W sprawie I Komunii i Bierzmowania

 

Pierwsza Komunia święta i bierzmowanie

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi uroczystości Pierwszej Komunii świętej, a

także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii św. i bierzmowania, które są zaplanowane na

kwiecień i maj, informujemy, że ich celebracja będzie możliwa dopiero po przywróceniu

normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Ograniczenia wynikające z decyzji organów

państwa nie pozwalają na organizację tego typu uroczystości do momentu odwołania stanu

epidemii i przywrócenia swobody organizacji wydarzeń zbiorowych przy zapewnieniu

bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i osobom starszym z rodziny, które są narażone na

infekcje wirusowe.

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że terminy uroczystości

przewidziane na pierwszą połowę maja winny być przesunięte o co najmniej kilka tygodni. W

przypadku terminów późniejszych, jest za wcześnie na udzielenie konkretnej i wiążącej

odpowiedzi. Księża proboszczowie, w porozumieniu z rodzicami dzieci

pierwszokomunijnych, mogą wyznaczyć inną datę uroczystości, biorąc jednak pod uwagę

opinie rodziców i rozwój sytuacji epidemicznej w kraju oraz zarządzenia władz

państwowych.

Z racji zawieszenia parafialnych spotkań przygotowujących dzieci i rodziców do

uroczystości Pierwszej Komunii Świętej lub jej rocznicy, prosimy rodziców, by intensywniej

troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd

wiary. Będzie to uzupełnieniem przygotowania szkolnego, które obecnie jest prowadzone w

sposób zdalny. Można do tego wykorzystać materiały Wydawnictwa św. Stanisława pt.

„Pierwsza Komunia Święta wielkim świętem rodziny" – broszura dla rodziców.

Prosimy także duszpasterzy i katechetów oraz animatorów prowadzących  spotkania

dla kandydatów do bierzmowania o elektroniczne udostępnianie – w miarę możliwości –

materiałów na kolejne spotkania i bieżący kontakt z młodzieżą za pomocą komunikatorów i

platform społecznościowych.

 

--

Ks. Andrzej Kielian

Katedra Katechetyki

Wydziału Teologicznego UPJPII

Komunikat Przewodniczącego KEP z dn. 24.03.2020

 

 

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KEP

w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń z dnia 24.03.2020 

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia – podkreśla w komunikacie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu jednocześnie zachęca wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji medialnych, zwłaszcza w niedziele oraz podczas Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkiej Nocy. „Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach” – napisał.

„Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku” – dodał abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu zapewnił też, że w tym bardzo trudnym czasie modli się za wszystkich, a zwłaszcza za osoby starsze, chore i samotne. „Zachęcam równocześnie do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących” – prosił przewodniczący Episkopatu Polski.

BP KEP

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

 Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

 Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

 Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.

Z pasterskim błogosławieństwem,

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

Warszawa, dnia 24 marca 2020 roku

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Grzegorza VII, papieża albo wsp. św....

Licznik

Liczba wyświetleń:
3300285