TERMINY I KOMUNII I BIERZMOWANIA - KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania z dnia 28.03.2020

W związku z zapytaniami dotyczącymi uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, a także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania, które są zaplanowane na kwiecień i maj, informujemy, że ich celebracja będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa nie pozwalają na organizację tego typu uroczystości do momentu odwołania stanu epidemii i przywrócenia swobody organizacji wydarzeń zbiorowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i osobom starszym z rodziny, które są narażone na infekcje wirusowe.

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że terminy uroczystości przewidziane na pierwszą połowę maja winny być przesunięte o co najmniej kilka tygodni. W przypadku terminów późniejszych, jest za wcześnie na udzielenie konkretnej i wiążącej odpowiedzi. Księża proboszczowie, w porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, mogą wyznaczyć inną datę uroczystości, biorąc jednak pod uwagę opinie rodziców i rozwój sytuacji epidemicznej w kraju oraz zarządzenia władz państwowych.

Z racji zawieszenia parafialnych spotkań przygotowujących dzieci i rodziców do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej lub jej rocznicy, prosimy rodziców, by intensywniej troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary. Będzie to uzupełnieniem przygotowania szkolnego, które obecnie jest prowadzone w sposób zdalny. Można do tego wykorzystać materiały Wydawnictwa św. Stanisława pt. „Pierwsza Komunia Święta wielkim świętem rodziny” – broszura dla rodziców.

Prosimy także duszpasterzy i katechetów oraz animatorów prowadzących  spotkania dla kandydatów do bierzmowania o elektroniczne udostępnianie – w miarę możliwości – materiałów na kolejne spotkania i bieżący kontakt z młodzieżą za pomocą komunikatorów i platform społecznościowych.

Ks. dr Andrzej Kielian
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie

23.02.2020 godzina 16.00 - Niedziela w Kościele w Ruszczy kolejne spotkanie klas III wraz z rodzicami w ramach przygotowania do Sakramentu Eucharystii i Spowiedzi. Dzieci uczestnicząc w Mszy Św. otrzymają kolejny symbol religijny jakim jest Książeczka.Obecność Rodziców wraz z dzieckiem obowiązkowa. 

LIST DO RODZICÓW I KOMUNIA

 

Drodzy Rodzice!

 

           Wasze dziecko rozpoczęło szczególny rok przygotowania do przyjęcia Sakramentów Pokuty i Eucharystii. Gdy przed kilku laty przynieśliście Wasze dziecko do chrztu, aby stało się dzieckiem Bożym, sakrament ten rozpoczął wzrost życia Bożego w jego duszy i był początkiem troski o prawidłowy rozwój całej osobowości Waszego dziecka. Zapewne z wielką radością obserwowaliście każdy, nawet najmniejszy postęp w rozwoju duchowym i fizycznym, coraz większą wrażliwość na piękno i dobro To w Waszym domu dziecko doznało pierwszych przeżyć religijnych i poznało podstawowe zasady naszej wiary. Dokonywało się to nie tylko przez nauczanie, ale przede wszystkim przez Wasz przykład. Obecnie nadszedł czas, aby Wasz wychowawczy trud zaowocował przystąpieniem Waszego dziecka do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii św. Wam Rodzicom i nam Duszpasterzom zależy bardzo na dobrym przygotowaniu dziecka do przyjęcia tych Sakramentów, do jego przeżyć religijnych i estetycznych doznań. Dlatego dzieci przystąpią:

 

16 maja 2020 do Pierwszej Spowiedzi Świętej o godzinie 9.00 - nabożeństwo pokutne i spowiedź dla dzieci i ich bliskich.

 

W roku szkolnym 2019/2020 harmonogram Mszy Św. komunijnych jest następujący:  17 maja 2020 do I Komunii Świętej o godzinie 10.00 przystąpią dzieci ze ZSP 9 oraz SP 74 a o godzinie 12.00 dzieci ze SP 78 

Serdecznie zapraszam do wzajemnej współpracy która dokonywać się będzie w Waszym domu, w czasie szkolnej katechezy wspomagając dziecko w przyswojeniu podstawowych prawd wiary w wyznaczonych przez katechetę terminach oraz w naszym kościele parafialnym pw. Św. Grzegorza. Zapraszamy na Święte związane z przekazywaniem symboli religijnych o terminach Mszy Sw. będziemy informować na bieżąco z możliwie wcześniejszym wyprzedzeniem. Każde dziecko otrzyma informację do wklejenia do zeszytu.  

 

        Pierwsza Spowiedź i Pierwsza Komunia św. jest ważnym elementem wychowania chrześcijańskiego. Niech Wasze dziecko w miłej domowej atmosferze odczuje Waszą rodzicielską miłość i doświadczy matczynej i ojcowskiej troski, która objąć powinna całokształt wychowania, również religijnego. W zewnętrznych przygotowaniach Pierwszej Komunii nie zapomnijcie, a wręcz przeciwnie, postawcie na pierwszym miejscu przygotowanie intelektualne i duchowe, które w przyszłości przyniesie szlachetne i piękne owoce dzisiejszego zatroskania, da Wam satysfakcje z dobrze wypełnionego obowiązku i radość ze szczęścia własnego dziecka.

 

 

 

Z Chrystusowym błogosławieństwem

Ks. Jerzy Nawłoka – Katecheta

ks. Rafał Kuchniak - Katecheta

 

PIERWSZA SPOWIEDŹ i KOMUNIA ŚWIĘTA

16 - 17.05.2020

 

 

16.05.2020 Sobota godzina 9.00 – Nabożeństwo Pokutne i spowiedź dla dzieci przystępujących do pierwszej komunii i spowiedzi Św. dla ich rodziców i bliskich. Wszystkie dzieci przychodzą wraz z rodzicami i bliskimi na godzinę 9.00. 

 

 

17.05.2020 Niedziela godzina 12.00 – I Komunia Św. dla klas III z Szkoły Podstawowej nr 78. Spotykamy i ustawiamy się przed Kościołem o godzinie 11.40 a jeśli by padało to spotykamy się w Kościele o godzinie 11.50 zajmując miejsca w ławkach wg. ustalonego porządku na próbie liturgicznej. 

 

17.05.2020 Niedziela godzina 10.00 – I Komunia Św. dla klas III ze Szkół Podstawowych 74 i ZSP 9 Spotykamy i ustawiamy się przed Kościołem o godzinie 9.40 a jeśli by padało spotykamy się w Kościele o godzinie 9.50 zajmując miejsca w ławkach wg. ustalonego porządku na próbie liturgicznej. 

 

 

18.05.2020 - 22.05.2020 Biały Tydzień - Zapraszamy wszystkie dzieci, które przystapiły do Komunii Świętej do uczestnictwa w codziennej Mszy Świętej o godzinie 18.00 i w nabożeństwie majowym po Mszy.

 

22.05.2020 - po Mszy Św. Rozdanie obrazków Komunijnych Pamiątek I Komunii Św. uczniom ze wszystkich szkół podstawowych z naszej parafii.