majowe, połączone z procesją eucharystyczna wokół kościoła. Zapraszamy asysty i panów do baldachimu.

 

Przyszła niedziela będzie I Niedzielą Miesiąca, po każdej Mszy Świętej odprawimy zatem adorację Najświętszego Sakramentu. Będziemy to zarazem tzw. Niedziela Biblijna rozpoczynająca XIV Tydzień Biblijny w naszej Ojczyźnie.

 

Polecamy serdecznie rekolekcje wakacyjne dla Grup Apostolskich, Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. Zapisy rozpoczną się w przyszłą niedzielę 1 maja. Terminy rekolekcji można znaleźć na plakatach w gablotce ogłoszeń przy kościele. Jeśli ktoś miałby jakieś pytania to w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 1100 będzie można spotkać się z naszymi animatorkami Agnieszką i Amelią i dopytać o szczegóły dotyczące udziału w tych rekolekcjach.

 

W minionym tygodniu odszedł od nas do Pana ś.p. Marian Chmiest lat 92 z Łuczanowic. Polećmy go miłosiernemu Panu.  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Serdecznie polecamy wszystkim cotygodniową prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są zamieszczone w gablotkach ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

Poniedziałek Wielkanocny

 

18.04.2021

 

 

Od wielu już lat, ofiarami składanymi dziś na tacę wspieramy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

 

Najbliższa niedziela to będzie Niedziela Miłosierdzia Bożego. Główne uroczystości z tej okazji odbędą się jak co roku się w Łagiewnikach. W naszym kościele na zakończenie każdej Mszy Św. odnowimy akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotce ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej.

 

Zachęcamy do nabycie świątecznej prasy katolickiej, która znajduje się pod chórem przy wejściu do kościoła.

 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

17.04.2022


PODZIĘKOWANIA

 

Dziękuję moim współpracownikom ks. Rafałowi i ks. Mirosławowi za przygotowywanie liturgii Wielkiego Tygodnia, głoszone słowo boże, oraz posługę w konfesjonale.


Ks. Rafałowi dziękuję za koordynowanie przygotowania dekoracji „Ciemnicy” i „Bożego Grobu”. Dziękuję p. Józefowi Nowakowi, p. Kazimierzowi Kotowi, p. Romanowi Nowakowi z synem Bartkiem, p. kościelnemu Tomaszowi Urbanowi z żoną Agnieszką za pomoc w przygotowaniu „Ciemnicy” i „Grobu Bożego”. Dziękuję pani Marii Burnet za przystrojenie „Ciemnicy”, „Grobu” oraz kościoła w kwiaty.


Dziękuje p. organiście Markowi Krukowi i pomagającym mu dziewczynom Gabrysi i Oli, naszej scholii dziecięcej pod opieką p. Justyny Kot, za oprawę muzyczną i śpiew liturgiczny przez całe Triduum Paschalne.


Dziękuję służbie liturgicznej, ministrantom i lektorom oraz panom czytającym „Pasję” za posługę i ubogacenie swoją obecnością liturgii Wielkiego Tygodnia. Szczególnie nas cieszy liczna obecność ministrantów i lektorów.


Dziękuję druhom z OSP Wyciąże i Przylasek Rusiecki za trzymanie warty honorowej przy „Grobie Pańskim” oraz udział w procesji Rezurekcyjnej.


Za uświetnienie procesji dziękuję również dzieciom sypiącym kwiatki, młodzieży niosącej feretrony i chorągwie, pocztom sztandarowym oraz wszystkim asystom.


Dziękuję p. Krzysztofowi Karolczykowi za fotograficzne udokumentowanie naszych liturgicznych spotkań.


Na koniec pragnę podziękować wszystkim, którzy brali udział w liturgii Triduum Paschalnego za wspólną modlitwę i podjęte refleksje nad tymi tak ważnymi zagadnieniami naszej wiary, które podsuwały nam te nabożeństwa.


Niech Zmartwychwstały Jezus wszystkim błogosławi.

 

Jutro – Poniedziałek Wielkanocny, porządek Mszy Świętych jak w każdą niedzielę, czyli o 700, 900 i 1100 oraz po południu godz. o 1600Msze Św. w kaplicach również będą w porządku niedzielnym a więc w Łuczanowicach o 800 i 1100, w Wadowie o 930.

 

 

Niedziela Palmowa

10.04.2022

 

Dziś Niedziela Palmowa, zwana też Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczynamy nasze Wielkopostne Rekolekcje. Program rekolekcji był rozprowadzany w ubiegłą niedzielę, można się z nim zapoznać z plakatu w gablotce oraz na stronie internetowej i facebooku parafii. Rekolekcje poprowadzi O. Andrzej Zając, redemptorysta z Barda Śląskiego.

Dziś spotkania rekolekcyjne są na Mszach Świętych i nabożeństwach tak jak w każdą niedzielę Wielkiego Postu.

 

W poniedziałek, wtorek i środę;

            W kościele o godz. 800 i 1800 spotkania dla wszystkich, oraz o 1900 dla kandydatów do Bierzmowania z kl. VIII.

            W Łuczanowicach o 930 i 1700 spotkania dla wszystkich

            W Wadowie o 1100 i 1600 spotkania dla wszystkich

We wtorek będzie dzień chorych, na Msze Święte o 800 w kościele, o 930 w Łuczanowicach i 1100 w Wadowie zapraszamy osoby starsze i chore. Tym, którzy zechcą udzielimy też Sakramentu Chorych. Prosimy aby na miarę możliwości ułatwić tym osobom przybycie do kościoła czy kaplic.

 

Na zakończenie rekolekcji w środę na każdej Mszy Świętej zbierać będziemy składkę, którą przekażemy jako naszą wdzięczność Ojcu Rekolekcjoniście.

 

 

W czwartek rozpoczynamy święte dni Triduum Paschalnego obchodzone na pamiątkę męki, śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

 

Wielki Czwartek

Rano nie ma Mszy Świętej w kościołach parafialnych a kapłani i służba liturgiczna udają się na tzw. Mszę Świętą Krzyżma, połączoną z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich i poświeceniem olejów świętych, która odbędzie sie o godz. 1000 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.

O godz. 1800 w kościele parafialnym rozpocznie się Msza Św. Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego (W. Piątek, W. Sobota i W. Niedziela). Po niej nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. „ciemnicy” i tam Jego adoracja do godz. 2100.

 

Wielki Piątek

To dzień pokuty i postu, w tym dniu Kościół nie sprawuje Mszy Świętej, koncentrując się na rozważaniu męki i śmierci Pana Jezusa. W dniu tym powinniśmy zachować post ścisły (tzn. możemy spożyć trzy posiłki w ciągu dnia, dwa lekkie i jeden do syta) obowiązuje nas też wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Od godz. 700 – będzie dalszy ciąg indywidualnej adoracji Pana Jezusa w „Ciemnicy”

O godz. 1500 godzinie śmierci Pana Jezusa, godzinie miłosierdzia, będzie Droga Krzyżowa

O godz. 1800 – rozpoczniemy Liturgię Wielkiego Piątku; najpierw odczytamy tekst Ewangelii wg Św. Jana (tzw. Pasję), następnie będzie Adoracja Krzyża, potem Komunia Św. a po niej przeniesiemy Najświętszy Sakrament do „grobu” gdzie będziemy Go adorować przez całą noc i całą sobotę, aż do liturgii Wigilii Paschalnej.

Porządek Adoracji przy „Grobie Pańskim” - w tym roku prosimy na adorację:

od godz.2000 - 2100  młodzież z całej parafii

2100 - 2200  Krzysztoforzyce

2200 - 2300  Wadów

2300 - 2400  Chałupki

2400  -  100  Branice

          100  -  200  Przylasek Rusiecki

  200  -  300  Wyciąże

  300  -  400  Przylasek Wyciąski

  400  -  500  Ruszcza

  500  -  600  Łuczanowice

  600  -  700  Dojazdów

 

Wielka Sobota

Indywidualna adoracja przy „grobie” Pana Jezusa będzie do godz.1800. Zapraszamy do nawiedzenia „grobu Chrystusa” zwłaszcza przy okazji święcenia pokarmów.

 

Poświęcenie pokarmów:

w kościele:      od 900 do 1100 co pół godziny, na poświęcenie gromadzimy się w kościele.

w terenie:        Chałupki                     godz.  1000

          Branice – figura                     1015

          Branice Pagórek                    1030

          Przylasek Rusiecki                1045

          Wyciąże                                  1100

          Przylasek Wyciąski               1115

 

Wadów – w kaplicy               godz.   1000

Łuczanowice – plac przed kaplicą   1015

Dojazdów – świetlica                         1030

Krzysztoforzyce –świetlica               1045

Krzysztoforzyce – figurka                 1100

           

O godz. 1800 rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej. Przed kościołem nastąpi obrzęd poświęcenia ognia i zapalenie nowego paschału, następnie w procesji ze światłem wejdziemy do kościoła na orędzie paschalne, poświęcenie wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i Eucharystię. Prosimy przynieść ze sobą świece zaopatrzone w kapturki.

 

Wielka Niedziela

O godz. 600 - Procesja Rezurekcyjna, wokół kościoła a następnie Msza Św. Procesję, po przerwie spowodowanej epidemią, organizujemy z pełną oprawą liturgiczną.

Zapraszamy dzieci do sypania kwiatków, młodzież do niesienia feretronów i chorągwi, panów do baldachimu. Do udziału w procesji zapraszamy również poczty sztandarowe. Prosimy by wcześniej wyczyścić i odświętnie przyozdobić feretrony i chorągwie.

 

Wszystkie podane wcześniej informacje dotyczące Liturgii Wielkiego Tygodnia, adoracji oraz święcenia pokarmów wydrukowane zostały w naszym informatorze rekolekcyjnym. /pozostałe egzemplarze są jeszcze dostępne przy wejściu do kościoła/ Można je także znaleźć na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty będzie jeszcze w poniedziałek, wtorek i środę, na Mszy o 1800, po kazaniu. Także w Wieli Czwartek od 1930 do 2100 oraz w nocy z Wielkiego Piątku na Sobotę od 2000 do 500 rano.

 

Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna!!!

Konieczne sprawy kancelaryjne można będzie załatwić do środy - bezpośrednio po Mszy o 1800.

               

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień umieszczone są w gablotce ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

 

 

V  Niedziela Wielkiego Postu

3.04.2022

 

Dziś jest V Niedziela Wielkiego Postu i zarazem I Niedziela Miesiąca a więc po Mszy Świętej odprawimy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

W piątek 8 kwietnia na Drogę Krzyżową o 1730 i Mszę Świętą o 1800 w kościele ks. Mirosław zaprasza uczniów Kl. VII, Sz.P. z Branic i Wyciąż,oraz tych uczęszczających do szkół poza nasza parafią a chcących przystąpić do Bierzmowania w Ruszczy.Będzie to ich kolejne modlitewne spotkanie jako przygotowaniedo Bierzmowania w przyszłym roku.

 

Jak już informowaliśmy spowiedź wielkopostna w naszej parafii będzie w najbliższą sobotę 9 kwietnia i będzie ona miała następujący przebieg:

Spowiedź w kościele parafialnym:

            rano od 630 do 730ogólna dla chętnych

            po południu spowiedź będzie w następującym porządku - rejonami:

            od 1500 - Branice i Chałupki,

            od 1530 - Przylasek Rusiecki i Ruszcza,

            od 1600 - Wyciąże i Przylasek Wyciąski.

                    O 1630 będzie przerwa w spowiedzi. Dalsza część spowiedzi

            od 1700 - Łuczanowice i Wadów,

            od 1730 - Krzysztoforzyce i Dojazdów.

 

            Przed południem będzie okazja do spowiedzi świętej w kaplicach;

                        od 930 do 1000 – Łuczanowice

                        od 1015 do 1045 – Wadów

 

Istnieje także możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty codziennie. przed Mszą o 1800 i w czwartek dodatkowo również od 1830 do 2000.

 

Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa. Na początku każdej Mszy Św. będzie poświecenie palm. Nie będzie jednak uroczystej procesji z palmami przed Mszą o 1100, ponieważ w przyszłą niedzielę rozpoczynamy nasze Wielkopostne Rekolekcje. Program rekolekcji.

 

Niedziela        10.04.2022  Niedziela Palmowa

Ruszcza

  700     Msza św. z nauką rekolekcyjną

  900     Msza św. z nauką rekolekcyjną

1100      Msza św. z nauką rekolekcyjną

1500     Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

1600     Msza św.

 

Łuczanowice

  800     Msza św. z nauką rekolekcyjną

1600     Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza św.

 

        Wadów

          930     Msza św. z nauką rekolekcyjną i Gorzkie Żale

 

            Poniedziałek   11.04.2022

                                   Ruszcza

  800     Msza św. z nauką rekolekcyjną

1800     Msza św. z nauką rekolekcyjną

1900     Nabożeństwo z nauką rekolekcyjną dla młodzieży Kl. VIII

            /kandydatów do bierzmowania/

 

          Łuczanowice

                  930     Msza św. z nauką rekolekcyjną

                1700     Msza św. z nauką rekolekcyjną

 

                                   Wadów

1100     Msza św. z nauką rekolekcyjną

1600     Msza św. z nauką rekolekcyjną

 

 

Wtorek           12.04.2022  Dzień Chorych

Ruszcza

  800     Msza św. z nauką rekolekcyjną dla chorych i starszych

              (z udzieleniem sakr. Namaszczenia Chorych)

1800     Msza św. z nauką rekolekcyjną

1900     Nabożeństwo z nauką rekolekcyjną dla młodzieży Kl. VIII

 

Łuczanowice

                 930     Msza św. z nauką rekolekcyjną dla chorych i starszych

                               (z udzieleniem sakr. Namaszczenia Chorych)

                1700     Msza św. z nauką rekolekcyjną

 

                         Wadów

1100     Msza św. z nauką rekolekcyjną dla chorych i starszych

             (z udzieleniem sakr. Namaszczenia Chorych)

1600     Msza św. z nauką rekolekcyjną

 

 

            Środa              13.04.2022  Zakończenie Rekolekcji

Ruszcza

  800     Msza św. z nauką rekolekcyjną i błogosławieństwem na zakończenie rekolekcji

1800     Msza św. z nauką rekolekcyjną, nowenną i błogosławieństwem

            na zakończenie rekolekcji

1900     Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży Kl. VIII

           

Łuczanowice

                 930     Msza św. z nauką rekolekcyjną i błogosławieństwem na zakończenie rekolekcji

               1700     Msza św. z nauka rekolekcyjną i błogosławieństwem na zakończenie rekolekcji

 

                         Wadów

1100     Msza św. z nauką rekolekcyjną i błogosławieństwem na zakończenie rekolekcji

1600     Msza św. z nauką rekolekcyjną i błogosławieństwem na zakończenie rekolekcji

 

Program naszych rekolekcji można znaleźć na ulotkach pod chórem i w starej zakrystii, jak też na tablicach ogłoszeń, na naszej parafialnej stronie internetowej i facebooku.

 

Pomimo, że większość ograniczeń związanych ze stanem epidemii została zniesiona, prosimy jednak o bezpieczne zachowanie w czasie spowiedzi oraz podczas nabożeństw w kościele i kaplicach, dbając o własne zdrowie i zdrowie innych.

 

W zakrystii można nabywać wielkanocne baranki z cukru, przygotowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, cena 10 zł.

 

W minionym tygodniu odeszła od nas: ś.p. Stanisława Jeleń, lat 76 z Wyciąż; polecajmy ją Miłosiernemu Panu:  Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są umieszczone w gablotce ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i facebooku.

 

IV Niedziela Wielkiego Postu

27.03.2022

 

Przeżywając czas Wielkiego Postu przypominamy o wielkopostnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

 

W bieżącym tygodniu przypada I Piątek miesiąca.

Zatem w czwartek będzie spowiedź w kaplicach;

w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700 Msza Św.

w Wadowie od godz. 1730 i o 1800 Msza Św.

W piątek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w kościele od godz. 1715. O 1730 będzie Droga Krzyżowa a po niej Msza Święta z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.


W związku z powyższym w czwartek i piątek w tym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.

 

Do chorych z Komunią Świętą udamy się w sobotę od godz. 800.

 

W czwartek 31 marca, na Drogę Krzyżową o 1730 i Mszę Świętą o 1800 w kaplicy w Wadowie zapraszamy uczniów Kl. VII i VIII Sz.P.w Wadowie, w ramach modlitewnego przygotowania do Bierzmowania.

 

W piątek 1 kwietnia na Drogę Krzyżową o 1730 i Mszę Świętą o 1800 w kościele zapraszamy uczniów Kl. VII, Sz.P. z Branic i Wyciąż,oraz tych uczęszczających do szkół poza nasza parafią a chcących przystąpić do Bierzmowania w Ruszczy.Będzie to modlitewne spotkanie jako przygotowaniedo Bierzmowania w przyszłym roku.

 

W najbliższa sobotę2 kwietnia na Mszę Świętą o godz. 1800 ks. Mirosław zaprasza dzieci z KL. III ze Sz.P. z Branic i Wyciąż, wraz z rodzicami. Podczas Mszy Świętej odbędzie się poświecenie i przekazanie dzieciom modlitewników.

 

W związku z wyjazdem ks. proboszcza na spowiedź do Kościelnik kancelaria parafialna we wtorek rano będzie nieczynna.

 

W sobotę 2 kwietnia pod Oknem Papieskim przy ul. Franciszkańskiej odbędzie się czuwanie w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, które rozpocznie się o godz. 2000 i potrwa do godz. 2200.

 

W zakrystiach kościoła i kaplic można nabywać już wielkanocne baranki z cukru, przygotowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, cena 10 zł.

 

Do skarbony przy ołtarzu św. Józefa przez cały Wielki Post można składać jałmużnę postną. Jest to jedna z form naszej pomocy dla najuboższych.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana; ś.p. Franciszka Broś lat 93 z Ruszczy, ś.p. Jan Nawrot lat 86 z Przylasku Wyciąskiego, ś.p. Maria Kolasa lat 90 z Wyciąż, , ś.p. Marian Nowak lat 67 z Łuczanowic, , ś.p. Halina Małnowicz lat 78 z Przylasku Wyciąskiego, oraz ś.p. Edward Lejda lat 76 z Wadowa; Polećmy ich Miłosiernemu Panu;

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są umieszczone w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej naszej parafii.

 

III Niedziela Wielkiego Postu

20.03.2022

 

Przeżywając czas Wielkiego Postu przypominamy o wielkopostnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

 

W piątek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień ten od wielu lat przeżywany jest w naszej Ojczyźnie jako Dzień Świętości Życia oraz modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych, zwłaszcza tych zagrożonych aborcją. Na Mszy Świętej o godz. 1800 będzie można podjąć dzieło tzw. duchowej adopcji czyli zobowiązanie do odmawiania codziennie przez dziewięć miesięcy modlitwy w intencji anonimowego dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Formularz deklaracji podjęcia takiej modlitwy można znaleźć pod krzyżem w przedsionku kościoła i tu obok ołtarza w tzw. starej zakrystii. Są tam także inne materiały dotyczące obrony życia dzieci nienarodzonych. Wypełniona deklarację o duchowej adopcji będzie można złożyć do przygotowanego koszyka przy ołtarzu M.B. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

 

W piątek na Drogę Krzyżową o 1730 i Mszę Świętą o 1800 w kościele zapraszamy kandydatów do Bierzmowania, uczniów Kl. VIII, Sz.P. z Branic i Wyciąż,wraz z rodzicami, oraz tych uczęszczających do szkół poza nasza parafią. Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie organizacyjne z rodzicami.

 

Także w piątek na Drogę Krzyżową o 1730 i Mszę Świętą o 1800 w kaplicy w Wadowie zapraszamy uczniów Kl. VII, Sz.P.w Wadowie, będzie to modlitewne spotkanie jako przygotowaniedo Bierzmowania w przyszłym roku.

 

W najbliższa sobotę26 marca na Mszę Świętą o godz. 1800 ks. Rafał zaprasza dzieci z KL. III ze Sz.P. w Wadowie, wraz z rodzicami. Podczas Mszy Świętej odbędzie się poświecenie i przekazanie dzieciom modlitewników.

 

W zakrystiach kościoła i kaplic można nabywać już wielkanocne baranki z cukru, przygotowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, cena 10 zł.

 

Do skarbony przy ołtarzu Św. Józefa przez cały Wielki Post można składać jałmużnę postną. Jest to jedna z form naszej pomocy dla najuboższych.

 

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie na os. Piastów serdecznie zaprasza kandydatów i rodziców na „Dzień Otwarty” w sobotę 2 kwietnia 2022 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły www.salezjanie.com, oraz na plakacie i ulotkach.

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są umieszczone w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej naszej parafii.

 

II Niedziela Wielkiego Postu

Odpust parafialny - Św. Grzegorza Wlk. pap.

13.03.2022

 

Dziś uroczyście świętujemy Odpust Parafialny ku czci św. Grzegorza Wlk. pap., patrona naszej parafii. Kazania głosi nam ks. Jerzy Nawłoka, nasz były wikariusz. Będzie przewodniczył także sumie odpustowej o godz. 1100.

 

Przeżywając czas Wielkiego Postu przypominamy zatem o wielkopostnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy:

w kościele parafialnym; Droga Krzyżowa  jest w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta, oraz a niedzielę po Mszy Świętej o godz. 930. Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza Św. o 1600

w kaplicy, w Wadowie; Droga Krzyżowa w piątek o 1730, po niej Msza Św. Gorzkie Żale w niedziele po Mszy Św. o godz. 930

w kaplicy w Łuczanowicach; Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1530, następnie Gorzkie Żale o godz. 1600 a po nich Msza Św. około godz. 1645.

 

W piątek na Drogę Krzyżową o 1730 i Mszę Świętą o 1800 w kościele zapraszamy kandydatów do Bierzmowania, uczniów Kl. VIII, Sz.P. z Wadowa, wraz z rodzicami. Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie organizacyjne z rodzicami.

 

W sobotę 19 marca przypada Uroczystość Św. Józefa, oblubieńca N.M.P.

 

            Pan Grzegorz Solarczyk, nasz parafianin organizuje ewakuacje mam z dziećmi z Ukrainy oraz dostarczanie pomocy w postaci darów na Ukrainę, we współpracy z Caritas Ukraina. Prosi nas o współpracę w tym dziele, oto fragment jego listu.

                Jestem parafianinem naszej wspólnoty mieszkam w Branicach. Od początku wybuchu wojny na Ukrainie jeżdżę samochodem na Ukrainę i ewakuuję mamy z małymi dziećmi o polskich korzeniach bo tak zbieram z polski prośby o ewakuowanie rodzin Polaków. ….

          Jeżdżę również dostawczym samochodem z zebranymi darami ze ścisłą współpracą z … dyrektorem Caritas Ukraina, …. Będę to robił do puki będzie co zawozić i kogo przywozić, stąd zwracam się z prośbą do naszej społeczności z przekazywaniem wszystkiego co do życia człowiekowi potrzebne.

           Punkt zbiórek to mój dom w Branicach ul. Tatarakowa 15 i u mnie w firmie Follak Kraków ul. Półłanki 29G brama nr. 7

Moi pracownicy zajmują się segregacją i spisywaniem darów na listy.

           

          Uzgodniliśmy z panem Grzegorzem, że takie dary można przywozić także na plebanię skąd będą przekazywane dalej. Lista najpotrzebniejszych rzeczy jest umieszczona w gablotce ogłoszeń i na naszej stronie internetowej w zakładce „Pomoc dla Ukrainy”. Tam tez można znaleźć cały tekst listu p. Grzegorza oraz bezpośredni kontakt do niego.

 

W minionym tygodniu odeszła od nas do Pana ś.p. Maria Gwóźdź lat 90 z Wyciąż. Polecajmy ją miłosiernemu Panu.

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są umieszczone w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszej parafii.

 

 

Dla Wadowa !!!

 

W przyszła niedzielę po Mszy Świętej będzie poświęcenie stacji Drogi Krzyżowej w tutejszej kaplicy.

 

Dziękujemy za sprzątanie kaplicy:

 

I Niedziela Wielkiego Postu

6.03.2022

 

Przeżywając czas Wielkiego Postu przypominamy o wielkopostnych nabożeństwach i zapraszamy do wspólnej modlitwy:

w kościele parafialnym;

Droga Krzyżowa  jest w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta

       oraz w każdą niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza św. o 1600

 

w kaplicy w Wadowie;

Droga Krzyżowa w piątek o 1730, po niej Msza św.

Gorzkie Żale w niedziele po Mszy Św. o godz. 930

 

w kaplicy w Łuczanowicach;

Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1530, następnie

Gorzkie Żale o godz. 1600 a po nich Msza św. około godz. 1645.

 

Przypominamy, że w Łuczanowicach przez cały okres Wielkiego Postu Msze Św. w niedzielę odprawiane będą; pierwsza jak zwykle rano o godz. 800 a druga bezpośrednio po Gorzkich Żalach czyli około godz. 1645.

 

W piątek na Drogę Krzyżową o 1730 i Mszę Świętą w kościele zapraszamy kandydatów do Bierzmowania, uczniów Kl. VIII, Sz.P. z Branic i Wyciąż, oraz tych uczęszczających do szkół poza nasza parafią, w ramach przygotowania do tego sakramentu.

Z kolei uczniów Kl. VIII Sz.P. w Wadowie zapraszamy w tym samym dniu na Drogę Krzyżową o 1730 i Mszę Świętą w kaplicy w Wadowie.

 

       W sobotę 12 marca przypada wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, papieża, patrona naszej parafii.

W związku z tym w przyszłą niedzielę przeżywać będziemy odpust parafialny ku jego czci. Sumie odpustowej o godz. 1100 przewodniczył będzie nasz były długoletni wikariusz ks. Jerzy Nawłoka.

Możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej przed odpustem będzie w czwartek po Mszy Świętej wieczornej do godz. 2000, oraz w sobotę od 1730 do 1800.

 

Przypominamy, że od Wielkiego Postu 2015 roku w naszym kościele, w każdy czwartek po Mszy Świętej o godz. 1800 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na Jego indywidualną adorację do godz. 2000. W tym czasie jest także dyżur księdza w konfesjonale. Zapraszamy na modlitwę i do korzystania z Sakramentu Pokuty.

 

            Już dziś informujemy, ze Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii w tym roku przeżywać będziemy od VI Wielkiego Postu a więc w Wielkim Tygodniu. Szczegółowy program podamy po ustaleniu z rekolekcjonistą. W sobotę 9 kwietnia planujemy parafialny dzień spowiedzi wielkopostnej.

 

Podczas przeprowadzanej w ubiegłą niedzielę i w Środę Popielcowa zbiórki do skarbon na pomoc dla uchodźców z Ukrainy zebrano razem w kościele i kaplicach kwotę 17.498 zł 10 euro i 5 $. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za tak wielka hojność.

 

Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką, „Gość Niedzielny” jest dziś z następną płytą CD z tekstem kolejnych ksiąg Pisma Świętego

 

VIII Niedziela Zwykła

27.02.2022

 

KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PO SPOTKANIU ONLINE W DNIU 25 LUTEGO 2022 ROKU

 

W dniu 25 lutego 2022 r., w związku z ostatnimi wydarzeniami w Ukrainie, zebrała się w trybie nadzwyczajnym online Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski.

 

  1. Biskupi z wielką uwagą, troską i niepokojem śledzą na bieżąco dramatyczne doniesienia medialne płynące z tego kraju. Swą modlitwą ogarniają przede wszystkim miliony ludzi, którzy dotknięci zostali brutalnym atakiem wojskowym ze strony Rosji. W modlitwie proszą również za wszystkich rządzących i sprawujących władzę na całym świecie, wzywając ich do podjęcia dalszych zdecydowanych wysiłków na rzecz zażegnania tego konfliktu i uchronienia wielu ludzi przed śmiercią, bólem i cierpieniem.

 

  1. Biskupi z całą mocą potępiają barbarzyńską decyzję prezydenta Rosji o rozpoczęciu działań militarnych przeciwko Ukrainie. Wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz wspólnotą międzynarodową wzywają do opamiętania i zaprzestania działań wojskowych, które pochłaniają wiele ofiar, w tym także osoby cywilne.

 

  1. Równocześnie biskupi wyrażają uznanie i szacunek dla narodu ukraińskiego, który zdecydowanie broni suwerenności swego kraju i jego niepodległości. Zapewniają wszystkich ludzi dobrej woli w Ukrainie o duchowym wsparciu ich prawa do samostanowienia i decydowania o własnym losie we własnym kraju.

 

  1. Biskupi mają świadomość, że brak porozumienia i eskalacja konfliktu w Ukrainie może doprowadzić w krótkim czasie do wielkiej fali uchodźców. Uciekający przed wojną ludzie będą kierować się głównie do naszego kraju. Stąd też w imieniu Kościoła katolickiego w Polsce apelują do wszystkich o chrześcijańskie podejście do przybywających do naszego kraju uciekinierów. Kościół deklaruje, przy pełnym poszanowaniu polskiego prawa i procedur określonych przez polski rząd, wsparcie dla osób, które takiej pomocy będą potrzebować. Biskupi apelują o otwarcie dla sióstr i braci z Ukrainy naszych domów, hosteli, domów diecezjalnych, parafialnych, rekolekcyjnych i wszelkich miejsc, gdzie może być świadczona pomoc ludziom potrzebującym. Będzie to świadectwem naszej wiary. W przeszłości, m.in. w czasie stanu wojennego w latach osiemdziesiątych, sami wiele razy takiej bezinteresownej pomocy doświadczaliśmy.

 

  1. Przez struktury Caritas Polska, Caritas diecezjalnych i parafialnych, Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski oraz innych instytucji kościelnych świadczona będzie pomoc doraźna i długofalowa. Pierwsze wsparcie finansowe na bieżące działania kryzysowe już zostało udzielone. Podejmowane działania będą wymagać ogromnej mobilizacji wszystkich ludzi dobrej woli. Ufamy, że wielu wolontariuszy włączy się w te działania. Biskupi apelują, by w duchu solidarności i chrześcijańskiej miłości zgłaszać gotowość do niesienia pomocy w lokalnych strukturach. Równocześnie dziękują za wszelkie dotychczasowe inicjatywy, solidarność i okazywaną pomoc.

 

  1. Rada Stała KEP prosi wszystkich wierzących w Polsce o nieustanną modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie. Zachęca wszystkich biskupów diecezjalnych do wydania stosownych decyzji, by w czasie każdej Mszy św. wznoszono prośby w tej intencji, a także odmawiano suplikacje. Poleca także podejmowanie postu w intencji ocalenia życia i zdrowia naszych sióstr i braci w Ukrainie. Rada Stała prosi również o zorganizowanie zbiórek do puszek po każdej Mszy św. w najbliższą niedzielę i Środę Popielcową na pomoc dotkniętym obecnym kryzysem w Ukrainie.

 

Módlmy się, by konflikt ten nie przerodził się w wojnę o zasięgu europejskim czy światowym. W tym bardzo trudnym czasie członkowie Rady Stałej ogarniają troską i modlitwą wszystkich ludzi dobrej woli, zwłaszcza dotkniętych dramatem wojny, i udzielają im pasterskiego błogosławieństwa.

 

 

 

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

 

25 lutego 2022 roku

 

 

W odpowiedzi na prośbę naszych biskupów do skarbon przy kościele i kaplicach można dziś i w środę popielcową składać datki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Na zakończenie każdej Mszy Świętej domówimy dziesiątek różańca o pokój na Ukrainie.

Gdyby ktoś dysponował odpowiednim lokalem i mógł przyjąć uchodźców wojennych to można zgłosić się w tej sprawie do zakrystii lub bezpośrednio do ks. proboszcza. Podobnie można także zgłosić swoją wolę pomocy w wolontariacie.

 

Niedziela dzisiejsza rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Naszego Narodu. To także bardzo ważna dla nas sprawa.

 

Kontynuujemy dziś tzw. 40 - godzinne nabożeństwo, jako przygotowanie do Wielkiego Postu. Tak jak w dwie poprzednie niedziele po każdej Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na modlitwę indywidualną przed Najświętszym Sakramentem do następnej Mszy Św. O godz. 1530 rozpoczniemy nieszpory a po nich odprawimy, jak co niedziele Mszę Św. o godz. 1600. Do tej modlitwy i adoracji zapraszamy wszystkich parafian, a dziś zwłaszcza;

mieszkańców - Krzysztoforzyc, Dojazdowa i Łuczanowic.

Módlmy się podczas tej adoracji także o powrót pokoju w Ukrainie i o trzeźwość w naszym narodzie.

 

Najbliższa środę to Środa Popielcowa, rozpoczynamy zatem Wielki Post. W tym dniu powinniśmy zachować post /tzw. ścisły/ oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem odprawiać będziemy w kościele o godz. 700, 900 i 1800, oraz w Łuczanowicach o 1700 i w Wadowie o 1800.

 

Na czas zbliżającego się Wielkiego Postu już dziś zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach i do wspólnej modlitwy:

w kościele parafialnym;

Droga Krzyżowa będzie w piątki o godz. 1730, po niej Msza Święta

       oraz w każdą niedziele po Mszy Św. o godz. 900.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1500, po nich Msza Św. o 1600

 

w kaplicy, w Wadowie;

Droga Krzyżowa będzie w piątki o 1730, po niej Msza Św.

Gorzkie Żale  w niedziele po Mszy Św. o godz. 930

 

w kaplicy w Łuczanowicach;

Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1530, następnie

Gorzkie Żale o godz. 1600 a po nich Msza Św.

 

W Łuczanowicach, od przyszłej niedzieli przez cały okres Wielkiego Postu, Msze Święte niedzielne odprawiane będą: pierwsza jak zwykle rano o godz. 800 następnie o godz. 1600 będą Gorzkie Żale i bezpośrednio po nich Msza Święta około godz. 1645.

 

W czwartek przypada święto Św. Kazimierza, patrona naszej archidiecezji.


 

W bieżącym tygodniu wypada także I Piątek miesiąca.

Zatem w czwartek będzie spowiedź w kaplicach;

w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700 Msza Św.

w Wadowie od godz. 1730 i o 1800 Msza Św.

W piątek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w kościele od godz. 1715. O 1730 będzie Droga Krzyżowa a po niej Msza Święta z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W czwartek i piątek w tym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.

 

Do chorych z Komunią Świętą udamy się w sobotę od godz. 800.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana; ś.p. Teresa Michno lat 89 z Krzysztoforzyc, ś.p. Zbigniew Radziszewski lat 76 z Dojazdowa, ś.p. Janina Stępniowska lat 89 z Ruszczy, jej pogrzeb będzie w poniedziałek o 1500, oraz ś.p. Józef Skibka lat 71 z Wyciąż, jego pogrzeb będzie z kolei w środę o 1500; Polećmy ich Miłosiernemu Panu;

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką. W „Gościu Niedzielnym” znajdziemy inspiracje do dobrego przeżywania rozpoczynającego się w tym tygodniu Wielkiego Postu.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są zamieszczone w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii.

VII Niedziela Zwykła

20.02.2022

 

Dziś kontynuujemy tzw. 40 - godzinne nabożeństwo, jako przygotowanie do Wielkiego Postu. Po każdej Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na modlitwę indywidualną przed Najświętszym Sakramentem do następnej Mszy Św. O godz. 1530 rozpoczniemy nieszpory a po nich odprawimy, jak co niedziele Mszę Św. o godz. 1600. Na tę modlitwę i adorację zapraszamy wszystkich parafian, a dziś zwłaszcza;

mieszkańców - Branic, Chałupek, Przylasku Rusieckiego

za tydzień mieszkańców - Krzysztoforzyc, Dojazdowa i Łuczanowic.

 

W bieżącym tygodniu przypada:

we wtorek – święto Katedry św. Piotra, apostoła

w środę – wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika

 

W najbliższa sobotę na Mszę Świętą o godz. 1800 ks. Mirosław zaprasza dzieci z KL. III ze Sz.P. z Branic i Wyciąż, wraz z rodzicami. Podczas Mszy Świętej dzieci będą uczestniczyły w nabożeństwie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Prosimy zatem aby przyniosły ze sobą swoje świece chrzcielne.

 

W minionym tygodniu wycięte zostały usychające drzewa na naszym cmentarzu. Wycinki dokonała profesjonalna firma, wszystko odbyło się bez żadnych szkód, jedynie na okoliczne groby posypało się sporo trocin. Prosimy więc o wyrozumiałość i spokojne zrobienie porządków na grobach oraz posprzątanie przy okazji potłuczonego przez wiatr szkła. Kost tej operacji to 7 tyś. złotych. Przy tej okazji dementuje plotkę, że wycięte drewno jest do zabrania, nie jest. Będzie ono do sprzedania ale po dokonaniu chociaż szacunkowej jego wyceny.

 

W minionym tygodniu odeszedł od nas do Pana; ś.p. Zbigniew Kępa lat 67 z Wadowa; Polećmy go Miłosiernemu Panu;

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są wywieszone w gablocie ogłoszeń i zamieszczone na stronie internetowej parafii.

 

 

VI Niedziela Zwykła

13.02.2022

 

Dziś rozpoczynamy tzw. 40 - godzinne nabożeństwo, jako przygotowanie do Wielkiego Postu. Po każdej Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na modlitwę indywidualną przed Najświętszym Sakramentem do następnej Mszy Św. O godz. 1530 rozpoczniemy nieszpory a po nich odprawimy, jak co niedziele Mszę Św. o godz. 1600. Do tej modlitwy i adoracji zapraszamy wszystkich parafian, a dziś zwłaszcza;

mieszkańców - Wadowa, Ruszczy, Wyciąż i Przylasku Wyciąskiego.

za tydzień mieszkańców - Branic, Chałupek, Przylasku Rusieckiego

za dwa tygodnie mieszkańców - Krzysztoforzyc, Dojazdowa i Łuczanowic.

 

W poniedziałek przypada święto św. Cyryla mnicha i Metodego bp., patronów Europy.

 

W przyszłą niedzielę będzie III niedziela miesiąca, zatem po Mszy Św. o godz. 1600 odmówimy Różaniec.

 

W minionym tygodniu odeszły od nas do Pana; ś.p. Stanisława Natonek lat 70 z Łuczanowic i ś.p. Franciszka Gajoszek lat 93 z Łuczanowic oraz ś.p. Stanisława Matuszczyk  lat 94 z Branic, jej pogrzeb będzie we wtorek o 1500; Polećmy je Miłosiernemu Panu;

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką. „Gość Niedzielny” poleca nam dziś kolejną płytę audio z tekstami Pisma Świętego; księgi Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. Cena „Gościa” z płytą nie ulega zmianie i wynosi 8 zł.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są wywieszone w gablocie ogłoszeń i zamieszczone na stronie internetowej parafii.

 

V Niedziela Zwykła

06.02.2022

 

Dziś jest I Niedziela Miesiąca, po każdej Mszy Świętej jest zatem wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna adoracja.

Dziś na Mszę Świętą o godz. 1600 zapraszamy dzieci z KL. III ze Sz.P. w Wadowie, wraz z rodzicami. Podczas Mszy dzieci będą uczestniczyły w nabożeństwie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Prosimy zatem aby przyniosły ze sobą swoje świece chrzcielne. Dzieci, które są na kwarantannie będą miały takie nabożeństwo w innym czasie, gdy to tylko będzie możliwe.

 

W bieżącym tygodniu przypada:

w czwartek – wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy

w piątek – wspomnienie NMP z Lourdes i zarazem Światowy Dzień Chorych.

 

Przeżywamy czas karnawału, ale od przyszłej niedzieli rozpoczniemy już tzw. 40 - godzinne nabożeństwo, jako przygotowanie do Wielkiego Postu. Kontynuować je będziemy przez trzy kolejne niedziele karnawału. Poczynając do przyszłej niedzieli po każdej Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na modlitwę indywidualną przed Najświętszym Sakramentem do następnej Mszy Św. O godz. 1530 rozpoczniemy nieszpory a po nich odprawimy, jak co niedzielę Mszę Św. o godz. 1600. Na tę modlitwę i adorację zapraszamy wszystkich parafian, a w najbliższą niedzielę szczególnie;

mieszkańców - Wadowa, Ruszczy, Wyciąż i Przylasku Wyciąskiego.

za dwa tygodnie mieszkańców - Branic, Chałupek, Przylasku Rusieckiego

za trzy tygodnie mieszkańców - Krzysztoforzyc, Dojazdowa i Łuczanowic.

 

Wiejący w ostatnim czasie silny wiatr pozrzucał z nagrobków i potłukł wiele zniczy, porozrzucał kwiaty na naszym cmentarzu. Prosimy o odwiedzenie w najbliższym czasie grobów swoich bliskich i zrobienie tam porządku. Potłuczone szkło prosimy wynosić do stojących przy cmentarzu kontenerów.

Jeśli pogoda pozwoli to w tym tygodniu, jeśli nie to w niedługim czasie będzie wycinka usychających drzew na cmentarzu. Prosimy odwiedzających wówczas cmentarz o szczególną ostrożność i nie zbliżanie się do miejsca gdzie będą trwały prace.

Informujemy, że parafia posiada zgodę odpowiednich urzędów na wycinkę tych drzew.

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są wywieszone w gablocie ogłoszeń i zamieszczone na stronie internetowej parafii.

 

IV Niedziela Zwykła

30.01.2022

 

W tym tygodniu w środę przypada Święto Ofiarowania Pańskiego /Matki Bożej Gromnicznej/ obchodzone jest ono w Kościele jako Dzień Życia Konsekrowanego. Dlatego modlitwą a tym dniu wspierać będziemy wszystkich podejmujących powołanie do życia zakonnego a zebrana składka przekazywana zostanie na pomoc dla zakonów kontemplacyjnych.

Msze Św. w tym dniu w kościele będą o 700, 900 oraz o 1800 połączona z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy. W kaplicach: w Łuczanowicach o 1700 i w Wadowie o 1800. Przed każdą Mszę Św. będzie poświęcenie gromnic.

 

W bieżącym tygodniu wspominać będziemy również:

            w poniedziałek – św. Jana Bosko, kapłana

            w czwartek – św. Błażeja, biskupa i męczennika

      w sobotę – św. Agatę, dziewicę i męczennicę

 

W tym tygodniu przypada także I Piątek miesiąca.

            Zatem w czwartek będzie spowiedź w kaplicach;

            w Łuczanowicach od godz. 1630 i o 1700 Msza Św.

            w Wadowie od godz. 1730 i o 1800 Msza Św.

W piątek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w kościele od godz. 1730, o 1800 będzie Msza Święta z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Do chorych z Komunią Świętą udamy się w sobotę od godz. 800.

 

Za tydzień będzie Pierwsza Niedziela Miesiąca zatem po każdej Mszy Świętej odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

W przyszłą niedzielę na Mszę Świętą o godz. 1600 zapraszamy dzieci z KL. III ze Sz.P. w Wadowie, wraz z rodzicami. Podczas Mszy dzieci będą uczestniczyły w nabożeństwie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Prosimy zatem aby przyniosły ze sobą swoje świece chrzcielne.

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką.

 

 

III Niedziela Zwykła

23.01.2022

 

Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Niedzielę Słowa Bożego. Nadal też trwamy w modlitwie o jedność chrześcijan.

 

W tym tygodniu przeżywać będziemy:

       we wtorek – święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

w środę – wsp. św. bp. Tymoteusza i Tytusa

w piątek – wsp. św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła

 

Wczoraj zakończyliśmy nabożeństwa kolędowe. Tym wszystkim, którzy wzięli w nich udział w kościele i w kaplicach serdecznie dziękujemy za spotkanie i wspólną modlitwę. Dziękujemy też wszystkim, którzy gościli nas w swoich domach. Za złożone przy tej okazji ofiary kolędowe składamy Bóg zapłać. Część z tych ofiar przekazujemy na utrzymujemy Kurii Metropolitalnej, Uniwersytetu Papieskiego Św. Jana Pawła II, oraz Domów Księży Emerytów Archidiecezji Krakowskiej. Tym bardziej, jeszcze raz dziękujemy za pomoc w utrzymaniu tych dzieł.

 

W ostatnim czasie odeszli od nas do Pana; ś.p. Ryszard Kardas lat 56 z Wadowa, ś.p. Zbigniew Stefańczyk lat 65 z Wadowa, ś.p. Agnieszka Szeląg lat 34 z Przylasku Wyciąskiego, ś.p. Jan Ziętara lat 72 z Łuczanowic, ś.p. Kazimierz Ropa lat 66 z Branic. Polećmy ich Miłosiernemu Panu;

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

 

Jak co tydzień zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są wywieszone w gablotce ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej.

 

II Niedziela Zwykła

16.01.2022

 

Dziś jest III Niedziela Miesiąca, zatem po Mszy Świętej o godz. 1600 odmówimy różaniec.

 

Jutro w Kościele katolickim w Polsce przezywać będziemy  XXV Dzień Judaizmu. O godz. 1900 odbędzie się wspólne spotkanie modlitewne, transmitowane za pośrednictwem platformy Zoom. Szczegóły na plakacie w gablocie, oraz na stronie internetowej radadialogu.diecezja.pl.

 

W dniach od 18 do 25 stycznia obchodzony będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, pod hasłemZobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” Program wszystkich wydarzeń znajduje się na stronie internetowej archidiecezji i Rady Dialogu, radadialogu.diecezja.pl oraz na plakacie
w gablocie.
W Krakowie nabożeństwo centralne pod przewodnictwem bpa Damiana Muskusa odbędzie się w niedzielę 23 stycznia o godzinie 1900 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Ze względu na sytuacje epidemiczną większość wydarzeń transmitowana będzie także za pośrednictwem Internetu.

Za uczestnictwo w krakowskim nabożeństwie centralnym można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 

W tym tygodniu wspominać będziemy:

      w poniedziałek –  św. Antoniego, opata

w środę – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

w piątek – św. Agnieszkę, dziewicę i męczennicę

 

      W najbliższą sobotę tj. 22 stycznia w kaplicy w Łuczanowicach odbędą się zapowiadane już w ubiegłą niedziele nabożeństwa kolędowe – zapraszamy mieszkańców Łuczanowic i Dojazdowa.

 

godz.     900 – ul. Bystronia, Mycielskiego, Morstina, Uziębły, Lasowisko,

                        Łuczanowickiej, Orłowskiego, Kalwińskiej, Zaradnej

              945 – ul. Godebskiego (cała), Soczyny, Irzykowskiego, Braci Polskich, Wittiga,

                        Skoczylasa, Betlejemskiej, Pasterskiej, Jasełkowej

            1030 – Dojazdowa

 

Podczas nabożeństw będzie wspólne kolędowanie, modlitwa w intencji rodzin, poświecenie wody /prosimy przynieść ze sobą naczynie z wodą do poświecenia/, oraz błogosławieństwo. Serdecznie zapraszamy.

 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.Z „Gościem Niedzielnym” jest dziś płyta CD z tekstem Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia.

 

Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień wywieszone w gablocie oraz zamieszczone na stronie internetowej parafii.

 

 

Niedziela Chrztu Pańskiego

9.01.2022 r.

 

Dzisiejsza niedziela to Uroczystość Chrztu Pańskiego, kończy ona liturgiczny okres Bożego Narodzenia, chociaż w naszej polskiej tradycji pozostajemy jeszcze nadal przy śpiewie kolęd i bożonarodzeniowej szopce aż do drugiego lutego czyli do święta Matki Bożej Gromnicznej.

 

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 1600 odmówimy Różaniec. Zapraszamy.

 

W minionym tygodniu odeszli od nas do Pana; ś.p. Stefan Zbroja lat 64 z Dojazdowa, ś.p. Albina Piskorz lat 92 z Wadowa, ś.p. Kazimierz Grodowski lat 66 z Chałupek, jego pogrzeb będzie jutro o godz. 1100. Polećmy ich Miłosiernemu Panu; Dobry Jezu a nasz Panie…

 

      Zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką. „Gość Niedzielny” rozpoczyna cykl Rok z Pismem Świętym i przez cały rok przekaże nam 12 płyt CD z tekstem Starego i Nowego Testamentu. W dzisiejszym numerze jest kartonowe pudełko na te 12 płyt. Za tydzień będzie płyta z tekstem Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia. W „Niedzieli” są co tydzień nowe dodatki tematyczne o wierze, cudach, zdrowiu, problemach codzienności. W dzisiejszym numerze „ABC Wiary”

 

     Intencje Mszy Świętych na bieżący tydzień są wywieszone w gablocie i zamieszczone na stronie internetowej parafii.

 

Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:

 

Poniedziałek -KRZYSZTOFORZYCE – ul. Piotra Michałowskiego od ul. Glinnik po

                           obu stronach do skrzyżowania z ul. Stawową, ze wszystkimi uliczkami

                           bocznymi, następnie ul. Parkowa z ul. Szczęśliwą, Miodową, Cichą,

                           Świerkową i pozostałymi przyległymi uliczkami. Od godz. 1400

                           /na całym terenie 15 domów/

 

Poniedziałek -KRZYSZTOFORZYCE – rozpoczęcie ul. Stawowa, następnie

                           ul. Malinowa, ciąg dalszy ul. Michałowskiego do figurki wraz

                           z ul. Południową, Rozrywkową i Akacjową oraz przyległymi do nich

                           uliczkami Od godz. 1400

                           /na całym terenie 10 domów/

 

Wtorek -KRZYSZTOFORZYCE – od Figurki, ul. Przy Figurce, Michałowskiego

                  ciąg dalszy, ul. Przy Pętli, Łąkowa, Sosnowa i Topolowa, Od godz. 1500

                  /na całym terenie 6 domów/

 

      Wszystkich, którzy nie mogli nas przyjąć w swoich domach a pragną przyjąć błogosławieństwo dla swoich rodzin i domów zapraszamy na nabożeństwa kolędowe w kościele i kaplicy w Wadowie, w najbliższą sobotę tj. 15 stycznia, oraz w kaplicy w Łuczanowicach w sobotę 22 stycznia. Przedstawicieli rodzin zapraszamy w następującym porządku:

 

 

Nabożeństwa kolędowe – sobota 15 stycznia

 

w kościele – zapraszamy mieszkańców

 

godz.     900 – Ruszczy, oraz ul. Igołomskiej i Narcyza Wiatra

              945 – Chałupek i Przylasku Wyciąskiego

            1030 – Branic

            1115 – Przylasku Rusieckiego

            1200 – Wyciąż

 

w kaplicy w Wadowie – zapraszamy mieszkańców

 

godz.     900 – ul. Wadowskiej, Za Ogrodem, Sulisława, Zagościniec, Zawielgusie,

                        Jaskrowej, Kosów, Żonkilowej, Sajakówki i Wodocza

              945 – ul. Glinik (cała)

            1030 – Krzysztoforzyc

 

Nabożeństwa kolędowe – sobota 22 stycznia

 

w kaplicy w Łuczanowicach –zapraszamy mieszkańców

 

godz.     900 – ul. Bystronia, Mycielskiego, Morstina, Uziębły, Lasowisko,

                        Łuczanowickiej, Orłowskiego, Kalwińskiej, Zaradnej

              945 – ul. Godebskiego (cała), Soczyny, Irzykowskiego, Braci Polskich, Wittiga,

                        Skoczylasa, Betlejemskiej, Pasterskiej, Jasełkowej

            1030 – Dojazdowa

 

    Podczas nabożeństw będzie wspólne kolędowanie, modlitwa w intencji rodzin, poświecenie wody /prosimy przynieść ze sobą naczynie z wodą do poświecenia/, oraz błogosławieństwo. Serdecznie zapraszamy.

 

II Niedziela po Bożym Narodzeniu

2.01.2022 r.

 

Dziś I Niedziela Miesiąca, po każdej Mszy Świętej odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

W czwartek Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Podczas każdej Mszy św. poświęcać będziemy kredę i kadzidło. Prosimy przynieść dla siebie kredę do oznaczenia drzwi domu.

Zachęcamy do oznakowania kredą drzwi wejściowych swoich domów czy mieszkań literamiC+M+B+2022 (lub K+M+B+2022) co oznacza prośbę o błogosławieństwo dla domu i jego ochronę przed złem.

Litery te mają różne interpretacje:

Teologiczna to;

·        z j. łac. Christus Mansionem Benedicat  („Niech Chrystus błogosławi temu domowi”)

·        z j. łac. Christus Multorum Benefactor („Chrystus dobroczyńcą wielu”)

Popularna to;

·        inicjały imion trzech mędrców: w j. pol. Kacper, Melchior i Baltazar /nadane im przez legendarną tradycję/.

 

Przyszła niedziela to Uroczystość Chrztu Pańskiego, kończy ona liturgiczny okres Bożego Narodzenia, chociaż w naszej polskiej tradycji pozostaniemy jeszcze nadal przy śpiewie kolęd i bożonarodzeniowej szopce aż do drugiego lutego czyli do święta Matki Bożej Gromnicznej.

 

W bieżącym tygodniu wypada także I Piątek miesiąca. W czwartek z racji świeta nie będzie popołudniowej spowiedzi w kaplicach.

W piątek w koiciele będzie spowiedź od godz. 1730.

 

W sobotę po I piątku tradycyjnie odwiedzimy chorych i starszych z posługą spowiedzi i Komunii Świętej. Jeśli ktoś będzie sobie tego życzył możemy odprawić w domu chorego także Kolędę.

 

Intencje Mszy Świętych są wywieszone w gablotach i zamieszczone na stronie internetowej parafii.

 

Wizyta duszpasterska, u rodzin, które wyraziły wole przyjęcia księdza w swoim domu w tym tygodniu zgodnie z programem podanym wczoraj z małą zmiana. Mianowicie

W piątek odwiedzimy jeszcze:

DOJAZDÓW – ul. Krakowska od Kocmyrzowa a następnie ul. Rędzina, Płanki, Na Błonia,  Dolna,  Stadionowa,

                            Lipowa, Dworska, Wąska, Przy Łąkach, ul. Pankiewicza, Figlewicza i Zacisze oraz pomniejsze

                            uliczki przyległe do wymienionych. BEZ UL. GALICYJSKIEJ.

                            Od godz. 900 /na całym terenie 16 domów/

 

Program wizyty duszpasterskiej w poszczególnych rejonach parafii można znaleźć w gablotkach ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii.

Po zakończeniu wizyty duszpasterskiej w domach zorganizujemy wspólne dla wyznaczonych rejonów parafii nabożeństwa kolędowe w kościele i kaplicach. Terminy i program tych celebracji podamy w przyszłą niedzielę.

 

 

Drodzy Parafianie i Goście!

 

W te Święta Bożego Narodzenia poczujmy się kochanymi przez Jezusa Chrystusa! 

Przyjmijmy Go do swojego życia tak, jak rodzice przyjmują nowonarodzone dziecko!

Pozwólmy Bogu zająć centralne miejsce w naszym życiu!

Starajmy się zawsze być z Nim i na Jego miłość odpowiadać naszą miłością.

 

Pogodnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

 

Życzą wszystkim duszpasterze parafii.

 

Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia

Święto Świętej Rodziny

26.12.2021 r.

 

Niedziela dzisiejsza to święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa. a także Św. Szczepana, pierwszego męczennika. Ofiarami na tacę wspieramy dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Nasza schola dziecięca zaprasza dziś na wspólne kolędowanie 15 min. przed Mszą Św. o 1100 i bezpośrednio po tej Mszy Świętej.

 

W poniedziałek przypada święto Św. Jana, apostoła i ewangelisty

We wtorek święto Św. Młodzianków, męczenników.

 

W piątek wspomnienie Św. Sylwestra papieża. Jest to zarazem ostatni dzień roku kalendarzowego. Z tej okazji w kościele parafialnym o godz. 1600 odprawimy Mszę Św. połączoną z nieszporami i tradycyjnym nabożeństwem dziękczynno – przebłagalnym na zakończenie mijającego roku 2021. Msze święte na zakończenie roku kalendarzowego odprawimy w piątek także w kaplicach;

w Łuczanowicach o godz. 1600

w Wadowie o godz. 1700

Nie będzie w tym dniu w kościele Mszy Świętej o godz. 1800.

 

W przyszłą niedzielę przypada I Niedziela Miesiąca. Po każdej Mszy Świętej odprawimy zatem adorację Najświętszego Sakramentu.

 

Dziękujemy za wykonanie tegorocznych świątecznych dekoracji  i szopek:

Pani Mariannie i Mariuszowi Luty za podarowanie choinek do kościoła i kaplic.

Za zmontowanie szopek w kościele i na zewnątrz kościoła w Ruszczy: panu Eugeniuszowi Kardasowi, Romanowi Nowakowi z synem Bartkiem, Kazimierzowi Kotowi, Józefowi Nowakowi i MLeszkowi Rzepieniowi.

Księżom Rafałowi i Mirosławowi, panu kościelnemu Tomaszowi Urbanowi, oraz panu organiście Markowi Krukowi za udekorowanie kościoła i szopek.

W Wadowie: pani Jadwidze Zbroja z rodziną.

        W Łuczanowicach: pani Elżbiecie Gajoszek z rodziną, pani Mariannie Luty z rodziną oraz pani Marii Węglarz z rodziną.

 

Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień są wywieszone w gablocie i zamieszczone na stronie internetowej parafii.

 

Od poniedziałku rozpoczniemywizytę duszpasterską, zwaną kolędą, u rodzin, które wyraziły wole przyjęcia księdza w swoim domu.

 

Poniedziałek -  WADÓW – cała ul. Glinik,  od Zakładu Karnego do skrzyżowania

                           z ul. Bystronia po obu stronach wraz z blokami i ul. Kulinowskiej.

                           Od godz. 900

 

                         - BRANICE cz. I i II  – od p. Krężołek przy ul. Igołomskiej ul. Szymańskiego,

                           Sasanek, Deszczowa, Plastusia, Tokarzewskiego, Branicka 59, Tatarakowa  

                           zak. ul. Tokarzewskiego 40. Od godz. 900

 

 

 

Wtotek    CHAŁUPKI – Od mostu, ul. Branicka, ul. Kąkolowa i Chałupki Od godz. 930

                    /z pozostałych ulic nie ma zgłoszeń/

 

                 - BRANICE cz. III i IV – ul. Zaporębie,  rozpoczęcie od  nr 34 do końca ulicy,

                    następnie ul. Branicka od mostu do szkoły Od godz. 1400

 

                    - WYCIĄŻE – cała ul. Wyciąska wraz z ul. Sitowiny, Tymiankową i Prawo- 

                  cheńskiego. Rozpoczęcie od ul. Igołomskiej  do wiaduktu kolejowego  po obydwu

                  stronach z wejściami na ul. Sitowiny, Tymiankową i Prawocheńskiego.

                  Od godz. 900

 

 

Środa -  WADÓW cała ul. Wadowska, od Luboczy do skrzyżowania z ul. Za Ogrodem,

               następnie ul. Za Ogrodem, Sulisława i Trzech Króli, potem c. d. ul. Wadowskiej

               następnie ul. Zawielgusie, Zagościniec, Kosów i Jaskrowa,  potem dalsza część

               ul. Wadowskiej, następnie ul. Żonkilowa, Sajakówka i Wodocza. Od godz. 900

 

Czwartek -  WYCIĄŻE – ul. Ziemska i ul. Podstawie, rozpoczęcie ul. Ziemska od  nr 1

                     do końca, następnie ul. Podstawie  od nr 31 do ul. Wyciąskiej, Od godz. 900

 

                   - PRZYLASEK WYCIĄSKI cały, ul. Drożyska od wiaduktu kolejowego do

                     granicy parafii, następnie ul. Bartnicza, i Przylasek, potem ul. Siejówka, Jaglana

                     i Morgi. Od godz. 900

 

                   - WYCIĄŻE – ul. Igołomska od ul. Wyciąskiej w kierunku Cła nr parzyste

                     do wiaduktu kolejowego, dalej  ul. Czeczeńska, następnie Igołomska c.d.

                     do nr 82 i  powrót  drugą strona ulicy, nr nieparzyste, do ul. Jeziorko wraz z

                     ul. Narcyza Wiatra i Pysocice. Od godz. 900

 

            Ponieważ od jednego domu do drugiego są zazwyczaj dosyć duże odległości,  pojedziemy zatem samochodem. Prosimy o otwarcie bramy wjazdowej. Nie będą nam też towarzyszyć ministranci, gdyby jednak ktoś w duchu wdzięczności za ich posługi przy ołtarzu chciał złożyć dla nich jakiś datek to będzie przygotowana dla nich skarbonka. Prosimy przygotować też wodę do poświecenia.

 

 

 

Drodzy Parafianie!

Przeżywamy Adwent i zbliża się także tradycyjny okres tzw. Kolędy, czyli wizyty duszpasterskiej. W sytuacji ciągle trwającej epidemii i w wielkiej niewiadomej co nam przyniesie najbliższy czas, proponujemy odwiedzić domy tych rodzin, które nas do siebie zaproszą a dla tych, którzy czują się zagrożeni zorganizować nabożeństwa kolędowe w kościele i kaplicach, w małych grupach, podobnie jak to było w roku ubiegłym.

Prosimy zatem aby do IV niedzieli adwentu włącznie tj. do 19 grudnia zgłaszać wolę przyjęcia księdza z wizytą duszpasterską. Następnie te zgłoszenia pogrupujemy w rejony, w zależności od liczby zgłoszeń, i w niedziele 26 grudnia ogłosimy terminy kolędy. Zgłoszenia można dokonać w kancelarii osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy, w zakrystii, albo drogą elektroniczną na adres mailowy parafii podany na naszej stronie internetowej w zakładce - „kontakt”, podając w zgłoszeniu imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Można też napisać te dane na kartce i wrzucić do koszyka podczas składki.

Na czas przeżywania Adwentu i przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim obfitości Bożych Łask.

 

IV Niedziela Adwentu

19.12.2021 r.

 

       Do dzisiejszej niedzieli można jeszcze zgłaszać wolę przyjęcia księdza z wizytą uszpasterską.

 

 

       Od poniedziałku do czwartku będzie nadal okazja do skorzystania z sakramentu pokuty pół godziny przed Mszą Świętą o godz. 1800.

 

W poniedziałek na Mszę świętą roratnią o godz. 1800