PIERWSZA SPOWIEDŹ i KOMUNIA ŚWIĘTA

18 - 19.07.2020


W związku ze stanem epidemii w naszym kraju po uzgodnieniach wew. klasowych rodziców I Komunia Św. dla szkół SP 74 i ZSP 9 zostanie zorganizowana w dniach 18-19.07.2020. Wszelkie informacje dotyczące bezposredniego przygotowania dzieci i rodziców do I Komunii Św. przesyłane zostaną na dziennik elektroniczny. 

 

 

18.07.2020 Sobota godzina 9.00 

Spowiedź dla dzieci przystępujących do pierwszej komunii i spowiedzi Św. dla ich rodziców i bliskich ze Szkoły Podstawowej nr 74 z Branic


18.07.2020 Sobota godzina 10.00 

 

Spowiedź dla dzieci przystępujących do pierwszej komunii i spowiedzi Św. dla ich rodziców i bliskich ze Szkoły Podstawowej ZSP 9 z Wyciąż


19.07.2020 Niedziela godzina 12.00 – Msza Św. z udzieleniem I Komunii Św. dla klas III ze Szkoły Podstawowej nr 74 w Krakowie. Spotykamy i ustawiamy się przed Kościołem o godzinie 11.50 a jeśli by padało to spotykamy się w Kościele o godzinie 12.00 zajmując miejsca w ławkach wg. kolejności alfabetycznej z dziennika. 19.07.2020 Niedziela godzina 13.30 – Msza Św. z udzieleniem I Komunii Św. dla klas III ze Szkoły Podstawowej ZSP 9 w Krakowie. Spotykamy i ustawiamy się przed Kościołem o godzinie 13.20 a jeśli by padało to spotykamy się w Kościele o godzinie 13.30 zajmując miejsca w ławkach wg. kolejności alfabetycznej z dziennika. 


 

20,22,24 Lipca 2020 Biały Tydzień - Msze Św z racji Białego tygodnia dla SP 74

21,23,25 Lipca 2020 Biały Tydzień - Msze Św z racji Białego tygodnia dla ZSP 9

 

24.07.2020 - po Mszy Św. Rozdanie obrazków Komunijnych Pamiątek I Komunii Św. SP 74

25.07.2020 - po Mszy Św. Rozdanie obrazków Komunijnych Pamiątek I Komunii Św. ZSP 9

 

TERMINY I KOMUNII I BIERZMOWANIA - KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania z dnia 28.03.2020

W związku z zapytaniami dotyczącymi uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, a także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania, które są zaplanowane na kwiecień i maj, informujemy, że ich celebracja będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa nie pozwalają na organizację tego typu uroczystości do momentu odwołania stanu epidemii i przywrócenia swobody organizacji wydarzeń zbiorowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i osobom starszym z rodziny, które są narażone na infekcje wirusowe.

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że terminy uroczystości przewidziane na pierwszą połowę maja winny być przesunięte o co najmniej kilka tygodni. W przypadku terminów późniejszych, jest za wcześnie na udzielenie konkretnej i wiążącej odpowiedzi. Księża proboszczowie, w porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, mogą wyznaczyć inną datę uroczystości, biorąc jednak pod uwagę opinie rodziców i rozwój sytuacji epidemicznej w kraju oraz zarządzenia władz państwowych.

Z racji zawieszenia parafialnych spotkań przygotowujących dzieci i rodziców do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej lub jej rocznicy, prosimy rodziców, by intensywniej troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary. Będzie to uzupełnieniem przygotowania szkolnego, które obecnie jest prowadzone w sposób zdalny. Można do tego wykorzystać materiały Wydawnictwa św. Stanisława pt. „Pierwsza Komunia Święta wielkim świętem rodziny” – broszura dla rodziców.

Prosimy także duszpasterzy i katechetów oraz animatorów prowadzących  spotkania dla kandydatów do bierzmowania o elektroniczne udostępnianie – w miarę możliwości – materiałów na kolejne spotkania i bieżący kontakt z młodzieżą za pomocą komunikatorów i platform społecznościowych.

Ks. dr Andrzej Kielian
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie

23.02.2020 godzina 16.00 - Niedziela w Kościele w Ruszczy kolejne spotkanie klas III wraz z rodzicami w ramach przygotowania do Sakramentu Eucharystii i Spowiedzi. Dzieci uczestnicząc w Mszy Św. otrzymają kolejny symbol religijny jakim jest Książeczka.Obecność Rodziców wraz z dzieckiem obowiązkowa. 

LIST DO RODZICÓW I KOMUNIA

 

Drodzy Rodzice!

 

           Wasze dziecko rozpoczęło szczególny rok przygotowania do przyjęcia Sakramentów Pokuty i Eucharystii. Gdy przed kilku laty przynieśliście Wasze dziecko do chrztu, aby stało się dzieckiem Bożym, sakrament ten rozpoczął wzrost życia Bożego w jego duszy i był początkiem troski o prawidłowy rozwój całej osobowości Waszego dziecka. Zapewne z wielką radością obserwowaliście każdy, nawet najmniejszy postęp w rozwoju duchowym i fizycznym, coraz większą wrażliwość na piękno i dobro To w Waszym domu dziecko doznało pierwszych przeżyć religijnych i poznało podstawowe zasady naszej wiary. Dokonywało się to nie tylko przez nauczanie, ale przede wszystkim przez Wasz przykład. Obecnie nadszedł czas, aby Wasz wychowawczy trud zaowocował przystąpieniem Waszego dziecka do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii św. Wam Rodzicom i nam Duszpasterzom zależy bardzo na dobrym przygotowaniu dziecka do przyjęcia tych Sakramentów, do jego przeżyć religijnych i estetycznych doznań. Dlatego dzieci przystąpią:

 

16 maja 2020 do Pierwszej Spowiedzi Świętej o godzinie 9.00 - nabożeństwo pokutne i spowiedź dla dzieci i ich bliskich.

 

W roku szkolnym 2019/2020 harmonogram Mszy Św. komunijnych jest następujący:  17 maja 2020 do I Komunii Świętej o godzinie 10.00 przystąpią dzieci ze ZSP 9 oraz SP 74 a o godzinie 12.00 dzieci ze SP 78 

Serdecznie zapraszam do wzajemnej współpracy która dokonywać się będzie w Waszym domu, w czasie szkolnej katechezy wspomagając dziecko w przyswojeniu podstawowych prawd wiary w wyznaczonych przez katechetę terminach oraz w naszym kościele parafialnym pw. Św. Grzegorza. Zapraszamy na Święte związane z przekazywaniem symboli religijnych o terminach Mszy Sw. będziemy informować na bieżąco z możliwie wcześniejszym wyprzedzeniem. Każde dziecko otrzyma informację do wklejenia do zeszytu.  

 

        Pierwsza Spowiedź i Pierwsza Komunia św. jest ważnym elementem wychowania chrześcijańskiego. Niech Wasze dziecko w miłej domowej atmosferze odczuje Waszą rodzicielską miłość i doświadczy matczynej i ojcowskiej troski, która objąć powinna całokształt wychowania, również religijnego. W zewnętrznych przygotowaniach Pierwszej Komunii nie zapomnijcie, a wręcz przeciwnie, postawcie na pierwszym miejscu przygotowanie intelektualne i duchowe, które w przyszłości przyniesie szlachetne i piękne owoce dzisiejszego zatroskania, da Wam satysfakcje z dobrze wypełnionego obowiązku i radość ze szczęścia własnego dziecka.

 

 

 

Z Chrystusowym błogosławieństwem

Ks. Jerzy Nawłoka – Katecheta

ks. Rafał Kuchniak - Katecheta