W sprawie I Komunii i Bierzmowania

 

Pierwsza Komunia święta i bierzmowanie

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi uroczystości Pierwszej Komunii świętej, a

także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii św. i bierzmowania, które są zaplanowane na

kwiecień i maj, informujemy, że ich celebracja będzie możliwa dopiero po przywróceniu

normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Ograniczenia wynikające z decyzji organów

państwa nie pozwalają na organizację tego typu uroczystości do momentu odwołania stanu

epidemii i przywrócenia swobody organizacji wydarzeń zbiorowych przy zapewnieniu

bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i osobom starszym z rodziny, które są narażone na

infekcje wirusowe.

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że terminy uroczystości

przewidziane na pierwszą połowę maja winny być przesunięte o co najmniej kilka tygodni. W

przypadku terminów późniejszych, jest za wcześnie na udzielenie konkretnej i wiążącej

odpowiedzi. Księża proboszczowie, w porozumieniu z rodzicami dzieci

pierwszokomunijnych, mogą wyznaczyć inną datę uroczystości, biorąc jednak pod uwagę

opinie rodziców i rozwój sytuacji epidemicznej w kraju oraz zarządzenia władz

państwowych.

Z racji zawieszenia parafialnych spotkań przygotowujących dzieci i rodziców do

uroczystości Pierwszej Komunii Świętej lub jej rocznicy, prosimy rodziców, by intensywniej

troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd

wiary. Będzie to uzupełnieniem przygotowania szkolnego, które obecnie jest prowadzone w

sposób zdalny. Można do tego wykorzystać materiały Wydawnictwa św. Stanisława pt.

„Pierwsza Komunia Święta wielkim świętem rodziny" – broszura dla rodziców.

Prosimy także duszpasterzy i katechetów oraz animatorów prowadzących  spotkania

dla kandydatów do bierzmowania o elektroniczne udostępnianie – w miarę możliwości –

materiałów na kolejne spotkania i bieżący kontakt z młodzieżą za pomocą komunikatorów i

platform społecznościowych.

 

--

Ks. Andrzej Kielian

Katedra Katechetyki

Wydziału Teologicznego UPJPII

Komunikat Przewodniczącego KEP z dn. 24.03.2020

 

 

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KEP

w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń z dnia 24.03.2020 

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia – podkreśla w komunikacie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu jednocześnie zachęca wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji medialnych, zwłaszcza w niedziele oraz podczas Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkiej Nocy. „Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach” – napisał.

„Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku” – dodał abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu zapewnił też, że w tym bardzo trudnym czasie modli się za wszystkich, a zwłaszcza za osoby starsze, chore i samotne. „Zachęcam równocześnie do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących” – prosił przewodniczący Episkopatu Polski.

BP KEP

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

 Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

 Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

 Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.

Z pasterskim błogosławieństwem,

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

Warszawa, dnia 24 marca 2020 roku