Bierzmowanie 2022 r.

 

 

      Uzgodniony został z ks. bp. Januszem Mastalskim termin udzielania sakramentu bierzmowania w naszej parafii, w bieżącym roku szkolnym 2021/2022. Odbędzie się ono w sobotę 30 kwietnia 2022 r. najprawdopodobniej w dwoch grupach szkolnych od godz. 1000 i 1130.

 

W czwartek 25 listopada w kościele w Ruszczy odbędzie spotkanie dla kandydatów do bierzmowania, uczniów Kl. VIII ze Sz. P. z Branic i Wyciąż, oraz tych uczniów z innych szkół, którzy chcą przystąpić do bierzmowania w naszej parafii. Rozpocznie się ono od udziału we Mszy Świętej o godz. 1800.

Takie samo spotkanie dla kandydatów do bierzmowania, uczniów Kl. VIII ze Sz. P. w Wadowie odbędzie się w poniedziałek 29 listopada o godz. 1800.

Spotkania te są częścią przygotowania do sakramentu bierzmowania, zatem obecność na nich jest obowiązkowa.

 

 

Bierzmowanie 2021 r.

 

 

 

Jak już informowaliśmy dnia 8 czerwca /wtorek/ odbędzie się w naszej parafii uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania. Ustalony został z ks. bp. Januszem jej przebieg. Sakrament będzie zatem sprawowany w następującym porządku:

godz. 1500 – klasa VIIIa Sz.P. w Wadowie

 

godz. 1600 – klasa VIIIb Sz.P. w Wadowie

 

godz. 1700 – klasy VIII Sz.P. z Branic i Wyciąż, oraz tych, którzy uczęszczają do innych szkół ale przystępują do bierzmowania w Ruszczy.

 

 

Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania, ich świadków i rodziców będzie w sobotę 5 czerwca w następującym porządku:

godz.   800  do   830 – klasa VIIIa Sz.P. w Wadowie

                           830 – próba liturgiczna

godz.   900  do   930 – klasa VIIIb Sz.P. w Wadowie

                           930 – próba liturgiczna

godz. 1030  do 1100 – klasy VIII Sz.P. z Branic i Wyciąż, oraz pozostali kandydaci

                         1100 – próba liturgiczna

 

Obecność na próbie liturgicznej jest obowiązkowa!!

 

Podczas sprawowania Mszy Świętych z udzielaniem Sakramentu Bierzmowania w kościele będą tylko kandydaci do bierzmowania i ich świadkowie. Rodziców i inne osoby prosimy o pozostanie na zewnątrz kościoła.

 

 

 

 

Bierzmowanie 2021 r.

 

 

      Uzgodniony został z ks. bp. Januszem Mastalskim termin udzielania sakramentu bierzmowania w naszej parafii. Odbędzie się ono we wtorek 8 czerwca 2021 r. najprawdopodobniej w czterech grupach klasowych od godz. 1500 do 1800 co godzina z udziałem być może tylko kandydata do bierzmowania i jego świadka.

 

Ze względu na stan epidemii a w związku z tym ograniczoną liczbą osób mogących brać udział w nabożeństwach w kościele, proponujemy, aby podczas tegorocznego udzielania Sakramenty Bierzmowania dla wszystkich kandydatów do bierzmowania było tylko dwoje świadków. Dla dziewcząt była by to pani katechetka a dla chłopców ksiądz uczący w danej szkole.

 

Takie rozwiązanie umożliwiłoby udział w tej uroczystości w kościele przynajmniej jednego z rodziców. Pozostali członkowie rodziny i bliskich uczestniczyliby w nim pozostając na zewnątrz kościoła.


Więcej bardziej szczegółowych informacji podamy w najbliższym czasie, uwzględniając zmieniającą sie sytuacje epidemiczną.


Proboszcz

ks. Andrzej Kott

 

 

Spotkania dla kandydatów do Bierzmowania

 

Dla młodzieży Kl. VIII

Na Mszy Świętej o godz. 1800 w kościele w Ruszczy


II czwartek każdego miesiąca

Kl. VIII Sz.P. z Branic i Wyciąż,

oraz ci uczniowie Kl. VIII z innych szkół, którzy chcą przyjąć ten sakrament w tutejszej parafii


III czwartek każdego miesiąca

Kl. VIII Sz.P. w Wadowie

 

Terminy spotkań dla Kl. VII podamy w najblizszym czasie