DRODZY RODZICE PRAGNĄCY USTALIĆ TERMIN CHRZTU PROSZENI SĄ  DOSTARCZYĆ W DNIU USTALANIA TERMINU CHRZTU NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:


1. AKT URODZENIA DZIECKA 


2. SKRÓCONY AKT ŚLUBU 


3. BEZWZGLĘDNIE ZAŚWIADCZENIA RODZICÓW CHRZESTNYCH 


BEZ TYCH DOKUMENTÓW CHRZTU NIE SPISUJEMY !!!!!!

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ DYSPOZYCJE

 

Poproszenie rodziców chrzestnych dużo wcześniej i poproszenie ich o dostarczenienie wam zaświadczenia z parafii zamieszkania /jeśli mieszkają poza tutejszą parafią/, że nie mają żadnych przeszkód i mogą pelnić rolę rodziców chrzestnych. Następnie Akt urodzenia dziecka z USC, swój skrócony akt zawarcia małżeństwa. Mając powyższe dokumenty udajemy się do kancelarii parafialnej i prosimy o chrzest dziecka w wybranym terminie w kancelarii parafialnej przmajmniej 2 tygodnie przed datą chrztu. Sakrament przyjmuje się w swojej parafii - czyli tam gdzie się mieszka – w innym wypadku prosi się o ZEZWOLENIE na chrzest poza parafią zamieszkania. W naszej parafii chrztu udziela się w II Niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godzinie 11.00, oraz w ostatnią sobotę miesiąca na Mszy Św. o godzinie 18.00 /w okresie jesienno zimowym - od września do marca - na Mszy Św. o godzinie 16.00/. Rodzice dziecka proszą o odpowiednią oprawę liturgiczną służbę Kościelną po zapisaniu chrztu w kancelarii parafialnej. 

 

 

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Chrzcijcie je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja

jestem z wami po wszystkie dni aż do końca czasu.” (Mt 28,19n)

 

 

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO O SAKRAMENCIE CHRZTU ŚWIĘTEGO:

 

Kan. 849.

 

Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.

 

Kan. 874.1

 

DO PRZYJĘCIA ZADANIA CHRZESTNEGO MOŻE BYĆ DOPUSZCZONY:

 

1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2. Ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

6. ROLI CHRZESTNEGO NIE MOGĄ PEŁNIĆ OSOBY ŻYJĄCE W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH, MAJĄCE ZAWARTY TYLKO KONTRAKT CYWILNY, ZYJĄCE W KONKUBINACIE LUB ZAMIESZKUJĄCE RAZEM BEZ ŚLUBU !!!!!!

7. OSOBY WYŻEJ WYMIENIONE NIE MOGĄ PEŁNIĆ RÓWNIEŻ ROLI ŚWIADKA CHRZTU ŚWIĘTEGO. 

 

 

 

 

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Grzegorza VII, papieża albo wsp. św....

Licznik

Liczba wyświetleń:
3300378