14 marca 2020

ABP MAREK JĘDRASZEWSKI APELUJE O POZOSTANIE W DOMACH

Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego


W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:

1.   Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.

2.   Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.

3.   Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.

4.   Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.

5.   Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.

6.   Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.

7.   Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.

8.   Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.

9.   Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.

 

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

 

INFORMACJE

 

do ogłoszeń parafialnych w sprawie transmisji Mszy Świętych

 

Niedziela, 15 marca 2020 r.

7:00 – TVP 1

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

9:30 – Telewizja TRWAM

11.00 – TVP 1

13:00 – TVP POLONIA

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na

kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www.

episkopat.pl.

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji

radiowych oraz w internecie.

 

 

Warszawa, 13 marca 2020 r.

 

 

DEKRET ABP. MARKA JĘDRASZEWSKIEGO W SPRAWIE ZALECEŃ NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGOhttps://diecezja.pl/wp-content/uploads/2020/01/Herb-abpa-J%C4%99draszewskiego-300x212.png

Kraków, dnia 12 marca 2020 r.

Dekret w sprawie zaleceń na czas zagrożenia epidemiologicznego

Wykonując zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 r.) wprowadzam niniejszym na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej:

 • osobom w podeszłym wieku,
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza,   że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. Polecam duszpasterzom podczas każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania o ustanie epidemii, a także śpiew Suplikacji przed końcowym błogosławieństwem.

3. W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

 • kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 • zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,
 • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,
 • na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
 • kropielnice kościelne należy opróżnić.

4. Ponadto zarządzam:

 • przeniesienie liturgii z udzieleniem sakramentu bierzmowania na inne terminy,
 • odwołanie wydarzeń, spotkań formacyjnych oraz rekolekcji na poziomie diecezjalnym, rejonowym i dekanalnym.

5. Sprawę rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań parafialnych pozostawiam roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

6. Zachęcam wiernych, aby poza liturgią indywidualnie nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą, dlatego polecam duszpasterzom:

 • aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
 • aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
 • aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

7. Proszę o solidarność z osobami starszymi, potrzebującymi i samotnymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

8. Polecam, aby treść niniejszego dekretu została odczytana na wszystkich Mszach świętych w najbliższą niedzielę, 15 marca 2020 r. oraz umieszczona w gablotach parafialnych.

Niniejszy dekret obowiązuje od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 29 marca 2020 r.

†Marek Jędraszewski Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

Odpust ku czci św. Grzegorza

W niedzielę 11 marca przeżywaliśmy w naszej parafii odpust ku czci św. Grzegorza. Słowo Boże na Mszach Świętych do południa głosił ks. Jan Jurczak proboszcz parafii Igołomia. Ks. Jan również sprawował uroczystą sumę w intencji parafian. Bóg zapłać.

Jasełka

Uczniowie szkoły podstawowej nr 78 w Wadowie w niedzielne przedpołudnie z okazji Dnia Babci i Dziadka w naszym kościele zaprezentowali przedstawienie jasełkowe pt. „KOLĘDOWY CZAS”. Dyrektor Szkoły mgr Sławomir Nosek wszystkim zgromadzonym złożył najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2018 Roku.

 

opieka artystyczna – mgr Dorota Sowa, mgr Anna Zagrodzka, mgr Helena Karolczyk-Wysogląd

Opłatek róż różańcowych i zespołu charytatywnego

21 stycznia na plebanii odbyło się spotkanie opłatkowe róż różańcowych i zespołu charytatywnego. Tradycyjnie podzieliliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy. Spotkanie poprzedziła Msza Święta o 16 a po niej różaniec.

Opłatek rady parafialnej

14 stycznia na plebanii odbyło się spotkanie opłatkowe z przedstawicielami rady parafialnej. Był wspólny śpiew kolęd, podzieliliśmy się opłatkiem. Ksiądz proboszcz opowiedział o dalszych planach inwestycyjnych w parafii.

Zaproszenie

Schola dziecięca naszej parafii zaprasza na koncert kolęd wszystkich mieszkańców. Koncert odbędzie się w niedzielę 28 stycznia po Mszy Świętej o 11.00

Opłatek Grupy Apostolskiej

Młodzież z Grupy Apostolskiej z naszej parafii spotkała się dzisiaj na salce. Podzieliliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy, zjedliśmy pyszne krokiety i ciasto.

Ofiarowanie Pańskie

Młodzież z Grupy Apostolskiej przygotowała małe paczuszki z kredą, kadzidłem i łatwo rozpalającym się węgielkiem.  Po każdej Mszy Świętej 6 stycznia w kościele i kaplicach można było nabyć poświęcony zestaw. Ofiary składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na wakacyjny wyjazd.

Budowa szopki

Rozpoczęliśmy budowę szopki w naszym kościele. Wkrótce efekty naszej ciężkiej pracy. 

Nowi Ministranci

Dzisiaj na Mszy Świętej o 11 przyjęliśmy do wspólnoty ministrantów 7 chłopców. Bardzo się cieszymy i obiecujemy modlitwę. Gratulujemy rodzicom.

Sakrament Namaszczenia chorych w ZOL -u

W każdą niedzielę sprawujemy Mszę Świętą w zakładzie opiekuńczo-leczniczniczym Serdeczna Troska. Dzisiaj księża z naszej parafii udzielali wszystkim chorym sakramentu namaszczenia chorych.

Cudowny Medalik

Dzieci z III klas szkół podstawowych naszej parafii otrzymały dzisiaj cudowne medaliki.

Msza Święta z kazaniem dla dzieci

Kolejna Msza Święta z kazaniem dla dzieci. Dzisiaj rozmawialiśmy  o Janie Chrzcicielu partonie adwentu. Zapraszamy za tydzień.

Finał Szlachetnej Paczki

Przedstawiciele Grupy Apostolskiej z naszej parafii dzisiaj po południu zawieźli wszystkie paczki z podarunkami do bazy Szlachetnej Paczki przy galerii Kazimierz.

Szlachetna Paczka

Grupa Apostolska z naszej parafii przygotowała Szlachetną Paczkę dla potrzebującej. Dzisiaj w czasie spotkania wszystko ładnie spakowaliśmy. Udało się zgromadzić aż 19 paczek. Jutro po południu zawieziemy te paczki do bazy. Z całego serca dziękuję za wszytko co przynieśliście. Bardzo dziękuję za sprawną pomoc w pakowaniu. Bardzo się cieszymy że jesteście. 

Próby scholki

Od października prowadzimy zajecia dla kandydatek i kandydatów do scholki parafialnej. Zapraszamy dziewczynki i chłopców którzy lubią śpiewać. Próby w każdy piątek (oprócz pierwszych piątków miesiąca) 

Mikołaj w Ruszczy

Dzisiaj naszą parafię odwiedził św. Mikołaj. Rozdawał cukierki wszystkim grzecznym dzieciom i dorosłym.

Imieniny księdza proboszcza

W czwartek ksiądz proboszcz Andrzej Kott świętował swoje imieniny. Już w środę odprawione zostały Msze Święte w intencji księdza proboszcza zamówione przez różę różańcową z Wadowa oraz przez Margaretkę. Delegacje z parafii składały księdzu proboszczowi życzenia i wręczyły upominki.

Weekendowy dzień skupienia w Bukowinie Tatrzańskiej

Młodzież z naszej parafii uczestniczyła w weekendowym dniu skupienia w Bukowinie Tatrzańskiej. Dołączyła do nas grupa oazowa z Krzeszowic. Wspólnie rozważaliśmy zagadnienia związane z wiarą, nadzieją i miłością. W sobotę spacerowaliśmy do morskiego oka. Bawiliśmy się również na andrzejkowej dyskotece.

Kolonia Parafialna w Jastarni

Parafia organizuje kolonię parafialną w Jastarni. Zostalo jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapisy i więcej informacji u ks. Szymona.

Spotkanie popielgrzymkowe

W niedzielę 19 listopada odbyło się spotkanie popielgrzymkowe uczestników tegorocznej pielgrzymki do Fatimy. O 16.00 odprawiona została Msza Święta w intencji wszystkich pielgrzymów a później spotkaliśmy się przy wspólnym stole. 

Dzień Ubogich

Dziękujemy młodzieży za pomoc w organizacji I Światowego Dnia Ubogich w naszej parafii. Młodzi parafianie kwestowali po Mszach świętych przy kościele w Ruszczy. Rozdawali również "Tytki charytatywne"

Przedstawienie „Idźmy naprzód z nadzieją”

Dzieci ze Sz.P. w Wadowie, pod opieka p. katechetki Heleny Karolczyk-Wysogląd przedstawiły inscenizację o św. Janie Pawle II i Objawieniach w Fatimie p.t. „Idźmy naprzód z nadzieją”.  Dziękujemy za wspaniały występ. 

Msza Święta z kazaniem dla dzieci

Wznawiamy Msze Święte z kazaniami dla dzieci, które będzie prowadził ks. Szymon. Msze Święte dla dzieci będą ogłaszane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Wręczenie nagród - konkurs z wiedzy o św. Janie Pawle II

W niedzielę 19 listopada w naszym kościele po Mszy Świetej o 11 zostały wręczone nagrody dla uczestników konkursu z wiedzy o św. Janie Pawle II. 

W konkursie wzięło udział sześcioro uczniów ze szkół podstawowych z terenu naszej parafii. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy a za miejsca na podium dodatkowo nagrody. Zwycięzcą konkursu została Arletta Krajewska ze szkoły podstawowej w Wadowie i w nagrodę pojedzie na parafialną kolonię do Jastarni. Drugie miejsce zajął Kacper Windak uczeń szkoły podstawowej nr 74. Trzecie miejsce zajęła Emilia Migdał również uczennica szkoły podstawowej nr 74. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy. 

Kurs Lektorski

Dzisiaj w naszej parafii rozpoczął się dekanalny kurs lektora. Młodzi chłopcy przygotowują się do posługi ministranta Słowa Bożego. Już niebawem w naszej parafii będziemy mieli pięciu nowych lektorów.

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Grzegorza VII, papieża albo wsp. św....

Licznik

Liczba wyświetleń:
3300369