INFORMACJA DLA POSIADACZY GROBÓW NA CMENTARZU PARAFIALNYM W KRAKOWIE -RUSZCZY

 

Prosimy o uregulowanie stanu prawnego wszystkich grobów ziemnych oraz grobowców. Opłaty należy dokonać do końca grudnia 2017 r. W razie nie dokonania należnej opłaty groby te będą w puli grobów do ponownego pochówku zmarłych. Jeśli mija właśnie czas dzierżawy za ziemny grób, lub grobowiec konieczne jest jej przedłużenie na kolejne 20 lat. W przeciwnym razie w tym samym miejscu może zostać pochowana inna osoba, a co za tym idzie nie będzie można dochodzić praw do nieopłaconego grobu. W celu bliższych informacji i dokonania opłaty w kancelarii parafialnej należy skontaktować się z panem Zbigniewem Lejdą 691-267-827 (opiekun- grabarz cmentarza parafialnego),otrzymają Państwo dokument z lokalizacją grobu na podstawie którego zostanie dokonany wpis do księgi cmentarnej i automatycznie przedłużona dzierżawa po dokonaniu opłaty za, które państwo otrzymają potwierdzenie. 


POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI 

Termin i godzinę pogrzebu ustalamy w kancelarii parafialnej a potem załatwiamy formalności w zakładzie pogrzebowym, szczególnie gdy pogrzeb ma odbyć się poza naszą parafią na innym cmentarzu Krakowa.
 
Obowiązki grabarza na cmentarzu parafialnym pełni p. Zbigniew Lejda. Przy każdym pogrzebie, niezaleznie od tego jaki zakład pogrzebowy go obsługuje, należy sie skontaktować z grabarzem celem ustalenia miejsca pochówku. W tej sprawie powinna zgłosić się do pełniącego obowiązki grabarza osoba lub osoby, które posiadają uprawnienia do dysponowania miejscem pochówku. Na naszym cmentarzu parafialnym mogą być pogrzebani tylko aktualni nasi parafianie a osoby nie należące aktualnie do parafian jedynie w przypadku posiadania już na cmentarzu grobowca rodzinnego. Z braku miejsca na cmentarzu innych pogrzegów nie przyjmujemy. /dla ułatwienia podajemy  kontakt tel. do p. Zbigniewa / 691 26 78 27/.
 
Przy spisaniu pogrzebu należy przedstawiś Akt Zgonu wystawiony przez USC oraz Kartę Zgonu, wypisaną przez lekarza stwierdzającego zgon i potwierdzoną przez Urząd Stanu Cywilnego.
Jesli osoba zmareła przebywała w ostatnim czasie poza tutejszą parafią przedstawiamy też zaświadczenie z parafii aktualnego zamieszkania o przyjętych przed śmiercią sakramentach.
 
Jeśli pogrzeb ma odbyć się poza parafią zamieszkania, należy zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, aby uzyskać pozwolenie na pogrzeb poza parafią zamieszkania.
 
Rodzina zmarłego załatwiająca formalności pogrzebowe prosi służbę kościelną ( pana organistę i kościelnego ) o odpowiednią oprawę liturgiczną pogrzebu.

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Grzegorza VII, papieża albo wsp. św....

Licznik

Liczba wyświetleń:
3300133