DRODZY RODZICE PRAGNĄCY USTALIĆ TERMIN CHRZTU PROSZENI SĄ  DOSTARCZYĆ W DNIU USTALANIA TERMINU CHRZTU NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:


1. AKT URODZENIA DZIECKA 


2. SKRÓCONY AKT ŚLUBU 


3. BEZWZGLĘDNIE ZAŚWIADCZENIA RODZICÓW CHRZESTNYCH 


BEZ TYCH DOKUMENTÓW CHRZTU NIE SPISUJEMY !!!!!!

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ DYSPOZYCJE

 

Poproszenie rodziców chrzestnych dużo wcześniej i poproszenie ich o dostarczenienie wam zaświadczenia z parafii zamieszkania /jeśli mieszkają poza tutejszą parafią/, że nie mają żadnych przeszkód i mogą pelnić rolę rodziców chrzestnych. Następnie Akt urodzenia dziecka z USC, swój skrócony akt zawarcia małżeństwa. Mając powyższe dokumenty udajemy się do kancelarii parafialnej i prosimy o chrzest dziecka w wybranym terminie w kancelarii parafialnej przmajmniej 2 tygodnie przed datą chrztu. Sakrament przyjmuje się w swojej parafii - czyli tam gdzie się mieszka – w innym wypadku prosi się o ZEZWOLENIE na chrzest poza parafią zamieszkania. W naszej parafii chrztu udziela się w II Niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godzinie 11.00, oraz w ostatnią sobotę miesiąca na Mszy Św. o godzinie 18.00 /w okresie jesienno zimowym - od września do marca - na Mszy Św. o godzinie 16.00/. Rodzice dziecka proszą o odpowiednią oprawę liturgiczną służbę Kościelną po zapisaniu chrztu w kancelarii parafialnej. 

 

 

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Chrzcijcie je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja

jestem z wami po wszystkie dni aż do końca czasu.” (Mt 28,19n)

 

 

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO O SAKRAMENCIE CHRZTU ŚWIĘTEGO:

 

Kan. 849.

 

Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.

 

Kan. 874.1

 

DO PRZYJĘCIA ZADANIA CHRZESTNEGO MOŻE BYĆ DOPUSZCZONY:

 

1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2. Ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

6. ROLI CHRZESTNEGO NIE MOGĄ PEŁNIĆ OSOBY ŻYJĄCE W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH, MAJĄCE ZAWARTY TYLKO KONTRAKT CYWILNY, ZYJĄCE W KONKUBINACIE LUB ZAMIESZKUJĄCE RAZEM BEZ ŚLUBU !!!!!!

7. OSOBY WYŻEJ WYMIENIONE NIE MOGĄ PEŁNIĆ RÓWNIEŻ ROLI ŚWIADKA CHRZTU ŚWIĘTEGO.