DZIEŃ TYGODNIA

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2019 - 2020

20 Stycznia 2020

Poniedziałek

Ks. Rafał –14.30 - CHAŁUPKI (24) –  cz. I ul.  Od mostu, ul. Branicka i część ulicy Kąkolowej do p. Staneckich Kąkolowa 16  (skrzyżowanie z ul Chałupki) i następnie cała ulica Chałupki

21 Stycznia 2020

Wtorek

Ks. Jerzy - 12.00 - ŁUCZANOWICE (32)  - ul. Skoczylasa od. P. Zawadzkich do p. Bednarczyków

Ks. Rafał –8.00 - BRANICE (45) cz. I – od p. Krężołek przy ul. Igołomskiej ul. Szymańskiego, Sasanek, Plastusia, Tokarzewskiego, do p. Migdałów

22 Stycznia 2020

Środa

Ks. Jerzy - 9.00 – WYCIĄŻE (45) – cz. II, ul. Wyciąska i Ziemska  od p. Nagięć Wyciąska 27c do p. Kuraków następnie znów ul. Wyciąska numery parzyste prawa strona w kierunku wiaduktu kolejowego  od p. Pajor Wyciąska 52 do p. Gorczyca Wyciąska 72

Ks. Proboszcz - 9.00 - WADÓW (41) – ul Glinik cz. II od skrzyżowania z ul. Wadowską od p. Stojek po obu stronach do p. Hajdugów nr. 116

23 Stycznia 2020

Czwartek

Ks. Proboszcz - 9.00 - KRZYSZTOFORZYCE – cz. II lewa strona od p. Jurek do nowych domów za p. Sendor po dwóch stronach do p. Kwiatkowskich

24 Stycznia 2020

Piątek

Ks. Jerzy - 14.30 - PRZYLASEK WYCIĄSKI (21)  - cz. I od p. Biernat Drożyska 69  do p. Pater Drożyska 45

Ks. Rafał –14.30 - CHAŁUPKI (30) – cz. II Dalszy ciąg ulicy Kąkolowej od p. Brzozowskich Kąkolowa 18 do p. Nowak Kąkolowa 11

25 Stycznia 2020

Sobota

Ks. Jerzy - 9.00 - PRZYLASEK WYCIĄSKI (29) – cz. II ul. Siejówka, Jaglana, Morgi od p. Pagórek do p. Kapałów Morgi 6

Ks. Rafał –9.00 - WADÓW ul. Glinik cz. III od p. Przeniosło nr . 91 do skrzyżowania z ul. Bystronia po obu stronach

Ks. Proboszcz - 9.00 - KRZYSZTOFORZYCE – cz. III prawa strona od p. Sikora (skrzyżowanie z ul. Glinnik ) do p. Kwaśniewskich Krzysztoforzyce 125

27 Stycznia 2020

Poniedziałek

Ks. Proboszcz - 9.00 - KRZYSZTOFORZYCE –  cz. IV – od świetlicy do p. Osików

28 Stycznia 2020

Wtorek

Ks. Rafał –9.00 - CHAŁUPKI (34) – cz. IV pozostała część ul. Rumiankowej od p. Sendorów  następnie ul. Powojowa  do p. Rzepień Truskawkowa 2

Ks. Proboszcz - 9.00 - KRZYSZTOFORZYCE –  cz. V prawa strona c.d. od p. Trelów do p. Matusików

29 Stycznia 2020

Środa

Ks. Rafał –9.00 - CHAŁUPKI (40) –  cz. III, Kujawy, Olendry, pozostała część ul. Branickiej, Wrzosowa, Kłosowa, Rumiankowa, zak. U p. Gębalów

30 Stycznia 2020

Czwartek

Ks. Proboszcz - 16.00 - DOMY DEWELOPERSKIE - przy drodze do p. Trelównr 183 - 226

1 Luty 2020

Sobota

Ks. Jerzy - 9.00 - WYCIĄŻE (48) – cz. III ul. Podstawie tzw. Nowa Wieś  od p. Ciastoń  ul. Podstawie 31a a następnie ul. Wyciąska numery nieparzyste do p. Sadowska ul. Wyciąska 97

 

3 Luty 2020

Poniedziałek

Ks. Jerzy - 9.00 - WYCIĄŻE (43) – cz. IV  Ul. Jeziorko, Narcyza Wiatra, Pysońce, do wiaduktu kolejowego następnie powrót na Igołomską od wiaduktu w stronę Krakowa prawą stroną

 

4 Luty2020

Wtorek

Ks. Jerzy - 9.00 - RUSZCZA (34) – od p. Kozera w stronę Kościoła domy za pałacem, ul. Rusiecka Wiatraczna i powrót ul. Jeziorko do p. Moryc

5 Luty2020

Środa

Ks. Jerzy - 9.00 - RUSZCZA (31) cd. Ul. Jeziorko od p. Stępniowskich do p. Rzepień