W PIĄTKI ORAZ  NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA

MAŁŻEŃSTW NIE BŁOGOSŁAWIMY !!!!!!

 

 

CZYNNOŚCI PRZED ZAWARCIEM SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

 

         Narzeczeni po rezerwacji sali ślubnej proszeni są o rezerwację godziny Mszy Św. Ślubnej w parafii w której zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa. W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie wcześniej niż  3 miesiące przed planowaną datą ślubu. 

Dokumenty :

Dowód tożsamości,

Indeks katechizacji lub świadectwoukończenia katechizacji z ostatniej klasy szkoły średniej

Świadectwo chrztu świętego z datą wystawienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, (z adnotacją: do zawarcia małżeństwa)oraz wpisanym  potwierdzeniem przyjęcia Sakramentu Bierzmowania (jesli w metryce chrztu brak takowego wpisu to wymagane jest  dodatkowe zaświadczenie o przyjęciu tegoż sakramentu, uzyskane w parefii jego przyjecia).

Zaświadczenie o odbytym przygotowaniu do sakramentu małżeństwa tzw. kurs przedmałżeński

Dokument zezwalaący na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi - gdy narzeczeni zamierzają zawrć młeństwo tzw. konkordatowe a więc ze wszystkimi skutkami cywilnymi, zobowiązani są wpierw zgłosić się do właściwego dla jednego z nich Urzedu Stanu Cywilnego i pobrać tam a następnie dostarczyć do parafii w której chcą zawrzeć małżeństwo tzw. : Zaświadczenie  stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małzeństwa. /jest ono ważne pół roku /

Jeśli narzeczeni zawarli już kontrakt cywilny przynoszą dokument z USC stwierdzający zawarcie związku.

 

Jezeji narzeceni mieszkają aktualnie na terenie innej parafii niż parafia tutejsza to do spisania protokołu przedmałżeńskiego i pobłogoslawienia malżeństwa w naszej parafii powinni wraz z wyżej wymienionymi dokumentami dostarczyć także zgodę na te czynności pobraną w jednej z parafii ich aktualnego zamieszkania. (tytuł dokumentu; "Zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich poza parafią zamieszkania narzeczonych")

 

 

Bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentu:

       Spisanie protokołu przedmałżeńskiego:

Wystawienie zapowiedzi do parafii narzeczonego (nej)

Dostarczenie dokumentu o wygłoszonych zapowiedziach (zapowiedzi wygłasza się przez 2 niedziele lub święta nakazane)

Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej (pierwsza - w tym tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński, druga tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa).

Spisanie aktu ślubu i złożenie podpisów przez narzeczonych i świadków /w dniu zawarcia małżeństwa/

Narzeczeni proszą służbę kościelną (pana organistę i kościelnego)  o odpowiednią oprawę liturgiczną sakramentu małżeństwa miesiąc przed ceremonią ślubu. Narzeczeni ustalają też wcześniej czas wszelkiego rodzaju dekoracji w kościele z panem kościelnym.Dekoracje kwiatami w pierwszej kolejności powinny być udekorowane ołtarz główny i dwa boczne szczególnie gdy ślub jest przed niedzielą a reszta dokoracji dobrowolna. W żadnym wypadku nic nie przybijamy do ołtarzy i ławek w Kościele. Dekoracje z kwiatów prosimy przywozić gotowe do wniesienia i ustawienia w kościele. 

 

Czynności przed zawarciem małżeństwa po rezerwacji terminu ślubu!!!!

 

 

Do załatwienia formalności w kancelarii parafialnej związanej ze ślubem prosimy umawiać się telefonicznie wcześniej, ponieważ w piątek zazwyczaj pojawia się wiele par narzeczonych i trzeba długo czekać, aby wszystko spisać dlatego prosimy zapowiedzieć się wcześniej i umówić z księdzem dyżurującym w danym dniu na konkretną godzinę  (po zrealizowaniu punktów 1-6 i około 3 miesiące przed datą ślubu). Telefonicznie umawiamy się w godzinach urzędowania kancelarii. 

 

 

1.     

Dowody tożsamości

2.     

Indeks Katechizacji lub świadectwo ostatniej klasy szkoły średniej z oceną z religii

3.     

Metryki chrztu narzeczonych z ich parafii chrztu

4.     

Kurs przedmałżeński

5.     

DOKUMENTY Z USC do konkordatu ( ważne pół roku) lub potwierdzenie związku cywilnego 

 

6.

Dane personalne Świadków z dokładnymi adresami z dowodów osobistych

7.

Jeśli zachodzu potrzeba to także - Zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich poza parafią zamieszkania narzeczonych.

8.     

DOPIERO PO ZREALIZOWANIU PUNKTÓW 1-7 UDAJEMY SIĘ DO KANCELARII NA SPISANIE PROTOKOŁU

9.     

Wypisanie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonych

10.     

II Spotkanie odebranie zapowiedzi oraz omówienie Liturgii sakramentu

11. 

Służba Kościelna

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Grzegorza VII, papieża albo wsp. św....

Licznik

Liczba wyświetleń:
3300269