W PIĄTKI ORAZ  NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA

MAŁŻEŃSTW NIE BŁOGOSŁAWIMY !!!!!!

 

 

CZYNNOŚCI PRZED ZAWARCIEM SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

 

         Narzeczeni po rezerwacji sali ślubnej proszeni są o rezerwację godziny Mszy Św. Ślubnej w parafii w której zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa. W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie wcześniej niż  3 miesiące przed planowaną datą ślubu. 

Dokumenty :

Dowód tożsamości,

Indeks katechizacji lub świadectwoukończenia katechizacji z ostatniej klasy szkoły średniej

Świadectwo chrztu świętego z datą wystawienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, (z adnotacją: do zawarcia małżeństwa)oraz wpisanym  potwierdzeniem przyjęcia Sakramentu Bierzmowania (jesli w metryce chrztu brak takowego wpisu to wymagane jest  dodatkowe zaświadczenie o przyjęciu tegoż sakramentu, uzyskane w parefii jego przyjecia).

Zaświadczenie o odbytym przygotowaniu do sakramentu małżeństwa tzw. kurs przedmałżeński

Dokument zezwalaący na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi - gdy narzeczeni zamierzają zawrć młeństwo tzw. konkordatowe a więc ze wszystkimi skutkami cywilnymi, zobowiązani są wpierw zgłosić się do właściwego dla jednego z nich Urzedu Stanu Cywilnego i pobrać tam a następnie dostarczyć do parafii w której chcą zawrzeć małżeństwo tzw. : Zaświadczenie  stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małzeństwa. /jest ono ważne pół roku /

Jeśli narzeczeni zawarli już kontrakt cywilny przynoszą dokument z USC stwierdzający zawarcie związku.

Bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentu:

       Spisanie protokołu przedmałżeńskiego:

Wystawienie zapowiedzi do parafii narzeczonego (nej)

Dostarczenie dokumentu o wygłoszonych zapowiedziach (zapowiedzi wygłasza się przez 2 niedziele lub święta nakazane)

Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej (pierwsza - w tym tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński, druga tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa).

Spisanie aktu ślubu i złożenie podpisów przez narzeczonych i świadków /w dniu zawarcia małżeństwa/

Narzeczeni proszą służbę kościelną (pana organistę i kościelnego)  o odpowiednią oprawę liturgiczną sakramentu małżeństwa miesiąc przed ceremonią ślubu. Narzeczeni ustalają też wcześniej czas wszelkiego rodzaju dekoracji w kościele z panem kościelnym.Dekoracje kwiatami w pierwszej kolejności powinny być udekorowane ołtarz główny i dwa boczne szczególnie gdy ślub jest przed niedzielą a reszta dokoracji dobrowolna. W żadnym wypadku nic nie przybijamy do ołtarzy i ławek w Kościele. Dekoracje z kwiatów prosimy przywozić gotowe do wniesienia i ustawienia w kościele. 

 

Czynności przed zawarciem małżeństwa po rezerwacji terminu ślubu!!!!

 

 

Do załatwienia formalności w kancelarii parafialnej związanej ze ślubem prosimy umawiać się telefonicznie wcześniej, ponieważ w piątek zazwyczaj pojawia się wiele par narzeczonych i trzeba długo czekać, aby wszystko spisać dlatego prosimy zapowiedzieć się wcześniej i umówić z księdzem dyżurującym w danym dniu na konkretną godzinę  (po zrealizowaniu punktów 1-6 i około 3 miesiące przed datą ślubu). Telefonicznie umawiamy się w godzinach urzędowania kancelarii. Pary nie umówione będą proszone o przyjście w innym terminie.

 

 

1.     

Dowody tożsamości

2.     

Indeks Katechizacji lub świadectwo ostatniej klasy szkoły średniej z oceną z religii

3.     

Metryki chrztu narzeczonych z ich parafii chrztu

4.     

Kurs przedmałżeński

5.     

DOKUMENTY Z USC do konkordatu ( ważne pół roku) lub potwierdzenie związku cywilnego 

6. Dane personalne Świadków z dokładnymi adresami z dowodów osobistych

7.     

DOPIERO PO ZREALIZOWANIU PUNKTÓW 1-6 UDAJEMY SIĘ DO KANCELARII NA SPISANIE PROTOKOŁU

8.     

Wypisanie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonych

9.     

II Spotkanie odebranie zapowiedzi oraz omówienie Liturgii sakramentu

10. 

Służba Kościelna